قانون بیمه عمر

قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا‌ وابسته به آن ها

در این مقاله آشنا میشوید با: قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا‌ وابسته به آن ها. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل بیمه، می توانید با وکیل آنلاین در ارتباط باشید.

بیمه عمر نیروهای مسلح

ماده ۱

وزارت جنگ مکلف است کلیه افراد ارتش اعم از افسران و درجه‌ داران و سربازان وظیفه و داوطلب و ژاندارم ها و دانش‌ آموزان و‌ دانشجویان آموزشگاه ها و دانشکده‌ های نظامی و کلیه هم ردیفان آنان و سایر کارمندان را که جزء کادر ارتش و ژاندارمری هستند در قبال کلیه حوادث که‌ در حین انجام وظیفه و یا بسبب آن در زمان صلح یا عملیات داخلی منجر بشهادت یا قتل یا فوت یا بیماری یا نقص اعضا بدن یا از کار افتادگی کلی و‌ جزئی و دائمی و غیر دائمی بشود به وسیله بانک سپه بیمه نماید.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- هزینه بیمه اشخاص مزبور از حقوق و مزایای آنان معادل ۱ درصد و معادل سه درصد از محل بودجه ‌نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای ‌مسلح تامین ‌خواهد شد.

تبصره ۲(منسوخه ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- حساب صندوق بیمه در بانک سپه بکلی مستقل و مجزا و پرداخت هایی که از آن محل انجام می‌ شود در حدود اعتبار صندوق مزبور‌ خواهد بود و به هیچ وجه با صندوق بانک ارتباطی نخواهد داشت.

تبصره ۳ (منسوخه ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- آئین‌ نامه طرز اجرای این قانون به وسیله وزارتین جنگ و دارائی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون های مربوطه مجلسین به موقع اجرا ‌گذارده خواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۱۷)- بازنشستگان و وظیفه بگیران هر یک از صندوق های موضوع این ماده با کسر و پرداخت نیم درصد (۵ /۰%) از حقوق آن ها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزایای مربوط برخوردار می شوند.

قانون بیمه عمر

ماده ۲

(اصلاحی ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- پرسنل وظیفه و پیمانی در مدت خدمت یا انجام مدت قرارداد با نیروهای مسلح مشمول این ماده هستند.

ماده ۳ 

(الحاقی ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- صندوق های بیمه نیروهای مسلح مجازند برای حفظ بنیه مالی خود و جبران خسارات موضوع این قانون با سایر شرکت های بیمه کشور انواع ‌قراردادهای بیمه منعقد کنند.

ماده ۴

(الحاقی ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- چنان چه در زمان جنگ و بحران با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجودی هر یک از صندوق های بیمه نیروهای مسلح در پایان هر سال از‌ مجموع هزینه‌ های سه سال آخر آن کمتر باشد، ما به‌ التفاوت با پیشنهاد کمیسیونی مرکب از وزیر کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان ‌برنامه و بودجه و رییس شورای عالی بیمه موضوع قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌ گری، مصوب ۱۳۵۰- که به تصویب هیات وزیران می‌ رسد در‌ بودجه سال بعد نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منظور و به حساب صندوق های بیمه واریز می شود.

ماده ۵

(الحاقی ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- صندوق های بیمه نیروهای مسلح می‌ توانند در مورد پرسنل و خانواده آنان و سازمان های مشمول این قانون بنا به ضرورت انواع بیمه‌ های متداول ‌دیگر را در قبال دریافت حق بیمه مربوط برقرار نمایند، هم چنین با پیش‌ بینی لازم و اطمینان از اجرای تعهدات مندرج در این قانون به منظور تحصیل سود‌ بیشتر در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی سرمایه‌ گذاری کنند.

ماده ۶

(الحاقی ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- آیین‌ نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون به‌ وسیله وزارتین کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌ تهیه و به‌ تصویب هیات وزیران می‌ رسد. از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر، هم چنین آیین‌ نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای‌ مسلح… و ژاندارمری – مصوب ۱۳۳۷ – لغو می‌ شود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه بیست و هفتم آبان یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ‌ملی رسید.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *