سرقت حدی

سرقت حدی

در این مقاله آشنا میشوید با: سرقت حدی و شرایط آن، حد سرقت، تحقق جرم سرقت حدی، حرز چیست، سرقت حدی توسط مجنون یا صغیر، شرکت در سرقت و فرق سرقت تعزیری و حدی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

تعریف سرقت حدی

سرقت حدی جرمی خاص و مستقل است که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. سرقت حدی در فقه به این صورت تعریف شده است: ربودن مخفیانه معادل ۴.۵ نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیر سال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد. این تعریف، تعریفی است که فقها از سرقت حدی ارائه کردند، قانون گذار نیز شرایط سرقت حدی را  مشخص کرده است.

سرقت حدی

قبل از بیان شرایط سرقت حدی باید دانست که سرقت حدی با سرقت تعزیری متفاوت است. حدی یعنی سرقتی که مجازات آن یک مجازات حدی است و سرقت تعزیری در بخش تعزیرات قانون مجازات آمده و مجازات آن تعزیری است.

شرایط سرقت حدی

 • شی مسروق شرعا مالیت داشته باشد.
 • مال مسروق در حرز باشد.
 • سارق هتک حرز کند.
 • سارق مال را از حرز خارج کند.
 • هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
 • سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
 • ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
 • مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
 • سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
 • صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
 • صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
 • مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
 • مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
 • مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد.

برای مشاوره حقوقی سرقت، می توانید با وکیل سرقت در تماس باشید.

حد سرقت

1- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

2- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین بر آمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

3- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

4- در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.

هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

در مورد سوم و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام معظم رهبری آزادی او را مصلحت بداند، با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام معظم رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

برای اطلاعات بیشتر راجع به سرقت میتوانید به کلیپ سرقت مراجعه کنید.

تحقق جرم سرقت حدی

همانطور که بیان گردید برای تحقق عنوان مجرمانه این جرم یعنی تحقق و به وقوع پیوستن جرم سرقت حدی و در پی آن تحمیل مجازات آن نوع سرقت بر فاعل، باید شروط ۱۴ گانه ای که در بالا به آن اشاره شد، بصورت جمعی در پرونده کیفری موجود و به اثبات برسد تا بتوان مجازات سرقت حدی را بر ذمه مرتکب اثبات نمود.

سرقت حدی

چنانچه فقط و فقط یک شرط از شروط ۱۴ گانه مرقوم در ماده ۲۶۸ از قانون مذکور، مفقود باشد، عنوان مجرمانه سرقت حدی منتفی و مورد داخل در موارد سرقت تعزیری می باشد و نمی توان مجازات آن را بر فرد مرتکب جاری نمود.

حرز چیست؟

ماده ۲۶۹ این قانون بیان می کند: حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد و سرقت محفوظ می ماند.

تعریف هتک حرز در سرقت حدی به معنای نقض غیر مجاز حرز می باشد. مثلا می توان گفت، تخریب و شکستن حرز، بالا رفتن از دیوار، باز کردن یا شکستن قفل و غیره هتک حرز می باشد. مستند مطالب مذکور، ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی می باشد. یکی از موارد موجب اعمال مجازات سرقت حدی بر سارق، هتک حرز می باشد.

در صورتی که مال در این نوع سرقت در حرز های متعدد باشد، ملاک تحقق جرم مذکور، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

سرقت حدی توسط مجنون یا صغیر

هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب شده و مجازات حد بر او بار می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

سرقت حدی

اما مقصود از آمر در ماده فوق، کسی است که به مجنون یا صغیر غیر ممیز دستور انجام سرقت و دزدی را می دهد و فاعل معنوی و مغز متفکر جرم است.

برای مشاوره حقوقی سرقت، می توانید با وکیل سرقت در تماس باشید.

شرکت در سرقت حدی

هرگاه دو یا چند نفر بطور مشترک مالی را بربایند، باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب یعنی چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد. همچنین اگر شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، سرقت حدی است و مستوجب مجازات حد می شود. به عبارتی دیگر: هر سارق بعنوان فاعل مستقل، متحمل مجازات این نوع سرقت می گردد.

فرق سرقت حدی و تعزیری

سرقت حدی جزو حدود الهی است. خوب است بدانید حدود الهی به معنای آن دسته از جرائم و مجازاتهایی می باشد که شارع مقدس یعنی پروردگار عالم در خصوص نوع و میزان مجازات آن جرائم در شرع، تکلیف را مشخص نموده و تخطی از آنها جایز و ممکن نمی باشد.

لذا جرمی است که توسط پروردگار عالم مورد جرم انگاری قرار گرفته و کیفر آن یعنی مجازات این نوع سرقت را نیز خداوند تعیین نموده است. جرائمی از قبیل، زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر، قوادی، قذف، و محاربه نیز جزو حدود الهی می باشند.

سرقت تعزیری جزو موارد قراردادی بوده و توسط بشر به رشته تحریر درآمده و نوع و میزان مجازات آن توسط قانون گذار تعیین گردیده است. لذا قابل تخفیف تعلیق و یا تبدیل مجازات حسب مورد می باشد.

برای اطلاعات حقوقی بیشتر میتوانید به کلیپ حقوقی مراجعه کنید.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار در زمینه دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *