قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

در این مقاله با قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور، ‌آیین‌ نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، شرایط اهدا و دریافت جنین‌، تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری‌ و شرایط لازم جهت دریافت‌، نگهداری و انتقال جنین آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آئین نامه اجرایی آن

‌ماده 1

به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز‌ خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال‌ جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس‌ از موافقت کتبی‌ زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌ آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به‌ اثبات رسیده اقدام نمایند.

‌ماده 2 

تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و‌ تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر‌ می‌کند:
‌الف – زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند و زوجه‌ استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج – هیچ‌ یک از زوجین محجور نباشند.
‌د – هیچ‌ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب‌ العلاج نباشند.
‌هـ- هیچ‌ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
‌و – زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

‌ماده 3 

وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده ازلحاظ‌ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

‌ماده 4 

بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و‌ بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت‌ زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.

‌ماده 5 

آئین‌ نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران‌خواهد رسید.

‌آیین‌ نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده 1 ـ در این آیین‌نامه‌، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

الف ـ قانون‌: منظور قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ـ مصوب 1382 ـ است‌.
ب ـ جنین‌: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج های قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می‌تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
پ ـ اهدای جنین‌: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج های واجد شرایط مقرر در قانون‌ و این آیین‌ نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج های متقاضی دارای شرایط مندرج‌در قانون‌.

فصل دوم ـ شرایط اهدا و دریافت جنین‌ 

ماده 2 ـ زوج های اهداکننده باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی‌.
ب ـ سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب‌.
پ ـ نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان‌ گردان‌.
ت ـ مبتلا نبودن به بیماری های صعب‌ العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و…
تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهدا کنندگان‌، وجودشرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.
ماده 3 ـ اهدا جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوج های اهداکننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان‌ ناباروری‌، با احراز هویت آنان و به صورت کاملا محرمانه انجام گیرد.
ماده 4 ـ زوج های متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (2) قانون باشند.
ماده 5 ـ رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدایی‌، در دادگاه صالح و خارج از نوبت وبدون رعایت‌ تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.

فصل سوم ـ تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری‌ 

ماده 6 ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
الف ـ نگهداری جنین های اهدایی از سوی اهدا کنندگان مسلمان و غیر مسلمان به طور جداگانه و رعایت‌ تناسب دینی و مذهبی زوج های متقاضی با جنین اهدایی در زمان انتقال‌.

ب ـ دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی‌.

پ ـ صدور گواهی و معرفی نامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین‌ طبق مقررات قانون و این آیین‌ نامه‌.

ت ـ دریافت‌، نگهداری و انتقال جنین های اهدایی در شرایط کاملا محرمانه‌ .

تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی‌، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه‌ بندی می‌شوند.

ماده 7 ـ صدور گواهی عدم‌ توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین‌، پس از انجام تست ها و آزمایش های دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‌باشد.

فصل چهارم ـ شرایط لازم جهت دریافت‌، نگهداری و انتقال جنین 

ماده 8 ـ هریک ازمراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‌توانند بانک جنین طبق دستورالعمل های ‌وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهداری جنین و انتقال‌ آنها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین‌ نامه می‌باشد.

ماده 9 ـ مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق‌دستورالعمل های وزارت یادشده نسبت به دریافت‌، نگهداری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.

ماده 10 ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداکنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت ‌قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه‌ یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۸ به ‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *