الزام به پرداخت ثمن

الزام به پرداخت ثمن

در این مقاله آشنا میشوید با: الزام به پرداخت ثمن، لزوم تادیه‌ ثمن، مطالبه ثمن معامله، نحوه مطالبه ثمن معامله، الزام به تادیه ثمن معامله یا قرارداد، موارد اقامه دعوا استرداد ثمن، خسارت تاخیر در تادیه و نحوه طرح دعوی مطالبه ثمن معامله. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی، می توانید با وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

لزوم تادیه‌ ثمن

یکی از آثار عقد بیع، تادیه‌ ثمن معامله است که باید در مکان و زمانی که در قرارداد تعیین‌ شده، صورت گیرد. مثلا: در عقد بیع، مبیع با ثمن مبادله می‌شود، بنابراین طبق بند ۴ ماده‌ ۳۶۲ قانون مدنی، همان‌ طور که بایع ملزم به تحویل مبیع می‌شود، مشتری و خریدار هم به پرداخت ثمن معامله ملزم می‌شود و در صورتی‌ که خریدار از پرداخت ثمن خودداری نماید، بایع می‌تواند از دادگاه اجرای این تعهد را خواستار شود.

الزام به پرداخت ثمن

ماده‌ ۳۹۵ قانون مدنی: اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند، بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم، اجبار مشتری به تادیه‌ ثمن را بخواهد.

برای مشاوره با وکیل، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

مطالبه ثمن معامله

بیع یا خرید و فروش یکی از عقود رایج بین اشخاص می باشد که برای نقل و انتقال اموال مورد استفاده قرار می گیرد. این عقد به لحاظ حقوقی باعث انتقال مالکیت می شود و از این رو قسمت عمده ای از فعالیت های اقتصادی در جامعه پیرامون این عقد و قرارداد شکل می گیرد. از خرید و فروش های کوچک همانند خرید از سوپر مارکت تا معاملات عمده، همانند: خرید آپارتمان و اتومبیل و غیره و تحت شروط و مفاد این قرارداد قرار می گیرد. هر چند خیلی از معاملات مربوط به خرید و فروش به صورت نقدی صور ت می گیرد اما همیشه هم به این صورت نمی باشد.

در مواردی ممکن است طرفین قرارداد بیع یا همان خرید و فروش را منعقد نمایند و ثمن معامله یا همان پولی که بابت خرید کالا پرداخت می شود را به صورت اقساط قرار دهند، احتمال این که خریدار مرتکب نقض تعهد گردد و ثمن معامله را پرداخت ننماید وجود دارد. در این موارد فروشنده باید ثمن معامله را از وی مطالبه نماید.

نحوه مطالبه ثمن معامله

مطالبه ثمن معامله می تواند از طریق اظهارنامه و سپس طرح دعوا صورت پذیرد. فروشنده می تواند بدوا از طریق اظهارنامه رسمی به وی اخطار دهد که ثمن معامله را پرداخت نماید و چنان چه پس از ارسال اظهارنامه، خریدار مبادرت به پرداخت ثمن ننماید، فروشنده باید دعوای مطالبه ثمن را مطرح نماید. طرح چنین دعوایی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل 3.5 درصد کل مبلغ ثمن می باشد. به عنوان مثال: اگر ثمن معامله 500 میلیون تومان باشد، خریدار باید 17.5 میلیون تومان به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نماید در غیر این صورت به این دعوی در دادگاه رسیدگی نخواهد شد.

البته فروشنده می تواند همزمان با دادخواست مربوط به پرداخت ثمن دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز تقدیم دادگاه نماید و چنان چه احراز گردد که فروشنده توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد، دادگاه موقتا وی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف می نماید.

نکته بعدی در این خصوص این است که چنان چه فروشنده دعوای مطالبه ثمن را مطرح نماید خریدار باید اثبات نماید که ثمن را به طریقی به فروشنده پرداخت نماید در غیر این صورت محکوم به پرداخت ثمن معامله و نیز هزینه های دادرسی می گردد. به محض این که چنین رای قطعی گردد فروشنده می تواند در خواست اجرای رای بنماید و در این راستا می تواند اموال خریدار را توقیف و از محل آن طلب خود بابت ثمن را مطالبه نماید.

الزام به تادیه ثمن معامله یا قرارداد

تادیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد. در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همان گونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن شود (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی). بنابراین در صورت استنکاف خریدار، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد.

الزام به پرداخت ثمن

با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تادیه ثمن را بخواهد.

الزام به تادیه ثمن معامله را می توان هم زمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تادیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست مطالبه نمود.

موارد اقامه دعوا استرداد ثمن

ممکن است عقد بیع از طرف یکی از متعاملین به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ شود. مثل خیار عیب، خیار شرط و… ممکن است دو طرف معامله تصمیم به برهم زدن معامله بگیرند، که در اصطلاح حقوقی به آن اقاله گویند. به یاد داشته باشید اقاله حتی زمانی که مورد معامله تلف شده است هم امکان دارد و کسی که مورد معامله در دست او تلف شده است باید مثل، یا قیمت آن را پرداخت کند.

در صورتی که مبیع متعلق به غیر باشد. یعنی مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می شود و خریدار می تواند اصل پول خود را از فروشنده مطالبه کند. در این مورد اگر خریدار به این موضوع که مبیع برای دیگری است آگاه نباشد می تواند علاوه بر استرداد ثمن، از فروشنده مطالبه خسارت کند.

خسارت تاخیر در تادیه

معمولا طرفین قرارداد بیع، پس از توافق در مورد موضوعات اصلی و پرداخت بخشی از ثمن معامله، شرایطی را معین می‌کنند که هر طرف موظف به انجام و ایفای آن شود. مثلا: در قرارداد تعیین می‌کنند که فروشنده، پس از انجام تشریفات اداری انتقال، در زمان مشخص در دفترخانه‌ای معین حاضر شده و انتقال را ثبت کند. یا مثلا: تعیین می‌کنند که مبیع در تاریخ مشخص‌ شده، به خریدار تحویل داده شود.

در اکثر مواقع طرفین قراردادها برای عدم انجام تعهدات، مبلغی را به‌ صورت روزانه، ماهانه یا… مشخص می‌کنند، که در واقع تراضی طرفین راجع به خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است. اما اگر در خصوص خسارت تاخیر در تادیه توافقی موجود نباشد، پس از درخواست ذی‌ حق، دادگاه می‌تواند نسبت به آن رای صادر کند.

نحوه طرح دعوی مطالبه ثمن معامله

فروشنده پس از عدم پرداخت ثمن معامله توسط خریدار، باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست مطالبه ثمن معامله را مطرح نماید. مدارک لازم برای طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله، مبایعه نامه، مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی و هر مدرک دیگری دال بر اثبات ادله خواهان است.

پس از ثبت دادخواست، پرونده براساس میزان ثمن مورد مطالبه و نیز محل اقامت خوانده به مرجع صالح ارجاع می‌شوند. چنان چه مبلغ مورد مطالبه زیر ۲۰ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده و چنان چه مبلغ بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می‌باشد.

پس از ارجاع پرونده به مرجع صالح و رسیدگی به آن، چنان چه حق با خواهان باشد، حکم به پرداخت ثمن معامله صادر می‌گردد که ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی است. اگر ابلاغ مرجع رسیدگی کننده به خوانده نرسیده باشد، علاوه بر مهلت فوق، ۲۰ روز مهلت واخواهی دارد تا پرونده از ابتدا در حضور وی رسیدگی شود.

پس از قطعیت حکم، پرونده به اجرای احکام و به دادورز ارجاع می‌شود. پس از صدور اجراییه، محکوم علیه ظرف مدت ۱۰ روز باید ثمن را پرداخت کند یا مال معرفی نماید و یا ظرف ۳۰ روز تقاضای اعسار کند تا دادگاه شرایط وی را بررسی نماید.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *