دادگاه تجدیدنظر، ساختار، نحوه رسیدگی و صلاحیت آن

دادگاه تجدیدنظر، ساختار، نحوه رسیدگی و صلاحیت آن

در این مقاله آشنا میشوید با: دادگاه تجدیدنظر، ساختار، نحوه رسیدگی و صلاحیت آن، انواع اعتراض به رای دادگاه‌های بدوی، فرآیند تجدیدنظر خواهی، آرا قابل تجدیدنظر، دلایل برای تجدید نظرخواهی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره کیفری، می توانید با وکیل کیفری در ارتباط باشید.

دادگاه تجدیدنظر

دادگاه تجدید نظر مرجعی است که برای بازنگری و بازبینی آرا صادر شده توسط دادگاه‌ های بدوی (نخستین)، طبق قانون در نظر گرفته شده است. هدف و فلسفه تاسیس آن این است که حقی از اصحاب دعوی در بازنگری مجدد ضایع نشود. به عبارت دیگر زمانی که رای دادگاه به ضرر فرد صادر شود همه چیز تمام شده نیست و راه‌هایی برای اعتراض به این آرا و برگرداندن رای طبق قانون برای افراد وجود دارد. اعتراض به رای صادره از دادگاه بدوی و درخواست رسیدگی مجدد به تمام یا بخشی از آن را تجدید نظرخواهی می‌گویند.

برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

انواع اعتراض به رای دادگاه‌های بدوی

 • اعتراض به آرا دادگاه بدوی که در غالب رای حقوقی صادر می‌شود.
 • اعتراض به رای دادگاه بدوی که به صورت رای احکام کیفری صادر می‌شود.
 • لازم به ذکر است که آرای شورای حل اختلاف نیز قابل تجدید نظر خواهی است، و مرجع تجدید نظر آرا شورای حل اختلاف هر شهرستان، دادگاه عمومی آن شهرستان می‌باشد.

فرآیند تجدیدنظر خواهی

قانون آیین دادرسی مدنی، امکان اعتراض به رای دادگاه ها را به دو روش عادی ( واخواهی، تجدید نظر خواهی) و فوق العاده (فرجام خواهی، اعاده دارسی، اعتراض ثالث)، پیش بینی نموده است.
تجدید نظر خواهی، به مجموعه روندها و فرآیندهایی گفته می‌شود که در آن با بررسی مجدد مسیر منجر به صدور حکم دادگاه بدوی، راجع به امکان تغییر رای در دادگاه تجدید نظر، تصمیم‌ گیری می‌شود.
احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر، تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی می باشد.

ساختار دادگاه تجدیدنظر

به موجب ماده 20 قانون تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب، محل تشکیل دادگاه های تجدید نظر، در مرکز هر استان و به تعداد مورد نیاز می باشد.

دادگاه تجدیدنظر، ساختار، نحوه رسیدگی و صلاحیت آن

 • دادگاه تجدید نظر، مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار است که جلسات، با حضور دو عضو، رسمیت می یابد.
 • رییس دادگاه تجدید نظر، می تواند رئیس شعبه اول دادگاه های عمومی نیز باشد.
 • دادگاه تجدید نظر، دارای شعب و دفاتر است که در دفاتر، مدیر دفتر، مسئولیت انجام امور مربوط به خود، نظیر تعیین وقت، بایگانی و انجام مکاتبات را داشته و در شعب، به آرای مورد تجدید نظر خواهی، توسط قضات، رسیدگی می شود. در واقع، شعب، بخش اصلی دادگاه های تجدید نظر هستند.

آرا قابل تجدیدنظر

ماده ۳۳۰ ـ آرا دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر دادگاه باشد.

ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:

 1. در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال متجاوز باشد.
 2. کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی.
 3. حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
 • تبصره: احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.

قرار‌های قابل تجدیدنظر

در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

 1. قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
 2. قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
 3. قرار سقوط دعوا.
 4. قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مهلت مقرر برای ارائه درخواست تجدید نظر

برای افرادی که مقیم ایران هستند، 20 روز از زمان صدور رای. و برای افرادی که در خارج از ایران ساکن هستند، دو ماه از زمان صدور رای و ابلاغ رای دادگاه بدوی، امکان ارائه درخواست تجدید نظر وجود دارد. باید به این نکته توجه داشت که روز صدور رای جز این مدت به حساب نمی‌آید. هم چنین اگر در یک دعوا محکوم علیه چند نفر باشند و یکی از آن‌ ها مقیم خارج باشد، برای تمامی آن‌ها دو ماه زمان در نظر گرفته می‌شود.

دادگاه تجدیدنظر، ساختار، نحوه رسیدگی و صلاحیت آن

مدت زمان رسیدگی به پرونده کیفری در دادگاه تجدید نظر

باید بدانید که زمان رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادگاه تجدید نظر زیاد مشخص نیست و معمولا این زمان طولانی نیست. ولی به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و تعدد آن‌ها ممکن است این زمان طولانی شود. گاهی اوقات رسیدگی به برخی پرونده‌ ها تا 3 سال طول می‌کشد.

احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر

با وجود به رسمیت شناخته شدن اعتراض به رای دادگاه، رای دادگاه بدوی می‌تواند بر کاهش احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر اثر گذار باشد به همین دلیل ضرورت دارد که دادخواست توسط وکلای متخصص تجدید نظر، نوشته شود زیرا این امر مستلزم آشنایی کامل با قوانین و داشتن تجربه قابل توجه است. در این صورت می‌توان انتظار داشت که احتمال برگشت رای در تجدید نظر به میزان قابل تاملی افزایش یابد و از تضییع حق محکوم علیه یا متشاکی جلوگیری شود.

موفقیت در تغییر رای در دادگاه تجدید نظر بستگی دارد به این که تا چه حدی دلایل قانونی ارائه شده است و نیز طرح لایحه‌ تجدیدنظر خواهی چگونه است.

آرا قابل تجدید نظر در امور حقوقی

 • طبق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد.
 • کلیه احکام غیر مالی قابل تجدید نظر خواهی هستند.
 • حکم به متفرعات دعوا، مانند قرار تامین خواسته و دستور موقت و غیره، در صورتی که اصل حکم قابل اعتراض باشد، قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی است.

آرا قابل تجدید نظر در امور کیفری

طبق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آرا دادگاه‌های کیفری هر شهرستان، جز در دو مورد که قطعی است، سایر آرا در دادگاه‌های فوق الذکر استان مربوطه، قابل تجدید نظر است.

که این دو مورد شامل:

آرایی که در مورد جرائم تعزیری درجه هشتم صادر شده باشد.

جرائم مربوط به دیه و ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

هم چنین طبق تبصره 2 ماده فوق، آرا قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت و برائت و قرار‌های منع و موقوفی تعقیب و اناطه، و قرار رد واخواهی و قرار رد تجدید نظرخواهی، در صورتی قابل تجدید نظرخواهی است که اصل دعوی طبق قانون فوق قابل تجدید نظرخواهی باشد.

دلایل برای تجدید نظرخواهی

 • ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه: یعنی زمانی که دادگاه رای خود را به استناد موضوع یا قانونی صادر کرده باشد، ولی آن قانون به جهتی از جهات اعتبار قانونی خود را از دست داده باشد. در این صورت می‌توان نسبت به رای صادره تقاضای تجدید نظر خواهی کرد.
 • ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود: در صورتی که شهود، شرایط قانونی شهادت را نداشته باشند و حکم دادگاه به استناد شهادت آن ها صادر شده باشد، می‌توان نسبت به آن رای تجدید نظرخواهی کرد.
 • ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابزاری: زمانی که قاضی به دلایل اصحاب دعوا توجهی نکند و این دلایل طوری ارائه شده باشد که توانایی اثبات دعوا را در خود داشته باشند، می‌توان به رای صادره تجدید نظرخواهی کرد.

دادگاه تجدیدنظر، ساختار، نحوه رسیدگی و صلاحیت آن

 • ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای: در صورتی که قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، و تجدید نظرخواه بتواند عدم صلاحیت وی را ثابت کند، می توان نسبت به رای صادره تقاضای تجدید نظرخواهی کرد.
اصلاح رای دادگاه تجدید نظر

به این شکل است که اگر در محاسبه اشتباهی رخ دهد، یا به صورت سهوی کلماتی در رای اشتباه یا جا انداخته شود، ذی نفع آن می‌تواند تقاضای اصلاح برای رای صادر شده از دادگاه را بدهد. در این مواقع دادگاه می‌تواند رای صادر شده را تصحیح کند و آن را به طرفین ابلاغ کند.

چنان چه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.

نکات قید شده در دادخواست تجدیدنظر
 1. نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل ارائه داده باشد.
 2. نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
 3. حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
 4. دادگاه صادرکننده رای.
 5. تاریخ ابلاغ رای.
 6. دلایل تجدیدنظر خواهی.
جهات تجدیدنظر

ماده ۳۴۸ – جهات کلی درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است.

 • ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
 • ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
 • ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
 • ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
 • ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *