همه چیز راجع به واخواهی

همه چیز راجع به واخواهی

در این مقاله آشنا میشوید با: همه چیز راجع به واخواهی، ملاک تشخیص حکم غیابی از حکم حضوری، مهلت واخواهی از احكام غیابی، عذر موجه در تاخییر واخواهی، آثار واخواهی، اجرای حکم غیابی و نکات مهم اعتراض به رای و واخواهی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی اوراق قضایی، می توانید با وکیل اوراق قضایی در ارتباط باشید.

واخواهی چیست؟

چنان چه که حکمی به صورت غیابی صادر شود، افرادی که در برابر این حکم صاحب موضع هستند می توانند نسبت به آن اعتراض کنند. اعتراض کردن به حکمی که به صورت غیابی صادر شده باشد به طریق واخواهی انجام خواهد شد و این حکم توسط مرجع صادر کننده حکم، مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

همه چیز راجع به واخواهی

برای طرح واخواهی، باید شخص معترض، یک دادخواست مبنی بر اعتراض به حکم غیابی صادر شده، تنظیم کرده و در دادگاه صادر کننده رای، بررسی شود. در خصوص آثار واخواهی می توان گفت، در صورت پذیرش واخواهی، نقض رای، اولین اثر آن خواهد بود. هم چنین، خواهان رای اول، باید خسارات واخواه را جبران کند.

برای مشاوره حقوقی، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

تعریف قانونی واخواهی

بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم غیابی، تعریف شده است که بر اساس این ماده : حکم دادگاه، حضوری است، مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، در هیچ یک از جلسات دادگاه، حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.

ملاک تشخیص حکم غیابی از حکم حضوری

 • خوانده، وکیل یا قائم مقام او، در هیچ کدام از جلسات دادگاه، حضور نیافته باشند.
 • هیچ کدام از خوانده، وکیل یا قائم مقام او، لایحه ای هم به دادگاه نفرستاده باشند.
 • اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد. به عبارت دیگر، برگه اخطاریه به خود خوانده، تحویل داده نشده باشد.

مهلت واخواهی از احكام غیابی

مهلت واخواهی از احكام غیابی برای كسانی كه مقیم كشورند بیست روز و برای كسانی كه خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود.

مگر این كه معترض به حكم، ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر كننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد، قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حكم نیز متوقف می شود.

عذر موجه در تاخییر واخواهی

 • مرضی كه مانع حركت است.
 • فوت یكی از والدین یا همسر یا اولاد.
 • حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق كه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممكن نباشد.
 • توقیف یا حبس بودن به نحوی كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم كرد.

آثار واخواهی

اثر تعلیقی

واخواهی مانند تجدیدنظر خواهی اثر تعلیقی دارد بدین معنا که تا پایان مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنان چه در مهلت مقرر، واخواهی صورت پذیرد، دستور اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی صادر نمی ­شود. چنان چه حکم غیابی در پرونده ه­ای صادر شده باشد، با توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته آن، قابل تجدیدنظر باشد با توجه به اثر تعلیقی تجدیدنظر، اجرای حکم تا پایان مهلت تجدیدنظر خواهی و درصورت تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر، تا روشن شدن نتیجه تجدیدنظر نیز معلق می ­ماند.

همه چیز راجع به واخواهی

لیکن درصورتی که محکوم علیه در مهلت مقرر واخواهی ننماید، چنان چه حکم در پرونده ه­ای صادر شده باشد که قابل تجدیدنظر نباشد، به درخواست محکوم له باید دستور اجرای حکم صادر شود و چنان چه قابل تجدیدنظر باشد، محکوم له برای گرفتن دستور اجرای حکم، باید تا پایان مهلت تجدیدنظر منتظر بماند و درصورت عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر به درخواست وی، حکم غیابی اجرا خواهد شد. چنان چه محکوم علیه غایب پس از پایان مهلت با ادعای عذر موجه اقدام به اعتراض به رای غیابی نماید، درصورت صدور قرار قبولی شکایت و موجه شمردن ادعای معذور بودن از جانب ایشان، اجرای حکم تا حصول نتیجه واخواهی متوقف می ­شود.

اثر انتقالی

واخواهی اثر انتقالی دارد بدین معنا که بوسیله واخواهی، اختلاف از مرحله پیشین (رسیدگی غیابی) به مرحله واخواهی با لحاظ اعتراضات و دلائل واخواه منتقل می­ شود. به عبارت دیگر دادگاه دوباره باید رسیدگی و اقدام به صدور حکم نماید.

صدور حکم

رایی كه پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود، فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل كسی كه واخواهی نكرده است، ‌نخواهد شد. مگر این‌ كه رای صادره قابل تجزیه و تفكیک نباشد كه در این صورت، نسبت به كسانی كه مشمول حكم غیابی بوده اما واخواهی نكرده‌اند، ‌نیز تسری خواهد داشت. مثلا: در پرونده هایی كه دارای چندین خوانده هستند و هر کدام با ابلاغ واقعی در جلسه دادرسی حضور یافته و یا با ارائه لایحه و گاها با معرفی وکیل از خود دفاع کرده باشند، واخواهی موضوعیت ندارد. لیکن در این میان اگر احد از خواندگان فاقد شرایط فوق باشد، با تجزیه رای صادره حقوق وی محفوظ خواهد ماند.

اجرای حکم غیابی

چنان چه ابلاغ واقعی به شخص محكوم‌ علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌ عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به‌ موقع اجرا گذارده خواهد شد.
اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محكوم‌ له خواهد بود و گرچه کیفیت اخذ ضامن معتبر دارای ضابطه مدون و مشخصی نیست، لیکن فلسفه آن تامین منافع محکوم علیه است و به نظر قاضی مربوطه و اوضاع و احوال حاکم و کیفیت و کمیت محکوم به و شخصیت محکوم علیه و محکوم له، بستگی دارد. مگر این كه دادنامه یا اجراییه به‌ محكوم‌ علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه، واخواهی نكرده باشد.

چنان چه محكوم‌ علیه غایب پس از اجرای حكم، واخواهی کند و در رسیدگی بعدی حكم به ‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌ خسارت ناشی از اجرای حكم اولی به ‌واخواه است. به طور مثال: چنان چه خوانده با خودرویی نزد آژانس کار کند که با توقیف آن متضرر شده، اگر خواهان بازنده دعوی از جبران خسارت وارده خودداری کند، از طریق همان ضامن معتبر و یا تامین متناسبی كه فوقا بیان شد، خسارات خوانده جبران می شود.

نکات مهم اعتراض به رای و واخواهی

 • احکام دادگاه حقوقی در خصوص خواهان همواره حضوری محسوب می‌شود.
 • ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ ابلاغ به شخص مخاطب رسیده باشد.
 • حضور نداشتن متهم در دادگاه منجر به صدور حکم غیابی می‌شود.
 • در هیچ یک از حدود الهی نمی‌توان حکم غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادرکرد.
 • ملاک حضوری بودن یا غیابی بودن حکم، حضور یا عدم حضور متهم یا وکیلش در دادگاه است.
 • دادخواست واخواهی به همان دادگاهی تقدیم می‌شود که حکم غیابی را صادرکرده است.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *