دعوای فسخ قرارداد

دعوای فسخ قرارداد

در این مقاله آشنا میشوید با: دعوای فسخ قرارداد، قانون فسخ قرارداد، تعریف فسخ قرارداد، انواع فسخ در قراردادها، موارد ابطال فسخ قرارداد و مرجع صالح اقامه دعوا فسخ قرارداد. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی قرارداد، می توانید با وکیل قرارداد در ارتباط باشید.

قانون فسخ قرارداد

قانون برخی اوقات به علت این که از زیانی که نا خواسته از عهدنامه به دست می آید و شامل یکی از دو طرف معامله هم می شود، پیشگیری شود، به هر کدام از آن ها به طور مستقیم حق داده می شود که قادر باشند با طرح دعاوی فسخ قرارداد، از راه دادگاه حقوقی مبادرت نمایند.

فردی که حق فسخ دارد اول ضروری است از راه اظهارنامه خواست خود را حاکی بر فسخ به خوانده دعوا، برساند. بعد به طرح دعوای حقوقی مبادرت نماید و سپس دادگاه با تفضل به نشانه ها و شواهد صدور حکم حاکی بر تایید مراتب فسخ قرارداد مبادرت می نماید.

دعوای فسخ قرارداد

در مواقعی که فسخ کردن فوری می باشد در دعاوی حقوقی کسی که حق فسخ دارد باید به سرعت اظهارنامه به شخص مقابل بفرستد و بی درنگ به طرح دعوا مبادرت ورزد تا فوریت بحث ملاحظه شود و از میان نرود.

برای تنظیم قرارداد، می توانید با وکیل تنظیم قرارداد در ارتباط باشید.

تعریف فسخ قرارداد

یکی از موارد بسیار شایع و مهم در متن قراردادها، ماده فسخ قرارداد است. این موضوع با هدف برهم زدن معامله یا قرارداد به جهات گوناگون قانونی و قراردادی ایجاد شده و مورد قبول تمامی سیستم های حقوقی دنیا است.

درحالت کلی، فسخ موضوعی جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر یا برای جبران ضرر وارده و باز گرداندن اوضاع به زمان پیش از انعقاد قرارداد، می باشد.

انواع فسخ در قراردادها

فسخ از منظر علت دار بودن آن، به دو نوع تقسیم می شود.

 • فسخ بدون علت یا همان خاتمه.
 • فسخ با علت.

نحوه فسخ قرارداد

برای اعمال حق فسخ تشریفاتی در قانون قید گردیده است و هم چنین با توافق طرفین می تواند در قرارداد لحاظ گردد. این تشریفات عبارتند از:

اخطار رفع نواقص

در برخی موارد مناسب است که صاحب حق فسخ برای جبران وضع موجودی که جزو اسباب حق فسخ طبق قرارداد است مهلت بدهد. اگر طرف دیگر قرارداد اصلاحات را ظرف مدت اعطا شده انجام ندهد کار فرما می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید.

مهلت یا عدم مهلت قبلی

معمولا در قراردادها قید می شود که چنان چه طرف قرارداد به تعهدات خود عمل ننماید، صاحب حق فسخ می تواند با اخطار یک هفته ای قبلی و کتبی قرارداد را فسخ نماید. در برخی موارد نیز این اختیار به صاحب حق فسخ داده می شود. که فورا قرارداد را فسخ نماید.

دعوای فسخ قرارداد

ابلاغ حق فسخ

بدیهی است که هر نوع اعلام قراردادی از سوی یکی از طرفین به طرف دیگر باید از طرق اطمینان آوری، صورت پذیرد. نمی توان حق فسخ را به گونه ای اعلام نمود که مورد پذیرش طرف مقابل نباشد و این طریق می تواند در ماده مربوط به نحوه اخطار بدین صورت به طور مشخص درج گردد که اخطارها و اعلام ها و مکاتبات فی مابین طرفین از چه طریقی باید صورت پذیرد.

عدم امکان الزام طرف قرارداد به انجام تعهد

طبق قانون حق فسخ ناشی از تخلف شرط زمانی محقق می شود که متعهد به تعهد خود وفا نکرده و اجبار متعهد به انجام تعهد نیز امکان پذیر نباشد. بنابراین چنان چه بتوان متعهد را مجبور به ایفای تعهد نمود و متعهد اعلام نماید که می تواند تعهد را انجام دهد، صاحب حق فسخ نمی تواند قرارداد را فسخ نماید.

موارد ابطال فسخ قرارداد

در موارد زیر، ابطال را می‌توان انجام داد:

 • غبن فاحش و تدلیس در قرارداد رخ داده باشد.
 • طرفین معامله، خیار فسخ اختیاری را با یا بدون وجه التزام شرط کرده باشند.
 • طرفین قرارداد، توافق کنند که پس از مدت زمان معینی قرارداد فسخ شود.
 • چنان چه کافه خیارات در قرارداد، اسقاط نشده باشد و خریدار در پرداخت ثمن معامله بیش از سه روز تاخیر نماید، فروشنده می‌تواند براساس خیار تاخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.
 • بیع به صورت شرطی باشد و خریدار و یا فروشنده به شرط خود عمل نکنند.
 • چنان چه، مبیع دارای عیب باشد و خریدار قبل از خرید از آن آگاه نباشد، می‌تواند براساس خیار عیب نسبت به ابطال قرارداد اقدام نماید.
 • چنان چه مورد معامله، حیوان باشد، خریدار می‌تواند تا سه روز پس از خرید، براساس خیار حیوان، قرارداد را فسخ نماید.
 • خریدار در صورتی که تمام مال را ندیده باشد و پس از دیدن مال، شرایط اولیه گفته شده به وسیله فروشنده را نداشته باشد، می‌تواند با توجه به خیار رویت قرارداد را فسخ نماید.
 • چنان چه فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، اگر کافه خیارات از طرفین ساقط نشده باشد، خریدار می‌تواند براساس خیار تعذر تسلیم قرارداد را ابطال نماید.

مرجع صالح اقامه دعوا فسخ قرارداد

صلاحیت به دو دسته عام تقسیم‌بندی می‌شود:

 • صلاحیت ذاتی: صلاحیت وقتی ذاتی است که محاکم را از حیث صنف (اداری، قضایی)، نوع (عمومی، اختصاصی) و درجه (نخستین، عالی) تقسیم کنیم. مثلا: دادگاه عمومی در صنف قضایی در نوع عمومی و در درجه نخستین است.
 • صلاحیت محلی: وقتی که شایستگی دادگاه ‏را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم کنیم برای طرح دعوی باید بدانیم که میان مراجع موجود در دادگستری یا مراجع غیر قضایی کدام یک صلاحیت رسیدگی دارند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *