نکات مهم هنگام انعقاد قرارداد

نکات مهم هنگام انعقاد قرارداد

در این مقاله آشنا میشوید با: نکات مهم هنگام انعقاد قرارداد، تعریف عقد قرارداد، شرایط صحت قرارداد، انواع تنظیم قرارداد، ضمانت اجرای تخلف از تعهدات، مشخص نمودن تعهدات طرفین، تعیین موضوع و مبلغ قرارداد و زمان آن، امضا تمامی صفحات قرارداد. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی قرارداد، می توانید با وکیل قرارداد در ارتباط باشید.

تعریف عقد قرارداد

عقد قرارداد طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت است از: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن ها قرار گیرد. بر اساس همین عقد و پیمان، میان دو طرف، یک رابطه جدید حقوقی برقرار می‌شود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یک دیگر باید تعهداتی را انجام دهند.

نکات مهم هنگام انعقاد قرارداد

در زبان غیر تخصصی عقد و قرارداد به یک معنی است، اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن‌ها ذکر شده است مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) استعمال می‌شود و حال آن که کلمه قرارداد، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می‌شود. (نکات مهم هنگام انعقاد قرارداد)

برای تنظیم قرارداد، می توانید با وکیل قراردادها در تماس باشید.

شرایط صحت قرارداد

مطابق با ماده 190 قانون مدنی برای صحت قرارداد چهار شرط اساسی لازم است:

  • قصد و رضای طرفین.
  • اهلیت طرفین.
  • موضوع معین که مورد معامله باشد.
  • مشروعیت جهت معامله.

انواع تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی:

موقع تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی (طبیعی) توجه به مساله بلوغ، عقل و ممنوع‌ المعامله نبودن طرف قرارداد بسیار مهم است.

به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. منظور از اصطلاح ممنوع المعامله، شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که توسط مقام قضایی از تصرف در اموال خود به نحوی از انحا ممنوع شده است. و اما شخص حقیقی یعنی این که هر کدام از افراد انسانی که پس از زنده متولد شدن می‌توانند صاحب حق و تکلیف شوند.

نکات مهم هنگام انعقاد قرارداد

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی:

در هنگام تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی، باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر؟ و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضا اسناد و قرارداد برای شرکت می‌باشند.

قیمت قرارداد

یکی دیگر از نکات مهم در تنظیم قرارداد مبلغ یا قیمت قرارداد یا همان ثمن معامله است. قیمت قرارداد یعنی ارزشی که شما حاضر هستید در مقابل بدست آوردن موضوع قرارداد (کالا یا خدمات) پرداخت نمایید.

پس از تعیین قیمت یا ارزش یک قرارداد لازم است میزان و نحوه پرداخت (نقدی یا غیر نقدی) دقیقا با ذکر جزئیات مواعد پرداخت (اقساط و مدت آن) تعیین گردد تا از هر گونه سو برداشت و یا تفسیر متفاوت جلوگیری شود.

ضمانت اجرای تخلف از تعهدات

می‌توان ادعا کرد که قراردادی کامل است که در آن صحبت از ضمانت اجرا می شود معمولا در قرارداد ها ضمانت اجراها را در وضعیت های:

  • پیش بینی حق فسخ.
  • دریافت خسارت.
  • الزام به انجام تعهد.

علاوه بر تعیین نمودن تعهدات و تکالیف هر یک از طرفین در قرارداد، باید ضمانت اجرا‌هایی را نیز برای تخلف از این تعهدات در قرارداد تعیین نمود باید توجه کنید که ضمانت اجرا‌هایی که تعیین کنید که جزئی باشند تا در صورت تخلف از هر یک از تعهدات ضمانت اجرای مورد نظر بر آن جاری گردد.

در صورتی که قراردادی فاقد ضمانت اجرا باشد، تعیین نمودن تعهد برای هر یک از طرفین کاری بیهوده و عبث خواهد بود چرا که ضمانت اجرا نوعی فشار بر طرفین قرارداد بابت عمل نمودن به تعهداتشان است.

مشخص نمودن تعهدات طرفین

یکی از مهمترین مواردی که در هر قراردادی لازم است ذکر گردد، اشاره به تعهداتی است که طرفین در آن قرارداد بر عهده می‌گیرند. با انعقاد قرارداد طرفین تعهداتی را بر عهده می‌گیرند و موظف هستند تا آن‌ها را انجام دهند بنابراین باید هر یک از تعهدات طرفین به صورت دقیق و کامل در قرارداد ذکر شود.

گنجاندن شرایط ضمن عقد

می‌ توان شرایطی را نیز به عنوان شرایط ضمن عقد در قرارداد گنجاند که در این قسمت می‌توانید هر یکی از شروط صحیح که عبارتند از: شرط صفت یا شرط فعل و یا شرط نتیجه را در قرارداد خود بگنجانید.

البته لازم به ذکر است که وجود شرایط ضمن عقد لازمه تشکیل قرارداد نیست بلکه می توان در صورت موافقت طرف مقابل، چنین بندی را به قرارداد اضافه نمود. مثلا: در قرارداد فروش یک باب خانه می توان در صورت موافقت طرف مقابل شرط نمود که فروشنده باید وکالت خریدار را در دعوایی که با برادرش دارد انجام دهد.

تعیین مبلغ قرارداد و زمان آن

یکی از مهمترین مواردی که باید در قرارداد تعیین کنید مبلغ قرارداد است، که این موضوع باید به صورت کامل و دقیق در قرارداد ذکر گردد. البته گاهی ممکن است در ابتدا عقد نتوان مبلغ را به درستی تعیین کرد که در این حالت تعیین مبلغ به صورت برآورد خواهد بود و در انتهای کار مبلغ نهایی معین خواهد شد که در این موارد لازم است در عقد چنین موضوعی را ذکر کنید.

علاوه بر تعیین مبلغ قرارداد باید زمان پرداخت را نیز مشخص نمایید تا با طرف دیگر قرارداد دچار مشکل نگردید.

تعیین موضوع قرارداد و مدت آن

نکته مهم بعدی که در تنظیم قرارداد تعیین موضوع قرارداد است به این معنا که باید موضوعی را به منظور آن قرارداد منعقد گردیده است در قرارداد تعیین شود. مثلا: در مثال مورد اول باید تعیین گردد که قرارداد به جهت وکالت داشتن برادر برای فروش خانه پدری می باشد.

نکات مهم هنگام انعقاد قرارداد

چگونگی تنظیم قرارداد در قرارداد‌های خود، مدت قرارداد را ذکر نمایید. و تعیین نمایید که مدت این قرارداد چه میزان است و از چه زمانی شروع می شود و چه زمانی خاتمه می‌ یابد مثلا در مثالی که قبلا ذکر کردیم و موضوع آن اعطای وکالت در فروش به برادر بود حتما باید تعیین شود که این قرارداد از چه زمانی موثر است و چه زمانی خاتمه می‌ یابد، البته اگر قرارداد فاقد تعیین زمان شروع باشد از زمان انعقاد قرارداد موثر خواهد بود.

مثلا اگر قصد شخص اعطا کننده وکالت در فروش این باشد که قرارداد منعقده از یک ماه بعد موثر باشد، ولی این موضوع در قرارداد ذکر نگردد، به محض انعقاد قرارداد، برادرش وکیل او در فروش خانه پدری خواهد بود.

برای تعیین مدت اعتبار قرارداد نیز می‌ توانید به چند صورت اقدام کنید مثلا می‌ توانید مدت زمانی که قرارداد معتبر است را در قرارداد ذکر کنید، و یا این که تاریخ خاتمه یافتن قرارداد را در آن بیاورید. توجه داشته باشید که در برخی از قرارداد‌ها مانند اجاره اشیا ذکر مدت شرط صحت عقد می باشد و در صورت تعیین نشدن مدت قرارداد منعقد شده اثری نخواهد داشت در چنین مواردی لازم است حتما این مدت قرارداد را ذکر کنید.

امضا تمامی صفحات قرارداد

پس از تهیه متن اصلی قرارداد توجه داشته باشید که صرفا نباید صفحه آخر آن را امضا نماید، بلکه باید تمامی صفحات قرارداد را امضا کنید و از طرف مقابل نیز بخواهید تمامی صفحات قرارداد را امضا نموده و ذیل آن امضا نام خود و تاریخ آن روز و در صورت امکان اثر انگشت خود را نیز درج نماید.

نکته لازم به ذکر در این قسمت این است که در صورت امکان از طرف مقابل بخواهید تا هر صفحات قرارداد را دو بار امضا نماید چرا که در این حالت اگر از امضا اصلی خود استفاده نکرده باشد این موضوع محرز می‌گردد.

در صورتی که برخی از نسخه‌های قرارداد شما از کاربن استفاده شده است باید توجه داشته باشید که نسخه کاربنی را به صورت جدا امضا بزنید چرا که به اعتقاد برخی نسخه‌های کاربنی اصل نیستند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *