مطالبه مال موهوبه

مطالبه مال موهوبه

در این مقاله آشنا میشوید با: مطالبه مال موهوبه، تعریف عقد هبه، ارکان عقد هبه، شرایط کلی عقد هبه و بخشش، رجوع از هبه، افرادی که از هبه اموال خود ممنوع هستند، شرایط صحت عقد هبه و دعوای رجوع از هبه. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در ارتباط باشید.

تعریف عقد هبه

در تعریف عقد هبه به عنوان بارزترین وسیله بخشش اموال، ماده ۷۹۵ قانون مدنی مقرر می دارد: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به دیگری تملیک می کند. تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

ارکان عقد هبه

 • واهب: شخصی که مال خود را به دیگری بلاعوض یا مجانا هدیه دهد، واهب گویند.
 • متهب: طرف مقابل عقد هبه که مال را در مالکیت خود در می آورد، متهب گویند.
 • مال موهوبه: عین یا مال موهوبه به موجودیتی با ارزش که توسط واهب در اختیار متهب قرار می گیرد.

برای مشاوره با وکیل آنلاین، می توانید با بهترین وکیل در تهران در تماس باشید.

شرایط کلی عقد هبه و بخشش

 • اهلیت طرفین، هبه کننده و هبه گیرنده (واهب و متهب).
 • هبه عقدی از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز است (البته نظر اقوی بر لازم بودن آن است).
 • قبض مال موهوبه.

رجوع از هبه

قانون گذار در عقد هبه شرایطی را تعیین نموده است که واهب هر زمانی که بخواهد می تواند از هبه رجوع کند و مالی را که بخشیده پس بگیرد که این موضوع به دو صورت گفتاری و رفتاری می تواند انجام شود رجوع از همه به صورت رفتاری مثل این است که واهب مال را از دست متهب پس بگیرد و با مال را در تصرف خود قرار دهد رجوع از همه به صورت گفتاری نیز به این صورت است که واهب به لفظ و به زبان بگوید که من از هبه خود برگشتم.

مطالبه مال موهوبه

برای رجوع از هبه ‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در دعوای رجوع از هبه واهب مکلف است در دادگاه، ابتدا انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند و سپس اعلام کند که می ‌خواهد از عقد رجوع کند.

استثنائات رجوع از هبه :

 • اگر واهب یا متهب فوت نماید در این صورت رجوع از همه امکان پذیر نیست.
 • عین موهوبه تلف گردد در این صورت اگر عین موهوبه استفاده شده یا تلف گردد یا موجود نباشد رجوع از هبه معنی پیدا نمی کند.
 • متهب مادر یا پدر یا فرزند واهب باشد در این صورت نیز رجوع از همه موضوعیت ندارد.
 • مالکیت عین موهوبه تغییر کرده باشد یعنی متهب مال موهوبه را به شخص دیگری تحویل یا انتقال داده است.
 • همه معوض بوده است یعنی در قبال مال موهوبه مالی را به واهب داده یا برایش کاری را انجام داده باشد در این صورت نیز رجوع از هبه امکان پذیر نیست.
 • مال موهوبه تغییر کرده باشد یعنی متهب تغییراتی را در مال موهونه داده باشد مثلا: واهب آهنی را به متهب بدهد و متهب آن آهن را به عدوات کشاورزی یا چاقو یا بیل و هر چیز آهنی تبدیل کرده باشد.

افرادی که از هبه اموال خود ممنوع هستند

محجورین اعم از صغیر ممیز و غیرممیز، سفیه و مجنون از هبه اموال خود ممنوع هستند. چرا که در این صورت ممکن است، مالی از اموال خود را به دیگری ببخشند و چون هبه عقد بدون عوض است برای آنها ضرر بزرگی محسوب می شود، لذا هبه اموال توسط محجورین باطل است.

همچنین تاجر ورشسکته به استناد ماده ۴۲۳ قانون تجارت پس از توقف از انجام معاملات بلاعوض منع شده است، بنابراین: نمی تواند اموال خود را هبه کند، همچنین پس از صدور حکم ورشستگی نیز امکان هبه اموال خود را ندارد.

شرایط صحت عقد هبه

 • قبض: مالی که مورد هبه قرار می گیرد (عین موهوبه) باید به قبض متهب در آید به عبارت دیگر عین موهوبه باید تحویل متهب گردد، و در تصرف او قرار گیرد و تا زمانی که این عمل انجام نشود عقد هبه منعقد نگردید و صحیح نمی باشد مثلا: اگر شخصی ماشین یا خودرویی را به دیگری هبه می کند باید آن ماشین یا خودرو را به تصرف متهب بدهد و تا زمانی که به تصرف او نداده است هبه منعقد نگردیده و صحیح نمی باشد، یعنی اگر فقط سند خودرو را به نام او انتقال داده است اما خودرو در تصرف واهب یا انتقال دهنده باشد عقد هبه منعقد نگردیده و واهب می تواند از انتقال سند صرف نظر نماید.
 • قبول متهب: عقد همه باید مورد قبول متهب قرار گیرد، و این انتقال مالکیت بدون قبول متهب صحیح نمی باشد. پس اگر متهب یا انتقال گیرنده این بخشش یا هبه را قبول نداشته باشد، و عملی که نشانگر قبول هبه باشد را انجام ندهد. مثلا: تصرف مال موهوبه یا انتقال گرفتن سند آن عقد هبه منعقد نمی گردد و همه نیز جاری نمی شود.

مطالبه مال موهوبه

 • واهب: حتما باید مالک مال موهوبه یا عین موهوبه باشد، و اگر عین موهوبه به مالکیت واهب نباشد نمی توان این بخشش را هبه نامید. مثال عینی و بارز آن این است که اگر زوج مبلغی را به همسر خود بپردازد و زوجه با آن وجه با پول خودرویی بخرد در این مثال: به هیچ وجه نمی توان گفت زوج خودرو را به زوجه هبه نموده است. بلکه فقط وجه با پول مورد نظر را به او داده است. بنابراین حق رجوع از هبه خودرو را ندارد و فقط می تواند آن وجه یا مبلغ را مطالبه نماید. اما اگر با آن مبلغ خودرویی را خریداری نماید، مبایعه نامه آن به نام زوج تنظیم گردد.

اما هنگام انتقال سند خودرو سند را به نام زوجه تنظیم و انتقال نماید می توان این عمل را هبه نامید چرا که با تنظیم مبایعه نامه زوج مالک خودرو گردید و پس از آن با تنظیم سند رسمی به نام زوجه خودرو را به زوجه هبه نمود پس می تواند از همه خودرو رجوع نموده از زوجه بخواهد که سند را به نام او منتقل نماید.

دعوای رجوع از هبه

برای این که دعوای رجوع از همه را مطرح نمائید اول باید استثناعات رجوع از هبه را بررسی کنید. اگر این موضوع شامل استثناعات رجوع از هبه نمی شود باید دادخواست و دعوای خود اول مطرح نمائید، که خواهان مالک بوده و آن ملک یا مال در مالکیت وی بوده است که این مهم باید توسط مبایعه نامه یا سندی که به نام خواهان بوده اثبات گردد. (مطالبه مال موهوبه)

و پس از آن بدون اخذ وجه با مبلغی به خوانده منتقل گردیده است و خوانده بابت این انتقال مالکیت هیج مبلغی را پرداخت ننموده است و قصد طرفین على الخصوص خواهان هبه بوده است و چون از موازین و قوانین اطلاع نداشته اند به وسیله سند انتقال قطعی یا فروش قطعی این انتقال مالکیت صورت گرفته است و این انتقال مالکیت از خواهان به خوانده نه به دلیل دریافت وجه بوده و نه ادای دین، بلکه به قصد هبه بوده است.

و سند بیع قطعی تنظیمی به دلیل عدم اطلاع از تنظیم اسناد ثبتی و قوانین صورت گرفته است و اگر خوانده ادعا دارد که این انتقال مالکیت به صورت بیع بوده و مبلغی پرداخت شده است با ادای دین بوده است طبق قاعده البینه على المدعی باید این موضوع را ثابت کند که چه مبلغی را به چه میزان و طی چه مدرکی بابت این اسناد انتقال پرداخت نموده است؟

و اگر بابت ادای دین بوده چه دین و بدهی و به چه میزان بر ذمه و عهده خواهان بوده که با این انتقال مالکیت ادای دین شده است؟ پس اگر نتواند این موضوع را ثابت کند دادگاه باید حکم به رجوع از هبه و الزام خوانده به انتقال سند بنام خواهان صادر کند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *