انتشار عکس، فیلم و صدای دیگران بدون اجازه آنها

انتشار عکس، فیلم و صدای دیگران بدون اجازه آنها

در این مقاله آشنا میشوید با: انتشار عکس، فیلم و صدای دیگران بدون اجازه آنها، شرایط محقق شدن جرم انتشار عکس و فیلم، جرم تهدید به انتشار عکس، فیلم و صدای دیگران بدون اجازه آنها، جرم تغییر و فتوشاپ فیلم و عکس خصوصی، مجازات انتشار عکس در فضای مجازی چیست. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی کیفری، می توانید با وکیل کیفری در ارتباط باشید.

سو استفاده از فیلم و عکس های خصوصی

یکی از جرایم روز افزون که در دادسراها و محاکم کیفری مطرح می شود، انتشار و سو استفاده از فیلم و عکس های خصوصی و خانوادگی دیگران و اخاذی از آن ها است. انتشار فیلم و تصاویر خصوصی دیگران، بدون رضایت آنها، در اکثر مواقع موجب هتک حرمت افراد و بردن آبروی آنها می شود.

انتشار عکس، فیلم و صدای دیگران بدون اجازه آنها

درنتیجه قانون گذار نیز در این راستا این عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است تا بدین وسیله هم از قربانیان جرم انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران حمایت کرده و هم تا اندازه ای با ارعاب و ترساندن بزهکاران این جرم، از وقوع آن در جامعه جلوگیری نماید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

شرایط محقق شدن جرم انتشار عکس و فیلم

شرایط محقق شدن جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران را این گونه استنتاج کرد:

  • از آن جایی که این جرم در زمره جرایم رایانه ای قرار دارد لذا برای تحقق آن، انتشار، حتما باید به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام شود. بنابراین انتشار، از طریق پوستر و اعلامیه و… تحت این ماده قابل مجازات نیست بلکه مواد دیگری به آن اختصاص داده شده است.
  • مطابق ماده (۷۴۵)، عمل انتشار فیلم و عکس باید بدون رضایت قربانی صورت گرفته باشد. هم چنین به دستور قانون یا مقامات قضایی نیز نباشد.
  • فیلم یا عکس یا صوت متعلق به دیگری باشد. بنابراین، انتشار فیلم و عکس یا صوت خود شخص، تحت این ماده قابل مجازات نمی باشد بلکه در صورت دارا بودن شرایط خاص، مثلا مستهجن بودن، تحت مواد دیگری قابل پیگیری می باشد.
  • فیلم یا عکس یا صوت دیگری، حتما باید منتشر شود یا به گونه ای در دسترس دیگران قرار گرفته باشد. یعنی به گونه ای باشد که صدق عنوان انتشار کند.
  • شخص عمدا و با سو نیت و آگاهانه این عمل را مرتکب شده باشد و چنان چه از روی سهو خطا باشد تحت این ماده قابل پیگرد نیست.
  • شخص قربانی از ارتکاب این جرم، ضرر ببیند و یا این عمل، عرفا موجب هتک حیثیت او شود. بنابراین، برای تحقق این جرم، باید نتیجه ای از آن حاصل شود و صرف ارتکاب آن بدون ایراد ضرر و هتک حیثیت، جرم نیست.
  • ماده(۷۴۴)، ناظر به موردی است که مرتکب، ابتدا، فیلم یا عکس یا صوت دیگری را تغییر یا تحریف می کند و سپس آن را منتشر می کند. برای مثال: از طریق فتوشاپ باشد. بنابراین برای اعمال مجازات، طبق این ماده، لازم است که مرتکب ابتدا به تغییر و تحریف، پرداخته باشد.

جرم تهدید به انتشار عکس، فیلم و صدای دیگران بدون اجازه آنها

به دلیل حساسیتی که اشخاص بر حریم خصوصی خود و خانواده هایشان دارند، بسیار پیش می آید که این قضیه تبدیل می شود به ابزاری جهت اخاذی و کلاهبرداری افراد سودجو که با تهدید دیگران به انتشار فیلم، عکس، صوت یا اسرار شخصی و خانوادگی شان از طریق فضای مجازی، دیگران را برای رسیدن به خواسته هایشان تحت فشار قرار دهند. قانون گذار در این مورد هم ساکت نمانده است و برای این گونه اشخاص به صرف تهدید، حتی بدون عملی کردن آن، مجازات وضع کرده است.

طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تهدید به جرم عبارت است از:
هر کس دیگری را به هر نحوی، به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از این که به واسطه این کار، تقاضای دریافت وجه یا انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم می شود.

جرم تغییر و فتوشاپ فیلم و عکس خصوصی

ماده ۷۴۴: هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و آن را منتشر کند و یا با علم به تغییر یا تحریف آن منتشر نماید، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او بشود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن بوده باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم می شود.

انتشار عکس، فیلم و صدای دیگران بدون اجازه آنها

همان طور که ملاحظه می نمایید، تفاوت این ماده با ماده قبل در این است که در اولی، مرتکب ابتدا به تغییر و تحریف فیلم و عکس دیگری می پردازد و سپس آن را منتشر می کند در حالی که در دومی بدون تغییر و تحریف، آن را منتشر می نماید.

تفاوت دیگر این است که در ماده (۷۴۴)، ورود ضرر به قربانی شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف هتک حیثیت کافی است اما مطابق ماده (۷۴۵) علاوه بر هتک حیثیت، ورود ضرر به قربانی نیز شرط است.

مجازات جرم انتشار فیلم و عکس خصوصی دیگران طبق قانون

چنان چه شرایط تحقق این جرم که در مطالب قبلی به آن پرداخته شد، وجود داشته باشد مجازات شخص مرتکب طبق مواد (۷۴۴) و (۷۴۵) قانون مجازات اسلامی به قرار زیر می باشد:

به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا چهل میلیون ریال (۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال، یا هر دو مجازات (حبس و جزای نقدی) محکوم می شود.

طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حداقل و حداکثر مجازات حبس مورد نظر در ماده ۷۴۴ نصف شده است.

طبق تبصره ماده (۷۴۵)، چنان چه عمل تغییر یا تحریف فیلم و عکس، به گونه ای انجام شود که صورت مستهجن در آید، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم می شود. (یعنی چهل میلیون ریال و دو سال حبس)

مجازات انتشار عکس در فضای مجازی چیست؟

اگر کسی طبق ماده  16 قانون جرائم رایانه ای تصاویر دیگری را تغییر دهد و سپس منتشر کند، یا بداند تصاویر کسی تغییر کرده و با این آگاهی آنها را منتشر کند، به مجازات های زیر محکوم می شود:

  • حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات.

اگر کسی طبق ماده  17 قانون جرائم رایانه ای، تصاویر خصوصی دیگران را بدون رضایت آنها منتشر کند، به مجازات های زیر محکوم می شود:

  • حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات.

مجازات تهدید به آبرو ریزی در فضای مجازی چیست؟

ممکن است فردی شما را تهدید به آبرو ریزی کند. این شکل از تهدید هم اگر شرایط آن وجود داشته باشد، جرم است و تهدید کننده به مجازات های زیر محکوم می شود:

  • شلاق از 1 تا 74 ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال.

دادگاه صالح برای انتشار عکس در فضای مجازی

از نظر ذاتی دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را دارد. سپس در صورتی که برای متهم قرار مجرمیت صادر شود، دادگاه کیفری دو صالح برای رسیدگی و صدور حکم خواهد بود. از نظر محلی باید به محل وقوع جرم توجه کرد. در مورد جرائم رایانه ای تعیین محل وقوع جرم قدری مشکل است. اما می توان گفت محل وقوع جرم همان جایی است که عمل انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن تصاویر در آن جا انجام شده است.

بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. در تهران دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای تشکیل شده است. بنابراین شکایات مرتبط در تهران به این دادسرا ارجاع می شود.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *