تبعات بیمه نمودن افراد خارج از محل کار برای کارفرما چیست؟

تبعات بیمه نمودن افراد خارج از محل کار برای کارفرما چیست؟

در این مقاله آشنا میشوید با: تبعات بیمه نمودن افراد خارج از محل کار برای کارفرما چیست؟، . تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

جهت مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی اداره کار میتوانید با وکیل اداره کار و یا بهترین وکیل اداره کار در تهران در تماس باشید.

وظایف کارفرما

کارفرما در برابر کارگر یک سری وظایف قانونی دارد که باید به درستی آن‌ها را اجرا کند. مطابق قانون کار، کارگر به کسی گفته می‌شود که در ازای دریافت حقوق و دستمزد مشخصی برای کارفرما کار انجام می‌دهد. کارفرما نیز با پرداخت حقوق معین از کارگر انجام کار‌های تعیین شده در قرارداد کار را مطالبه می‌کند، در واقع کارفرمایان تنها وظیفه پرداخت دستمزد و حقوق کارگر را برعهده ندارند بلکه بیمه کردن کارگران نیز از دیگر وظایف آن‌ها به شمار می‌رود.

حقوق، دستمزد، بیمه

قانون کار و قانون تامین اجتماعی، کارفرما را ملزم به بیمه کردن کارگران کرده است و در بدو شروع کار باید حق بیمه کارگر به طور منظم پرداخت شود، در واقع یکی از حقوق قانونی کارگر در روابط کاری برخورداری از حق بیمه است. کارفرما باید مبلغ مشخصی را هر ماه به عنوان حق بیمه کارگران در نظر بگیرد و آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

بیمه کردن کارگران

کلیه کارگران مشمول قانون کار باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند که پرداخت حق بیمه از جمله وظایف کارفرما به شمار می‌رود. زمانی که کارفرما و کارگر قرارداد کاری با یکدیگر منعقد می‌کنند، باید شرایط و نحوه پرداخت بیمه را نیز مشخص کنند.  کارفرما موظف است از همان بدو شروع کار اقدام به بیمه کردن تمامی کارگران نماید. در غیر این صورت کارگر می‌تواند از کارفرما شکایت کند.

تبعات بیمه نمودن افراد خارج از محل کاربرای کارفرما چیست؟

در بسیاری از مشاغل دیده شده است که شرایط خاصی برای اعطای بیمه به کارگران تعیین می‌شود. در این گونه مشاغل کارگر بعد از انجام فعالیت به مدت چند ماه از شرایط بیمه برخوردار می ‌شود که برخلاف ضوابط قانونی می‌باشد.

یکی از دلایل بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما موضوع اعطای حق بیمه است. در صورتی که کارفرما اقدامات لازم در خصوص بیمه کردن افراد حاضر در محل کار انجام ندهد، کارگران این حق را دارند تا از طریق مراجع ذی صلاح موضوع مربوطه را مورد پیگیری قرار دهند.

اعطای حق بیمه

کارگر باید از طرف کارفرما بیمه شده باشد تا در صورت بروز حوادث مختلف امکان جبران آن از سوی شرکت‌های بیمه وجود داشته باشد. البته بحث جبران خسارت در بسیار گسترده است که در حوزه حقوق کار نیز مطرح می‌شود.

کارفرما این وظیفه را دارد تا با توجه به سختی و شرایط کار اقدام به بیمه کردن افراد نیروی کار خود کند و باید حق بیمه آن‌ها مستقیما توسط شخص کارفرما پرداخت شود. در واقع کارگر در مورد پرداخت حق بیمه هیچ گونه وظیفه‌ای ندارد و مبلغ بیمه آن‌ها باید به صورت ماهانه از طرف کارفرما پرداخت شود.

بیمه نکردن کارگران از طرف کارفرمایان می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای آن‌ها به همراه داشته باشد. بیمه کردن کارگران در خارج از محل کار نیز از جمله موضوعاتی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر زیادی وجود دارد.

برخورداری کارگران از حق بیمه

بیمه‌گر شخصیتی حقوقی است که در قبال دریافت حق بیمه، متعهد به جبران خسارت بیمه گذار می‌باشد. بیمه‌گذار شخصیت حقیقی یا حقوقی که وظیفه اصلی وی پرداخت حق بیمه است. موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به‌ بقاء آن چه بیمه می‌دهد، ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.

در قرارداد‌های بیمه، بیمه گر متعهد می‌شود که در صورت بروز حادثه، میزان مشخصی از خسارت را به بیمه‌گذار پرداخت کند و به نوعی بیمه‌گر در برابر بیمه گذار ایفای تعهد می‌کند. بحث حق بیمه کارگران در روابط کار از حساسیت بالایی برخوردار است و قانونگذار کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر کرده است. تمامی کارگران به موجب قانون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

قانونگذار کارفرما

کارفرما باید در بدو شروع کار اقدام به بیمه کردن کارگران کند که به طور ثابت مبلغ مشخصی را ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند.

در برخی از مشاغل مشاهده شده است که شرایط پیچیده و دشوار برای بهره‌مندی کارگران از حق بیمه در نظر گرفته می‌شود. در واقع کارگر بعد از چند ماه فعالیت مستمر برای کارفرما از مزایای بیمه بهره مند می‌شود که این شرایط خلاف قانون است.

اگر قصد همکاری با هر مجموعه کاری را دارید، باید در وهله اول بیمه کردن خود را از کارفرما درخواست کنید. در صورتی که کارفرما از بیمه کردن شما خودداری کرد، تحت هیچ شرایطی اقدام به بستن قرارداد با وی نکنید.

وظیفه قانونی کارفرما در قبال پرداخت حق بیمه کارگران

کارفرما نمی‌تواند از بیمه کردن کارگران خودداری کند در غیر این صورت با جریمه نقدی و مجازات روبه‌رو خواهد شود.

برخی از کارفرمایان توجه خاصی به مسئله حق بیمه کارگران ندارند و غافل از این که در قانون برای آن‌ها ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. در هر صورت کارفرما وظیفه بیمه کردن کارگر را عهده دار می‌باشد و می‌بایست به بهترین شکل ممکن این تکلیف قانونی را انجام دهد.

قانون کار و مقررات مربوطه به بیمه ارتباط مستقیمی با روابط بین کارگر و کارفرما دارد. در واقع عدم پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما می‌تواند روابط کاری را با مشکل مواجه کند و چه بسا در مدت زمان کوتاهی رابطه کارگری و کارفرمایی از بین رود.

به بیان دیگر کارفرما درصد مشخصی از حقوق کارگر را تحت عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. البته محاسبه حق بیمه کارگران شرایط خاص خود را دارد که طبق معیار ثابت و مشخصی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

بیمه کردن کارگران مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی

به موجب ماده 2 قانون تامین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در‌این قانون را دارد. حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

با توجه به ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام‌ کنند. بنابراین اعطای بیمه تامین اجتماعی به کارگران از جمله اصلی ترین وظایف کارفرما است.

بیمه کردن کارگران واحد خود

هر کارفرما مکلف است با شروع کار کارگر، در پایان هر ماه لیست بیمه را منطبق با حقوق تعیین شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند. پرداخت حق بیمه برعهده کارفرما است و کارگر وظیفه‌ای بابت پرداخت آن ندارد. مگر آن که بین کارفرما و کارگر توافقاتی در این زمینه شده باشد.

مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌ شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم ‌بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید.

تبعات بیمه نمودن افراد خارج از محل کاربرای کارفرما چیست؟

‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

کارفرما ملزم است سهم کارگر از حق بیمه اش را از حقوق او کسر کرده و به همراه سهم خودش از حق بیمه کارگر پرداخت کند.

در نظر گرفتن بیمه برای افراد غیر شاغل

موضوع بسیار مهمی که در حوزه حقوق کار مطرح می‌شود بحث در نظر گرفته سابقه بیمه برای افراد غیر شاغل است. کارفرما برای افرادی که کارگر نیستند و به نوعی در محل کار فعالیت نمی‌کنند، سابقه بیمه برای آن‌ها در نظر می‌گیرد.

سابقه بیمه برای افراد غیر شاغل

همانطور که گفته شد، مطابق قانون کار و قانون تامین اجتماعی، در روابط کار (رابطه کارگری و کارفرمایی)، کارفرما صرفا موظف است کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهد و در مورد بیمه کردن افرادی غیر از کارگر وظیفه قانونی ندارد.

قانون کار، قانون تامین اجتماعی

در برخی از مشاغل مشاهده می‌شود که کارفرما برای افرادی که سابقه کار ندارند و به عنوان کارگر شناخته نشده‌اند، سابقه بیمه در نظر می‌گیرد. در واقع کارفرما برای اشخاصی به غیر از کارگر بیمه رد می‌کند که در نهایت سابقه بیمه برایشان محاسبه می‌شود.

به طور کلی پرداخت حق بیمه برای افرادی غیر از کارگران از طرف کارفرما، تخلف محسوب شده و مطابق قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد. در صورت مشاهده و احراز اینگونه رفتارها مطابق قانون تامین اجتماعی عمل خواهد شد.

ضمانت اجرای رد کردن بیمه صوری از طرف کارفرما

براساس ماده 97 قانون تامین اجتماعی ؛ هر کس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده‌ کنید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به‌ سازمان تامین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده 97 قانون تامین اجتماعی

بنابراین در صورت رد کردن سابقه بیمه صوری از طرف کارفرما، ابتدا به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهد شد و در صورت تکرار چنین رفتاری، مجازات حبس در انتظار کارفرما خاطی خواهد بود.

آیا بیمه نکردن کارگران جرم خواهد بود و یا خیر؟

کارفرما مسئول می‌باشد که بنا بر مقررات موجود و با اکتفا به ضوابط آن‌ها حق بیمه منوط بر کارگر را تادیه نماید.

نهایتا چنانچه که کارفرما بر اساس هر علتی از تادیه آن امتناع ورزد و آن را پرداخت ننماید و یا آن که فهرست مربوط به بدان را ارسال ننماید، نهاد مربوطه با تکیه بر مقررات مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما خواهد بود. نیز کارفرما بدون هیچگونه عذری باید آن را به نهاد تسلیم دارد و نخواهد توانست سر باز زند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *