دادخواست

دادخواست

در این مقاله آشنا میشوید با: دادخواست چیست؟ روال تنظیم آن، فرآیند نحوه تنظیم دادخواست، انواع دادخواست ها، دادخواست اجرت المثل، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه و طلاق. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

عنوان دادخواست

عنوان دادخواست به معنی دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی به آغاز اقامه دعوا از سوی خواهان علیه خوانده از طریق سیستم دادگستری گفته می‌شود.

در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه آن استفاده می‌شود یعنی برگه‌ای که شخص به وسیله آن دادخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌کند. به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی حقوقی، خواهان برای اعلام خواسته خود، الزاما باید دادخواست خود را به دادگاه صالح، تقدیم کند و شروع رسیدگی با تقدیم آن آغاز می شود.

همچنین در قانون، برای تنظیم آن، شرایط شکلی خاصی، در نظر گرفته شده است که اگر مطابق این شرایط نباشد، قرار رد دادخواست، صادر خواهد شد.

دادخواست چیست؟

شروع رسیدگی در دعاوی حقوقی، به موجب ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست است.

یک فرم چاپی مخصوص است که افراد با تکمیل موارد موجود در آن، اقامه دعوا می کنند. ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط شکلی خاصی مانند قید آدرس اقامتگاه خوانده و خواهان را برای تکمیل دادخواست، تعیین کرده است.

دادخواست چیست

دادخواست، به دفتر دادگاه صالح ارسال می شود. به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

تنظیم دادخواست

دادخواست، باید به زبان فارسی و در فرم چاپی مخصوص نوشته شود. پر کردن دادخواست به لحاظ شکلی، اهمیت فراوانی دارد و مواردی که باید به لحاظ شکلی، رعایت بشوند در قانون، مشخص شده اند و عدم رعایت این موارد، سبب صدور قرار رد دادخواست، خواهد شد.

امروزه، به روال سابق فرم کاغذی دادخواست وجود ندارد بلکه متقاضیان بایستی به دفاتر خدمات قضائی، مراجعه کنند و سپس با تکمیل اطلاعات به شکل آنلاین و الکترونیکی، دادخواست خود را به ثبت برسانند و سپس دادخواست، برای معاونت ارجاع ارسال می شود و سپس این معاونت دادخواست ها را به ترتیب برای شعبه های آن دادگاه ارسال می کند.

فرآیند نحوه تنظیم دادخواست حقوقی

برای تنظیم دادخواست هم خود فرد می تواند نسبت به آن اقدام کند و هم وکیل یا نماینده وی آن را تکمیل کند.

در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر گشته است که در دادخواست موارد زیر باید درج شود:

  • نام و نام خانوادگی
  • نام پدر
  • سن
  • اقامتگاه

تنظیم دادخواست همچنین اگر توسط وکیل تنظیم شده باشد باید مشخصات وی نیز درج شود.

اگر فرد خواهان، اقامتگاه فرد را نداند باید عبارت مجهول المکان را در آن درج کند.

قسمت های مختلف برگه تنظیم دادخواست

قسمت های دیگری که در دادخواست مشخص شده و باید تکمیل شود، تعیین خواسته و بهای آن است که باید با دقت تنظیم شود.

خواسته به این صورت است که ما دقیقا از دادگاه چه می خواهیم برای مثال اگر می خواهیم وجه طلب خود را مطالبه کنیم در قسمت مزبور درج می شود مطالبه وجه.

هم چنین لازم است اگر خواسته ما مالی است بهای آن را بنویسم بهای خواسته منظور از ارزش مورد خواسته می باشد.

دادخواست چیست

برای مثال در مطالبه طلب باید میزان طلب را نوشت و در مطالبه مهریه باید بهای آن را درج کرد.

از دیگر قسمت های دادخواست، دلایل و منضمات است که لازم است فرد ادله ای را که دارد در آن قسمت بیاورد برای مثال اگر شهادت شهود است یا سند و… به آن ها اشاره کند و آنها را پیوست آن کند.

قسمت آخر دادخواست شرح خواسته است که شرح آن چه را فرد می خواهد در آن قسمت می آورد، در انتها باید به امضای فرد برسد.

برای تنظیم دادخواست آنلاین می توانید با وکیل دادخواست در تماس باشید.

 انواع دادخواست ها

دادخواست مطالبه وجه منظور از عنوان مطالبه وجه و مطالبه طلب به طور خاص مطالبه وجه نقد و پول رایج است (ریال یا تومان).

البته در معنای عام تر این دعوا شامل مطالبه هر نوع مال کلی (در مقابل مال عینی و قیمی) که دارای امثال و اعوان متعدد و متکثر است نیز می شود.در هر فرضی که کسی بابت پول یا طلب یا یک مال کلی و مثلی از دیگری طلبکار باشد می تواند با طرح دعوای مطالبه طلب یا مطالبه وجه مال مورد ادعای خود را مطالبه نماید.

این دعوا از جمله دعاوی مالی بوده و حسب مورد با توجه به میزان و ارزش خواسته در دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد.

دادخواست مطالبه وجه

از جهت صلاحیت محلی هم برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب دادگاه اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

به دلایل مختلف ممکن است یک نفر از دیگری وجهی را طلبکار باشد مثل اینکه معامله ای انجام شده و مبلغ آن پرداخت نشده باشد یا اینکه پولی به قرض داده شده باشد و یا خسارت پولی و مالی به خواهان وارد شده و به واسطه آن وجه موضوع طلب خواسته شده باشد.

دعوای مطالبه طلب، موضوع و منشأ آن هرچه که باشد ویژگی هایی دارد. که در ادامه تلاش می شود به آن ویژگی ها اشاره شده و نیز نمونه یک پرونده مطالبه وجه از جمله نمونه دادخواست. و نیز یک نمونه رای دادگاه در موضوع مطالبه وجه و طلب، به اطلاع مخاطبان برسد.

دادخواست اجرت المثل

ما در کل برای اجرت المثل چند مورد داریم مثل اجرت المثل ایام زوجیت اجرت المثل تصرف ملک و غیره و اما ما در این مورد درباره اجرت المثل ایام زوجیت نکاتی را بیان می کنیم.

یکی از مهمترین حقوق مالی زن بعد از طلاق، اجرت المثل ایام زوجیت است. مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت باید از طریق ارائه دادخواست به دادگاه صلاحیت دار انجام گیرد.

دادخواست چیست

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی، دادگاه خانواده می باشد. به این منظور، در قسمت تعیین خواسته و بهای آن بایستی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در تاریخ مورد نظر را درج کرد.

در قسمت دلایل و منضمات آن نیز شناسنامه، سند ازدواج و ارجاع موضوع به کارشناسی مورد نیاز است. در شرح دادخواست نیز یک توضیح کلی از شرایط نوشته شده و مستندا به موادی که اشاره شد، دادخواست تنظیم می گردد.

دادخواست مطالبه مهریه

برای مطالبه مهریه دو راه وجود دارد. و بسته به اینکه با توجه به شرایط زوج (شوهر) کدامیک به صلاح زوجه (زن) است، یکی از این دو راه و یا حتی ترکیبی از آن دو انتخاب می شود:

1- تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده به خواسته مطالبه مهریه و تامین خواسته (توقیف اموال) خواهان که زوجه است. در این فرض اگر توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد (3/5 درصد از ارزش مهریه) می تواند. همزمان با دادخواست، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را هم بنماید.

2- مراجعه به اداره اجرای ثبت و درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار (شوهر) به این اقدام در لسان عامیانه اجرای مهریه یا به اجرا گذاشتن مهریه گفته می شود. که البته مخصوص مهریه نیست و در خصوص سایر اسناد رسمی (مثل اجاره نامه رسمی) و اسناد لازم الاجرا (مثل چک) هم قابل اعمال است. توصیه می شود و بهتر است. قبل از هر اقدامی در خصوص مطالبه و اجرای مهریه با وکیل متخصص مهریه مشورت نمائید.

دادخواست مطالبه نفقه

بر اساس قانون مدنی پرداخت کردن نفقه و هزینه های زندگی مشترک و مخارج زن، به عهده شوهرش قرار گرفته است. که بر اساس ماده 1106 این قانون ، در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.

همچنین به موجب ماده 1107 نفقه زوجه عبارت است. از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند تهیه مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی. لذا در حالت کلی مرد موظف است هزینه های زندگی مشترک یا نفقه زوجه را در عقد دائم بپردازد.

دادخواست چیست

البته در قبال انجام تکلیف مرد به پرداخت نفقه، زن نیز باید از همسر خود تمکین به عمل آورد، در غیر این صورت، در صورتی که عدم تمکین خانم به اثبات برسد، تکلیف مرد از بابت پرداخت نفقه به زن ساقط خواهد شد. لذا عدم پرداخت نفقه از سوی مرد سبب می شود که زن بتواند با تقدیم دادخواست مطالبه نفقه، نفقه خودش را مطالبه کند. 

برای مشاوره حقوقی اوراق قضایی، می توانید با وکیل اوراق قضایی در تماس باشید.

دادخواست طلاق

ما در کل سه نوع طلاق داریم: طلاق به در خواست زوج، طلاق به در خواست زوجه، طلاق توافقی که زوج و زوجه به توافقاتی مشترک می رسند. که ادامه زندگی با این شرایط موجود دیگر قابل ادامه دادن نیست، که ما در این بخش به صورت مختصر در مورد درخواست طلاق توافقی توضیحاتی را بیان می کنیم.

قبل از ارائه نمونه دادخواست طلاق توافقی، خوب است که به این مطلب اشاره شود که متن نمونه دادخواست طلاق توافقی اهمیتی ندارد و در خصوص آن نباید وسواس نشان داد به بیان دیگر لازم نیست، که زوجین یا وکلای آن ها در متن دادخواست جزئیات کامل توافق های زوجین. (توافق نامه طلاق توافقی) را منعکس کنند.

توافقات زوجین

صرف درخواست طلاق توافقی ساده کفایت می کند. و بهتر است مشروح کامل توافقات زوجین حتی اگر برای آن ها قبل از دادخواست، صورتجلسه طلاق توافقی تنظیم شده باشد به مرحله مشاوره دادگاه یا حضور نزد قاضی موکول شود.

توجه داشته باشید که طی مراحل طلاق توافقی از دو حال خارج نیست یا این که مراحل انجام طلاق توافقی با وکیل است که در این حالت وکیل خانواده متخصص قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه از طریق دفاتر خدمات قضایی توافقات زوجین را صورتجلسه می کند. و متن توافق نامه طلاق توافقی را نزد خود بایگانی می کند.

و مندرجات و توافق ها را در خصوص مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت و آن چه قرار است بین زوجین رد و بدل شود صورتجلسه می کند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار در زمینه دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *