ورود ثالث

ورود ثالث چیست؟

در این مقاله آشنا میشوید با: ورود ثالث، تعریف دعوای ورود ثالث، انواع ورود ثالث، ورود ثالث اصلی، ورود ثالث تبعی، شرایط دعوای ورود ثالث، آثار شخص ثالث در دعوا، معایب دعوای وارد ثالث و تفکیک دعوای ثالث. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

تعریف دعوای ورود ثالث

ثالث اعم از شخص حقیقی و حقوقی است و به کسی اطلاق می شود که خود یا نماینده او در دادرسی به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته است. مطابق با  ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر، به این ورود در دعوا توسط شخص ثالث، دعوی ورود ثالث می گویند.

ورود ثالث

دعوای ورود ثالث از جمله دعاوی طاری ( موضوع ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی) است.

انواع ورود ثالث

  • دعوای ورود ثالث اصلی
  • دعوای ورود ثالث تبعی

در دعوای ورود ثالث، نفع شخص ثالث اصلی مستقیم و نفع شخص ثالث تبعی غیر مستقیم است.

ورود ثالث اصلی

دعوای ورود ثالث در صورتی اصلی محسوب می‌شود که، وارد ثالث مدعی حق مستقلی در موضوع دعوای اصلی باشد. مثل: درجایی که فردی علیه دیگر دعوای الزام به تنظیم سند یک قطعه زمین را مطرح کرده باشد، در حالی که وارد ثالث با یک قولنامه مقدم ضمن درخواست اثبات مالکیت خواهان، محکومیت خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قطعه زمین به نام وی و صدور حکم به بی‌ حقی خواهان را تقاضا کرده باشد. در چنین وضعیتی دعوای وارد ثالث مطروحه اصلی می‌باشد.

ورود ثالث تبعی

دعوایی بین دو فرد جریان می یابد و فرد ثالثی مستقلا در دعوای مزبور حقی برای خود قائل نمی شود. بلکه حق خود را در گرو ذی الحق شناخته شدن یکی از طرفین دعوا می داند که در این صورت وارد ثالث تبعی نام میگیرد.

برای ورود ثالث اجراییی می توانیدبا بهترین وکیل پایه یک در تماس باشید.

به عبارتی دیگر، در این نوع دعوا بر خلاف دعوای ورود ثالث اصلی، ثالث مدعی حق داشتن در دعوای اولیه نیست بلکه اگر یکی از طرفین در دادگاه برنده شود برای او منفعت دارد. این منفعت می تواند در حال حاضر یا در آینده به او برسد و همچنین ممکن است منفعت مادی یا معنوی باشد.

شرایط دعوای ورود ثالث

دعوای اصلی مطرح و در جریان رسیدگی

یکی از شرایط دعوای ورود ثالث وجود دعوایی است که قبلا مطرح شده و در جریان رسیدگی می‌ باشد. مفهوم ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از آن است که باید دعوای اصلی وجود داشته باشد و به عبارتی: تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، مبین آن است که باید دعوا هنوز در جریان رسیدگی یعنی، مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد تا دعوای مطروحه با سایر شرایط دعوای ورود ثالث محسوب شود.

ارتباط یا وحدت منشا داشتن

از جمله شرایط دعوای ورود ثالث داشتن ارتباط کامل با دعوای اصلی است که مفهوم «ارتباط کامل» در ذیل ماده ۱۴۱ آیین دادرسی مدنی مقرر شده: بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد. اگر سایر شرایط موجود باشد، اما ارتباط کامل بین دعوای ورود ثالث و دعوای اصلی وجود نداشته باشد دادگاه دعوای ورود ثالث را از دعوای اصلی تفکیک کرده و به‌ صورت جداگانه رسیدگی خواهد کرد.

ورود ثالث

داشتن حقی مستقل

برای این که فردی بتواند به‌عنوان وارد ثالث به دعوایی وارد شود مطابق صراحت ماده ۱۳۰ باید ارتباطی به موضوع دعوا و طرفین دعوا داشته باشد آن هم نه هر ارتباطی، بلکه یا باید حق مستقلی را برای خود در موضوع دعوای مطروحه قائل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذی نفع بداند و همچنین ادعای مطروحه در آن‌ چنان باشد که رسیدگی به آن در نتیجه دعوای اصلی موثر باشد.

بر این اساس این فرد می‌تواند تحت عنوان وارد ثالث به دعوایی که بین افرادی دیگر مطرح شده و در جریان رسیدگی است وارد شوند، که دعوی ورود ثالث چه در مرحله بدوی و چه در تجدید نظر با تقدیم دادخواست (ارسال از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) بعمل می آید. و طرح این دعوی با ارائه درخواست به دادگاه امکان پذیر نمی باشد.

آثار شخص ثالث در دعوا

ذی نفع بودن وارد ثالث برای دادگاه محرز می باشد و نیازی به رسیدگی در این خصوص و اظهار نظر نمی باشد.
هرگاه وارد ثالثی که در دعوای حقوقی وارد شده است از اتباع خارجه بوده باشد، از او همانند دعوایی که خود مستقلا یا توسط وکیل پایه یک دادگستری طرح کرده است تامین اخذ خواهد شد.
در صورتی که یکی از اصحاب دعوای اصلی به جهتی از جهات قانونی از دعوی خارج گردد دعوای وارد ثالث به قوت خود باقی می باشد و رسیدگی نسبت به آن ادامه خواهد داشت.

در خصوص خسارت دادرسی وارد ثالثی مطابق مقررات عمومی که برای طرفین دعوا می باشد باید عمل نماید و هر گاه او در دعوا محکوم علیه واقع شده باشد باید خسارت را بپردازد و اگر محکوم‌ علیه واقع شود، حق مطالبه خسارت اعم از تاخیر در پرداخت امور مالی که موضوع دعوا بوده و همچنین حق الوکاله ای که از باب این پرونده به وکیل پایه یک دادگستری پرداخت نموده است را دارد.

برای ورود ثالث در پرونده های حقوقی، می توانید با بهترین وکیل در تهران در تماس باشید.

اما در مورد وارد ثالثی که برای خود مستقلا حقی قائل نمی باشد، و بر مبنای حمایت یکی از طرفین وارد دعوا شده باشد و خود را ذی‌ نفع در محق شدن یکی از آنها بداند، تشخیص حدود عنوان ثالث نسبت به او با دادگاه می باشد.

معایب دعوای وارد ثالث

  • تبانی وارد ثالث با یکی از طرفین دعوا برای تطویل دعوای اصلی.
  • تاخیر دادرسی.

تفکیک دعوای ثالث

اگر دادگاه سوء نیت را احراز کند، باید دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک و به هر یک به طور جداگانه رسیدگی کند. بنابراین اگر دادگاه تشخیص دهد که تبانی یا تطویل دادرسی وجود دارد یا اگر طرف مقابل که ورود ثالث به زیان او است دلایلی به دادگاه ارائه دهد که ورود ثالث مبنی بر تبانی یا تاخیر در رسیدگی است، دادگاه وظیفه دارد قبل از رسیدگی به اصل دعوا، تکلیف ایراد مذکور را معین کند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *