توقیف بیمه بیکاری برای مهریه

توقیف بیمه بیکاری برای مهریه

در این مقاله با توقیف بیمه بیکاری برای مهریه، درخواست مهریه، راه های دریافت فوری مهریه از شوهر بیکار، شرایط تقسیط مهریه بر اساس فیش حقوقی، میزان کسر از حقوقی به خاطر مهریه، میزان کسری حقوقی کارمند بابت مهریه، توقیف حقوقی بازنشستگی، توقیف حقوق از کار افتادگی، توقیف اموال برای مهریه و توقیف بیمه بیکاری برای مهریه آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به توقیف بیمه بیکاری برای مهریه می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

درخواست مهریه

بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی پس از جاری شدن عقد بین زوجین دریافت مبلغی به نام مهریه مطابق با قوانین شرع اسلام توسط زوجه حقی بر گردن زوج خواهد بود که در هیچ شرایطی از گردن زوج ساقط نشده و بنا به نوع قید در سند ازدواج به دو شکل عندالمطالبه و عندالاستطاعه قابل دریافت است. برای راه های دریافت فوری مهریه از شوهر بیکار قوانین مهمی تعیین شده است که در اندک موارد به حبس زوج منتهی خواهد شد و در بیشتر موارد با تقسیط مهریه و یا پرداخت بخشی از آن به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط اقدام می شود.

راه های دریافت فوری مهریه از شوهر بیکار

  • ارسال اظهارنامه از سوی زن به شوهر.
  • از طریق اجرای ثبت.
  • از طریق دادگاه.

حال اگر شوهر از افراد بیکار در جامعه بود و توان مالی برای پرداخت مهریه را نداشت، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه نماید و دادخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه ارائه دهد و از دادگاه بخواهد که دریافت فوری مهریه از شوهر بیکار را برای او فراهم نماید، در صورتی که دادگاه حکم بر داشتن شرایط گرفتن مهریه را برای زن صادر نمود و با توجه به شرایط مالی شوهر حکم بر تقسیط و یا اعسار برای پرداخت مهریه را برای مرد صادر می کند.

کسی که به پرداخت مهریه از طرف دادگاه یا اداره ثبت محکوم می شود و توانایی پرداخت مهریه را ندارد، باید قبل از هر چیز ادله ای محکمه پسند به دادگاه ارائه دهد و دادگاه متقاعد بر ناتوانی و نداشتن مال نماید و از مزایای اعسار و تقسیط استفاده نماید و در صورت عدم پرداخت پیش قسط مهریه و تشخیص دادگاه در عدم توانایی آن حکم جلب زوج صادر خواهد شد.

توقیف بیمه بیکاری برای مهریه

شرایط تقسیط مهریه بر اساس فیش حقوقی

در قوانین مهریه و راه های وصول فوری مهریه از شوهر بیکار، ملاک و معیاری برای تقسیط و میزان اقساط مهریه پیش بینی نشده است و قاضی پرونده با توجه به شرایط مالی زوج و دفاعیات زوجه نسبت به تقسیط یا عدم تقسیط مهریه اقدام کرده و حتی در صورت تقسیط، میزان اقساط توسط قاضی معین و رای صادر خواهد شد که در صورت عدم پذیرش توسط زوجه و اعلام درخواست تجدید نظر این فرآیند در سطح بالاتری بررسی خواهد شد.

  • تعیین میزان پیش قسط و مقدار اقساط فقط در حیطه صلاحیت قضات است، اما مسائلی چون اشتغال زوجه، مدت زندگی مشترک، شان و موقعیت خانوادگی و میزان تحصیلات طرفین در میزان اقساط مهریه موثر است.
  • بر اساس قانون مدنی و در صورت توافق، یک چهارم حقوق بابت مهریه کسر و در اختیار زوجه قرار می گیرد و معدل آن به پرداخت اقساطی سکه ها تعلق خواهد گرفت.
  • بدیهی است که تعلل یا عدم پرداخت پیش قسط و یا اقساط مهریه توسط زوج منجر به صدور حکم جلب برای زوج و زندانی شدن او خواهد شد.
  • برای تقسیط مهریه زوج باید ظرف ۳۰ روز درخواست اعسار را به مراجع قضایی ارائه و تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف جلب نخواهد شد.
  • پس از اثبات اعسار و تقسیط مهریه و کسر یک چهارم حقوق زوج، چنان چه زوجه مالی را به مرجع قانونی معرفی نماید حکم اعسار لغو و مرجع قانونی به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
  • در اعسار زوجه تنها تا ۱۱۰ سکه پرداخت مهریه قابلیت اجرا داشته و برای مقادیر بیشتر توان مالی زوج اهمیت خواهد داشت.

میزان کسر از حقوق به خاطر مهریه

درباره افراد حقوق بگیر و کسانی که با ادارات دولتی و شرکت های خصوصی رابطه کاری دارند، شرایط پرداخت مهریه متفاوت خواهد بود، و با دستور مقام قضایی به طور خودکار مبلغ تعیین شده از حقوق ایشان کسر می شود، و این امر می تواند بسیاری از نگرانی های زن را برای دریافت مهریه خود کم کند.

میزان کسری حقوق کارمند بابت مهریه

در صورتی که زوج کارمند اداره دولتی و یا ادارات وابسته به دولت باشد، در صورتی که زن دوم و فرزند نداشته باشد یک سوم حقوق او به عنوان مهریه و به صورت ماهانه، تا زمان پرداخت کامل از حساب وی کسر می شود.
اما در صورتی که مرد دارای زن دوم و یا فرزند باشد این میزان تا یک چهارم کاهش می یابد. علت این امر هم این است که زوج دارای زن و فرزند هزینه های بیشتری برای زندگی می پردازد. دادگاه برای جلوگیری از اختلال در زندگی وی، مبلغ ماهانه را کاهش داده و زمان پرداخت را افزایش می دهد.

توقیف حقوق بازنشستگی

بازنشستگی به کناره گیری از شغل مربوطه به علت کهولت سن گفته می شود. قانون حقوق و مزایایی برای افراد بازنشسته در نظر می گیرد و این افراد تا زمانی که زنده هستند حق استفاده از این مزایا را دارند. طبق قانون، در صورتی که فرد بازنشسته تمکن مالی پرداخت مهریه به صورت یک جا را نداشته باشد، مبلغ مهریه به صورت ماهانه از حقوق بازشستگی او کسر خواهد شد. میزان کسری حقوق تنها تا یک چهارم مجاز است. حتی اگر فرد بازنشسته دارای فرزند و همسر دیگری نباشد، میزان مبلغ مهریه از یک چهارم بالاتر نمی رود. زیرا هزینه های زندگی افراد سالمند نسبت به دیگر افراد بیشتر است و برای عدم ایجاد اختلال در زندگی این افراد، این قانون وضع شده است.

توقیف حقوق از کار افتادگی

در حال حاضر حقوق این افراد بابت مهریه تا یک چهارم ممکن است. شرط توقیف حقوق از کار افتادگی این اسم که بدهی مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد. حقوق وظیفه وراث نیز مشمول این قانون می باشد.

حقوق وظیفه از کار افتادگی: مستمری ثابتی که به کارمندان از کار افتاده و یا دارای نقص عضو پرداخت می شود.

حقوق وظیفه وراث: مستمری ثابتی که بعد از فوت کارمند، به وراث او پرداخت می شود.

توقیف بیمه بیکاری برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه

در صورتی که زوج مهریه زوجه را نپردازد، زوجه می‌تواند با معرفی اموال و دارایی زوج تقاضا نماید که اموال زوج را توقیف نماید و می‌تواند مطالباتی را از موجودی حساب‌های بانکی وی توقیف کند.

زوجه هم چنین می‌تواند تقاضای توقیف حقوق و توقیف حساب بانکی زوج را از سازمان‌ها و موسسه‌های دولتی یا خصوصی داشته باشد و میزان یک چهارم حقوق، مادامی که شوهر متاهل است و نیز یک سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری را اختیار نکرده باشد توقیف اموال برای مهریه کند.

اگر زوج مالی داشته باشد و زوجه احتمال بدهد در طول مدتی که دادگاه تشکیل می‌شود زوج آن مال را ‌بفروشد یا جا به جا کند، و به نام شخص دیگری بزند، از دادگاه درخواست می کند که قرار تامین خواسته صادر شود و با این درخواست، قرار تامین صادر می گردد و مال تا صدور حکم دادگاه برای مهریه توقیف می‌شود، از این مال توقیف شده، تامین شده می‌توان مهریه را برداشت.

تقسیط مهریه برای مرد بیکار

مهریه از حقوق زوجه است و بعد از عقد نکاح مالک مهریه می شود. مرد به هر صورتی، چه تمکن مالی داشته باشد و چه تمکن مالی نداشته باشد با توجه به نوع پرداخت که برای هر فردی متفاوت است باید این دین را به زوجه پرداخت کند. در صورتی که مردی دارای تمکن مالی باشد زن با معرفی اموال زوج اقدام به تامین خواسته و توقیف می کند و دادگاه نیز با بررسی اموال، در صورتی که جزو مستثنیات دین نباشند، به میزان مهریه زوجه از اموال برداشت می شود. اما در صورتی که زوج تمکن مالی نداشته باشد اگر کارمند دولت و یا فردی باشد که حقوق ماهانه دریافت می کند از حقوق او کسر می شود.

در صورتی که بیکار یا درآمد کمی داشته باشد باید تقاضای اعسار کند. اگر تقاضای اعسار وی پذیرفته شود باید با توجه به میزانی که قاضی مشخص می کند اقساط را در مواعد مشخص پرداخت کند. البته در صورت اعسار هم معمولا باید یک بخش کمی از مهریه به صورت نقد پرداخت شود و میزان آن به تشخیص قاضی است. بیکاری مانعی برای پرداخت مهریه نیست و تنها بر میزان اقساط تاثیرگذار است.

به طور کلی بی پولی و بیکاری مرد دلیلی برای شانه خالی کردن از پرداخت مهریه و نفقه زن نیست و زن می تواند در صورت عدم پرداخت اقساط مرد را به زندان بیندازد. با این حال با وجود بیکاری مرد مطالبه مهریه از او کار بسیار دشواری خواهد بود.

توقیف بیمه بیکاری برای مهریه

هم اکنون سوالی که در ذهن پیش می آید، این است که آیا زوجه می‌تواند حق بیمه همسرش را از بابت مهریه خود وصول کند یا خیر؟ پاسخ آن این می باشد که بله زن می‌تواند دادخواست مطالبه مهریه تقدیم و پس از واریز حق بیمه بیکاری همسرش از طریق مراجع قضایی حساب او را توقیف کند.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *