بهترین وکیل ارث

مشاوره حقوقی به صورت تلفنی و حضوری و تصویری با بهترین وکیل ارث در تمام ایران

تیم موسسه حقوقی دادپویان

وکیل ارث در تهران

مشاوره حقوقی با بهترین وکیل ارث، مشاوره های حقوقی به صورت مشاوره تلفنی و حضوری و تصویری میباشد که شما با بهترین وکلای پایه یک دادگستری و مجرب در دعاوی حقوقی گفتگو خواهید کرد. بهترین حق الوکاله را پرداخت میکنید و خیالتان از بابت پیگیری پرونده ها راحت خواهد بود. تمامی وکلای دادپویان بیش از ده سال سابقه وکالت دارند و در کار خود خبره میباشند. لذا به بهترین شکل زیرنظر مدیر موسسه خدمات حقوقی انجام خواهد شد و شما هیچ نگرانی ندارید.

مشاوره با وکیل ارث

مشاوره با وکیل ارث به وکیل پایه یک دادگستری گفته می‌شود که نسبت به تمام قوانین حوزه حقوقی و کیفری اطلاعات جامع و کامل دارد ارث یکی از مهم ترین حقوقی است که در ایران و در تمامی کشور های دنیا قوانین آن وجود دارد و اجرایی می شود. افراد ممکن است وراث مختلفی داشته باشند یا خود از ورثه یک فرد باشند.

وکیل ارث در اصفهان

وکیل ارث در اصفهان بر خلاف تصورات، تقسیم ارث و جلوگیری از تضییع حق همیشه به راحتی صورت نمی گیرد و موارد بسیار زیادی وجود دارد که حکم قانون برای آن کفایت نمی کند. در این صورت است که وکیل ارث و وجود آن لازم و ضروری می شود.

کارشناس حقوقی ارث

کارشناسان حقوقی ارث دادپویان نیز در کنار شما هستند تا هروقت نیاز به پیگیری و صحبت با وکیلتان بود، این کار را از جانب شما انجام دهند و نتیجه را به شما اعلام نمایند. حق الوکاله ای که به شما اعلام میشود، بهترین حق الوکاله در میان موسسات حقوقی دیگر است و شما یکجا پرداخت نمیکنید.

بهترین وکیل ارث تهران

بهترین وکیل ارث تهران طبق مواد ۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مدنی به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به باز ماندگانش می رسد. این زمان وراث با گرفتن گواهی انحصار وراثت می توانند ماترک را طبق اصول مربوط به تقسیم ارث بین خود تقسیم کنند.

وکیل ارث غرب تهران

وکیل ارث غرب تهران به مجموعه دارایی به جا مانده از متوفی (مورث) ترکه گفته می شود. باید توجه داشته باشید که از واژه (مجموعه دارایی) استفاده شده چون دارایی افراد در قانون صرفا جنبه مثبت آن یعنی وجود مال و اموال یا طلب را شامل نمی‌شود بلکه دارایی به مجموعه بخش مثبت و مطالبات و بخش منفی دارائی یعنی دین و تعهدات شخص را شامل می‌شود که در این قسمت ترکه مربوط به دارایی مثبت بعد از ادای دین (دارائی منفی) تعلق می‌گیرد.

درصد وکیل از ارث

درصد وکیل ار ارث به موجب ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است» بر این اساس چنان چه شخصی فوت نماید و اموالی داشته باشد، تحریر ترکه به معنای تعیین میزان اموال متوفی خواهد بود.

وکیل ارث و میراث در تهران

وکیل ارث و میراث در تهران به موجب ماده 213 قانون امور حسبی، برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و در این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

وکیل مالیات بر ارث

وکیل مالیات بر ارث

1- توصیف اموال منقول و تعیین بهای آن.

2- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاجات.

3- مبلغ و نوع نقدینگی.

4- بها و نوع برگ های بهادار.

5- اسناد با ذکر خصوصیات آن ها.

6- نامه رقبات غیرمنقول.

پس از آن که صورت اموال به موجب ماده فوق الذکر برداشته شد نوبت به ارزیابی آن می رسد.

وکیل ارث مشاوره رایگان

وکیل ارث مشاوره رایگان مهر و موم ترکه از لحاظ حقوقی عبارت است از این که ورثه از هر گونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع شوند که این امر توسط مراجع قضائی و به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می گیرد.

حسب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی کسانی می توانند درخواست مهر و موم ترکه را نمایند که ذینفع باشند.

وکیل ارثیه

وکیل ارثیه فلسفه مهر و موم ترکه جلوگیری از تضییع و تفریط اموال متوفی می باشد، لذا در این  گونه مواقع، اشخاص ذینفع در ترکه برای جلوگیری از حیف و میل و حفاظت و نگهداری اموال تا تقسیم ترکه، درخواست مهر و موم ترکه را می نمایند.

نحوه مطالبه سهم الارث

نحوه مطالبه سهم الارث بعد از فوت شخص برای که وراث بتوانند در ارثیه خود تصرف کنند ابتدا باید از طریق شورا درخواست انحصار وراثت را مطرح کنند و بعد از این که سهم الارث هریک از وراث تعیین گردید با طرح دعوی تقسیم ترکه اموال بین وراث تقسیم می‌شود.

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث مالیاتی است که از اموال و دارایی‌های شخص که پس از فوت وی باقی می‌ماند، دریافت می‌شود.

پرداخت مالیات بر ارث اجباری است و باید توسط وراث پرداخت بشود. در صورتی که مالیات بر ارث پرداخت نشود، مال مورد نظر به وراث انتقال داده نمی‌شود و نمی‌توانند دخل و تصرفی در آن داشته باشند.

همان طور که قبلا بیان شد، وراث طبقه اول کمترین میزان مالیات را پرداخت می‌کنند و وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب دو و چهار برابر ورثه طبقه اول باید مالیات بپردازد.

وکیل گواهی انحصار وراثت

وکیل گواهی انحصار وراثت با صدور این گواهی مشخص می‌شود که وراث متوفی چه کسانی هستند. برای هرگونه اقدامی جهت تقسیم ترکه یا هر نوع اقدام دیگری مربوط به متوفی، وراث و سایر اشخاص ذینفع نیازمند به گواهی تصدیق انحصار وراثت می‌باشند.

گواهی انحصار وراثت از طریق شورای حل اختلاف محل آخرین اقامتگاه متوفی با درخواست یکی از ورثه و یا هر ذینفع دیگری صادر می‌شود.

موانع ارث

موانع ارث اگر چه نحوه تقسیم ارث با توجه به طبقات متفاوت است اما در مواردی نیز ورثه از ارث محروم می شوند که به این عوامل موانع ارث می گویند که به شرح زیر است:

قتل: هنگامی که شخصی موروث خود را به قتل برساند از ارث محروم خواهد شد.

کفر: این مورد در شرایطی اتفاق می افتد که ورثه و موروث مذاهب متفاوتی داشته باشند به این ترتیب مالی به ورثه تعلق نمی گیرد و اموال به بیت المال متعلق است.

لعان: لعان زمانی شروع می‌شود که مردی به همسر خود نسبت زنا دهد یا فرزندی را که زن به دنیا آورده از خود نفی کند. آنگاه شوهر باید در حضور حاکم شرع چهار بار ادعای خود را با ذکر سوگند تکرار کند و بار پنجم اعلام کند: «لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم». سپس زن چهار بار قسم می‌خورد که مرد دروغ می‌گوید و بار پنجم اعلام می‌کند: «خشم خدا بر من اگر او راست گفته باشد».

مرحله اجرای تقسیم ارث

مرحله اجرای تقسیم ارث پس از صدور رای دادگاه اگر مال یا اموال ارث رسیده قابلیت تقسیم داشته باشد پس از تصفیه بدهی ها بین ورثه، تقسیم ارث می شود.در غیر این صورت اول توسط دادگاه و از طریق کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی قیمت گذاری می شود و در ادامه به مزایده گذاشته می شود.

 نکته بسیار مهم آن که در اکثر اوقات کسی خارج از خود ورثه در مزایده دادگاه شرکت نمی کند. و اگر خریداری به قیمت پایه کارشناسی پیدا نشود مال به مزایده رفته فروش نمی رود.

 آن چه مهم است این که در نهایت باید یکی از وراث سهم الارث دیگران را خریداری کند تا مال موروثی مثل ارثیه خانه پدری یا مال منقول موروثی به او انتقال یابد.

 اگر کسی از ورثه یا شخص ثالث اقدام به خریداری نکند پرونده اجرایی بلاتکلیف باقی می ماند توجه داشته باشید که رویه دادگاه ها چنین است که حتی در مرحله دوم مزایده هم اموال را به کمتر از قیمت کارشناسی نمی فروشند.  و مطلب پایانی آن که اگر هرکدام از وراث به قیمت ارزیابی شده کارشناس معترض باشند می توانند در فرجه قانونی به آن اعتراض کنند تا دوباره توسط هیات کارشناسان ارزیابی قیمت شود.

وکیل ارث

وکیل حصر وراثت

وکیل تقسیم ترکه

وکیل مهر و موم ترکه

وکیل رفع مهر و موم

وکیل مالیات بر ارث

ما در کارمان بهترین هستیم.

هر مشکل حقوقی یا کیفری که داشته باشید، وکلای متخص دادپویان از عهده آن برمیایند.

دادپویان با بیش از سی وکیل پایه یک دادگستری تضمین در ارائه بهترین خدمات ارث را به شما میدهد و مانند دیگر موسسات حقوقی و اپلیکیشن ها، دلال حقوقی به شما نمیرود که به شما وکیل معرفی کند.

بلکه خودش سی وکیل متخصص دارد و شما میتوانید به صورت تخصصی با هر کدام از وکلای متخصص ارث مشاوره بگیرید.

تا حصول نتیجه همراه شما هستیم. مستحضر باشید که پرونده شما توسط یک تیم حقوقی متشکل از پنج وکیل پایه یک دادگستری بررسی خواهد شد.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

وجه تمایز دادپویان نسبت به دیگران

  • تغییر وکیل در صورت نارضایتی
  • به نتیجه رساندن بیش از ششصد پرونده ارث
  • بررسی پرونده و احتمال شکست یا پیروزی
  • متکی نبودن به یک وکیل (بررسی توسط سه وکیل)
  • نظارت بر پرونده ها تا انتها توسط مدیر حقوقی دادپویان
نمایش کمتر بیشتر بخوانید

تضمین کیفیت

بهترین حق الوکاله

بهترین راهکار

بهترین پشتیبانی

بهترین وکلا

متخصص و مجرب