قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری

در این مقاله با قانون بیمه بیکاری و میزان مقرری دریافتی بیمه بیکاری آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون بیمه بیکاری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

ماده ۱

تمام افرادی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی و هم چنین مشمول قوانین تامین اجتماعی هستند، مشمول قوانین بیمه بیکاری خواهند شد.

تبصره – گروه‌هایی مانند: بازنشستگان، ازکار افتادگان، صاحبان حِرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول این قانون نمی‌شوند.

ماده ۲

فردی که بدون میل و اراده خود، کارش را از دست داده است، بیکار به حساب می‌آید.

تبصره ۱– افرادی که به دلیل تغییرات به وجود آمده در ساختار اقتصادی و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورای عالی به صورت موقف بیکار شده‌اند، بیکار به حساب نخواهند آمد. به‌عبارتی ‌دیگر، مشمول این قانون نخواهند شد.

تبصره ۲– اشخاصی که به دلیل بلایایی طبیعی مانند سیل، زلزله و دیگر حوادثی مانند جنگ بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی، می‌توانند از این مزایای قانون استفاده کنند.

ماده ۳

بیمه بیکاری، یکی از خدمات حمایتی سازمان تامین اجتماعی به حساب می‌آید. از این رو، این بیمه به افرادی که حق بیمه مقرر خود را پرداخت می‌کردند، تعلق خواهد گرفت.

قانون بیمه بیکاری

ماده ۴

بیمه‌شده باید معرفی‌نامه کتبی از واحد کار و امور اجتماعی محل خود، داشته باشد تا از مزایای این بیمه، بهره‌مند شود.

تبصره– بیمه‌شدگان بیکار، کلیه حقوق، مزایا و خسارت‌های تعریف شده در این قانون را دریافت خواهند کرد.

ماده ۵

پرداخت حق بیمه بیکاری بر عهده کارفرما است. این حق بیمه جزو همان ۲۳% حق بیمه‌ای که از طرف کارفرما پرداخت می‌شود. میزان حق بیمه بیکاری ۳% است.

تبصره– مواردی از جمله ،مزد بیمه‌شده و چگونگی تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی دریافت آن، مشخص کردن تکلیف بیمه‌ شده و کارفرما و هم چنین مراحل و چگونگی رسیدگی به اعتراض، تخلف در قوانین بیمه بیکاری تامین اجتماعی، مشخص شده است.

ماده ۶

بیمه‌ شدگان باید شرایط زیر را به منظور دریافت بیمه بیکاری داشته باشند:

شخص متقاضی قبل از اعلام کردن خود به عنوان بیکار، باید حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. (البته به جز تبصره ۲ ماده ۲)
فرد متقاضی حداکثر باید تا ۳۰ روز بیکاری و همچنین آمادگی خود را برای پذیرش شغل تخصصی و متناسب اعلام کند. در صورت داشتن عذر موجه بعد از ۳۰ روز و با تائید هیئت حل اختلاف تا ۳ ماه امکان‌ پذیر خواهد بود.
متقاضی باید در دوره‌های آموزشی و سواد آموزی شرکت کند و هر دو ماه یک‌ بار، گواهی لازم را به شعب تامین اجتماعی ارائه دهد.

تبصره ۱– در صورتی که کارگر بیکار در مکانی با حقوق کمتر از حق بیمه بیکاری مشغول به کار شود، ما به‌ التفاوت دریافتی بیمه‌ شده از حساب صندوق بیمه بیکاری به او پرداخت می‌شود.

تبصره ۲– مدت زمانی که فرد از بیمه بیکاری استفاده می‌کند، جزو سوابق بیمه‌ای به حساب خواهد آمد.

ماده ۷

مدت پرداخت بیمه بیکاری به صورت زیر است:

از زمان شروع برخورداری از بیمه بیکاری، جمع مدت پرداخت مقرری از جمله شرکت در دوره‌های آزمایشی یا دائمی برای افراد مجرد حداکثر ۳۶ ماه و برای افراد متأهل حداکثر ۵۰ ماه و بر اساس شرایط زیر است:

۶ تا ۲۴ ماه، برای مجردین ۶ ماه و برای متاهلین یا متکفلین ۱۲ ماه
۲۵ تا ۱۲۰ ماه، برای مجردین ۱۲ ماه و برای متاهلین یا متکفلین ۱۸ ماه
۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه، برای مجردین ۱۸ ماه و برای متاهلین یا متکفلین ۲۶ ماه
۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه، برای مجردین ۲۶ ماه و برای متاهلین یا متکفلین ۳۶ ماه
۲۴۱ ماه به بالا، برای مجردین ۳۶ ماه و برای متاهلین یا متکفلین ۵۰ ماه
تبصره –افراد بیش از ۵۵ سال سن تا زمان سن بازنشستگی مشمول قانون بیکاری خواهند بود.

میزان مقرری دریافتی بیمه بیکاری

مقدار مقرری دریافتی بیمه بیکاری به شرح زیر است:

مقرری دریافتی روزانه برای شخص بیکار برابر با ۵۵% میانگین مزد، حقوق یا کارمزد دریافتی او خواهد بود. به میزان مقرری برای افراد متاهل یا متکفل، حداکثر تا ۴ نفر و به ازای هر نفر، برابر با ۱۰% حداقل دستمزد اضافه خواهد شد. میزان مقرری بیمه بیکاری، بین حداقل دستمزد و ۸۰% متوسط مزد یا حقوق است. (در حقیقت نباید از این مقادیر کمتر یا بیشتر باشد.) مقرری از روز اول قابل محاسبه و پرداخت است.

تبصره ۱– متوسط مزد یا حقوق روزانه، به این صورت محاسبه می‌شود: جمع کل دریافتی بیمه‌شده (مأخذ دریافتی حق بیمه در آخرین ۹۰ روز قبل از بیکار شدن) تقسیم بر روزهای کار. برای بیمه‌ شدگان کارمزدی، شامل جمع کل دریافتی بیمه‌ شده (مأخذ دریافتی حق بیمه در آخرین ۹۰ روز قبل از بیکار شدن) تقسیم بر ۹۰. اگر بیمه‌ شده کارمزدی در مدت سه ماه مشخص از مبلغ دستمزدی خود استفاده کرده باشد، متوسط مزدی که بر مبنای محاسبه غرامت دستمزد محاسبه شده است، به عنوان دستمزد روزهای بیکاری در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره ۲– همسر (زن و شوهر)، فرزندان دختر (تا زمانی که ازدواج نکرده و شغلی ندارند.)، فرزندانی زیر ۱۸ سال (یا محصل و دانشجو یا طبق نظر پزشک از کار افتاده)، پدر و مادر با سن بالای ۶۰ برای پدر (یا این که از کار افتاده باشند. البته باید پزشک معتمد تامین اجتماعی این مساله را تائید کند. هم چنین این که معاششان توسط بیمه، تامین می‌شود.)، خواهر و برادر تحت تکفل (در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، نوشته شده در بندهای (۲) و (۳) این تبصره.) افراد تحت پوشش این ماده هستند.

تبصره ۳– دریافت بیمه بیکاری، ارتباطی با مستمری جزئی بیمه ندارد و مانع قطع شدن آن نخواهد شد.

تبصره ۴– در صورتی که هر دو زوج بیکار شوند، فقط یکی از آن‌ها می‌تواند به ازای تعداد فرزندان از بیمه بیکاری استفاده کند.

تبصره ۵– بیمه‌ شدگان بیکار و افراد تحت تکفل آن‌ها می‌توانند از خدمات درمانی بندهای الف و ب ماده ۳ استفاده کنند.

تبصره ۶– بیمه بیکاری معاف از مالیات است.

ماده ۸ 

در شرایط زیر، بیمه بیکاری قطع خواهد شد:

  • اشتغال به کار مجدد بیمه‌ شده.
  • شرکت نکردن بدون عذر موجه در دوره‌های کارآموزی یا سواد آموزی.
  • قبول نکردن شغل پیشنهادی تخصصی یا مرتبط به حرفه او.
  • در صورت استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی.
  • اعاده گشتن بیمه‌شده از انحا با دریافت مزد روزهای بلاتکلیفی به کار مربوطه.

تبصره ۱– در صورتی که اثبات شود که بیمه‌ گزار به میل و خواست خود بیکار است، وی موظف به بازگرداندن مستمری دریافتی در دوران بیمه بیکاری خواهد بود.

تبصره ۲– در صورتی که بیمه‌ شده در جایی به کار مشغول شود و از بیمه بیکاری هم استفاده کند، از زمان تاریخ اشتغال باید مبلغ‌های دریافتی را بازگرداند.

تبصره ۳– در صورتی که کمک هزینه حین کار آموزی دریافت کند، بیمه بیکاری او تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

ماده ۹

کارفرمایان باید محل‌های خالی از شغل را با هماهنگی شورای اسلامی و نمایندگان کارگران به مراکز خدمات اشتغال معرفی کنند.

تبصره ۱– دولت باید هر سال بودجه مشخصی را برای طرح‌های اشتغال‌ زایی برای اشتغال به کار بیکاران در نظر بگیرد. تعیین این بودجه باید از طریق سیستم بانکی، منابع اعتباری سازمان تامین اجتماعی و اعتبارات قرض‌ الحسنه باشد. یا این که از طریق شرکت‌های تعاونی یا خصوصی و تحت نظر وزارت کار و امور اجتماعی پیاده‌ سازی و اجرا کند.

تبصره ۲– در اخذ پروانه‌های کسب‌ و کار و دریافت موافقت‌ نامه‌های اصولی و تاسیس واحدهای اقتصادی، بیکاران مشمول قوانین بیمه بیکاری در اولویت قرار خواهند گرفت.

تبصره ۳– آموزش مهارت‌های مورد نیاز برای افزایش توانایی‌های بیکاران، تحت پوشش بیمه بیکاری بند ج ماده ۷ باید توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی فراهم شود. هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری و بر اساس آیین‌نامه پیشنهادی سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و تامین اجتماعی و تائید وزارت کار و امور اجتماعی و بهداشت، پرداخت می‌شود.

تبصره ۴– تشکیل کلاس برای مشمولان بی‌سواد، وظیفه نهضت سوادآموزی با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های ذیربط است.

ماده ۱۰

حساب‌های درآمد بیمه بیکاری و پرداخت آن باید جداگانه باشد و هر سال گزارش عملکرد مالی آن به وزیر بهداشت و وزیر کار اعلام شود.

ماده ۱۱

مجری این قوانین بیمه بیکاری، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی است.

ماده ۱۲

هزینه‌های مرتبط باید فقط از محل درآمدها توسط سازمان تامین اجتماعی تامین شود. در صورتی که هزینه‌های اداری و پرسنلی از ۱۰% میزان مقرری پرداختی به بیمه‌شدگان بیشتر نشود، می‌توان این هزینه‌ها را تعیین و تخصیص داده خواهند شد.

ماده ۱۳

زمان اجرای این قانون از پایان زمان آزمایشی قانون بیمه بیکاری (۰۶/۰۵/۱۳۵۹) لازم‌ الاجرا است.

ماده ۱۴

آیین‌ نامه اجرایی در مدت یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تعیین و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *