تقسیم ارث میان وراث طبقه دوم

تقسیم ارث میان وراث طبقه دوم

در این مقاله آشنا میشوید با: تقسیم ارث میان وراث طبقه دوم، سهم الارث وراث طبقه دوم، اخوه ابوینی، ابی و امی در طبقه دوم چیست، قواعد حاکم بر طبقه دوم ارث، حالات مختلف ارث بری طبقه دوم، شرط ارث بری فررزندان برادران و خواهران (اخوه و کلاله). تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاور حقوقی ارث، می توانید با وکیل ارث در ارتباط باشید.

سهم الارث وراث طبقه دوم

طبقات ارث بر اساس اولویت تعیین شدند. هر گاه برای میت از طبقه اول وارثی نباشد نوبت به وراث طبقه دوم می رسد. بنابراین، اگر یک نفر از طبقه اول موجود باشد هیچ فردی از طبقه دوم ارث نخواهد برد.

قانون مدنی، بر اساس شرع مقدس، سهم الارث تمامی وراث متوفی را مشخص کرده و این گونه نیست که تمامی وراث، سهم برابری از ارثیه فرد متوفی داشته باشند.

تقسیم ارث میان وراث طبقه دوم به صورت زیر است:

سهم الارث مادر بزرگ و پدر بزرگ فرد فوت شده

 • مواردی که ریشه پدری دارند، به پدر بزرگ ها دو برابر مادر بزرگ ها ارث می‌رسد.
 • مواردی که ریشه مادری دارند، به پدر بزرگ و مادر بزرگ به صورت برابر ارث می‌رسد.

تقسیم ارث میان وراث طبقه دوم

سهم الارث خواهران و برادران

 • خواهر ها و برادر ها در صورتی که ابوینی یا ابی باشند همه ارث را می‌ گیرند و سهم برادران دو برابر خواهران خواهد بود.
 • اگر همه آن‌ها امی باشند سهم ارث میان خواهران و برادران یکسان خواهد بود.
 • خواهران و برادران امی اگر یک نفر باشند یک ششم ارث و اگر دو یا بیش از دو نفر باشند یک سوم ارث را می‌گیرند.

سهم الارث اجداد پدری و مادری

 • اجداد پدری دو سوم ارث را می گیرند و ماترک میان آن ها به صورتی تقسیم می شود که به افراد مذکر دو برابر افراد مونث ارث برسد.
 • سهم الارث اجداد مادری یک سوم کل ارثیه است و بین مذکر و مونث به صورت مساوی تقسیم می‌ شود.

برای مشاوره حقوقی، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

اخوه ابوینی، ابی و امی در طبقه دوم چیست؟

 • منظور از اخوه ابوینی، برادر و خواهر هایی هستند که از پدر و مادر مشترک هستند.
 • منظور از اخوه ابی، برادر و خواهر هایی هستند که از پدر مشترک هستند.
 • منظور از اخوه امی، برادر و خواهر هایی هستند که از مادر مشترک هستند.

از بین برادران و خواهران، کلاله امی در هر صورت ارث می برد.

قواعد حاکم بر طبقه دوم ارث

اگر شخصی هم اخوه ابوینی (پدر و مادر مشترک) و هم اخوه ابی (فقط پدر مشترک) داشته باشد.

 • فقط اخوه ابوینی ارث می برد.
 • به عبارت دیگر اخوه ابوینی اخوه ابی را از ارث محروم می کند.

اگر اخوه ابوینی (یا در صورت نبودن اخوه ابوینی، اخوه ابی) محدود به یک خواهر باشند، یعنی متوفی فقط یک خواهر از پدر و مادر مشترک یا پدر مشترک، داشته باشد.

 • آن خواهر یک دوم ترکه را می برد.

اگر اخوه ابوینی (یا در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی) محدود به چند خواهر باشند، به عبارتی متوفی دارای چند خواهر باشد.

 • دو سوم ترکه را ارث می برند.

در بحث خویشان مادری (خواهران و برادران مادری و اجداد مادری)

 • همیشه تقسیم به تساوی حاکم است.

در بحث خویشان پدری (خواهر برادرن پدری و مادری و یا خواهران و برادران پدری و اجداد (پدر بزرگ و مادر بزرگ)

 • همیشه تقسیم دو به یک حاکم است.

حالات مختلف ارث بری طبقه دوم

در ارث بری طبقه دوم با حالات ذیل مواجه هستیم.

در ارث بری طبقه دوم اگر وراث منحصر به یک نفر باشد، یعنی یک برادر یا خواهر ابوینی (ابی)، یا یک برادر یا خواهر امی یا یک جد یا جده باشد.

 • وارث مذکور تمام ترکه را می برد.

اگر وراث در طبقه دوم، منحصر به اجداد ابی باشند.

 • هر جد دو برابر هر جده می برد.

اگر وراث در طبقه دوم، منحصر به اجداد امی باشند.

 • جد و جده امی مساوی می برند.

اگر وراث منحصر به اخوه ابوینی یا ابی باشند.

 • هر برادر دو برابر هر خواهر می برد.

اگر وراث منحصر به برادران و خواهران مادری باشند (کلاله امی).

 • برادر و خواهر مساوی می برند.
 • اگر ورثه جد پدری و یا مادری باشد.

اگر وراث اجداد ابی و امی باهم باشند، به نحو ذیل عمل می شود:

 • یک سوم ترکه به اجداد می رسد که جد و جده به تساوی می برند. اگر فقط جد و جده زنده باشند تمام این یک سوم را می برد.
 • بقیه ترکه به اجداد امی می رسد که جد دو برابر جده می برد. اگر فقط جد یا جده زنده باشد تمام این قسمت به او می رسد.

تقسیم ارث میان وراث طبقه دوم

اگر متوفی هم دارای اجداد باشد و هم زوج یا زوجه داشته باشد به نحو ذیل عمل می شود:

 • جد یا جده مادری سهم خود یعنی یک سوم را می برند.
 • زوج یا زوجه نیز سهم خود یعنی یک دوم یا یک چهارم را می برند.
 • بقیه به اجداد پدری می رسد.

اگر وراث خواهر برادران پدری و مادری (اخوه ابوینی) و خواهر برادران پدری (اخوه ابی) و خواهر برادران مادری (کلاله امی) با هم باشند به نحو زیر عمل می کنند:

 • اگر کلاله امی محدود به یک نفر باشد یک ششم و گرنه یک سوم ترکه به کلاله امی می رسد، که خواهر و برادر به تساوی می برند.
 • بقیه ترکه به اخوه ابی و ابوینی می رسند که برادران دو برابر خواهران می برند.

اگر وراث علاوه بر خواهر بردارن ابوینی و (ابی) و خواهر برادران مادری، زوج یا زوجه هم داشته باشند به نحو ذیل عمل می شود:

 • خواهر برادران امی سهم خود را می برند.
 • زوج یا زوجه سهم خود را می برند.
 • بقیه به خواهر برادران ابوینی یا ابی می رسد.

به عبارت دیگر نقص بر برادران و خواهران ابوینی وارد می شود و از سهم ایشان کسر می شود.

شرط ارث بری فررزندان برادران و خواهران (اخوه و کلاله)

اگر متوفی هیچ خواهر یا برادری نداشته باشد، فرزندان خواهران و برادران او جایگزین می شوند.

نکته : زنده بودن جد و جده خللی به ارث بری فرزندان خواهر و برادر نمی رساند.

شیوه ارث بری فرزندان خواهر و برادران (اخوه و کلاله)

در تقسیم ترکه بین فرزندان و خواهران و برادران باید به قواعد ذیل توجه داشت:

 1. هر نسل حصه شخصی را می برد که توسط او به میت متصل می شود، یعنی هر قسمتی از ترکه که به خواهران و برادران متوفی می رسید، به فرزندان آن ها داده می شود.
 2. در تقسیم ترکه بین فرزندان اخوه ابوینی یا اخوه ابی، هر پسر دو برابر دختر می برد.
 3. در تقسیم ترکه بین فرزندان کلاله امی، فرزندان پسر و دختر با هم برابر می برند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *