قانون موافقت‌ به شرایط اضطراری در دریای خزر

قانون موافقت‌ نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

در این مقاله آشنا میشوید با: قانون موافقت‌ نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره در مورد قوانین، می توانید با وکیل آنلاین در ارتباط باشید.

مواد قانونی

ماده‌ واحده ـ موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر دولت های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس «طرف ها» نامیده می‌شوند، براساس روابط دوستانه و همکاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر و مردمان خود و با تاکید بر تعهد خود برای توسعه بیشتر آن، با تاکید بر نقش سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌ المللی در امدادرسانی برای پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری، با تصدیق احتمال شرایط اضطراری با منشا طبیعی و انسانی که امکان واکنش به آن توسط یک طرف میسر نمی‌باشد و نیازمند عملیات هماهنگ کشور طرف ها به‌ منظور پیشگیری و واکنش به آن ها است، با آگاهی از خطری که شرایط اضطراری ایجاد می‌کند، با در نظر گرفتن مفاد کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مورخ سیزدهم آبان ۱۳۸۲ برابر با چهارم نوامبر ۲۰۰۳، با تصدیق مسئولیت در برابر نسل های آتی در زمینه حفظ زیست‌ بوم منحصر‌ به‌ فرد دریای خزر، در تلاش برای توسعه همکاری علمی فنی در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری، در موارد زیر توافق نمودند:

قانون موافقت به شرایط اضطراری در دریای خزر

ماده ۱

تعاریف

اصطلاحاتی که در این موافقتنامه به‌ کار برده شده ­اند، دارای معانی زیر می‌باشند:

«شرایط اضطراری»: وضعیتی که در نتیجه حادثه، بلا یا سانحه ه­ای با منشا طبیعی یا انسانی رخ می­ دهد و باعث یا ممکن است باعث آسیب به سلامتی انسان ها، محیط زیست، تاسیسات زیر بنایی اجتماعی و صنعتی، زیان مادی قابل‌ توجه و اختلال در زندگی روزانه شود.

«طرف درخواست‌ کننده»: طرفی که از طرف های دیگر درخواست اعزام گروه های امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی را می‌نماید.

«طرف تامین‌ کننده»: طرفی که درخواست طرف درخواست‌ کننده را در مورد ارسال گروه های امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی اجابت می‌نماید.

«منطقه شرایط اضطراری»: محدوده ه­ایی که در آن شرایط اضطراری رخ داده است.

«مقام صلاحیتدار»: مقامی که از سوی هر یک از طرف ها برای هماهنگ‌ سازی فعالیت ­های مربوط به اجرای این موافقتنامه تعیین شده است.

«واکنش به شرایط اضطراری»: عملیات نجات و دیگر اقدامات اضطراری که در صورت به روز شرایط اضطراری صورت می‌گیرد و هدف از آن ها نجات دادن جان افراد و حفظ سلامتی آن ها، حفاظت از محیط زیست و کاهش میزان خسارت‌ها و صدمات مادی است و مناطق شرایط اضطراری را نیز در بر می‌گیرد.

«گروه امدادرسان»: گروه سازمان‌ یافته ه­ای از کارشناسان مجهز به تجهیزات لازم که از سوی طرف تامین‌ کننده برای کمک‌ رسانی در نظر گرفته شده ­اند.

«تجهیزات»: مواد، وسایل حمل و نقل، ابزار فنی، تجهیزات گروه امداد رسان و تجهیزات شخصی اعضای گروه از جمله داروها و تجهیزات پزشکی لازم برای کمک به گروه امدادرسان در طی دوره عملیات امداد و نجات.

«وسایل امدادی»: اقلامی که برای توزیع رایگان در بین اشخاص آسیب‌ دیده از شرایط اضطراری در نظر گرفته شده­ اند.

«پیشگیری از شرایط اضطراری»: مجموعه اقدامات پیشگیران ه­ای که به‌ منظور به حداقل رساندن تا سر حد امکان خطر به روز شرایط اضطراری و اثرات آن بر سلامتی انسان ها و محیط زیست صورت می­ گیرد.

«طرف‌ گذری»: طرفی به غیر از طرف درخواست‌ کننده که از طریق قلمرو آن، گروه امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی، گذر می­ کنند.

ماده ۲

حیطه شمول

۱ـ این موافقتنامه، همکاری میان طرف ها در صورت به روز شرایط اضطراری با منشا طبیعی و انسانی در دریای خزر را تنظیم می‌نماید.

۲ـ این موافقتنامه به‌ منظور پیشگیری و یا واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر در صورتی اعمال خواهد شد که یک طرف به‌ تنهایی نتواند با آن مقابله کند. در چنین شرایطی، طرف مزبور حق دارد از طرف یا طرف های دیگر درخواست کمک نماید.

هم چنین این موافقتنامه چنان چه طرف درخواست‌ کننده بر این باور باشد که شرایط اضطراری ایجاد شده در خشکی آن طرف، ممکن است بر دریای خزر تاثیر منفی داشته باشد، اعمال خواهد شد.

ماده ۳

اصول

طرف ها، در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری طبق قوانین ملی خود و موازین کلی پذیرفته‌ شده بین‌ المللی و بر اساس اصول زیر همکاری خواهند کرد:

۱ـ برابری و عمل متقابل.

۲ـ استقلال در تصمیم‌ گیری در سطح داخلی.

۳ـ امداد رسانی از سوی طرف ها طبق امکانات آن ها.

۴ـ توزیع وسایل امدادی بین اشخاص آسیب‌ دیده، بدون تبعیض از نظر نژادی، قومیتی، مذهبی، سیاسی یا موارد دیگر.

ماده ۴

شکل های همکاری

همکاری میان طرف ها به‌ موجب این موافقتنامه شامل موارد زیر می‌شود:

ـ ایجاد و بهبود نظام همکاری به‌ منظور پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری.

ـ همکاری بین طرف ها در مورد پیش‌ بینی و نظارت بر شرایط اضطراری.

ـ اطلاع‌ رسانی (هشدار) در مورد خطر بروز شرایط اضطراری که ممکن است بر طرف دیگر تاثیر بگذارد.

ـ امدادرسانی در واکنش به شرایط اضطراری.

ـ مساعدت لازم برای تجهیز گروه های امدادرسان.

ـ تبادل تجربه در زمینه سازماندهی آموزش رفتاری در شرایط اضطراری.

ـ تبادل اطلاعات، منابع علمی فنی، نتایج کارهای تحقیقاتی و فناورانه در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری.

ـ برگزاری فراهمایی‌ های مشترک، کارگاه ها، جلسات آموزشی و تمرین و نمایشگاه های تخصصی.

ـ آموزش تخصصی در مؤسسات آموزشی، تبادل کارآموز، استاد، دانشمند و کارشناس.

ـ فعالیت‌های دیگر در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری طبق توافق طرف ها.

ماده ۵ 

مقام های صلاحیتدار

۱ـ طرف ها، مقام های صلاحیتدار زیر را به‌ منظور اجرای این موافقتنامه تعیین می‌نمایند:

از طرف جمهوری آذربایجان ـ وزارت شرایط اضطراری جمهوری آذربایجان.

از طرف جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران (سازمان مدیریت بحران کشور).

از طرف جمهوری قزاقستان ـ وزارت کشور جمهوری قزاقستان، وزارت سرمایه‌گذاری و توسعه جمهوری قزاقستان.

از طرف فدراسیون روسیه ـ وزارت امور دفاع مدنی، شرایط اضطراری و رفع پیامدهای بلایای طبیعی فدراسیون روسیه، وزارت حمل و نقل فدراسیون روسیه.

از طرف ترکمنستان ـ وزارت دفاع (اداره شرایط اضطراری و عملیات نجات اداره کل عملیات نجات و حفاظت غیر نظامی) ترکمنستان.

۲ـ در صورت تعیین مقام صلاحیتدار دیگر یا تغییر نام آن، طرف مربوط، امین اسناد را جهت اطلاع‌ رسانی به طرف های دیگر آگاه خواهد کرد.

ماده ۶ 

درخواست امدادرسانی

۱ـ امدادرسانی براساس درخواست کتبی یک طرف صورت می‌گیرد. در موارد استثنائی درخواست‌ها می‌تواند به‌ صورت شفاهی و با تایید کتبی بعدی ارائه گردد. طرف درخواست‌ کننده اطلاعات زیر را در درخواست امداد‌ رسانی مشخص خواهد کرد:

الف) محل، زمان وقوع شرایط اضطراری، ابعاد آن و وضعیت فعلی منطقه شرایط اضطراری.

ب) اقداماتی که تا لحظه درخواست صورت گرفته است، توصیف دقیق کمک درخواستی، اولویت‌های واکنش به شرایط اضطراری.

۲ـ طرف درخواست‌ شونده در اسرع وقت، طرف درخواست‌ کننده را از امکانات خود، میزان و شرایط کمک ها یا عدم امکان تامین کمک آگاه خواهد کرد.

۳ـ طرف درخواست‌ کننده در حد امکان اطلاعات مذکور در بند (۲) این ماده را به‌ روز می‌نماید و فوری آن را به طرف تامین‌ کننده انتقال خواهد داد.

ماده ۷

هماهنگی و تعامل در هنگام شرایط اضطراری

۱ـ در قلمرو طرف درخواست‌ کننده، هماهنگ‌ سازی، مدیریت و کنترل عملیات گروه های امدادرسان توسط مقام صلاحیت دار طرف درخواست‌ کننده از طریق روسای گروه ها صورت می‌پذیرد.

۲ـ طرف درخواست‌ کننده اطلاعات به‌ موقع را در مورد وضعیت منطقه شرایط اضطراری، محل مرکز واکنش به شرایط اضطراری و مترجمان، در اختیار روسای گروه های امدادرسان قرار خواهد داد. هم چنین طرف درخواست‌ کننده از امنیت و ایمنی گروه های امداد رسان اطمینان حاصل نموده و مرکز بهداشتی و تجهیزات ارتباطاتی را در اختیار آن ها قرار خواهد داد.

۳ـ مدت اقامت گروه های امدادرسان در قلمرو کشور طرف درخواست‌ کننده براساس توافق طرف های ذی‌ربط تعیین خواهد شد.

۴ـ پس از اتمام عملیات واکنش، رئیس گروه امدادرسان گزارشی را در رابطه با فعالیت گروه خود در واکنش به شرایط اضطراری و نتایج کار به مقام صلاحیتدار کشور طرف درخواست‌ کننده ارائه خواهد داد.

ماده ۸ 

گذر

۱ـ کشور طرف گذری، گذر گروه های امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی از طریق قلمرو خود را طبق قوانین ملی خود و قواعد حقوق بین‌ الملل تسهیل خواهد نمود و اقدامات اداری و حقوقی لازم را در زمینه‌های کمک به موارد زیر اتخاذ می‌نماید:

الف ـ ورود و خروج و استفاده از قلمروی کشور آن توسط کلیه وسایل حمل و نقل در نظر گرفته‌ شده برای واکنش به شرایط اضطراری.

ب ـ حرکت سریع گروه های امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی برای واکنش به شرایط اضطراری به قلمرو کشور آن، از طریق قلمروی آن کشور یا خروج از کشور آن.

۲ـ طرف تامین‌ کننده کشور طرف های گذری را از مسیر جا به‌ جایی گروه های امدادرسان و مسیرهای ارسال تجهیزات و وسایل امدادی آگاه خواهد کرد.

ماده ۹

نحوه ورود، خروج و اقامت گروه های امدادرسان در قلمرو کشور طرف درخواست‌ کننده

۱ـ پیش از رسیدن گروه امدادرسان به قلمرو کشور طرف درخواست‌ کننده و یا کشور گذری، مقام صلاحیتدار طرف تامین‌ کننده فهرست اعضای گروه را با درج مشخصات و اسناد هویتی آن ها به طرف درخواست‌ کننده یا کشور گذری ارسال خواهد کرد.

۲ـ طرف درخواست‌ کننده و کشور گذری، طبق قوانین ملی و تعهدات بین‌ المللی خود، ترتیباتی را برای تشریفات ورود و خروج اولویت‌ دار برای گروه های امدادرسان طرف تامین‌ کننده برقرار خواهند کرد.

۳ـ ورود اعضای گروه امدادرسان به قلمروی طرف درخواست‌ کننده یا کشور گذری و خروج از آن، از طریق مبادی ورودی مورد توافق طرف ها با استفاده از اسناد هویتی معتبر به رسمیت شناخته‌ شده توسط کشور طرف درخواست‌ کننده و کشور گذری انجام خواهد شد.

۴ـ در صورت لزوم طرف درخواست‌ کننده و کشور گذری، روادید اعضای گروه های امدادرسان را در اسرع وقت صادر خواهند کرد.

۵ ـ نحوه حمل و نقل سگ های نجات به‌ عنوان بخشی از گروه­ امدادرسان و اقامت آن ها در قلمروی کشور طرف درخواست‌ کننده و کشور گذری طبق قواعد قرنطینه طرف درخواست‌ کننده و کشور گذری تعیین خواهد شد.

۶ ـ اعضای گروه های امدادرسان در زمان اقامت خود در قلمروی کشور طرف درخواست‌ کننده و کشور گذری، قوانین ملی کشورهای مربوط را رعایت خواهند کرد.

۷ـ طرف درخواست‌ کننده هر گونه مساعدتی را برای ورود هر چه سریع تر گروه های امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی به منطقه شرایط اضطراری به‌ عمل خواهد آورد.

۸ ـ گروه های امدادرسان باید برای فعالیت مستقل طی مدت حداقل هفتاد و دو ساعت از لحظه ورود به محل شرایط اضطراری آمادگی داشته باشند. پس از مدت هفتاد و دو ساعت، طرف درخواست‌ کننده منابع لازم برای کارگروه امدادرسان را تامین خواهد نمود، مگر آن که به‌گونه دیگری توسط طرف ها توافق شده باشد.

۹ـ طرف درخواست‌ کننده امنیت غذایی و وسایل زندگی اولیه‌ای که در اختیار گروه امدادرسان قرار گرفته است را تضمین می‌نماید.

ماده ۱۰

استفاده از حمل و نقل هوایی

۱ـ جا به‌ جایی گروه های امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی را می‌توان از طریق هوایی انجام داد.

۲ـ در صورت اتخاذ تصمیم مبنی بر استفاده از حمل و نقل هوایی، مقام صلاحیتدار کشور طرف تامین‌ کننده، نوع و علائم پروازی هواپیما، مسیر پرواز، فرودگاه مقصد، تعداد اعضای خدمه پرواز، فهرست مسافرین با ذکر جزئیات وظیفه آن ها و توصیف بار را به آگاهی طرف درخواست‌ کننده و کشور گذری می‌رساند.

۳ـ پروازها طبق قواعد سازمان بین‌ المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) و قوانین ملی کشور طرف ها صورت خواهد گرفت.

۴ـ هواپیمای کشور طرف تامین‌ کننده که به‌ موجب این موافقتنامه در اقدامات واکنش مشارکت دارد از هر نوع پرداخت مالیات برای پرواز، فرود، برخاستن و توقف در زمان اقامت و خدمات ناوبری طرف درخواست‌ کننده و طرف های گذری معاف خواهد بود.

۵ ـ بازپرداخت هزینه‌های مربوط به سوخت و خدمات تعمیر و نگهداری هواپیمای کشور طرف تامین‌ کننده بر اساس توافق طرف های مربوط صورت می‌گیرد.

ماده ۱۱

استفاده از حمل و نقل دریایی

۱ـ جا به‌ جایی گروه های امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی را می‌توان از طریق حمل و نقل دریایی انجام داد.

۲ـ در صورت اتخاذ تصمیم مبنی بر استفاده از حمل و نقل دریایی، مقام صلاحیتدار کشور طرف تامین‌ کننده، نوع شناور­ها، تعداد اعضای خدمه، فهرست مسافرین با ذکر وظیفه آن ها و توصیف بار را به آگاهی طرف درخواست‌ کننده می‌رساند.

۳ـ شناور کشور طرف تامین‌ کننده که به‌ موجب این موافقتنامه در اقدامات واکنش مشارکت دارد از هر نوع پرداخت عوارض بندری کشور طرف درخواست‌ کننده معاف خواهد بود.

۴ـ باز پرداخت هزینه‌های مربوط به سوخت و خدمات تعمیر و نگهداری شناور کشور طرف تامین‌ کننده براساس توافق طرف های مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۲

ورود، خروج و گذر تجهیزات و وسایل امدادی

۱ـ رئیس گروه امدادرسانی فهرست تجهیزات و وسایل امدادی با هدف واکنش به شرایط اضطراری را که مقام های صلاحیتدار کشور طرف های تامین‌ کننده و درخواست‌ کننده در مورد آن توافق کرده ­اند و وارد شده است، به مقام های گمرکی کشور طرف درخواست‌ کننده و کشور گذری ارائه خواهد کرد.

۲ـ تجهیزات و وسایل امدادی که به‌ موجب این موافقتنامه وارد یا خارج می‌شوند، از تمامی عوارض گمرکی، مالیات­ ها و دیگر عوارض معاف خواهند بود.

۳ـ ترخیص گمرکی تجهیزات و وسایل امدادی طبق قوانین کشور طرف ها و با اولویت صورت می‌پذیرد.

۴ـ پس از اتمام کار امداد رسانی، تجهیزاتی که به قلمروی کشور طرف درخواست‌ کننده وارد شده‌اند (به‌استثنای آن هایی که کاملا مصرف شده ­اند یا از بین رفته ­اند) توسط طرف تامین‌ کننده خارج خواهند شد. امحاء یا مصرف کامل تجهیزات و نیز توزیع وسایل امدادی در بین اشخاص آسیب‌ دیده توسط مقام صلاحیتدار کشور طرف درخواست‌ کننده مستند خواهد شد. چنان چه بنابر شرایطی خاص، امکان خارج ساختن تجهیزات نباشد ترتیب انتقال آن ها به طرف درخواست‌ کننده حسب مورد براساس توافق طرف ها، انجام خواهد شد.

ماده ۱۳

حفظ اطلاعات

اطلاعاتی که در نتیجه فعالیت ­ها در چهارچوب این موافقتنامه دریافت شده است به‌ استثنای اطلاعات محرمانه‌ای که به‌ موجب قوانین کشور طرف ها محرمانه می‌باشند و امکان افشای آن ها وجود ندارد، به‌ صورت عمومی در دسترس قرار خواهد گرفت، مگر این که طرف ها به‌ گونه دیگری توافق نمایند.

ماده ۱۴

هزینه‌های امدادرسانی

۱ ـ براساس توافق طرف ها، امداد رسانی می‌تواند به‌ صورت بلاعوض یا همراه با باز پرداخت صورت بگیرد.

۲ ـ طرف درخواست‌ کننده می‌تواند درخواست امدادرسانی خود را در هر زمانی از طریق آگاه‌ ساختن طرف تامین‌ کننده لغو نماید. اگر امدادرسانی به‌صورت همراه با بازپرداخت صورت ‌پذیرد، طرف تامین‌ کننده حق دارد بازپرداخت هزینه‌های انجام‌ شده تا لحظه لغو درخواست امدادرسانی را مطالبه نماید.

۳ـ پوشش بیمه اعضای گروه امدادرسان توسط طرف تامین‌ کننده صورت می‌پذیرد. هزینه‌های بیمه‌ای در صورت امدادرسانی از نوع همراه با باز پرداخت، جزء هزینه‌های کلی امدادرسانی محسوب نمی‌شود و قابل بازپرداخت نیست.

۴ـ در صورت امدادرسانی به‌صورت همراه با بازپرداخت، ظرف مدت یک‌ هفته پس از اتمام عملیات واکنش به شرایط اضطراری، مقام صلاحیتدار کشور طرف تامین‌ کننده، حجم امداد رسانی را به آگاهی مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌ کننده خواهد رساند.

۵ ـ در صورت امدادرسانی به‌صورت همراه با بازپرداخت، مقام های مربوط کشور طرف درخواست‌ کننده و تامین‌ کننده ظرف مدت یک ماه از تاریخ اتمام عملیات واکنش به شرایط اضطراری، پیش‌ نویس سند دو جانبه‌ای را در مورد هزینه‌های امداد رسانی تنظیم خواهند کرد که حاوی اطلاعاتی در مورد علل و ویژگی شرایط اضطراری می‌باشد. باز پرداخت هزینه‌ها توسط طرف درخواست‌ کننده در طی مدتی که به توافق طرف ها رسیده است براساس سند دو جانبه هزینه‌های امداد رسانی صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۵

جبران خسارت در هنگام امدادرسانی

۱ـ خسارتی که توسط اعضای گروه امداد رسانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی در قلمروی کشور طرف درخواست‌ کننده در حین انجام وظایف به‌ موجب این موافقتنامه وارد می‌شود توسط طرف درخواست‌ کننده طبق قوانین کشور طرف درخواست‌ کننده جبران خواهد شد.

۲ـ چنان چه خسارتی از سوی اعضای گروه امداد رسان به اشخاص حقیقی یا حقوقی در قلمروی کشور طرف درخواست‌ کننده به‌ صورت عمد یا به دلیل بی‌ احتیاطی وارد شود و موضوع از سوی مقام های ذی‌ربط کشور طرف درخواست‌ کننده اثبات گردد، مقام های صلاحیتدار کشور طرف های درخواست‌ کننده و تامین‌ کننده، اطلاعات مربوط را مبادله و اقداماتی را برای جبران خسارت وارده طبق توافق طرف های مربوط به‌ عمل خواهند آورد.

ماده ۱۶

ارتباط با دیگر پیمان‌های بین‌ المللی

این موافقتنامه خدشه‌ای به حقوق و وظایف طرف ها به‌ موجب پیمان‌های بین‌ المللی دیگری که عضو کشور آن ها عضو آن ها هستند، وارد نخواهد ساخت.

ماده ۱۷

ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر

هیچ‌ یک از مفاد این موافقتنامه به‌ گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که پیش‌ قضاوت در مورد نتایج مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر باشد.

ماده ۱۸

حل و فصل اختلاف

اختلافاتی که درخصوص اجراء یا تفسیر این موافقتنامه بین طرف ها بروز می‌کند، از طریق رایزنی، مذاکره یا دیگر روش های مسالمت‌ آمیزی حل و فصل خواهد شد که طرف ها مناسب می‌دانند.

ماده ۱۹

اضافات و اصلاحیه‌ها

۱ـ این موافقتنامه ممکن است طبق توافق طرف ها تکمیل یا اصلاح شود.

۲ـ اضافات و اصلاحیه‌های این موافقتنامه جزء لاینفکی از آن محسوب و به‌ صورت تشریفات (پروتکل­های) جداگانه تنظیم و طبق تشریفات مندرج در ماده (۲۱) این موافقتنامه لازم‌ الاجراء خواهند شد.

ماده ۲۰

امین اسناد

دولت فدراسیون روسیه امین اسناد این موافقتنامه خواهد بود.

ماده ۲۱

لازم‌ الاجراء شدن

این موافقتنامه در سی‌ امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی در مورد اتمام تشریفات داخلی ضروری برای لازم‌ الاجراء شدن آن، توسط امین اسناد، لازم‌ الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۲

انصراف از عضویت در موافقتنامه

هریک از طرف ها می‌تواند از عضویت در این موافقتنامه با ارسال اطلاعیه‌ای به امین اسناد مبنی بر این تصمیم، انصراف دهد. این موافقتنامه برای طرف مربوط برای مدت دوازده‌ ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط امین اسناد، لازم‌ الاجراء باقی خواهد ماند.

این موافقتنامه در شهر آستاراخان در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۷ مهر ۱۳۹۳) در یک نسخه اصلی به زبان های فارسی، آذربایجانی، قزاقستانی، روسی، ترکمنی و انگلیسی تنظیم شده است که همه متنها از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف، در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

نسخه اصلی این موافقتنامه برای امین اسناد فرستاده خواهد شد که تصویرهای تایید‌ شده این موافقتنامه را به طرف ها ارسال خواهد کرد.

از طرف دولت جمهوری آذربایجان

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف جمهوری قزاقستان

از طرف دولت فدراسیون روسیه

از طرف دولت ترکمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تایید شورای نگهبان رسید.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *