قانون مبارزه با قاچاق انسان

قانون مبارزه با قاچاق انسان

در این مقاله آشنا میشوید با: قانون مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق دختر به قصد فحشاء، قاچاق اعضاء بدن، قاچاق به قصد بردگی، قاچاق انسان به قصد مهاجرت و پناهندگی، مجازات قاچاقچی، مجازات کارکنان دولتی در جرم قاچاق انسان، جرم معاونت موسسات و شرکت ها در قاچاق انسان، قاچاق انسان به قصد انتقال مواد مخدر. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی قاچاق، می توانید، با وکیل کیفری در ارتباط باشید.

تجارت پرسود قاچاق

یکی از تجارت های پر سود غیر قانونی قاچاق انسان می باشد که علی رغم تلاش های پی در پی سازمان های مختلف بین المللی با مقابله با این جرم،اما هم چنان مرتکبان این جرم در سراسر جهان جولان می دهند.

به تجارت انسان همان قاچاق انسان گفته می شود،که به اهداف بردگی جنسی، بیگاری و سوء استفاده تجاری جنسی برای دیگر اشخاص و خود قاچاقچیان است.

قانون مبارزه با قاچاق انسان

قاچاق انسان شکل نوینی از برده داری است که شامل ازدواج اجباری، استخراج اعضاء بدن انسان، بافت بدن از جلمه رحم اجاره ای و حذف تخمک، استخدام و وادار کردن انسان برای تن فروشی یا مجبور ساختن برای کارهای دشوار و سخت و طاقت فرسا در کارخانه جات، رستوران و مزارع و پروژهای ساختمانی.

برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با موسسه حقوقی دادپویان در تماس باشید.

قاچاق انسان بعداز قاچاق مواد مخدر و جنگ افزار ها در رتبه سوم تجارت غیر قانونی دنیا قرار دارد و از انواع رایج آن قاچاق کودکان است.

به طور کلی قاچاق انسان با اهداف گوناگون و مختلفی صورت می گیرد. 

قاچاق دختر به قصد فحشاء

از جمله کشورهایی که از طرق قاچاق کودکان و زنان اقتصاد خود را می چرخاند و به صورت زیر زمینی فعالیت می کند آمریکا می باشد. قاچاق انسان به قصد فحشاء یک رفتار بزهکارانه است و در قانون جمهوری اسلامی ایران مجازات چنین قاچاقی بسیار سنگین می باشد.

مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی:

برای افرادی که چنین عملی را انجام می دهند، آنان به 5 تا 15 سال حبس و هفتاد و پنج ضربه شلاق یا جزای نقدی محکوم خواهند شد. هم چنین مجازاتی برای افرادی زنا و مرتکب فحشاء شده اند طبق ماده 138 قانون اسلامی مجازاتی که برای قوادی در نظر گرفته شده چنین است:

حد و مجازات قوادی برای مرد 75 ضربه تازیانه و تبعیت از محل به مدت 3 ماه تا 1سال و مجازات زن تنها 75 ضربه تازیانه می باشد.

قاچاق اعضاء بدن

چنان چه شخصی مرتکب جرم قاچاق اعضای انسان شود یا معاونت در انجام آن را داشته باشد مجازاتش مطابق ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان به شرح زیر است:

 • حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مالی که دریافت کرده محکوم خواهد شد.
 • چنانچه فرد قاچاق شده 18سال سن کمتر باشد، قاچاقچی به حداکثر مجازات محکوم می شود.
 • معاونت در جرم قاچاق اعضای انسان به 1 تا 5 سال حبس و پرداخت جزای نقدی برابر با مال برده شده محکوم می شود.
 • هم چنین تمامی وسایل نقلیه و آلات ارتکاب جرم قاچاق اعضای بدن انسان و دیگر اموال به کار گرفته شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

نکته: قاچاق انسان و اعضای بدن انسان یک جرم درجه 4 است و در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.

نکته: قاچاق افراد زیر 18سال یک جرم درجه سه و و در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.

قاچاق به قصد بردگی

در چنین قاچاقی فرد قاچاق شده را به عنوان برده در کشوری به فروش می رسانند.

مجازات چنین قاچاقی نیز به شرح زیر است:

چنانچه قاچاق انسان به قصد بردگی باشد قاچاقچی محکوم به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی است هم چنین طبق قانون بسته به شرایط و عوامل باند مجازات دیگری هم درنظر گرفته می شود.

قاچاق انسان به قصد مهاجرت و پناهندگی

پناهندگی و مهاجرت های غیر قانونی غیر از اینکه از طریق قانون مجازات خواهید شد طبق تحقیقات قاچاقچیان افرادی که قاچاقی به کشور دیگری منتقل می کنند به اهدافی دیگر در نظر دارند مثل (برداشت اعضای بدن، استفاده از زنان برای فحشاء، بردگی و…).

به عبارت دیگر این افراد نه تنها پول شما را خواهند گرفت بلکه ممکن است به قصد دیگری قاچاق صورت گیرد.

مجازات افرادی که به طور غیر قانونی و به صورت قاچاقی مهاجرت می کنند به شرح زیر است:

 • در بعضی مواقع دادگاه طبق صلاحیت و شرایط اخطار صادر می کند.
 • هم چنین دادگاه می تواند حکم به پرداخت جریمه مالی کند.
 • چنانچه فرد از پس پرداخت چنین جریمه ای بر نیاید حکم به زندان خواهد بود و به ازای هر روز از جریمه نقدی آن کم خواهد شد.

مجازات قاچاقچی

مطابق ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور، هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل کند، مجرم شناخته شده و بر حسب این عمل که عبور دهنده چگونه است و فرد عبور کننده چه شخصی است (ممنوع الخروج شده و محکوم کیفری: حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل پولی که دریافت کرده است محکوم می شود.)

قاچاق انسان به قصد انتقال مواد مخدر

 • در این نوع قاچاق انسان، قاچاقچی با جاسازی مواد مخدر در بدن شخص قصد قاچاق مواد مخدر را دارد.
 • مجازات آن نیز بستگی به نوع مواد مخدر و وزن آن دارد.

مجازات کارکنان دولتی در جرم قاچاق انسان

باندهای قاچاق برای قاچاق از بعضی از دستگاه های اجرایی و کارکنان دولتی استفاده می کنند و با رشوه یا دیگر روش ها سعی به جهت گیری و کنترل آنها دارند.

مطابق قانون مبارزه با قاچاق انسان:

چنان چه دستگاه های اجرایی و کارکنان دولتی در جرم قاچاق انسان معاونت داشته باشند،

علاوه بر مجازات حبس از 6 ماه تا 2سال، محکوم به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی خواهند شد.

جرم معاونت موسسات و شرکت ها در قاچاق انسان

شرکت ها و موسساتی که به قصد ارتکاب جرم در قاچاق انسان معاونت دارند علاوه بر مجازات مدیران و مرتکبان، پروانه فعالیت از آنها سلب می گردد و باطل می شود.

مراجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به جرم قاچاق انسان

مطابق بند پنج ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تنها دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق انسان را دارد.

عوامل قاچاق انسان

به طور کلی قاچاق انسان به عواملی متعددی بستگی دارد از جمله این عوامل به شرح زیر است:

 • بی فرهنگی و افزایش خشونت در جوامع.
 • فقر و اوضاع بد اقتصادی.
 • بی سرپرستی و یتیم بودن.
 • عدم داشتن مدارک هویتی.
 • توریسم جنسی.

مواد قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده ۱

قاچاق انسان عبارتست از:

الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.

ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

ماده ۲

اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می شود:

الف ـ تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد.

ب ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.

ماده ۳

چنان چه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است، محكوم می شود.

تبصره ۱ ـ چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در این ماده محكوم می شود.

تبصره ۲ ـ کسی که شروع به ارتكاب جرائم موضوع این قانون نماید لیكن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم می گردد.

تبصره ۳ ـ مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.

ماده ۴

هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شركت ها و سازمان های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور كلی كاركنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محكوم خواهند شد.

ماده ۵

چنان چه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشكیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شركت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.

ماده ۶

چنان چه «قاچاق انسان» توأم با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتكبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محكوم خواهند شد.

ماده ۷

هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتكب یكی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۸

تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه ای که عالما و عامدا به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *