انتقال مال غیر

انتقال مال غیر

در این مقاله آشنا میشوید با:انتقال مال غیر، تحقق جرم انتقال مال غیر و مجازاتش، مرور زمان در فروش مال غیر، فروش مال غیر خودرو، وکیل متخصص انتقال مال غیر در تهران. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره انتقال مال غیر، می توانید با وکیل انتقال مال غیر در ارتباط باشید.

نمایش ویدیو درباره انتقال مال غیر

قسمت سی و دوم رادیو حقوقی دادپویان انتقال مال غیر

سلام به رادیو دادپویان خوش آمدید.

رادیو حقوقی دادپویان قصد داره در هر قسمت یه موضوع یا داستان یا پرونده های جذاب حقوقی، کیفری و جنایی رو برای شما روایت کند.

با مراجعه به سایت حقوقی دادپویان یا دادپویان دات کام می تونید قسمت های مختلف رادیو حقوقی دادپویان رو دنبال کنید و چنانچه نیاز به مشاوره با وکیل دارید، با وکیل آنلاین تماس بگیرید.

انتقال مال غیر چیست؟

جرم انتقال مال غیر یعنی این که انتقال‌ دهنده بدون آن که مالک مال باشد، یا این که دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به این معامله می‌کند.

انتقال مال غیر در اموال مشاع

با توجه به آرای دیوان عالی کشور، شمول ماده انتقال مال غیر به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند محتمل به نظر میرسد.در مورد شریکی که بخشی از مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند، اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظر مشورتی اظهار داشته که: هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت این جرم تلقی می شود.

برای مشاوره وکالت تلفنی، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در رتماس باشید.

ارکان و عناصر تحقق جرم انتقال مال غیر

برای وقوع هر جرم باید سه رکن یعنی رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی موجود باشد تا بتوان رفتار را قابل مجازات دانست.

عناصر تحقق جرم انتقال مال غیر به شرح زیر می باشد:

عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر
این جرم در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 1308 پیش بینی گردیده بود. به موجب این ماده کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است، به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به غیر منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود. از سوی دیگر به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مصوب اول آذر سال ۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در حال حاضر مرتکب جرم انتقال مال غیر بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌ شود.

انتقال مال غیر

عنصر مادی جرم انتقال مال غیر
موضوع جرم انتقال مال غیر، مال می باشد. بنابراین اشیایی که از نظر اقتصادی ارزش ندارند، موضوع این جرم واقع نمی شوند. مال موضوع این جرم اعم است از عین و منفعیت. هم چنین مال باید متعلق غیر باشد.

بنابراین در حالت اشاعه انتقال سهم خود توسط یکی از شرکا، مشمول این جرم نمی شود اما انتقال سهم دیگران در کنار سهم خود با داشتم سو نیت منجر به وقوع جرم انتقال مال غیر در اموال مشاعی می شود. رکن مادی این این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر که در قالب یکی از معاملات موجب انتقال عین یا منفعت گنجانده می شود.

عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر
رکن معنوی جرم مذکور عبارت از این است که مرتکب با سونیت و قصد انجام این کار و با علم به این موضوع که مال متعلق به دیگری می باشد، این انتقال را انجام می دهد. بنابراین داشتن قصد و سونیت برای تحقق جرم انتقال مال غیر ضروری می باشد.

شرایط تحقق جرم انتقال مال غیر

در رابطه با شرایط لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر باید گفت برای تحقق این جرم وجود سه شرط لازم می باشد:

  • معامله کننده در حین انتقال مجوز قانونی لازم برای انجام معامله را نداشته باشد. به همین خاطر هر نوع معامله ای که با مجوز قانونی از سوی مالک حقیقی مال انجام گردد از شمول این جرم خارج است.
  • متقلبانه بودن معامله: بدین معنا که معامله کننده و انتقال دهنده چنین وانمود کند که یا مالک مال می باشد یا اختیار قانونی یا قراردادی برای معامله را دارد و معامله را به نام خود انجام دهد.
  • عدم رضایت صاحب مال و متضرر از جرم در هنگام انجام معامله.

مجازات انتقال مال غیر

در برابر رفتار ضد اجتماعی مرتکب جرم انتقال مال غیر، جامعه به واکنش توام با تنبیه و سرکوب مرتکب می‌پردازد که البته با عنایت به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

مطابق با ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود و مطابق مقررات مربوط به بزه کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات است، بنابراین تمام آثار جرم کلاهبرداری بر بزه انتقال مال غیر نیز بار می‌شود، لذا با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷، بزه انتقال مال غیر مشمول مقررات مربوط به کلاهبرداری در آن قانون به شمار می‌آید، بنابراین با عنایت به موارد فوق الذکر و رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۹۶ مورخ ۱۵ آذر سال ۱۳۸۵ نظر به این که قانون گذار انتقال مال غیر را با علم به این که مال غیر است در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته، بنابراین مجازات جرم انتقال مال غیر عبارت از یک تا ۷ سال حبس و رد مال است.

مقررات قانون ثبت درباره انتقال مال غیر

در این صورت باید به مقررات خاص و ویژه قانون ثبت اسناد و املاک در این خصوص از جمله مواد ۱۰۰ الی ۱۱۷ مراجعه کرد چرا که قلمرو قانون انتقال مال غیر (عام) توسط بعضی از مواد قانونی ثبت (خاص) تخصیص خورده و محدود شده است و تا زمانی که مستند قانونی برای مجازات مرتکب با شرایط قانون خاص وجود داشته باشد مراجعه به قانون عام خلاف اصول حقوقی است البته در مواردی که قانون خاص حکمی نداشته یا مبهم باشد مجرای اجرای قانون عام فراهم خواهد شد.

انتقال مال غیر و معامله معارض

ماده ۱ قانون انتقال مال غیر:
«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و هم چنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌ دهنده باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌ گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف‌ اند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

مرور زمان در فروش مال غیر 

تا پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری قلمداد شده و مجازات آن ۱ تا ۷ سال حبس میباشد و در زمره جرایم غیرقابل گذشت به حساب می آمد. با تصویب قانون مذکور این جرم قابل گذشت به شمار آمده لذا با اعلام رضایت شاکی پرونده کیفری با موضوع اتهامی انتقال مال غیر مختومه اعلام می گردد.

نکته: توجه داشته باشید که جرم انتقال یا فروش مال غیر وفق قانون جدید کاهش زندانها با رعایت شرایط و مقرره های قانونی آن، قابل گذشت محسوب شده است. ولیکن اگر رعایت نصاب مالی مقرر از قرار ۱۰۰ میلیون تومان بعنوان ارزش و بهای مال موضوع جرم، رعایت نگردد، جرم فروش مال غیر هم چنان غیرقابل گذشت محسوب میشود.

لذا مرور زمان در فروش مال غیر از بابت مهلت شکایت، یعنی مرور زمان شکایت از جرم فروش مال غیر، وفق ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری یک سال از تاریخ وقوع جرم یا اطلاع شاکی از وقوع جرم می باشد.

تکلیف ثمن در جرم انتقال مال غیر

کلاهبرداری بیش از یک میلیلارد تومان مشمول مرور زمان می شود، یعنی اگر زمان ارائه دعوی توسط شاکی هم گذشته باشد باز مجرم از طرف قانون مجازات خواهد شد، اما انتقال مال غیر با ارزش کمتر ازیک ملیارد ریال مشمول مرور زمان نخواهد شد، اگر انتقال دهنده مال غیر به جز پول، مالی راهم از طرف مقابل، به جای آن گرفته باشد. میزان جزای نقدی مال، ارزش ریالی عوضی است که در مقابل انتقال مال غیر گرفته است، در تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین مد نظر قرار می گیرد و ارزیابی می شود.

و اما در مورد ثمن در جرم انتقال مال غیر باید به خریدار برگردانده شود و حتی کسی در این معامله به علت کلاهبرداری از وی دچار مرور زمان وفقه شده می تواند ادعای خسارت ضرر و زیان هم نیامد.

تکلیف خریدار مال غیر چیست؟

چنان چه خریدار پس از انجام معامله و خرید مال متعلق به دیگری، نسبت به تعلق مال به غیر مطلع گردد، میبایست پس از اطلاع فورا نسبت به استرداد مال به صاحبش اقدام نماید. زیرا با عودت مال به صاحب اصلی و اطلاع رسانی به وی است که حسن نیت و جهل خویش از خریداری مال غیر را به اثبات می رساند. لذا می توان اطلاع رسانی به مالک اصلی مال و عودت مال به ایشان را احد از موارد تکلیف خریدار مال غیر دانست تا از ورود اتهام تبانی برای بردن مال غیر نسبت به خویش جلوگیری نماید.

ماده ۱۱ قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم فروش مال غیر را به شرط رعایت نصاب مندرج در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، از جمله جرایم قابل گذشت نامبرده است. نصاب مالی مندرج در ماده مرقوم دربردارنده مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان می باشد. یعنی مال موضوع جرم انتقال مال متعلق به دیگری، اگر دارای ارزش ۱۰۰ میلیون تومان یا کمتر از آن باشد، موجب قابل گذشت بودن این جرم می گردد. ولیکن اگر ارزش و بهای مال موضوع جرم فروش مال غیر، بیشتر از صد میلیون تومان باشد، پرونده کیفری مربوطه، با اعلام رضایت و گذشت شاکی مختومه نشده و بسته نمی شود.

نکته: در فرض غیر قابل گذشت بودن جرم فروش مال غیر، اعلام رضایت شاکی و گذشت وی می تواند از موجبات اعمال مقررات تخفیف در مجازات برای مرتکب یا مرتکبین باشد.

اثبات جرم فروش مال غیر

در جرم فروش مال غیر، ضرر شرط تحقق جرم می باشد یعنی مالک باید متضرر شود، بنابراین باید با سوءنیت انجام و ضرر ایجاد شده باید توسط مرتکب ایجاد شده باشد و مرتکب آن را با اراده خودش انجام داده باشد، نه بنا به اجبار، در این صورت می توان جرم انتقال را اثبات و بر علیه مرتکب طرح دعوی کرد.

فروش مال غیر خودرو

فروش مال غیر خودرو، در دسته فروش اموال منقول به حساب می آید که در این نوع اموال، می توان اموال را بدون آسیب زدن به اصل آن، جا به جا کرد. اگر خریدار از انتقال مال غیر خودرو آگاهی داشته باشد، او نیز معاون جرم محسوب شده و مجازات می گردد. مالک خودرو، نیز تا یک ماه پس از اطلاع از فروش خودروی خود توسط دیگری، باید با نوشتن اظهارنامه ای، مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند و اگر چنین نکند، او نیز معاون جرم محسوب شده و مجرم خواهد بود.

نمونه شکواییه جرم انتقال مال غیر

انتقال مال غیر

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر

اصولا دادسرای عمومی ‌و انقلاب، مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان جرم انتقال مال غیر است. شاکی باید به دادسرایی شکایت کند که جرم در حوزه آن واقع ‌شده است. امکان دارد ملکی در حوزه قضایی تهران باشد. ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی شهر دیگری صورت گرفته باشد. در این فرض، دادسرای عمومی‌ و انقلاب آن شهر، مرجع صالح برای تعقیب متهم است. یعنی جایی که عمل انتقال در آن جا صورت گرفته، صالح به رسیدگی است.

وکیل متخصص انتقال مال غیر در تهران

زمانی که برای انجام و دادخواست انتقال مال غیر از وکیل متخصص در این زمینه بهره بجویید، در صورتی که فروش مال به وسیله دلال باشد وکیل می تواند اموال دلال را نیز توقیف نماید.
و برای جبران زیان و زیان موکل و محکومیت فرد کلاهبردار اقدام نماید، و هم چنین وکیل می تواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود. رضایت شاکی تنها سبب تخفیف در مجازات کلاهبردار می شود و کلا از بیـن نخواهد رفت.

پس با توجه به پیچیدگی های و گذراندن مراحل قانونی که در آن هیچ تجربه ای ندارید با سپردن به دست وکیل متخصص در این زمینه با خیال راحت منتظر گرفتن حق خودتان باشید.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *