جلب ثالث

جلب ثالث چیست؟

در این مقاله آشنا میشوید با: جلب ثالث، شرایط طرح دعوای جلب ثالث، مهلت قانونی طرح دعوا جلب ثالث، شرایط ابطال دادخواست ورود ثالث، طولانی کردن رسیدگی توسط جلب ثالث، نحوه رسیدگی جلب ثالث، دادخواست جلب ثالث خارج از موعد و تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار رد دادخواست جلب ثالث. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

شرایط جلب ثالث

در صورتی که طرفین دعوا، حضور شخص دیگری را در جریان دادرسی لازم بدانند، می توانند از دعوای جلب ثالث استفاده کنند.

یکی از دعاوی بسیار مهم به خصوص در پرونده‌ های مالی و ملکی دعوی جلب ثالث است. اگر طرفین دعوی به منظور روشن شدن جهاتی از پرونده و یا دفاع از حقوق خود، حضور شخصی دیگری را در مرجع قضایی لازم بدانند، می‌توانند از دادخواست جلب شخص ثالث استقاده کنند. اما این دعوی دارای شرایط و ویژگی‌های خاصی است که باید در هنگام طرح، به آن‌ها توجه شود.

این دعوا یکی از دعاوی طاری است.

جلب ثالث

اصولا دعوا بین دو نفر خواهان و خوانده مطرح می شود و وقتی روی می دهد که طرفین دعوایی که در جریان رسیدگی است یا یکی از آنها ثالثی را به دعوا می خواند تا او را وادار نماید که از اصحاب آن شود. طرفی که شخص سوم را جلب می کند جالب و شخص سومی که جلب می شود مجلوب ثالث نامیده می شود.

برای جلب ثالث، می توانید با بهترین وکیل پایه یک در تماس باشید.

این که ثالث به چه انگیزه ای به دعوا وارد شود متفاوت است، گاه ثالث جلب می شود تا مستقلا در برابر جالب محکوم شود. گاه یکی از اصحاب دعوا شخص سوم را برای این جلب می نماید که او نیز همراه طرف مقابل محکوم شود تا اعتبار امر مختومه مشمول او نیز شود و از اعتراض ثالث احتمالی در امان باشد.

طبق ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م: هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص سومی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

شرایط طرح دعوای جلب ثالث

  • ثالث فراخوانده شده حتما اهلیت داشته باشد. یعنی صغیر و مجنون نباشد، و در دعوا ثالث مالی، باید اهلیت اداره امور مالی خود و نیز تصمیم‌ گیری در مورد آن‌ها را داشته باشد.
  • فرد جالب، باید محق باشد یعنی دادگاه تشخیص دهد که وی حقی دارد که در صورت طرح این دعوی به آن خواهد رسید.
  • با توجه به لزوم طرح دادخواست، می‌بایست تمام اصول مربوط به تنظیم دادخواست مندرج در ماده ۵۱ قانون مدنی در آن رعایت شده باشد.

مهلت قانونی طرح دعوا جلب ثالث

مطابق با قانون هریک از اصحاب دعوا كه جلب شخصی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر، ولی رویه قضائی ارائه جهات و دلایل جهت جلب در جلسه اول دادرسی نیز پذیرفته می گردد.

شرایط ابطال دادخواست ورود ثالث

دادخواست ورود شخص ثالث از حیث شرایط لازم و مندرجات الزامی مانند دادخواست اصلی بین خواهان و خوانده است، بنابراین اگر وارد ثالث وظیفه‌ای بر عهده داشته و آن وظیفه را انجام ندهد و بدون انجام آن وظیفه امکان رسیدگی در ماهیت دعوای وی نباشد، به استناد یکی از مواد 95، 96، 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست وارد ثالث صادر می‌شود.

جلب ثالث

همچنین اگر شخص ثالث دادخواست، ورود خود را تا نخستین جلسه دادرسی مسترد کند، به استناد بند (الف) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست وارد ثالث صادر می‌شود.

طولانی کردن رسیدگی توسط جلب ثالث

نکته قابل توجه این است که بعضا یکی از اصحاب دعوا به منظور اطاله دادرسی، دادخواست جلب شخص ثالثی را به دادگاه تقدیم می نماید، دادگاه در صورتی که این امر را احراز کند، دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک می نماید و جداگانه به آن رسیدگی می نماید.

نحوه رسیدگی جلب ثالث

این دعوا مانند سایر دعاوی طاری در همان جلسه دادرسی که به دعوای اصلی اختصاص یافته مورد رسیدگی واقع می شود بنابراین، پس از رسیدن دادخواست جلب اگر تکمیل باشد، و یا پس از اخطار رفع نقص اگر تکمیل شود، در صورتی که تا جلسه دادرسی دعوای اصلی مدت برای فرستادن دادخواست و پیوست های آن برای اصحاب دعوا کافی باشد تاریخ همان جلسه برای رسیدگی برای دعوای جلب نیز تعیین و ابلاغ می شود.

در غیر این صورت دادگاه وقت جلسه را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید.

دادخواست جلب ثالث خارج از موعد

چنان چه خواهان در قبال مدافعات خوانده، جلب کردن شخص ثالثی را ضروری دانسته لکن با توجه به مقررات ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ خواهان جلب در جلسه نخستین دادرسی اعلام جلب شخص سوم را نکرده باشد و نیز در مورد خوانده وی مقررات ماده ۱۴۳ از همان قانون را رعایت نکرده و در مهلت قانونی اقدام به طرح دعوی تقابل ننموده باشد هیچ یک از دعاوی مذکور همراه با دعوی اصلی قابل رسیدگی نیست.

و تقدیم این دادخواست خارج از مهلت، پذیرفته نمی شود.

یرای جلب ثالث در پرونده های حقوقی، می توانید با بهترین وکیل در تهران در تماس باشید.

تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار رد دادخواست جلب ثالث

قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.

در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید. جلب کردن ثالث در مرحله تجدید نظر امکان پذیر است.

از آن جایی که ممکن است جلسه ای در مرحله تجدید نظر تشکیل نشود بهتر است دادخواست جلب ثالث را همراه با دادخواست تجدید نظر تقدیم شود تا جالب، یعنی شخصی که ثالث را جلب می کند با مشکل عملی رو به رو نشود.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *