انصراف از دادخواست طلاق

انصراف از دادخواست طلاق

در این مقاله آشنا میشوید با: انصراف از دادخواست طلاق، انصراف بعد از صدور حکم دادگاه (عدم سازش)، در چه مواردی حکم طلاق و عدم سازش صادر می شود؟ عدم حضور زوجین ثبت طلاق در طلاق توافقی، آیا پس از ثبت طلاق باز هم امکان انصراف وجود دارد، لغو درخواست طلاق در سامانه تصمیم، متن استرداد دادخواست طلاق، انصراف از طلاق توافقی به درخواست زوج، مدت اعتبار گواهی عدم انصراف از طلاق، مدت طلاق توافقی در قانون جدید. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

گواهی عدم انصراف از طلاق چیست؟

از اول آذر ماه ۹۷، ثبت دادخواست طلاق توافقی در کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (نه دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰)، فقط با تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق انجام می شود که توسط مراکز مشاوره خانواده بهزیستی استان صادر شده باشد.

که این موضوع در راستای اجرای سیاست های دولت و مسئولین قوه قضائیه برای کاهش آمار طلاق های توافقی است چرا که در چند سال اخیر شاهد رشد بی سابقه طلاق از نوع توافقی آن هستیم.

پدیده ایی که قطعا آسیب های جدی را بر پیکره خانواده و جامعه ایجاد خواهد کرد به همین دلیل بر اساس توافقی که میان دادگستری استان تهران و اداره کل بهزیستی صورت گرفت در اجرای ماده بیست و پنج قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ کلیه زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند قبل از ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید در سامانه ایی به نام (تصمیم) ثبت نام نموده و از این طریق به مراکز مشاوره بهزیستی معرفی و جلسات مشاوره را طی کنند.

در مراکز مربوطه بسته به شرایط زوجین جلسات مشاوره که حداقل تعداد آن ۳ جلسه است را برگزار و سعی در شناسایی و حل مشکلات زوجین دارند در صورتی که زوجین علی رغم برگذاری و شرکت در جلسات مشاوره همچنان اصرار به جدایی داشته باشند از سوی مراکز مشاوره گواهی عدم انصراف از طلاق صادر می گردد که زوجین به استناد این گواهی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست طلاق توافقی خود را ثبت نموده.

انصراف از دادخواست طلاق

انصراف از طلاق

گاهی پیش می آید که یکی از طرفین یا حتی دو طرف از طلاق گرفتن پشیمان می شوند که حالت های مختلفی به وجود می آید.

پروسه طلاق زمان بر و دارای مراحل مختلفی می باشد، این طلاق ممکن است از طرف هر یک از زوجین باشد، و شاید آن فرد از طلاق درهرمرحله پشیمان شود که در این مقاله می خواهیم شرایط مختلف را برسی نمائیم.

انصراف از طلاق چیست؟

گاهی پیش می آید که زوجین برای لجبازی و یا فشار آوردن به یک دیگر دست به ثبت طلاق می زنند.

ممکن است از این تصمیم پشیمان شوند. حال سوالی که پیش می آید این است که اگر منصرف از این تصمیم شدند امکان صرف نظراز این امر وجود دارد؟

در ادامه، موارد انصراف از طلاق قبل از صدورحکم دادگاه و حتی پشیمانی بعد صدور و ثبت طلاق پاسخ می دهیم.

انصراف قبل از طلاق انواع مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال وقتی مرد برای طلاق اقدام می کند انصراف از طرف زن نمی تواند شکل بگیرد یا مثلا زن از مرد حق طلاق دارد در اینجا علنن انصراف مرد رد می شود.

انصراف بعد از صدور حکم دادگاه (عدم سازش)

در برخی موارد پس از صدوررای دادگاه یکی از طرفین خواهان انصراف از طلاق است که حالاتی به وجود می آورد که در ادامه به توضیح آنها می پردازیم، اما اگر هر دو نفر خواهان انصراف از طلاق باشند پس از صدور رای دادگاه (عدم سازش) که تا ۳ ماه اعتبار دارد هیچ اقدامی نمی کنند و پس از گذشت اعتبار دیگر طلاقی شکل نمی گیرد و اگر بخواهند دوباره خواستار طلاق شوند باید تمامی مراحل را دوباره طی کنند زیرا اعتبار حکم تمام شده است.

گاهی پس از صدور رای یکی از طرفین برای خواندن خطبه طلاق حاضر نمی شود که حالاتی دارد گاهی زوجه حضور پیدا نمی کند گاهی زوج و… .

در حالتی که زوجه برای خواندن طلاق حضور پیدا نکند: بعد از صدور رای دادگاه برای عدم سازش مرد حکمش را به دفتر ثبت طلاق تقدیم میکند و اگر تا یک هفته زن حضور پیدا نکرد سر دفتر برای هر دو طرف اخطاریه ارسال می کند و اگر باز هم زوجه حضور پیدا نکرد خطبه طلاق به صورت غیابی خوانده می شود و مراتب به زوجه اعلام می شود.

مدت اعتبار گواهی عدم سازش ۳ ماه است و پس از اعتبارش از بین می رود و مراحل دوباره طی می شود.

در حالتی که زوج برای خواندن طلاق حضور پیدا نکند: پس از صدور حکم طلاق زن باید به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه نماید و پس از آن اگر طی مهلت مقرر شده مرد حضور پیدا نکرد اخطاریه ای برای زوجین صادر می شود و اگر باز هم مرد حضور پیدا نکرد خطبه طلاق به صورت غیابی خوانده می شود و مراتب به مرد اعلام میگردد.

حاضر نشدن طی مهلت مقرر شده برای زوجین اگر با داشتن عذری موجه باشد نوبتی دیگر برای طلاق اعلام می گردد.

تفاوت بین حکم عدم سازش و حکم طلاق مهلت آنهاست در عدم سازش ۳ ماه و در حکم طلاق ۶ ماه اعتبار دارند.

در چه مواردی حکم طلاق صادر می شود؟

گاهی اوقات طلاق از طرف زن شکل میگیرد که در این موارد دادگاه باید به ماهیت موضوع ورود پیدا کند زیرا باید مواردی که زن می خواهد طلاق بگیرد را بررسی نماید تا حکم صادر کند.

وقتی زن خواستار طلاق می شود باید یکی از موارد عسر و حرج را ثابت نماید و به همین دلیل است که دادگاه به ماهیت موضوع وارد می شود. شما می توانید با وکیل طلاق مشاوره حقوقی داشته باشید.

اگر زن دارای وکالت نامه طلاق از طرف مرد باشد دیگر حکم طلاق صادر نمی شود و به جای حکم طلاق عدم سازش صادر می گردد.

انصراف از دادخواست طلاق

در چه مواردی حکم عدم سازش صادر می شود؟

وقتی که فقط نیاز به تایید دادگاه برای طلاق گرفتن لازم باشد حکم عدم سازش صادر می گردد، در این مورد دادگاه فقط تایید می کند که صلاحیت طلاق گرفتن وجود دارد و در ماهیت پرونده نقشی ندارد.

هنگامی که از طرف مرد طلاق ثبت شود (البته باید تمامی حق و حقوقات زن داده شده باشد)، طلاق به صورت توافقی شکل گیرد و زن دارای وکالت نامه یا حق طلاق باشد حکم عدم سازش صادر می شود.

عدم حضور زوجین در طلاق توافقی

لازمه محقق شدن طلاق توافقی توافق زن و مرد برهمه چیز است و حضور هر دو نفردر جلسات مشاوره و همچنین دادگاه است.

تا قبل از صدور حکم عدم سازش اگر زوجین در جلسات مشاوره و یا دادگاه و یا انصراف از طلاق خود را اعلام کنند و یا هر چیزی دیگری حضور و پیگیری انجام نشود پرونده پس از مدتی مقطومه اعلام می شود و بسته می شود اما اگر حکم عدم سازش صادر شود حالت متفاوتی پیدا می کند.

بعد از صدور حکم عدم سازش هر دو طرف باید در دفترخانه ثبت طلاق حضور پیدا کنند لازم به ذکر است که اگر زوجه دارای وکالت نامه از طرف زوج باشد برای گذراندن مراحل نیازی به حضور مرد نیست و زن موظف است از طرف مرد وکیل بگیرد تا کار پیش برود.

اگر وکالت نامه وجود نداشت حضور هر دو نفر الزامی است.

عدم حضور زوجین برای ثبت طلاق در طلاق توافقی؟

پس از صدور حکم دادگاه اگر یکی از زوجین به هر دلیلی به دفتر ثبت طلاق مراجعه نکنند طلاق ثبت نمی شود اما اگر هرکدام از زوجین از طرف دیگری وکالت نامه داشت می توان از طریق گرفتن وکیل برای فرد دیگر طلاق را ثبت نمایند.

آیا پس از ثبت طلاق باز هم امکان انصراف وجود دارد؟

پس از اینکه خطبه طلاق بین زوجین جاری شد و ثبت هم گردید اگر طلاق از نوع رجعی ثبت شود. به منزله این است که زوجین می توانند تا قبل از اتمام زمان عده به هم دیگر رجوع نمایند.

این رجوع باید ظرف مدت یک ماه ثبت گردد که اگر ثبت نشود مرد می تواند به مجازات عدم ثبت رجوع از طلاق محکوم شود.

انصراف از طلاق توافقی

همانطور که گفته شد طلاق توافقی با رضایت دو طرف صورت می گیرد و در صورتی که هر کدام از آنها با طلاق موافقت نداشته باشند، امکان ثبت طلاق توافقی نخواهد بود این امکان تا زمانی فراهم است که دادگاه گواهی عدم امکان سازش برای ثبت طلاق را صادر نکرده باشد و محض صدور این گواهی دیگر امکان انصراف از طلاق وجود ندارد.

بنابراین تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده باشد، هر کدام از زن و شوهر می تواند انصراف خود از طلاق توافقی را اعلام نماید اما بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش وضع متفاوت خواهد بود.

بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش زن و شوهر هر دو باید برای ثبت طلاق در دفترخانه حاضر شوند و عدم حضور هر یک از آنها عواقب متفاوتی دارد به این ترتیب که:

در صورت انصراف زوجه از طلاق توافقی و عدم حضور او در دفتر خانه برای ثبت طلاق بعد از گذشت مواعد مقرر، صیغه طلاق با حضور زوج و بدون حضور زوجه جاری خواهد شد و مراتب به اطلاع او خواهد رسید.

و در صورت انصراف زوج از طلاق توافقی وعدم حضور در دفترخانه برای ثبت طلاق، امکان ثبت طلاق توافقی وجود ندارد ولی اگر خانم وکالت بلاعزل برای طلاق داشته باشد، حضور پیدا نکردن زوج مانع ثبت طلاق نیست.

انصراف از دادخواست طلاق

لغو درخواست طلاق در سامانه تصمیم

در صورتی که زوجین، بعد از طرح تصمیم خود در سامانه تصمیم و انجام مراحل ثبت نام و فرایند طلاق، به هر دلیلی مانند: توافق، حل مشکلات و… تصمیم به لغو درخواست خود گرفتند، می توانند با عدم پیگیری درخواست خود، موجب لغو دادخواست طلاق شوند و نیازی به لغو از طریق به ورود به سایت و انجام کار خاصی وجود ندارد.

با توجه به اینکه انجام فرایند طلاق، برای هر کدام از طرفین نیاز به اطلاعات حقوقی دارد و موجب فشارهای روحی و روانی مضاعف به فرد می شود، بهترین اقدام در زمان تصمیم به طلاق مراجعه به وکلای متخصص در این حوزه است.

متن استرداد دادخواست طلاق

ریاست محترم شعبه …… دادگاه عمومی شهرستان ……

احتراماً به استحضار می رساند، اینجانب ……. خواهان پرونده کلاسه…… مطروحه در آن شعبه محترم، با توجه به اختیار حاصله در بند (ب) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با توجه به اینکه هنوز دادرسی در جریان تمام نشده است، تقاضای استرداد دعوای مطروحه خود را خواستارم. لذا تقاضا می شود در این خصوص دستورات مقتضی صادر گردد. باتشکر

انصراف از طلاق توافقی به درخواست زوج

در صورتی که پس از صدور گواهي عدم امكان سازش زوج از اجرای صیغه طلاق توافقی منصرف شود نمی توان صيغه طلاق را اجـرا و ثبـت كرد و اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضـور زوج در دفترخانه، صرفا در فرضی امكانپذير است كه زوجه در اجرای صيغه طـلاق وكالـت بلاعـزل داشته باشد، بنابراين در صورت عدم وجود وكالت بلاعزل، عدم حضور زوج و انصراف او از طلاق، اجرای صيغه طلاق به استناد گواهی صادرشده را منتفی می سازد.

مدت اعتبار گواهی عدم انصراف از طلاق

گواهی عدم انصراف از طلاق برای ارائه به دفتر ثبت رسمی ازدواج و طلاق دقیقا سه ماه بعد از تاریخ صدور رأی قطعی دادگاه اعتبار خواهد داشت. شما می توانید با وکیل طلاق مشاوره حقوقی داشته باشید.

 در صورتی که این گواهی در این سه ماه به دفترخانه رسمی ارائه نشود یا یکی از زوجین در این مدت در دفتر ازدواج و طلاق حاضر نشوند و یا اینکه مدارک داده شده به دفترخانه کامل نباشد، گواهی عدم امکان سازش اعتبار خود را از دست می‌دهد.

مدت زمان طلاق توافقی در قانون جدید

طلاق توافقی با حساب ۵ جلسه مشاوره اجباری پیش از طلاق، تقریبا یک ماه زمان نیاز دارد و البته طبق شرایط خاصی احتمال دارد که این مدت زمان کمتر یا بیشتر شود. 

یکی از دلایلی که سرعت فرآیند طلاق توافقی را افزایش می‌دهد، کمک گرفتن از خدمات وکیل خانواده است. پس در صورتی که در مراحل اقدام به طلاق توافقی هستید توصیه می‌شود که با یک وکیل طلاق توافقی در این مورد مشورت کنید.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *