تغییر تابعیت کشور

تغییر تابعیت کشور

در این مقاله با تغییر تابعیت کشور، معنی ترک تابعیت، شرایط ترک تابعیت ایران، انواع ترک تابعیت، انواع تغییر تابعیت کشور، اجازه هیات وزرا جهت خروج از تابعیت، انتقال اموال غیر منقول در ترک تابعیت، مدت خروج از ایران در ترک تابعیت و ‌برگشتن به تابعیت ایرانی آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به تغییر تابعیت کشور می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

معنی ترک تابعیت

ترک تابعیت به این معنی می باشد که شخص رابطه سیاسی و معنوی خود را با دولت متبوعش قطع کند و به درخواست خودش از او سلب تابعیت صورت بگیرد. مطابق اصل چهل و یکم قانون اساسی ایران هر شخصی می تواند به درخواست خود تابعیت ایرانی اش را از دست بدهد.

در گذشته سلب تابعیت به عنوان یک مجازات نسبت به افراد اجرا می شد، و در بسیاری از کشورها چنین مجازاتی وجود داشت اما امروزه به جهت جلوگیری از بی تابعیتی اشخاص این مجازات از نظام کیفری کشورها کنار گذاشته شد. در قانون مدنی ایران نیز بر اساس ماده ۹۸۱ افرادی که علیه امنیت ایران اقدام می کردند تابعیت ایرانی شان به عنوان مجازات سلب می شد اما در سال ۱۳۷۰ این ماده حذف شد و امروزه چنین مجازاتی در حقوق ایران وجود ندارد.

شرایط ترک تابعیت ایران

در قانون هر کشوری با توجه به مقتضیات سیاسی اجتماعی شرایطی جهت ترک تابعیت پیش بینی شده است. ترک تابعیت ایران به وسیله قبول تابعیت بیگانه توجه قانون گذار را به خود معطوف کرده با توجه به اصل احترام به آزادی افراد، قانون تابعیت ایران، ترک آن را جایز دانسته است ولی برای جلوگیری از سو استفاده قوانین سخت گیرانه ای را وضع کرده است.

به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی ‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.) بنابراین کسی می تواند تابعیت خود را ترک ‌نماید که درخواست ترک تابعیت دهد و طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی کسی می تواند ترک تابعیت کند که دارای شرایط زیر باشد.

 • به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
 • هیات وزرا  اجازه خروج از تابعیت آنها را بدهد.
 • تعهد کنند که ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، تمامی اموال غیرمنقول خود را که در ایران دارا هستند یا به وسیله ارث به آنها خواهد رسید به اتباع ایرانی منتقل کنند وگرنه پس از گذشتن این یک سال دادستان محل وقوع اموال غیرمنقول اقدام به فروش این اموال خواهد کرد و قیمت را به این اشخاص می دهد. البته این اشخاص بعدا نیز نمی‌توانند در ایران مال غیرمنقولی بخرند.
 • خدمت سربازی خود را چنان چه مرد هستند انجام داده باشند.

علاوه بر این چهار مورد بر اساس تبصره الف ماده ۹۸۸ قانون مدنی شخصی که ترک تابعیت می کند باید در ظرف سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، خاک ایران را ترک کند وگرنه مقامات مربوطه اقدام به اخراج او از ایران خواهند کرد.

تغییر تابعیت کشور

انواع ترک تابعیت

 • تغییر ارادی تابعیت.
 • تغییر غیر ارادی تابعیت.
 • تغییر تابعیت در اثر ازدواج.

انواع تغییر تابعیت کشور

 • تابعیت ذاتی.

کشورها برای اعطای تابعیت از سیستم خاک یا خون یا هر دو استفاده می کنند.

سیستم خون: سیستمی که در آن تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می شود یعنی تابعیت طفل مربوط به نژاد او می باشد و به سبب تابعیت یکی از والدین خود آن را کسب می کند.

سیستم خاک: صرف نظر از این که پدر و مادر شخص چه تابعیتی دارند تابعیت را از روی محل تولد شخص مشخص می کنند، یعنی هر کس تابعیت محل تولد خود را دارد.

در دو سیستم خاک و خون شخص در تعیین تابعیت خود هیچ دخالتی ندارد و تابعیت به او تحمیل می شود و به محض تولد دارای تابعیتی می شود.

 • تابعیت اکتسابی.

تابعیتی است که فرد زمان تولد (سیستم خاک و خون) آن را به دست نمی آورد و آن را به دلیل شرایطی کسب می کند.

واما خود تابعیت اکتسابی انواع مختلفی دارد که به آن ها اشاره می کنیم.

 • تابعیت تحصیلی: که این نوع از تابعیت از راه تحصیل به دست می آید.
 • تابعیت تبعی: تابعیتی که شخص نه به اراده خود بلکه به اراده و خواست فرد دیگری دارا می شود. مانند: فرزند خوانده ای که تابعیت پدرخوانده یا مادر خوانده خود را کسب می کند.
 • تابعیت تحققی: تابعیتی که شخص در نتیجه ازدواج کسب می کند.
 • تابعیت اجباری: تابعیتی که به شخص داده می شود که کشورش فتح یا به اشغال کشور دیگری در بیاید و یا کشورش به کشورهای کوچک تری تقسیم شود مانند فروپاشی شوروی.
 • تابعیت افتخاری: تابعیتی که دولتی به خاطر قدردانی از خدمات یا فعالیتی که شخصی انجام داده است به او می دهند.
 • تابعیت مذهبی: تابعیتی که شخص به دلیل داشتن مذهبی خاص پس از ورود به کشوری که آن مذهب را دارد به او می دهند مانند مهاجرین یهودی که به اسرائیل می روند پس از ورود تابعیت اسرائیلی را کسب می کنند.

اجازه هیات وزرا جهت خروج از تابعیت

بند ۲ ماده ۹۸۸ قانون مدنی کسب اجازه از هیات وزرا را برای ترک تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند، بنابراین ایرانیانی که متقاضی ترک تابعیت هستند، در صورت موافقت دولت ایران، می‌توانند از تابعیت ایران خارج شوند. و اگر دولت ایران موافقت با تقاضای ترک تابعیت برخی از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان را رد خواهد نمود. (تغییر تابعیت کشور)

اجازه هیات وزرا از یک سو برای جلوگیری از ترک تابعیت دسته جمعی افراد، و از سوی دیگر برای جلوگیری از افزایش بی‌ رویه ترک تابعیت می‌باشد. به همین جهت است که هیات وزرا نسبت به این شرط معمولا تامل بیشتری نموده و به سادگی به هر تقاضایی جواب مثبت نمی‌دهد. باید توجه داشته باشیم که مرجع در مورد اجازه ترک تابعیت، فقط هیات وزیران است و مرجع دیگری نمی‌تواند در تصمیم هیات وزرا دخالت نماید، اما برای سهولت امر، تصویب نامه سال ۱۳۴۶ هیات وزیران به وزارت امور خارجه این اختیار را داده است که با بررسی مدارک و شرایط، با تقاضای ترک تابعیت، موافقت یا مخالفت نماید.

انتقال اموال غیر منقول در ترک تابعیت

بند 3 ماده 988 قانون مدنی مقرر می دارد که شخص متقاضی ترک تابعیت، باید تعهد نماید که در ظرف مدت یک سال از تاریخ ترک تابعیت، کلیه حقوق خود را نسبت به اموال غیر منقول که در ایران دارد و یا ممکن است از طریق ارث دارا شود، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه داده باشد، به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل نماید.

براساس بند 3 ماده 988 قانون مدنی به نظر می‌رسدکه:

 • سپردن تعهد باید قانونی، رسمی و محضری بوده تا بتواند قابل پیگرد قانونی باشد.
 • متعهد شدن از زمانی است که شخص متقاضی، اجازه هیات وزرا در مورد تابعیت را به دست آورده باشد.
 • قانون گذار ایرانی به شخصی که تابعیت ایران را ترک می‌نماید اجازه نداده است حتی به اندازه یک بیگانه هم، دارای اموال غیر منقول باشد، زیرا معتقد است کسی که به وطن خود علاقه‌ ای ندارد از یک بیگانه هم برای کشور، بیگانه‌ تر است.
 • با این که برای اجرای این تعهد یکسال مهلت، از تاریخ ترک تابعیت ایران در نظر گرفته شده است ولی این مهلت می‌تواند در انقضای مهلت سه ماهه‌ ای که برای خروج وی از ایران منظور گردیده، به سه ماه کاهش یابد و در خاتمه سه ماه دولت می تواند با اخراج او امر به فروش اموال او بدهد.

باید اشاره نمود واگذاری و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول (اراضی زراعی، املاک تجاری و مسکونی) توسط متقاضیان ترک تابعیت می‌تواند به صورت خرید و فروش، مصالحه، هبه و دیگر قراردادهای قانونی به سایر ایرانیان اعم از اقربای سببی، نسبی و غیره انجام گیرد.

تغییر تابعیت کشور

مدت خروج از ایران در ترک تابعیت

تبصره الف ماده 988 قانون مدنی می گوید:

شخصی که ترک تابعیت نموده است باید تا سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شود در غیر این صورت مقامات صالحه کشور، امر به اخراج و فروش اموال وی را صادر خواهند کرد. در صورتی که وزارت خارجه با تمدید مهلت سه ماهه موافقت داشته باشد، مهلت مزبور حداکثر تا یک سال تمدید خواهد شد.

بنابراین به نظر قانون گذار کسی که ترک تابعیت می‌ نماید نمی‌تواند دلیلی برای ماندن در کشور متبوع سابق خود داشته باشد و باید در اسرع وقت از مملکت سابق خود خارج شود.

‌برگشتن به تابعیت ایرانی

تابعیت ایرانی قانون‌گذار برای اشخاصی که پدرشان یا خودشان تبعه ایران بوده‌ اند و برابر مقررات تابعیت خارجی را بدست آورده‌ اند برای بازگشتن به تابعیت ایران شرایط سنگینی قائل نشده است و تصریح نموده که به مجرد درخواست، به تابعیت ایران قبول خواهند شد.

با وجود سهولتی که در رجوع به تابعیت ایران دارند، ‌قانون‌ گذار حق ردی را برای دولت قائل گردیده است که دولت می ‌تواند بنا به جهات و دلایلی، تابعیت ایرانی آن ها را صلاح نداند و آن ها را به تابعیت نپذیرد.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *