دادگاه کیفری دو، ساختار، نحوه رسیدگی و صلاحیت آن

دادگاه کیفری دو، ساختار، نحوه رسیدگی و صلاحیت آن و آدرس

در این مقاله آشنا میشوید با: دادگاه کیفری دو، ساختار، نحوه رسیدگی و صلاحیت آن، علنی بودن دادگاه کیفری دو، تفاوت دادگاه کیفری یک و دو، دادگاه کیفری دو به چه جرایمی رسیدگی می کند، دادگاه کیفری دو کجاست. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره کیفری، می توانید با وکیل کیفری تهران در تماس باشید.

دادگاه کیفری دو

تا قبل از سال 1392، دادگاه کیفری دو با نام دادگاه عمومی جزایی شناخته می شد و هم چنین دادگاه کیفری یک با نام دادگاه کیفری استان وجود داشت اما با تصویب قانون آیین دادرسی جدید در سال 1392، به نام فعلی تغییر کردند.

ساختار دادگاه کیفری دو

این دادگاه با حضور یک رئیس یا دادرس علی‌ البدل که از قضات هستند تشکیل می شود. البته طبق ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تمامی جلسات دادگاه کیفری دو، دادستان یا نماینده او می‌تواند حضور یابد تا از کیفر خواست دفاع کند.

این دادگاه برخلاف دادگاه کیفری یک که سیستم تعدد قضات بر آن حاکم است، تنها یک قاضی دارد. مقر دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی هر شهرستان است.

برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در ارتباط باشید.

صلاحیت دادگاه کیفری دو

طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آن دسته جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه دیگری است.

دادگاه کیفری دو، ساختار، نحوه رسیدگی و صلاحیت آن

برای مثال: رسیدگی به جرایم موجب مجازات سلب حیات در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

از این رو دادگاه کیفری دو اجازه رسیدگی به آن را ندارد. در واقع اگر جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی است را مشخص کنیم، سایر جرایم در حوزه صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می‌گیرد.

  • رسیدگی به جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، مجازات تعزیری، مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، توهین به ریاست جمهوری و رهبری و جرایم مربوط به مواد مخدر، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. دادگاه اصفال و نوجوانان، به جرایم کودکان و افراد زیر 18 سال رسیدگی می کند و رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی، در صلاحیت دادگاه نظامی می باشد. بنابراین، دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به این سری جرائم نامبرده را ندارد.
  • در واقع اگر جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی است را مشخص کنیم، سایر جرایم در حوزه صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می گیرد. اما به موجب ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری: چنان چه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفری يک، در حوزه قضايی دادسرا، تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفری دو محل، صالح به رسيدگی است. بنابراین، حتی اگر دادگاه کیفری دو، صالح برای رسیدگی نباشد، در صورتی که دادگاه صلاحیت دار تشکیل نشود، دادگاه کیفری دو دعوا را بررسی می کند.
  • هم چنین، به موجب ماده 298 این قانون: تا زمانی كه دادگاه اطفال و نوجوانان، در محلی تشكيل نشده است، به كليه جرايم اطفال و نوجوانان، به‌ جز جرايم مشمول ماده (315) اين قانون، در شعبه دادگاه كيفری دو يا دادگاهی كه وظايف آن را انجام می دهد، رسيدگی می شود. بنابراین، در صورت عدم تشکیل دادگاه اطفال و نوجوان، دادگاه کیفری دو، به این جرایم نیز رسیدگی می کند.

نحوه رسیدگی دادگاه کیفری دو

پس از اینکه بازپرس در دادسرا تحقیقاتش را درباره جرم انجام می دهد و دادستان هم کیفرخواست صادر می کند؛ یعنی مقامات قضایی در دادسرا با توجه به شواهد و مدارک تشخیص می دهند که متهم مرتکب جرم شده است، کیفرخواست و پرونده را به دادگاه می فرستند تا قاضی بعد از بررسی های لازم و شنیدن دفاعیات، رای صادر نماید.

دادگاه هم بعد از این که اقدامات لازم را انجام داد مجازات و جرم متهم را تعیین می کند و حکم صادر می نماید. در جرایمی هم که در دادگاه به صورت مستقیم مطرح می شود، تاریخ رسیدگی به شاکی و متهم ابلاغ می شود.

لازم به ذکر است که هر یک از طرفین حداکثر می توانند دو وکیل به این دادگاه معرفی نمایند.

علنی بودن دادگاه کیفری دو

در خصوص علنی بودن این دادگاه ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند:

محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند.

هم چنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می کند:

  1. امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
  2. علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
  • تبصره: منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

تفاوت دادگاه کیفری یک و دو

همان طور که بیان شد تفاوت اصلی این دو دادگاه در جرایمی است که به آن ها رسیدگی می کنند.

دادگاه کیفری یک به جرایمی با مجازات های مشخص در ر قانون رسیدگی می کند که اصولا این جرایم دارای مجازات های سنگینی است و به همین دلیل از حساسیت بالاتری هم برخوردار است.

دادگاه کیفری دو، ساختار، نحوه رسیدگی و صلاحیت آن

به همین دلیل است که این دادگاه تعدد قاضی دارد تا در رای دقت بیشتری وجود داشته باشد. دادگاه کیفری دو هم به همه جرایم رسیدگی می کند مگر جرایمی که در صلاحیت دادگاه های دیگر باشد.

اصولا جرایمی که دادگاه کیفری رسیدگی می کند از حساسیت پایین تری نسبت به جرایم دیگر در دادگاه های دیگر، برخوردار است. به همین دلیلی این دادگاه با یک قاضی برگزار می شود.

حوزه رسیدگی در دادگاه کیفری دو

دادگاه‌ های جزء، در هر شهرستان که به رسیدگی انوع شکایات می‌پردازند تحت عنوان دادگاه کیفری دو شناخته می‌شوند.

این دادگاه با حضور یک رئیس یا دادرس علی‌ البدل تشکیل شده و در تمامی این جلسات دادستان، معاون دادستان و یا یکی از دادیاران می‌ توانند حاضر شوند تا از صدور کیفرخواست برای اتهامات مطرح شده دفاع نمایند.

دادگاه کیفری دو تنها یک قاضی دارد و جلسات آن در حوزه‌ قضایی هر شهرستان برگزار می‌گردند.

پس از طرح شکایت رسمی به دادسرا، دادستان و نیروی انتظامی به بررسی و تحقیقات درمورد اتهام مطرح شده می‌پردازند.

پس از طی این مراحل، با موافقت دادستان با پرونده و صدور قرار جلب از دادرسی مراحل رسیدگی به اتهام در دادگاه کیفری آغاز می‌شود و حکم نهایی با توجه به مستندات، دفاعیات شاکی و متهم و توضیحات دادستانی صادر می گردد.

جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو

طبق ماده 301 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد؛ یعنی اگر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی را از بقیه جرایم جدا کنیم صلاحیت دادگاه کیفری دو مشخص می‌شود.

برای مثال: رسیدگی به جرایم موجب مجازات سلب حیات در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، از این رو دادگاه کیفری دو اجازه رسیدگی به آن را ندارد.

دادگاه کیفری دو کجاست

ابتدا باید گفت که دادگاه کیفری دو به همه جرایم رسیدگی می کند مگر این که جرایمی که با توجه به قانون در صلاحیت دادگاه دیگری باشند. در واقع دادگاه کیفری دو به جرایم سبک تر نسبت به دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب رسیدگی می کند و هر جرمی که در آن دادگاه ها قابل رسیدگی نیست در دادگاه کیفری دو قابل رسیدگی است.

هم چنین دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می شود و اما برای شهر های بزرگی مثل تهران به علت گستردگی مناطق چندین دادگاه بنا شده و مشغول به رسیدگی دعاوی می باشند ولذا برای سهولت به آدرس و دسترسی به آن پیشنهاد می گردد به لینک آدرس دادگاه ها مراجعه نمایید.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *