خلع ید از ملک مشاع

خلع ید از ملک مشاع

در این مقاله با خلع ید از ملک مشاع، دعوی خلع ید از ملک مشاع، تصرف عدوانی، دعوی تصرف عدوانی حقوقی، خلع ید از اموال موروثی، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به خلع ید از ملک مشاع می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

مالکین یک ملک مشترک یا به تعبیر قانونی ملک مشاع صرفنظر از میزان سهم و حصه خود در صورتی که رضایتی به ادامه تصرفات یکی از مالکین مشاعی در ملک مشترک نداشته باشند، می توانند با استفاده از امتیاز ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست خلع ید مشاعی یا خلع ید از ملک مشاع و مشترک نمایند.

مهم ترین تفاوت های بین مفهوم خلع ید و خلع ید مشاعی عبارتند از :

الف- خلع ید به معنای عام شامل هر نوع مال می شود ولی خلع ید مشاع مخصوص اموال غیر منقول است.

ب- نتیجه خلع ید به معنای عام تحویل ملک به خواهان است ولی نتیجه خلع ید مشاعی خالی کردن ملک و قرار گرفتن آن تحت تصرف دادگاه.

دعوی خلع ید از ملک مشاع

برای مطرح کردن دعوی خلع ید از ملک مشاع بر علیه افراد متصرف ملک مشاع، حضور تمام مالکین الزامی نیست، برای مثال اگر یک ملک دارای چندین مالک باشد، فقط یکی از مالکین می‌تواند دعوی خلع ید را مطرح نماید.

دعوی خلع ید هم در برابر شرکای ملک مشاع، هم در برابر افراد دیگر، قابل مطرح کردن است، به طریقی دیگر، شریک چه ملک را متصرف شده باشد چه شخصی که هیچ مالکیت حقوقی نسبت به ملک ندارد آن را متصرف شده باشد، می‌توان دعوی خلع ید را مطرح کرد.

اگر چند فرد ملک مشاعی را متصرف شده باشند، شما می‌توانید علیه همه افراد یا جمعی از آنها دعوی خلع ید را مطرح کنید. حدود رسیدگی دادگاه را دادخواست شما مشخص می کند و علیه هر شخصی که دعوا طرح شود، حکم دادگاه علیه او قابل اجراست.

حق مشاع می‌تواند بر روی سرقفلی های واحد های تجاری و مغازه هم مطرح شود. یعنی حق سرقفلی مالکان مشاعی شامل همان قوانین ملک مشاع می شوند.

خلع ید از ملک مشاع

تصرف عدوانی

هر چیزی که قابل نقل است(مانند حق سرقفلی) یا غیر قابل نقل است (مانند ملک تجاری یا مسکونی)که تحت تصرف و تسلط شخص قرار دارد این مهم را نشان می دهد که این شئ برای او است. مدعی برای رسیدن به چیزی که نزد دیگری است فقط می‌تواند طرح دعوی کند و از ادلۀ ثابت کردن دعوی در صورت وجود استفاده کند که مراجع قضایی به نفع او حکم صادر کرده باشد و او را به عنوان مالک حقیقی آن ملک یا حق بشناسد.

خلع ید از ملک مشاع چارچوب مشخص و دارای محدودیتی ندارد، بلکه از عوامل اصلی در تشخیص آن قانون است و مفاد قاعده این است که مسلط شدن شخص بر شی، دال بر مالکیت آن شخص است؛ مگر این‌ که خلاف این امر اثبات شود. طبق مادۀ ۳۵ قانون مدنی متصرف شدن به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت ملک است مگر اینکه خلاف این امر اثبات شود؛ و طبق مادۀ ۳۱ قانون مدنی هیچ ملک و مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان خلع کرد مگر با حکم قانونی.

پس هیچ ‎‌کس حق ندارد ملک و مال دیگری را که برای شخص دیگری است به نحو عدوان و ستم تصاحب کند و متصرف شود ، مگر این‌ که به طور قانونی این کار را انجام بدهد. او همچنین توانایی این را ندارد که به وسیلۀ قدرت شخصی که دارد ، آن را از تصرف شخص متصرف بیرون بیاورد؛ در غیر این صورت فرد غصب کننده محسوب می‌شود و به عنوان متصرف مال و ملک دیگران تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

با توجه به مطالب گفته شده برای اقامه دعوای خلع ید از ملک باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

 • مال غیرمنقول باشد
 • خواهان مالک ملک باشد
 • خوانده متصرف غیرقانونی ملک باشد

دعوای خلع ید، در زمینه های مختلفی هست از جمله: دعوای خلع ید ملک مشاعی، دعوای خلع ید مستاجر، دعوای خلع ید زمین کشاورزی.

خلع ید از ملک مشاع

دعوای تصرف عدوانی حقوقی

بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند

پس، برای ثابت کردن دعوای تصرف عدوانی حقوقی باید فقط تصرف سابق شخصی که قبلا متصرف مال بوده است و به آن خواهان می گویند و تصرف شخصی که در حال حاضر متصرف است و به آن خوانده میگویند ثابت شود و دادگاه بر اساس همین تصرف است که حکم قانونی را صادر می‌کند و دلایل دیگر از جمله سند رسمی مالکیت را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.

چه بسا که شخص متصرف عدوانی یا خوانده، مالک ملک باشد و فرد دیگر در برابر او دعوای تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند و موفق به ثابت کردن تصرف عدوانی شود. البته شکست خوردن در دعوای تصرف عدوانی مانع مطرح کردن دعوای مالکیت نیست، پس بهتر است سایر اقسام دعوای تصرف از جمله دعوای خلع ید از ملک مشاع و دعوای تخلیه نیز مورد توجه قرار گیرند.

تفاوت دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی

هرچند دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی جز دعاوی هستند که در صورت اثبات و احراز، منجر به حصول یک نتیجه مشترک برای خواهان می‌شوند و آن قطع تصرفات غیرقانونی خوانده می باشد. لیکن دعوای خلع ید، تقاضای مالک قانونی و مشروع مال، با این مضمون که خوانده به‌ صورت غیرقانونی، متصرف مال شده و رفع تصرفات وی را از دادگاه تقاضا می‌کند، اما دعوای رفع تصرف عدوانی، ادعای متصرف سابق مال غیرمنقول، مبنی بر اینکه خوانده جدیداً به‌ صورت غیرقانونی، متصرف مال شده و قطع تصرفات لاحق را خواستار می‌شود.

خلع ید از ملک مشاع

نکاتی در خصوص خلع ید مشاعی

 1. مستند خلع ید مشاعی ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است.
 2. دعوای خلع ید یک دعوای مالی بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
 3. هزینه دادرسی خلع ید بر اساس قیمت منطقه ای املاک محاسبه می شود.
 4. اجرای خلع ید مشاعی به این صورت است که ملک از تصرف کلیه مالکین خارج شده و به تصرف هیچ یک از آنها داده نمی شود تا این که در خصوص نحوه تصرف توافق نمایند.
 5. در صورتی که خلع ید به اختلافات شرکا پایان ندهد تنها راه فصل خصومت و پایان دادن قطعی به اختلافات تقاضای دستور فروش ملک مشاع است.
 6. تنها جایی که قانون گذار از واژه خلع ید استفاده نموده ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است با این وجود در ماده 308 به بعد قانون مدنی هم این مقررات ناظر به خلع ید است و در واقع خلع ید نوعی رفع غصب است.

مرجع صالح و مدت رسیدگی

دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا، دادگاهی است که مال غیر منقول در آنجا واقع شده است. در دعوای خلع ید از ملک مشاع، خواهان دعوا شریک یا شرکای مال مشاع هستند که می بایست دادخواست خود را به طرفیت شریکی که ملک را بدون اذن باقی شرکا در تصرف دارد (خوانده)، اقامه نمایند.
در مورد دعاوی خلع ید نمی توان گفت که چه مدت زمانی لازم است زیرا تعیین این موضوع به عوامل مختلفی بستگی مانند شعبه رسیدگی کننده و زمان رسیدگی و … بستگی دارد.

عناوین دادخواست حقوقی در مورد خلع ید

در خصوص دعاوی مشابه با خلع ید می‌توان به چهار دعوای حقوقی اشاره نمود:

 • رفع تصرف عدوانی
 • تخلیه ید
 • دستور تخلیه
 • حکم تخلیه

خلع ید از ملک مشاع

خلع ید از اموال موروثی

لازم به ذکر است در خصوص املاک موروثی نیز هر یک از وراث می تواند به طرفیت متصرف اقدام به طرح دعوای خلع ید نماید. هرچند سند مالکیت همچنان به نام مرحوم باشد چراکه با فوت مورث، وراث به عنوان قائم مقام عام تلقی و مالکیت ایشان مفروض تلقی خواهد شد.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

خواهان می تواند علاوه بر خلع ید نسبت به ملک اجرت المثل ایام تصرف متصرف را نیز همراه دادخواست مطرح نماید در این فرض دادگاه با ارجاع امر به کارشناس اجرت المثل متصرف را محاسبه و حکم به الزام به پرداخت آن صادر می نماید.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *