قانون نفت

قانون نفت

در این مقاله آشنا میشوید با: قانون نفت و مواد قانون نفت و آخرین اصلاحات آن. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با موسسه حقوقی دادپویان در ارتباط باشید.

مواد قانون نفت

قانون نفت (مصوب ۱۳۶۶/۰۷/۰۹ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۲)

ماده ۱

اصطلاحات این قانون در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود:

۱‌‌‌‌- نفت: هیدورکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگ های نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می‌‌آید.

۲‌‌‌‌- گاز طبیعی: هیدروکربورهایی که در سازندهای گازی مستقل، گنبدهای گازی و یا محلول در نفت در شرایط متعارف به حالت گاز موجود است و یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام به دست ‌آید.

۳‌‌‌‌- منابع نفتی: هر یک از منابع و یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تقسیمات داخل سرزمین، آبهای داخلی، ساحلی، فلات قاره و بین‌ المللی مجاور مرزهای کشور و آب های آزاد بین‌ المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می‌گردد.

۴‌‌‌‌- عملیات بالادستی نفت: کلیه مطالعات، فعالیت ها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره‌ برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره‌ سازی و صادرات آن مانند پی‌ جویی، نقشه‌ برداری، زمین‌ شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چاه ها، تزریق گاز، آب، هوا و یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تأسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آن ها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین‌ دستی را شامل شود.

مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تأمین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیت های لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات بالادستی محسوب می‌شود.

۵‌‌‌‌- عملیات پایین‌ دستی نفت: به کلیه مطالعات، فعالیت ها و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه و پالایش در تأسیسات پالایشی جهت تولید فرآورده‌های نفتی و استفاده از آن ها برای تولید محصولات پتروشیمیایی و انتقال، ذخیره‌ سازی، توزیع، فروش داخلی، صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی و محصولات پترو شیمیایی اطلاق می‌شود.

مواردی نظیر تأمین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیت های لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات پایین‌دستی محسوب می‌شود.

قانون نفت

۶‌‌‌‌- واحد عملیاتی: هر واحد، سازمان، مؤسسه یا شرکتی که عملیات بالادستی یا پایین‌دستی نفت را به صورت اصلی، فرعی، تخصصی، عمومی و خدمات جنبی نفتی براساس قوانین و مقررات مربوط عهده‌ دار است.

۷‌‌‌‌- تولید صیانت شده از منابع نفت: کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت براساس سیاست های مصوب می‌گردد.

۸‌‌‌‌- فرآورده‌های نفتی: کلیه محصولاتی که در تأسیسات فرآوری و پالایش نفت به دست می‌آید و می‌تواند به‌ طور مستقیم مصرف و یا در سایر واحدهای عملیاتی و پترو شیمیایی به محصول نهائی تبدیل شود.

۹‌‌‌‌- محصولات پترو شیمیایی: کلیه محصولاتی که در تأسیسات پترو شیمیایی از نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید و می‌تواند به‌ طور مستقیم مصرف و یا برای تولید محصول نهائی در عملیات استفاده شود.

۱۰‌‌‌‌- محصولات نهائی: محصولاتی که پس از تولید، امکان تولید محصول دیگری از آنها نیست و به‌ طور مستقیم قابلیت مصرف دارند.

۱۱‌‌‌‌- انتقال نفت: کلیه اقدامات و عملیاتی که برای ارسال نفت استخراج شده یا استحصال شده از منابع نفتی به تأسیسات پالایشی و پترو شیمیایی و پایانه‌های صادراتی انجام می‌گیرد. این تعریف، ارسال نفت از مبادی وارداتی به تأسیسات پالایشی و پترو شیمیایی را نیز شامل می‌گردد.

۱۲‌‌‌‌- انتقال فرآورده‌های نفتی: کلیه اقدامات و عملیاتی که برای ارسال فرآورده‌های نفتی از تأسیسات پالایشی، مبادی وارداتی و انبارهای اصلی و تدارکاتی، مبادی توزیع، تأسیسات پترو شیمیایی و یا پایانه‌های صادراتی انجام می‌گیرد.

۱۳‌‌‌‌- خطوط لوله: کلیه خطوط انتقال منابع نفتی به تأسیسات پالایشی و پترو شیمیایی و یا مبادی صادرات و واردات و همچنین خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی و محصولات پترو شیمیایی به انبارهای اصلی و مبادی توزیع داخلی و پایانه‌های صادراتی که از طریق لوله انجام می‌شود.

۱۴‌‌‌‌- تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پترو شیمیایی: به اقدامات و عملیات بازاریابی، قیمت‌ گذاری و عقد قرارداد خرید و فروش، صادرات و واردات، انتقال (ترانزیت)، مبادله و معاوضه نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پترو شیمیایی اطلاق می‌شود.

۱۵‌‌‌‌- ذخیره‌ سازی نفت و فرآورده‌های نفتی: کلیه اقدامات و عملیات مربوط به ذخیره‌ سازی و بازآوری نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پترو شیمیایی در مخازن سطحی فلزی، بتنی، زیر زمینی اعم از مغاره‌های سنگی و نمکی و مخازن تخلیه شده نفت و معادن متروکه است که جهت تحویل به پایانه‌های صادراتی، تأمین خوراک واحدهای پالایشی و پترو شیمیایی به منظور جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای عملیاتی، همسان نمودن و افزایش کیفیت نفت و فرآورده‌های نفتی و ایجاد توازن بین تولید و مصرف انجام می‌شود.

۱۶‌‌‌‌- قرارداد نفتی: توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکت های اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین‌ دستی و یا تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پترو شیمیایی، مورد تعهد قرار می‌گیرد.

۱۷‌‌‌‌- امور حاکمیتی صنعت نفت: اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرائی در صنعت نفت و پتروشیمی اعم از عملیات بالا دستی و پایین‌ دستی است.

۱۸‌‌‌‌- شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت: شرکت های ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تابع وزارت نفت می‌باشند.

۱۹‌‌‌‌- شرکت های فرعی تابعه وزارت نفت: شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت است.

‌ماده ۲‌‌

کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروت های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.

‌ماده ۳‌‌‌‌

نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است که به موجب این قانون و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱‌‌‌‌- وزیر نفت به عنوان دبیر هیأت.

۲‌‌‌‌- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.

۳‌‌‌‌- وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۴‌‌‌‌- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵‌‌‌‌- رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی.

۶‌‌‌‌- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی.

۷‌‌‌‌- دادستان کل کشور.

۸‌‌‌‌- دو نفر از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت.

تبصره ۱‌‌‌‌- کلیه اعضاء هیأت، حق رأی دارند.

تبصره ۲‌‌‌‌- جلسات هیأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و حضور دادستان کل کشور و یکی از رؤسای کمیسیون های مذکور الزامی است.

تبصره ۳‌‌‌‌- تصمیمات این هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضران، قطعی است.

‌ماده ۴‌‌‌‌

وزارت نفت برای انجام عملیات نفتی و بهره‌ برداری در سراسر کشور و فلات قاره و دریاها می‌تواند شرکت‌هایی را تأسیس نماید.‌ اساس نامه‌های شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

تصویب اساس نامه‌های سایر‌ شرکت‌ها با هیأت وزیران خواهد بود.

‌تبصره‌‌‌‌- وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون، اساس نامه‌های شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت‌ تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

‌ماده ۵‌‌‌‌

انعقاد قراردادهای مهم فیمابین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد‌ مهم تابع آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. و قراردادهای منعقد فی ما بین وزارت نفت با دولت ها‌ طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عمل می‌شود.

‌ماده ۶‌‌‌‌

کلیه سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل‌ کشور درج می‌شود. سرمایه‌ گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.

‌تبصره‌‌‌‌- در صورت استفاده از بودجه عمومی طبق مقررات عمومی دولت عمل می‌شود.

‌ماده ۷‌‌‌‌

وظایف هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به شرح زیر است:

۱‌‌‌‌- نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن در حوزه نفت و گاز.

۲‌‌‌‌- بررسی و ارزیابی اجرای سیاست های راهبردی و برنامه‌های مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهینه و حداکثری ارزش افزوده اقتصادی از منابع مذکور.

۳‌‌‌‌- بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد.

۴‌‌‌‌- تهیه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی.

تبصره‌‌‌‌- چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی براساس دستور العملی است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده ۸‌‌‌‌

کلیه سرمایه‌ گذاری‌های ثابت صنعت نفت در داخل کشور تابع قوانین و مقررات واحد مربوطه خواهد بود و در مواردی که قانون خاصی‌ وجود نداشته باشد، تابع مقررات عمومی جمهوری اسلامی ایران است. ‌سرمایه‌های صرف شده که در اختیار واحدهای عملیات نفتی گذاشته شده یا می‌شود، جزء دارایی‌های واحد مزبور خواهد بود ولی هر گونه نقل و انتقال‌ آن ها منوط به اجازه وزارت نفت می‌باشد.

‌ماده ۹‌‌‌‌

وزارت نفت موظف است برای تأمین حفاظت و حراست از منابع و تأسیسات نفتی و اموال و اسناد صنعت نفت به جای گارد صنعت نفت‌ با هماهنگی وزارت کشور و همکاری نیروهای انتظامی واحدی به نام تأسیس نماید. آیین‌ نامه اجرایی آن به وسیله وزارتین نفت و کشور تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره‌‌‌‌- هزینه تأسیس واحد حراست از محل اعتبارات گارد حفاظت صنعت و نفت خواهد بود.

‌ماده ۱۰‌‌‌‌

وزارت نفت مکلف است نسبت به تربیت و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز و راه‌یابی به تکنولوژی پیشرفته و رشد و توسعه در رشته‌های‌ مختلف صنعت نفت به طرق مقتضی و با هماهنگی و تبعیت از سیاست‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با طرح برنامه‌های آموزشی و تشکیل‌ مراکز تعلیماتی و تأسیس مجتمع‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی به طور مستمر بکوشد و با اتخاذ تدابیر مؤثر در راه بالا بردن سطح دانش و اطلاعات‌ علمی و عملی کارکنان و کارشناسان و ایجاد محیط مناسب برای جذب و تشویق عناصر کار آمد متعهد و متخصص اقدام نماید.

‌ماده ۱۱‌‌‌‌

اراضی و اعیانی و هر گونه مستحدثات و آب و حقوق ارتفاقی مورد نیاز عملیات نفتی طبق اساس نامه‌های شرکت‌های نفت و گاز و‌ پتروشیمی که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، تحصیل خواهد شد.

ماده ۱۲‌‌‌‌

به منظور اجراء و تحقق طرح های سرمایه‌گذاری و تأمین هزینه‌های جاری صنعت نفت، درصدی از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور تعیین می‌شود، به وزارت نفت از طریق شرکت های اصلی تابعه ذی‌ ربط تخصیص می‌یابد تا براساس قوانین موضوعه هزینه شود.

ماده ۱۳‌‌‌‌

به منظور تأمین منابع امور زیربنائی کشور، درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز وارداتی تخصیص می‌یابد. میزان درصد و چگونگی استفاده از درآمدهای حاصله مذکور طبق قوانین برنامه و بودجه سالانه کل کشور تعیین می‌شود.

ماده ۱۴‌‌‌‌

کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در چهار چوب قانون برنامه پس از کسر پرداخت های بیع متقابل، به‌طور مستقیم به خزانه‌ داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز می‌شود و درصدهای مقرر در مواد (۵) و (۶) این قانون، طبق قوانین و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت می‌گردد.

تبصره ۱‌‌‌‌- درآمد حاصل از میعانات گازی تولیدی پس از واریز به حساب بانک مرکزی و کسر کسورات قانونی مربوط، با اعلام خزانه‌داری کل کشور به‌ طور کامل بابت علی‌ الحساب سهم مذکور در ماده (۵) در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های اصلی تابعه آن قرار می‌گیرد.

تبصره ۲‌‌‌‌- درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی مازاد بر قیمت های مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور پس از کسر کسورات قانونی طبق قانون برنامه به حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی واریز می‌گردد تا براساس قوانین موضوعه هزینه شود.

ماده ۱۵‌‌‌‌

وزارت نفت و شرکت های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.

‌ماده ۱۶‌‌‌‌

از تاریخ تصویب این قانون، قانون نفت مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۵۳ لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۶۶/۷/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *