قانون موافقت‌ نامه بین ایران و عراق

قانون موافقت‌ نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی

در این مقاله آشنا میشوید با: قانون موافقت‌ نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی در مورد قوانین، می توانیدبا وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مواد قانونی

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که پس از این با عنوان طرف های متعاهد به آن ها اشاره خواهد شد، با علم به سودمند بودن همکاری‌های بین­ المللی در زمینه حفظ نباتات و مهار آفات مربوط به گیاهان و فرآورده ­های گیاهی و کنترل و جلوگیری از ورود و انتشار آن ها در کشورهای خود و هم چنین با عنایت به تمایل به توسعه هر چه بیشتر روابط علمی، فنی، اقتصادی و تجاری به‌ منظور ایجاد هماهنگی نزدیک در اتخاذ اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق لازم می ­باشد، درخصوص اجرای کلیه شرایط و تعهدات موضوع این موافقتنامه به‌ شرح زیر توافق نمودند.

ماده ۱

تعاریف

از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به‌کاررفته به‌شرح زیر خواهد بود:

گیاه: گیاهان زنده و اندام­ های گیاهی از جمله بذور و ذخایر توارثی (ژرم پلاسم).

فرآورده ­های گیاهی: مواد فرآوری‌ نشده با منشا گیاهی ازجمله دانه و آن دسته از تولیدات فرآوری‌ شده ­ای که ماهیت یا نحوه فرآوری آن ها ممکن است باعث خطر ورود و پراکندگی آفات شود.

آفت: هر نژاد، گونه یا گونه زیستی گیاهی، حیوانی یا عامل بیماری‌ زای (پاتوژنی) خسارت‌آور برای گیاهان یا فرآورده ­های گیاهی.

آفت قرنطینه­ ای: آفتی با اهمیت اقتصادی بالقوه برای منطقه در معرض خطر که هنوز در آن منطقه وجود ندارد یا این که وجود دارد ولی پراکندگی گسترده نداشته و به‌ طور رسمی تحت کنترل باشد.

شیوع: وجود آفتی در یک منطقه که بومی بودن آن به‌ طور رسمی گزارش شده باشد یا به آن منطقه وارد شده و به‌ طور رسمی گزارشی از ریشه­ کنی آن ارائه نشده باشد.

آلودگی: وجود آفت زنده گیاه یا فرآورده گیاهی در یک کالا.

بازرسی: بررسی بصری رسمی گیاهان، فرآورده ­های گیاهی یا دیگر اقلام تحت کنترل جهت تعیین وجود یا عدم وجود آفت به همراه آن ها و یا تعیین مطابقت یا مقررات بهداشت گیاهی.

آفت ­زدایی: روش رسمی برای کشتن، غیر فعال کردن، حذف یا عقیم ساختن آفات یا از بین بردن قوه نامیه گیاه.

اقلام تحت کنترل: هر گونه گیاه، فرآورده ­های گیاهی، محل نگهداری، مواد بسته­ بندی، وسیله حمل و نقل، بار گنج (کانتینر)، خاک و هر موجود زنده (ارگانیزم)، شی یا ماده دیگر که به‌ ویژه در حمل و نقل بین ­المللی قابلیت انتقال یا انتشار آفات را داشته باشد.

محموله: تعدادی از گیاهان، فرآورده ­های گیاهی و یا اقلام تحت کنترل که از یک کشور به کشور دیگری همراه با گواهی بهداشت گیاهی حمل ونقل می ­شود. محموله ممکن است شامل یک یا چند کالا و یا بسته کالا باشد.

وقوع آفات قرنطینه­ ای: جمعیتی از آفت که جدیدا کشف شده، از جمله کشف جمعیتی از یک آفت جدید در یک منطقه که هنوز مستقر نشده است، اما بقای آن در آینده نزدیک مورد انتظار است یا افزایش ناگهانی و معنی­ دار در جمعیت آفتی که در منطقه مستقر بوده است.

قانون موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی

ماده ۲

مراجع صلاحیتدار

مراجع صلاحیتدار طرف های متعاهد برای اجرای این موافقتنامه عبارتند از:

ـ از طرف ایرانی: وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران.

ـ از طرف عراقی: وزارت کشاورزی جمهوری عراق.

مراجع صلاحیتدار طرف ها برای اجرای این موافقتنامه، از طریق مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند نمود.

ماده ۳

تبادل اطلاعات

۱ـ طرف های متعاهد اطلاعات مربوط به شیوع آفات قرنطینه ­ای طرف متعاهد دیگر در قلمرو خویش و روش های مبارزه و کنترل آن ها را به‌ صورت سالانه و در بهار هر سال مبادله خواهند کرد. در صورت وقوع آفات قرنطینه­ ای جدید در قلمرو هر طرف متعاهد، اطلاعات مربوط به آفت و اقدامات انجام‌ شده برای ریشه­ کنی و یا کنترل آن باید در زودترین زمانی که عملا امکان­ پذیر است به طرف متعاهد دیگر اعلام گردد.

۲ـ طرف های متعاهد نسخه ­ای از قوانین و مقررات جاری حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی و فهرست آفات قرنطینه ­ای خود را مبادله خواهند کرد. طرف های متعاهد موافقت می ­نمایند هر گونه تغییر در قوانین و مقررات و فهرست مذکور را به اطلاع طرف متعاهد دیگر برسانند. این تغییرات پس از گذشت مدت شصت روز از اعلام به طرف متعاهد دیگر لازم ­الاجرا خواهد شد.

۳ـ طرف های متعاهد نسبت به کمک به همکاری­ های بین موسسات تحقیقاتی دو کشور در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی از جمله تحقیقات مشترک تلاش خواهند کرد.

۴ـ طرف های متعاهد یکدیگر را از دستاوردهای نوین علمی و فنی در زمینه حفظ نباتات، قرنطینه گیاهی وکنترل آفات آگاه خواهند کرد.

۵ ـ هر یک از طرف های متعاهد بدون رضایت طرف دیگر حق نخواهد داشت اطلاعات و نتایج به‌ دست‌ آمده در چهارچوب این موافقتنامه را به طرف های سوم ارائه نماید.

ماده ۴

شرایط مربوط به واردات و اقدامات پیشگیرانه

۱ـ ­طرف های متعاهد کلیه مساعی خود را در زمینه انجام اقدامات لازم به‌ منظور بازرسی و عنداللزوم بررسی آزمایشگاهی و آفت­ زدایی گیاهان، محموله فرآورده ­های گیاهی و وسایل حمل و نقل آن ها به‌ کار خواهند گرفت تا از انتقال آفات قرنطینه ­ای به قلمرو طرف متعاهد دیگر جلوگیری به‌ عمل آید.

۲ـ صادرات هرگونه محموله گیاهان و فرآورده ­های گیاهی به قلمرو طرف متعاهد دیگر باید با رعایت مقررات قانونی قرنطینه گیاهی طرف وارد کننده صورت پذیرد. طرف های متعاهد به‌ منظور کنترل و پیشگیری از ورود و پراکندگی آفات قرنطینه ­ای حق خواهند داشت:

الف ـ اقدامات بهداشت گیاهی اضافی را در رابطه با ورود گیاهان، فرآورده‌های گیاهی و با سایر اقلام تحت کنترل درخواست‌ کننده و در صورت وجود خطر جدی ورود آفات قرنطینه ­ای، واردات کالاهای خاصی را ممنوع، محدود و یا منوط به انجام تشریفاتی مانند آفت­ زدایی نمایند.

ب ـ برای واردات محموله­ های گیاهی و اقلام تحت کنترل، نقاط ورودی را تعیین و اعلام نمایند.

پ ـ از ورود عوامل کنترل زیستی (بیولوژیکی) آفات و گیاهان ترا ریخته به قلمرو خود جلوگیری و یا آن را محدود نمایند.

۳ـ طرف های متعاهد برای اطمینان از عدم وجود آفات قرنطینه ­ای و صرف‌ نظر از وجود گواهی بهداشت گیاهی، حق خواهند داشت اقدام به بازرسی، نمونه ­برداری و آزمایش محموله­ های وارداتی گیاهان و فرآورده­ های گیاهی کنند و در صورت آلودگی محموله ­ها به آفات قرنطینه ­ای، آن ها را آفت ­زدایی، مرجوع و یا معدوم نمایند که در این صورت مراتب را به‌ طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر خواهند رساند.

۴ـ طرف های متعاهد ورود خاک و استفاده از کاه، علف خشک، سایر اجزای گیاهی و هم چنین هرگونه مواد با منشا گیاهی که احتمال ورود آفات قرنطینه ­ای به همراه آن وجود دارد، به‌ منظور بسته ­بندی محموله­ های وارداتی را ممنوع اعلام می‌نمایند.

ماده ۵

گواهی بهداشت گیاهی

۱ـ محموله ­های وارداتی و صادراتی که از قلمرو هر یک از طرف های متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد و صادر می­ گردد باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صادر شده توسط مراجع صلاحیتدار طرف های متعهد باشد.

۲ـ هر یک ازطرف های متعاهد باید در هنگام صدور محموله به قلمرو طرف متعاهد دیگر، قوانین و مقررات حفظ نباتات آن طرف را رعایت نماید.

۳ـ صدور گواهی بهداشتی باید توسط مقامات صلاحیتدار انجام گیرد و از تاریخ صدور سی روز اعتبار داشته باشد.

۴ـ گواهی بهداشت گیاهی باید اصل و به زبان انگلیسی و زبان رسمی هر یک از طرف های متعاهد باشد. هرگونه اصلاح، قلم‌ خوردگی و ناخوانایی متن موجب ساقط‌ شدن اعتبار گواهی بهداشت گیاهی خواهد شد.

ماده ۶ 

شرایط صدور مجدد

برای صادرات مجدد محموله، اصل یا تصویر تایید شده گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدا باید به گواهی بهداشت گیاهی صادرات مجدد صادر شده توسط طرف های متعهد پیوست شود.

ماده ۷

شرایط گذر (ترانزیت)

گذر (ترانزیت) محموله ­ها با رعایت قوانین و مقررات ملی قرنطینه طرف متعهدی که گذر از قلمرو آن صورت می­ گیرد و در صورت ارائه گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدا مجاز است.

ماده ۸ 

اقدامات مشترک

بازرسی ­های مشترک بهداشت گیاهی و بررسی­ های آزمایشگاهی محموله‌ هایی که در هنگام صادرات و واردات از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر به‌ عنوان خطر قرنطینه ­ای مهم تلقی می­ شوند، بر اساس ترتیبات قبلی صورت می ­گیرد هر طرف باید مکان لازم را برای بررسی و تجهیزاتی به­ منظور بررسی­ های آزمایشگاهی فوق در نظر بگیرد. طرف اعزام‌ کننده تمام هزینه­ های مربوط را طبق ضوابط و قوانین ملی کشور خود پرداخت خواهد کرد.

ماده ۹

ارتباط با سایر موافقتنامه­ ها

مفاد این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرف های متعاهد ناشی از موافقتنامه‌ های بین ­المللی که طرف های متعاهد عضو آن ها هستند، تاثیر نخواهد داشت.

ماده ۱۰

حل و فصل اختلاف ­ها

۱ـ کلیه اختلاف ­های ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکرات دوجانبه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حل اختلاف به‌شرح بند (۱)، طرف متعاهد یا طرف های متعاهد می ­توانند از مدیر کل سازمان خواربار وکشاورزی ملل متحد (فائو) درخواست کنند کار گروهی از کارشناسان را تعیین نماید تا براساس مقررات و رویه ­های مدون سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) مسائل مورد اختلاف را بررسی نماید.

۲ـ کارگروه مزبور شامل نماینده­ های طرف های متعاهد خواهد بود.

۳ـ طرف های متعاهد توافق می­کنند که نظرات کارگروه، اگر چه ماهیتا لازم‌ الاجرا نمی ­باشد، به‌ عنوان مبنایی برای بررسی مجدد موضوعی که عدم توافق از آن ناشی شده است توسط طرف های متعاهد ذی‌ ربط قرار گیرد.

۴ـ طرف های متعاهد هزینه ­های کارشناسی را طبق ضوابط و قوانین ملی کشور خود پرداخت خواهند کرد.

ماده ۱۱

اصلاح موافقتنامه

این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرف های متعاهد و به شکل تشریفاتی (پروتکلی) که جز لاینفک این موافقتنامه تلقی خواهد شد، می ­تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۱۲) این موافقتنامه لازم ­الاجرا خواهد شد.

ماده ۱۲

لازم ­الاجرا شدن

این موافقتنامه در روز سی و یکم پس از تاریخ اطلاعیه کتبی موخر مبنی بر انجام تشریفات داخلی لازم درباره لازم ­الاجرا شدن این موافقتنامه برای مدت پنج‌ سال به اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه برای دوره‌های پنج‌ ساله متوالی هم چنان معتبر خواهد ماند مگر آن که یکی از طرف های متعاهد فسخ آن را به‌ طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. این موافقتنامه تا زمان انقضای شش‌ ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی یک طرف متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک توسط طرف متعاهد دیگر مبنی بر تمایل آن طرف به خاتمه اعتبار آن، لازم ­الاجرا باقی می­ ماند.

این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۲ هجری شمسی برابر با ۳ آگوست ۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آن ها از اعتبار یکسان برخوردار می ­باشد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده‌ و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ دوازدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به تایید شورای نگهبان رسید.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *