خلع ید از ملک مشاع

خلع ید از ملک مشاع

در این مقاله آشنا میشوید با: خلع ید از ملک مشاع، دعوی خلع ید از ملک مشاع، تصرف عدوانی، دعوی تصرف عدوانی حقوقی، خلع ید از اموال موروثی، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

در خواست خلع ید مشاعی

مالکین یک ملک مشترک یا به تعبیر قانونی ملک مشاع صرفنظر از میزان سهم و حصه خود در صورتی که رضایتی به ادامه تصرفات یکی از مالکین مشاعی در ملک مشترک نداشته باشند، می توانند با استفاده از امتیاز ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست خلع ید مشاعی یا خلع ید از ملک مشاع و مشترک نمایند.

مهم ترین تفاوت های بین مفهوم خلع ید و خلع ید مشاعی عبارتند از :

الف- خلع ید به معنای عام شامل هر نوع مال می شود ولی خلع ید مشاع مخصوص اموال غیر منقول است.

ب- نتیجه خلع ید به معنای عام تحویل ملک به خواهان است ولی نتیجه خلع ید مشاعی خالی کردن ملک و قرار گرفتن آن تحت تصرف دادگاه.

برای مشاوره حقوقی خلع ید مشاعی، می توانید با وکیل ملکی در تماس باشید.

دعوی خلع ید از ملک مشاع

برای مطرح کردن دعوی خلع ید از ملک مشاع بر علیه افراد متصرف ملک مشاع، حضور تمام مالکین الزامی نیست، برای مثال اگر یک ملک دارای چندین مالک باشد، فقط یکی از مالکین می‌تواند دعوی خلع ید را مطرح نماید.

دعوی خلع ید هم در برابر شرکای ملک مشاع، هم در برابر افراد دیگر، قابل مطرح کردن است، به طریقی دیگر، شریک چه ملک را متصرف شده باشد چه شخصی که هیچ مالکیت حقوقی نسبت به ملک ندارد آن را متصرف شده باشد، می‌توان دعوی خلع ید را مطرح کرد.

خلع ید از ملک مشاع

اگر چند فرد ملک مشاعی را متصرف شده باشند، شما می‌توانید علیه همه افراد یا جمعی از آنها دعوی خلع ید را مطرح کنید. حدود رسیدگی دادگاه را دادخواست شما مشخص می کند و علیه هر شخصی که دعوا طرح شود، حکم دادگاه علیه او قابل اجراست.

حق مشاع می‌تواند بر روی سرقفلی های واحد های تجاری و مغازه هم مطرح شود. یعنی حق سرقفلی مالکان مشاعی شامل همان قوانین ملک مشاع می شوند.

تصرف عدوانی

هر چیزی که قابل نقل است (مانند حق سرقفلی) یا غیر قابل نقل است (مانند ملک تجاری یا مسکونی) که تحت تصرف و تسلط شخص قرار دارد این مهم را نشان می دهد که این شئ برای او است. مدعی برای رسیدن به چیزی که نزد دیگری است فقط می‌تواند طرح دعوی کند و از ادله ثابت کردن دعوی در صورت وجود استفاده کند که مراجع قضایی به نفع او حکم صادر کرده باشد و او را به عنوان مالک حقیقی آن ملک یا حق بشناسد.

خلع ید از ملک مشاع چارچوب مشخص و دارای محدودیتی ندارد، بلکه از عوامل اصلی در تشخیص آن قانون است و مفاد قاعده این است که مسلط شدن شخص بر شی، دال بر مالکیت آن شخص است، مگر این‌ که خلاف این امر اثبات شود.

طبق ماده ۳۵ قانون مدنی متصرف شدن به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت ملک است مگر اینکه خلاف این امر اثبات شود، و طبق ماده ۳۱ قانون مدنی هیچ ملک و مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان خلع کرد مگر با حکم قانونی.

پس هیچ ‎‌کس حق ندارد ملک و مال دیگری را که برای شخص دیگری است به نحو عدوان و ستم تصاحب کند و متصرف شود ، مگر این‌ که به طور قانونی این کار را انجام بدهد. او همچنین توانایی این را ندارد که به وسیله قدرت شخصی که دارد، آن را از تصرف شخص متصرف بیرون بیاورد، در غیر این صورت فرد غصب کننده محسوب می‌شود و به عنوان متصرف مال و ملک دیگران تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

خلع ید از ملک مشاع

با توجه به مطالب گفته شده برای اقامه دعوای خلع ید از ملک باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

 • مال غیرمنقول باشد.
 • خواهان مالک ملک باشد.
 • خوانده متصرف غیر قانونی ملک باشد.

دعوای خلع ید، در زمینه های مختلفی هست از جمله: دعوای خلع ید ملک مشاعی، دعوای خلع ید مستاجر، دعوای خلع ید زمین کشاورزی.

برای مشاوره حقوقی خلع ید، می توانید با وکیل ملکی در تماس باشید.

دعوای تصرف عدوانی حقوقی

بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند.

پس، برای ثابت کردن دعوای تصرف عدوانی حقوقی باید فقط تصرف سابق شخصی که قبلا متصرف مال بوده است و به آن خواهان می گویند و تصرف شخصی که در حال حاضر متصرف است و به آن خوانده میگویند ثابت شود و دادگاه بر اساس همین تصرف است که حکم قانونی را صادر می‌کند و دلایل دیگر از جمله سند رسمی مالکیت را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.

خلع ید از ملک مشاع

چه بسا که شخص متصرف عدوانی یا خوانده، مالک ملک باشد و فرد دیگر در برابر او دعوای تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند و موفق به ثابت کردن تصرف عدوانی شود. البته شکست خوردن در دعوای تصرف عدوانی مانع مطرح کردن دعوای مالکیت نیست، پس بهتر است سایر اقسام دعوای تصرف از جمله دعوای خلع ید از ملک مشاع و دعوای تخلیه نیز مورد توجه قرار گیرند.

تفاوت دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی

هرچند دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی جز دعاوی هستند که در صورت اثبات و احراز، منجر به حصول یک نتیجه مشترک برای خواهان می‌شوند و آن قطع تصرفات غیرقانونی خوانده می باشد.

لیکن دعوای خلع ید، تقاضای مالک قانونی و مشروع مال، با این مضمون که خوانده به‌ صورت غیر قانونی، متصرف مال شده و رفع تصرفات وی را از دادگاه تقاضا می‌کند، اما دعوای رفع تصرف عدوانی، ادعای متصرف سابق مال غیرمنقول، مبنی بر اینکه خوانده جدیدا به‌ صورت غیرقانونی، متصرف مال شده و قطع تصرفات لاحق را خواستار می‌شود.

نکاتی در خصوص خلع ید مشاعی

 1. مستند خلع ید مشاعی ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است.
 2. دعوای خلع ید یک دعوای مالی بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
 3. هزینه دادرسی خلع ید بر اساس قیمت منطقه ای املاک محاسبه می شود.
 4. اجرای خلع ید مشاعی به این صورت است که ملک از تصرف کلیه مالکین خارج شده و به تصرف هیچ یک از آنها داده نمی شود تا این که در خصوص نحوه تصرف توافق نمایند.
 5. در صورتی که خلع ید به اختلافات شرکا پایان ندهد تنها راه فصل خصومت و پایان دادن قطعی به اختلافات تقاضای دستور فروش ملک مشاع است.
 6. تنها جایی که قانون گذار از واژه خلع ید استفاده نموده ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است با این وجود در ماده 308 به بعد قانون مدنی هم این مقررات ناظر به خلع ید است و در واقع خلع ید نوعی رفع غصب است.

مرجع صالح و مدت رسیدگی

دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا، دادگاهی است که مال غیر منقول در آنجا واقع شده است. در دعوای خلع ید از ملک مشاع، خواهان دعوا شریک یا شرکای مال مشاع هستند که می بایست دادخواست خود را به طرفیت شریکی که ملک را بدون اذن باقی شرکا در تصرف دارد (خوانده)، اقامه نمایند.

خلع ید از ملک مشاع
در مورد دعاوی خلع ید نمی توان گفت که چه مدت زمانی لازم است زیرا تعیین این موضوع به عوامل مختلفی بستگی مانند شعبه رسیدگی کننده و زمان رسیدگی و… بستگی دارد.

عناوین دادخواست حقوقی در مورد خلع ید

در خصوص دعاوی مشابه با خلع ید می‌توان به چهار دعوای حقوقی اشاره نمود:

 • رفع تصرف عدوانی.
 • تخلیه ید.
 • دستور تخلیه.
 • حکم تخلیه.

برای مشاوره حقوقی خلع ید، می توانید با وکیل خلع ید در تماس باشید.

خلع ید از اموال موروثی

لازم به ذکر است در خصوص املاک موروثی نیز هر یک از وراث می تواند به طرفیت متصرف اقدام به طرح دعوای خلع ید نماید. هرچند سند مالکیت همچنان به نام مرحوم باشد چراکه با فوت مورث، وراث به عنوان قائم مقام عام تلقی و مالکیت ایشان مفروض تلقی خواهد شد.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

خواهان می تواند علاوه بر خلع ید نسبت به ملک اجرت المثل ایام تصرف متصرف را نیز همراه دادخواست مطرح نماید در این فرض دادگاه با ارجاع امر به کارشناس اجرت المثل متصرف را محاسبه و حکم به الزام به پرداخت آن صادر می نماید.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار در زمینه دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *