استفاده از سند مجعول و مجازات آن

استفاده از سند مجعول و مجازات آن

در این مقاله آشنا میشوید با: استفاده از سند مجعول و مجازات آن، جعل در قانون، شرایط تحقق جرم جعل، تقسیم اسناد مجعول، مرور زمان در استفاده از سند مجعول، جرائمی مشمول مرور زمان و عناصر تشکیل دهنده استفاده از سند مجعول. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی جعل، می توانید با وکیل کیفری تهران در ارتباط باشید.

جعل در قانون

جعل در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است و بر طبق قانون، جعل عبارت است از: ساختن، نوشته یا سند یا ساختن مهر، یا امضای اشخاص رسمی، یا غیر رسمی، خراشیدن، یا الحاق یا محو، یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و غیره، که برای تحقق این جرم تمامی موارد فوق باید به قصد تقلب صورت گیرد.

استفاده از سند مجعول و مجازات آن

در واقع گاهی ممکن است فردی فقط از سند مجعول آگاهانه استفاده نماید و در ساخت آن نقشی نداشته باشد که در این صورت نیز فرد مرتکب جرم شده است.

برای مشاوره حقوقی جعل اسناد، می توانید با وکیل جعل در ارتباط باشید.

استفاده از سند مجعول

یکی از جرایم مرتبط با جعل، جرم استفاده از سند مجعول است. یعنی این که یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است، استفاده کره و آن را به‌نحوی به کار برد. مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است.

در این حال اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیر رسمی باشد، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم می‌شود.

شرایط تحقق جرم جعل

جعل در چيزى قابل تصور است كه خود آن ساختگى و تقلبى نباشد بنابراين جعل در فتوكپى سند و يا تصوير سند، جعل نيست. و در جعل امكان مشتبه شدن متعارف شرط است. به نحوى كه عرفا احتمال برود افراد آن را با اصلش اشتباه بگيرند.

جعل جرمى مطلق است، بنابراين اضرار به غير به نحو احتمالى كه ناشى از جعل باشد بايد احراز گردد پس صرف اضرار بالقوه كافی می باشد و اضرار آنى و بالفعل شرط نمى باشد.

به عبارت بهتر اگر براى تحقق جعل ايراد ضرر بالفعل شرط بود هيچ وقت جرم جعل واقع نمى شد چرا كه استفاده از سند مجعول است كه متعاقب جعل، باعث ورود ضرر به غير مى شود و اخرين نكته در جعل لازم نيست كه صرفا ضرر به كسى وارد شود كه سند به نام او ساخته شده است چه بسا سند به نام شخصى كه وجود خارجى ندارد ساخته شود، اما ضرر آن به اشخاص ثالث وارد شود. در چنين حالتى به دليل اضرار به غير جرم تحقق يافته فرض مى شود.

سند مجعول چه سندی است؟

  • جعل اسناد رسمی یا اسناد عادی، یعنی ساختن نوشته یا مهر، کپی کردن امضای اشخاص، قلم بردن، خراشیدن، محو کردن، خط زدن، سیاه کردن، تغییر تاریخ سند و هر اقدام این چنینی که در نوشته و سند و مدرک انجام شود.
  • جعل اسناد هویتی، یعنی ساختن یا تغییر دادن شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، کارت پایان خدمت، مدارک تحصیلی، جواز کسب و هر آن چیزی که مربوط به هویت افراد می باشد. دستکاری در شناسنامه یا کارت ملی عموما تغییر تاریخ تولد یا حذف نام همسر می باشد.
  • جعل اسناد مالی، یعنی جعل کردن اسکناس و سکه و اوراق بهادار و چک و سفته و ضمانت نامه های بانکی و هر آن چیزی که مربوط به مسائل مالی می شود.
  • جعل احکام دادگاه ها و دادسراها که شامل تمام موارد تغییر دادن حکم هایی است که از طرف دادگاه یا دادسرا صادر می شود.

تقسیم اسناد مجعول

جرم استفاده از سند مجعول، دامنه گسترده ای دارد. جرم استفاده از سند مجعول بسیار وسیع و گسترده است و از جزئی ترین موارد را در بر می گیرد.

سند مجعول می تواند به صورت کلی باشد یعنی کل یک سند یا نوشته یا مهر جعل شود. جرم استفاده از سند مجعول به صورت کلی شامل مواردی مانند جعل شناسنامه، جعل مدارک، جعل اسناد، جعل مدارک تحصیلی، جعل وصیت نامه و هر جعلی که به صورت کلی باشد، می شود.

خوب است بدانید جرم استفاده از سند مجعول می تواند به صورت جزئی هم انجام شود یعنی بخشی از یک سند یا مدرک یا نوشته جعل شود. مانند جعل امضا در چک، جعل مبلغ در قرارداد، جعل تاریخ در سند و از این قبیل موارد جزئی که در دسته جعل جزئی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که جعل می تواند از نوع مادی باشد که جرم استفاده از اسناد مجعول جز این دسته است، و یا این که از نوع معنوی باشد که این نوع جرم فقط توسط کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی انجام می شود و افراد عادی نمی توانند مرتکب همچین جرمی شوند.

جرم جعل معنوی به مواردی اطلاق می شود که شخص کارمند موضوع یا مضمونی از گفته ها یا نوشته های افراد را تحریف کند. این نوع جعل نیازی به ساخت اسناد یا دستکاری در اسناد را ندارد.

مرور زمان در استفاده از سند مجعول

به صورت مختصر باید مشخص شود که موضوع مورد استفاده از سند مجعول به چه صورت محقق گردیده است به عنوان مثال: ممکن است فرد از چند مجعول مانند گواهینامه هر روز در حال استفاده است و مبدا محاسبه شروع به جرم در آخرین مرتبه استفاده محاسبه می گردد و این که استفاده از منافع سند مجعول بصورت مستمر هر لحظه از زمان برای فرد تکرار می گردد.

به عنوان مثال: جعل پلاک خودرو به این دست قبیل از زمان جرائم مستمر می گوییم که البته جرایم مستمر مشمول مرور زمان نمی شوند.

اما در برخی از موارد استفاده از سند مجعول در گذشته محقق شده است و ممکن است اتهام مشمول مرور زمان باشد، به عنوان مثال: فردی که در سالها قبل اقدام به انتقال سند مالکیت ملکی با استفاده از سند وکالت مجعول نموده است.

جرائمی مشمول مرور زمان

  • جرائمی که در آن ها اقداماتی علیه امنیت داخلی و امنیت خارجی کشور انجام گرفته باشد.
  • جرائمی که محتوا آن‌ها اقتصادی باشد و این جرائم در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد لازم است که مبلغ قید شده در آن موارد به طور کامل رعایت شود.
  • جرائمی که در قانون مجازات اسلامی در مغایرت با اقدامات برای مبارزه با مواد مخدر باشد.

عناصر تشکیل دهنده استفاده از سند مجعول

عنصر قانونی استفاده از سند مجعول

عنصر قانونی بدین می باشد که، قانون گذار جرمی را مورد جرم انگاری قرار دهد و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات لحاظ نماید. قانون گذار مواد 524 تا 542 قانون مجازات اسلامی را به عنصر قانونی جرم جعل اختصاص داده است.

مواد مذکور هر کدام به مصادیق جرم جعل و استفاده از سند مجعول می پردازند که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر هر ماده به صورت جداگانه پرهیز می گردد. مواد مذکور نشان دهنده این موضوع است که قانون گذار این اعمال را جرم می داند و برای آن ها ضمانت اجرا در نظر گرفته است.

استفاده از سند مجعول و مجازات آن

عنصر معنوی استفاده از سند مجعول

عنصر معنوی به معنای قصد و اراده باطنی افراد در انجام عمل مجرمانه می باشد. چنان چه افرادی با علم به جعلی بودن اسناد و مدارکی از آنها استفاده نمایند بدین معناست که قصد و نیت مجرمانه در انجام این عمل را دارا بوده اند.

اما چنان چه مرتکب ملتفت نباشد سندی که استفاده می نماید سند مجعول است، جرم استفاده از سند مجعول به جهت عدم سو نیت برای وی شکل نمی گیرد.

عنصر مادی استفاده از سند مجعول

عنصر مادی به معنای عملی است که افراد در استفاده از سند مجعول مرتکب می گردند.

در جرم استفاده از سند مجعول ارتکاب اعمالی همچون به کار بردن، تسلیم کردن، ارائه کردن، به انتشار گذاشتن، استعمال کردن، واگذار نمودن، مبادله کردن و… عناصر مادی جرم جعل را تشکیل می دهند، که با توجه به جعلی که انجام می گیرید هر کدام از این رفتارها ممکن است صورت گیرد.

در صورتی که عناصر سه گانه جرم استفاده از سند مجعول در کنار یک دیگر جمع شوند این جرم شکل می گیرد. و می توان مرتکب را تحت عنوان مجرمانه استفاده از سند مجعول مجازات نمود.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *