تنظیم قرارداد کار با نگهبان یا سرایدار

تنظیم قرارداد کار با نگهبان یا سرایدار

در این مقاله آشنا میشوید با: تنظیم قرارداد کار با نگهبان یا سرایدار، قرارداد سرایدار ساختمان، محل اقامت و مدت قرارداد، قرارداد نگهبان ساختمان، نکات مهم در قرارداد نگهبانی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

در صورت هرگونه سوال از کارشناس اداره کار میتوانید با وکیل اداره کار تماس بگیرید تا از مشاوره اداره کار استفاده کنید.

سرایدار کیست و چه وظایفی به عهده دارد؟

به فردی که در یک ساختمان بزرگ یا کوچک اداری یا مسکونی وظایفی مانند نظافت و مراقبت از ساختمان را به عهده دارد، سرایدار گفته می‌شود.

وظایف یک سرایدار با توجه به نوع ساختمان و نوع قرارداد می‌تواند متفاوت باشد. به‌عنوان مثال وظیفه یک سرایدار مدرسه با وظیفه سرایدار یک مجموعه آپارتمانی متفاوت است. به‌صورت کلی می‌توان یکی از وظایف مشترک سرایدار را در هر ساختمان اداری، تجاری و مسکونی، نظافت ساختمان نام برد. وظیفه نگهبانی هم می‌تواند از جمله وظایف سرایدار شمرده شود که در قرارداد باید به آن اشاره شود.

قرارداد سرایدار ساختمان

قرارداد سرایدار ساختمان یکی از انواع مهم قرارداد کار است که برای استخدام نیروی خدماتی تمام وقت برای ساختمان اداری، تجاری یا مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، رشد شهر نشینی و نیاز به مسکن، گسترش شهرها و رشد جمعیت از عواملی هستند که باعث به وجود آمدن آپارتمان‌ها و ساختمان‌های بزرگ چند طبقه شدند.

ساختمان‌هایی که واحدهای متعددی دارند و اشخاص مختلف در آن مشغول به زندگی و کار هستند. برای رسیدگی به مواردی مانند نظافت، محافظت، مراقبت و انجام کارهای خدماتی ساختمان‌ها نیاز به حضور یک نیروی انسانی به عنوان سرایدار احساس می‌شود. به منظور عقد قرارداد با سرایدار از نمونه قرارداد سرایداری ساختمان استفاده می‌شود.

تنظیم قرارداد کار با نگهبان یا سرایدار

نمونه قرارداد با سرایدار ساختمان به صورت قرارداد کار موقت، دائم، پاره وقت، قرارداد کار ساعتی و کار معین تنظیم می‌شود. براساس نمونه قرارداد سرایدار ساختمان، سرایدار مستخدم ساختمان می‌شود و در ازای کاری که انجام می‌دهد حق الزحمه دریافت می‌کند. با اینکه سرایدار و نگهبان دو ماهیت جدا هستند، ولی در بسیاری از موارد وظایف و تعهدات مشترکی می‌گیرند و پیش می‌آید که یک سرایدار وظایف نگهبانی را هم پوشش دهد و برعکس.

این اتفاق مخصوصا در ساختمان‌های مسکونی یا ساختمان‌هایی با تعداد واحد کمتر بیشتر اتفاق می‌افتد. مخصوصا زمانی که سرایدار به صورت تمام وقت مشغول به کار باشد و در همان ساختمان مکانی برای اقامت نیز گرفته باشد.

نمونه قرارداد سرایدار ساختمان چیست؟

فرم قرارداد سرایدار ساختمان، متن مکتوبی است که از به وجود آمدن یک ارتباط کاری صحبت می‌کند. براساس این قرارداد، شخصی به عنوان سرایدار به کار گرفته می‌شود. سرایدار یک شخص حقیقی است که تمایل به استخدام شدن برای کار مورد نظر را دارد و کارفرمای این قرارداد مالک ساختمان، یا نماینده‌ای از جانب مالک و ساکنان ساختمان است.

زیرا که سرایدار برای کل مجموعه ساختمان کار می‌کند و مسئولیتی که به عهده دارد در زمینه مالکیت مشترک اعضای ساختمان است. نمونه قرارداد سرایدار ساختمان مسکونی، تجاری یا اداری، یک متن مکتوب است که درباره ارتباط کاری سرایدار و کارفرما توضیح می‌دهد. قرارداد براساس قانون کار نوشته می‌شود و یک سند معتبر برای طرفین قرارداد است.

اگر زمانی ایراد یا خطایی در ارتباط کاری پیش بیاید، طرفین با استناد به این قرارداد می‌توانند در اداره کار حاضر شوند. در متن قرارداد با سرایدار ساختمان شرح وظایف و تعهدات سرایدار و کارفرما نوشته می‌شود و درباره موارد مهمی مانند مدت قرارداد، مبلغ حق الزحمه سرایدار، شرایط خاص، تعهدات و غیره توضیح داده می‌شود.

انواع نمونه قرارداد سرایدار ساختمان

فرم قرارداد سرایدار ساختمان از دو جنبه قابل دسته بندی است. در حالت اول، تنوع قرارداد به نوع کاربری ساختمان مربوط می‌شود. براساس نوع کاربری ساختمان انواع قرارداد با سرایدار به این صورت است:

 • نمونه قرارداد سرایدار ساختمان مسکونی.
 • نمونه قرارداد سرایدار ساختمان تجاری و اداری.

به دلیل تفاوت در کاربری ساختمان و نیاز کارفرما، شرح وظایف در این دو مورد متفاوت است. به همین دلیل در تنظیم متن قرارداد سرایدار ساختمان، قرارداد متفاوتی خواهیم داشت.

حالت دوم که باعث تنوع در نمونه قرارداد سرایداری ساختمان می‌شود، مربوط به زمان و نوع ماهیت قرارداد است که عبارتند از:

 • قرارداد دائم.
 • قرارداد موقت.
 • قرارداد با موضوع معین.

کارفرما می‌تواند برای ضمانت یا اطمینان از توانایی شخص، مدتی را به عنوان دوره آزمایشی قرارداد کار در نظر بگیرد.

نمونه قرارداد سرایدار ساختمان از نگاه قانون

از آنجایی که نمونه قرارداد با سرایدار ساختمان، موجب به کار گرفتن یک شخص انسانی می‌شود، این قرارداد یک نوع از قرارداد کار است که براساس قانون کار تنظیم می‌شود. قانون کار در ماده 7 به طور کامل درباره قرارداد کار توضیح داده است:

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

در تعریف بالا، کارگر در یک تعریف کلی آمده است و بسیاری از مشاغل را دربر می‌گیرد. ماده 2 قانون کار درباره کلمه کارگر در این تعریف توضیح داده است:

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

بنابراین سرایدار در نمونه قرارداد سرایدار ساختمان نیز از لحاظ تعریف قانونی کارگر نامیده می‌شود. یعنی شخصی که به کار گرفته شده است. قانون کار در ماده 3 نیز به معرفی کارفرما پرداخته است. براساس ماده 3 قانون کار:

کارفرما یک شخصی حقیقی یا حقوقی است. کارفرما کارگران و پرسنل را برای انجام کاری مشخص و با یک قرارداد استخدام در اختیار می‌گیرد و به اندازه میزان زحمت و کارشان به آن‌ها حقوق می‌دهد.

مدت قرارداد

مدت قرارداد با نوع قرارداد کار ارتباط دارد. در قراردادهای دائم، تعهدات کاری به صورت بلند مدت است اما برای قراردادهای موقت یا قراردادهایی با موضوع معین که باید در بازه زمانی مشخصی انجام می‌شود، تعیین مدت قرارداد بسیار مهم است. لازم است در این بخش به طور دقیق، تاریخ شروع و پایان قرارداد نوشته شود.

محل اقامت سرایدار

مساله مهم در خصوص سرایداری، مساله اقامت سرایدار است. معمولا سرایدارانی که به صورت تمام وقت در ساختمان مشغول هستند، می‌پذیرند که با دریافت مکانی برای اقامت، وظایف نگهبانی ساختمان را نیز به عهده بگیرند. از آن‌جایی که نگهبانی و سرایداری در بعضی مواقع وظایف مشترکی دارند، به طور معمول در ساختمان‌هایی با واحد و جمعیت کمتر که اغلب مسکونی هستند، سرایدار حکم نگهبان را هم دارد و البته برعکس!

با توجه به چیزهایی که گفته شد، لازم است در این بخش از قرارداد درباره این مساله توضیح دهید که آیا مکانی برای اقامت به سرایدار داده می‌شود یا خیر! و اگر واحد سرایداری به او تعلق بگیرد چه مسئولیت‌های دیگری نیز به عهده او خواهد بود.

ساعت کاری در نمونه قرارداد سرایدار ساختمان

میزان ساعت کاری در روز توسط اداره کار تعیین شده است و یک از موارد مهم هر قراردادی همین ساعت کاری است. اداره کار براساس قانون کار، میزان ساعت کاری در یک روز کاری را 7 ساعت و 20 دقیقه تعیین کرده است. با توجه به همین مساله نیز توضیح می‌دهد که اگر بیش از 7 ساعت و 20 دقیقه کارکنید، اضافه کار محسوب می‌شود و کارفرما باید در ازای ساعات اضافه کاری، حقوقی پرداخت کند. ساعات اضافه کاری به تناسب حقوق اصلی محسابه می‌شود و مازاد آن به تناسب حقوق ثابت، به شخص سرایدار پرداخت می‌شود.

حق السعی یا دستمزد در نمونه قرارداد سرایدار ساختمان

سرایدار در مقابل کاری که انجام می‌دهد، مستحق دریافت حق الزحمه یا دستمزد است. میزان دستمزد و حق الزحمه سرایدار در متن قرارداد نوشته می‌شود. پایه حقوق سرایدار نباید کمتر از مبلغ پایه حقوق اعلام شده توسط اداره کار باشد.

اداره کار هر ساله با توجه به نرخ تورم، مبلغ حق الزحمه نیروی کار انسانی را به نسبت 7 ساعت و 20 دقیقه کار مشخص می‌کند. انجام کار بیشتر از مدت زمان تعیین شده، اضافه کار محسوب می‌شود و حق الزحمه آن جدا از حقوق اصلی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

حق بیمه

از حقوقی که قانون کار برای سرایدار یا به طور کلی کارگر در نظر دارد، مساله حق بیمه کارگر است. کارفرما موظف است که سرایدار را بیمه کند. در این زمینه اگر حتی طرفین توافق کنند که بیمه انجام نشود، غیر قانونی خواهد بود و باید حتما سرایدار بیمه شود. ماده 148 قانون کار درباره بیمه می‌گوید: کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه‌های بیمه گذار بیمه نماید.

فسخ قرارداد در نمونه قرارداد سرایدار ساختمان

براساس ماده 25 قانون کار، هرگاه قرارداد کاری برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین امضاء شده باشد هیچ کدام از طرفین فرم قرارداد کار به تنهایی حق فسخ آن را ندارند. شرایط فسخ قرارداد عبارتند از:

 • اگر کارفرما و سرایدار با توافق یکدیگر تصمیم به فسخ قرارداد بگیرند.
 • اگر سرایدار بدون دلیل موجه و بدون اطلاع رسانی غیبت کند و سر کار حاضر نشود.
 • اگر سرایدار به طور مشخصی از وظایف و تعهدات خود سرپیچی کند.
 • استعفای رسمی سرایدار براساس ماده 21 قانون کار
 • اگر سرایدار مرتکب جرم شود و حکم زندان بگیرد.

قرارداد نگهبان ساختمان چیست؟

قرارداد نگهبانی ساختمانی، به قراردادی گفته می شود که میان صاحب کار یا کارفرما و حراست یا نگهبان نوشته شده و مطابق آن فردی به عنوان نگهبان یک ساختمان وظیفه حراست از ساختمان و وسایلی که در آن وجود دارد را بر عهده می گیرد.

رسمیت قرارداد نگهبانی

قرارداد نگهبانی یک سند معتبر و قانونی می باشدکه در آن دو طرف قرارداد متعهد به انجام کاری می گردند. کارفرما و نگهبان هر دو تعهداتی را بر عهده می گیرند که نباید خلاف آن عمل کنند.

در جایی که طرفین دچار اختلاف شوند دادگاه یا مرجع قضایی می تواند این مشکل را حل نماید. مرجع قضایی با توجه به مفاد قرارداد رای صادر می کند. در متن قرارداد نگهبان ساختمان باید مواردی مانند موضوع قرارداد، شرح وظایف و تعهدات، میزان حقوق و مزایا، ساعت کاری، شرایط و… بیان شود.

نمونه قرارداد نگهبان ساختمان در حال ساخت و پروژه

نمونه قرارداد نگهبان ساختمان درحال ساخت با ساختمانی که ساکنین در آن سکونت دارند متفاوت است. ساختمان در حال ساخت یک سری اموال است که ممکن است در بدنه ساختمان به کار رود و دیگر بصورت مواد خام موجود نباشد. در حالی که در ساختمان ساخته شده حراست در بطن ساختمان و مجزای آن بیشتر مد نظر است.

تنظیم قرارداد کار با نگهبان یا سرایدار

در ساختمان در حال ساخت حراست باید مراقب حضور کارگران و اموالی باشد که در ساختمان است. در ساختمان آماده حراست باید مراقب وسایل ساکنین و قسمت های مشاع باشد. به همین خاطر قرارداد ساختمان در حال ساخت با ساختمان آماده تفاوت دارد و باید به تمام مواردی که نگهبان رعایت کند توجه شود و در متن قرارداد ذکر گردد. پروژه ها که عموما ساختمانی هستند اما ممکن است ساختمانی نیز نباشند مانند ساختمان در حال ساخت باید در قراردادشان تمام وظایف نگهبان مشخص شود.

نمونه قرارداد نگهبان ساختمان از نگاه قانون

قانون کار دربرگیرنده مواد لازم برای قرارداد نگهبان ساختمان است. در این قانون با اشاره به نوع کار و موارد قانونی آن می تواند راهگشای کسانی باشد که می خواهند قرارداد کار نگهبانی را امضا کنند. اصولا باید تمام نگهبانان و متصدیان استخدام ایشان این قانون را مطالعه کنند. ماده 7 قانون کار، قرارداد کار را تعریف کرده است. براساس این ماده:

 • قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

ماده 2 قانون کار، کارگر را نیز تعریف کرده است:

 • کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3 همین قانون به معرفی کارفرما می‌پردازد:

 • کارفرما یک شخصی حقیقی یا حقوقی است. کارفرما کارگران و پرسنل را برای انجام کاری مشخص و با یک قرارداد کار موقت در اختیار می‌گیرد و به اندازه میزان زحمت و کارشان به آن‌ها حقوق می‌دهد.
نکات مهم در قرارداد نگهبانی

نکات مهم در قرارداد نگهبانی و استخدام نگهبان ساختمان، ویلا، شهرک، مجتمع مسکونی، کارگاه ساختمانی عبارتند از:

 • حضور مستمر نگهبان در پست نگهبانی و عدم ترک محل مشخص.
 • پوشش مخصوص نگهبانی و رعایت مواردی که درباره ظاهر یک نگهبان لازم است رعایت شود.
 • حراست و نگهداری از وسایلی یا محلی که حراست آن به وی سپرده می شود.
 • نگهبان باید در مواقع لزوم برای نجات یا گزارش دادن مشکل با 125 یا 110 بتواند تماس بگیرد.
 • تردد ها را زیر نظر بگیرد و رفت و آمد مشکوک را گزارش دهد.
 • رفتار درست با ساکنین و کسانی که با ایشان رفت و آمد دارند.
 • نگهبان باید از هر گونه درگیری و ضرب و شتم یا جراحت با دیگران بپرهیزد.
 • نگهبان باید اموال قیمتی کسی را جهت حراست بصورت شخصی نپذیرد.
 • نگهبان مسئول خسارتی است که به جهت قصور وی در وظایفش بوجود آمده است.
 • در شرکت های خدمت دهنده نگهبانی باید گشت های شبانه روزی جهت سرکشی به نگهبانان ایجاد شود.
 • بعد از قرارداد مستقیم با نگهبانی شخص کارفرما مسئول نگهبان خواهد بود.
 • قرارداد های شخصی نگهبانی به نام شخص و در قرارداد های شرکتی سند قرارداد به نام شرکت است. در قراردادهای شرکتی، آن شرکت مسئول اعمالی است که نگهبان زیر نظرش در محل کار انجام می دهد.
 • محل نگهبانی را کارفرما تعیین می کند تا نگهبان در آن استراحت کند و غذا بخورد.
 • کیوسک نگهبانی در محل کارخانه، ساختمان و شرکت باید به رویت نگهبان رسیده باشد و مورد تایید او بوده باشد.
 • هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی نگهبان در محل کار بر عهده کارفرما می‌باشد.
 • کارفرما نمی تواند بخاطر در اختیار دادن اقلام نگهبانی از نگهبان وجهی دریافت کند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *