قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

در این مقاله آشنا میشوید با: قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور، ‌آیین‌ نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، شرایط اهدا و دریافت جنین‌، تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری‌ و شرایط لازم جهت دریافت‌، نگهداری و انتقال جنین. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی اهداء جنین می توانید با وکیل خانواده در ارتباط باشید.

نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آئین نامه اجرایی آن

ماده 1

به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز‌ خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال‌ جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس‌ از موافقت کتبی‌ زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌ آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به‌ اثبات رسیده اقدام نمایند.

‌ماده 2 

تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و‌ تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر‌ می‌کند:
‌الف – زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند و زوجه‌ استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج – هیچ‌ یک از زوجین محجور نباشند.
‌د – هیچ‌ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب‌ العلاج نباشند.
‌هـ- هیچ‌ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
‌و – زوجین باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

‌ماده 3 

وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده ازلحاظ‌ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

‌ماده 4 

بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و‌ بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت‌ زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.

‌ماده 5 

آئین‌ نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران‌خواهد رسید.

‌آیین‌ نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده 1 ـ در این آیین‌نامه‌، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

الف ـ قانون‌: منظور قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ـ مصوب 1382 ـ است‌.
ب ـ جنین‌: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج های قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می‌تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
پ ـ اهدای جنین‌: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج های واجد شرایط مقرر در قانون‌ و این آیین‌ نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج های متقاضی دارای شرایط مندرج‌در قانون‌.

فصل دوم ـ شرایط اهدا و دریافت جنین‌ 

ماده 2 ـ زوج های اهداکننده باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی‌.
ب ـ سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب‌.
پ ـ نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان‌ گردان‌.
ت ـ مبتلا نبودن به بیماری های صعب‌ العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و…
تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهدا کنندگان‌، وجودشرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.
ماده 3 ـ اهدا جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوج های اهداکننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان‌ ناباروری‌، با احراز هویت آنان و به صورت کاملا محرمانه انجام گیرد.
ماده 4 ـ زوج های متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (2) قانون باشند.
ماده 5 ـ رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدایی‌، در دادگاه صالح و خارج از نوبت وبدون رعایت‌ تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.

فصل سوم ـ تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری‌ 

ماده 6 ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
الف ـ نگهداری جنین های اهدایی از سوی اهدا کنندگان مسلمان و غیر مسلمان به طور جداگانه و رعایت‌ تناسب دینی و مذهبی زوج های متقاضی با جنین اهدایی در زمان انتقال‌.

ب ـ دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی‌.

پ ـ صدور گواهی و معرفی نامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین‌ طبق مقررات قانون و این آیین‌ نامه‌.

ت ـ دریافت‌، نگهداری و انتقال جنین های اهدایی در شرایط کاملا محرمانه‌ .

تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی‌، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه‌ بندی می‌شوند.

ماده 7 ـ صدور گواهی عدم‌ توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین‌، پس از انجام تست ها و آزمایش های دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‌باشد.

فصل چهارم ـ شرایط لازم جهت دریافت‌، نگهداری و انتقال جنین 

ماده 8 ـ هریک ازمراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‌توانند بانک جنین طبق دستورالعمل های ‌وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهداری جنین و انتقال‌ آنها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین‌ نامه می‌باشد.

ماده 9 ـ مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق‌دستورالعمل های وزارت یادشده نسبت به دریافت‌، نگهداری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.

ماده 10 ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداکنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت ‌قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه‌ یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۸ به ‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *