شروط قرارداد داوری

شروط قرارداد داوری

در این مقاله آشنا میشوید با: شروط قرارداد داوری، داوری در قراردادها، موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری، تعیین داور، قرارداد داوری، انعقاد قرارداد داوری، لزوم انعقاد قرارداد داوری، انواع قرارداد داوری، قرارداد داوری مستقل، شرط داوری، آثار قرارداد داوری نسبت به دادگاه، مزایای داوری و خطر داوری. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی، می توانید با وکیل در تماس باشید.

داوری در قرارداد ها

افراد در جامعه در امور مختلف از جمله اقتصادی و سیاسی نیازمند انعقاد قرارداد می باشند. انعقاد قرارداد موجب می شود که طرفین به فعل یا عدم فعل کاری ملتزم شوند. بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی طرفین قرارداد می توانند برای حل اختلاف مربوط به قرارداد خود به یک فردی که از نظر معلومات یا از نظر شهرت اعتماد بیشتری دارند مراجعه کنند و دیگر از رفتن به مراجع قضایی صرف نظر نمایند. با انتخاب این روش حل اختلاف، داوری در قرارداد ها از کینه توزی ها کاسته می شود همچنین در نهایت معمولا هر دو طرف قرارداد از نتیجه آن راضی می باشند.

شروط قرارداد داوری

گاهی اوقات بعد از انعقاد قرارداد، طرفین به صورت عمد یا غیر عمد از انجام تعهد خودداری می کنند یا به علل مختلف دیگری با یک دیگر به مشکل بر می خورند و برای حل اختلاف می توانند به راه های مختلف روجوع نمایند. یکی از موارد شایع برای حل اختلاف مراجعه به دادگاه است. امروزه این روش حل اختلاف به دلیل کثرت پرونده بسیاری زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد و همچنین طرفین متحمل هزینه می شوند.

غالبا همه اختلافات را می توانیم با روش داوری در قرارداد ها حل نماییم، ولی باید توجه داشت که موضوع مطروحه قابلیت حل اختلاف از طریق داوری داشته باشد چرا که بعضی موارد هستند قابل ارجاع به داوری در قرارداد ها نمی باشند.

موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری

 • دعاوی عمومی که با نمایندگی دادستان به صورت ارتکاب جرم مطرح شده باشد.
 • دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب به موجب قانون دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب قابلیت ارجاع به داوری را ندارند.
 • دعاوی مربوط به ورشکستگی در صورتی که علیه تاجر یا شرکت تجاری در پی توقف، از سوی شخص متوقف، دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می‌شود قابلیت ارجاع به داوری را ندارند.

در رابطه با معاملات واقع شده میان اتباع ایرانی و خارجی، قبل از وقوع اختلاف، طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحا ملزم شود که در صورت بروز اختلاف احتمالی در آینده، دعوا را به داور یا هیات داوری خارجی، که تابعیت همان شخص خارجی طرف قرارداد را دارد، ارجاع دهند. در غیر این صورت هر معامله ای که خلاف این امر واقع شود باطل و بلااثر می گردد.

تعیین داور

داور می‌تواند مشخصا تعیین گردد، اما تعیین نکردن داور موجب بطلان شرط داوری نخواهد شد. پس از انعقاد موافقت نامه داوری و ارجاع اختلاف یا دعوا به داوری، داور مامور رسیدگی می گردد.

رای داور پس از قطعیت لازم الاجرا می گردد. شرایط داور و ضمانت اجرای آن هر شخصی می‌تواند به عنوان داور تعیین گردد، مگر آن که قانون آن شخص را از داوری منع کرده باشد. البته این حق از حقوق اشخاص حقیقی می باشد.

قرارداد داوری

با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات میان اشخاص، امکان رسیدگی داور به دعوا اصولا نیازمند توافق طرفین و انعقاد قرارداد داوری می باشد. در صورت فقدان چنین قراردادی، رجوع به داوری در دعاوی ممکن نخواهد بود.

انعقاد قرارداد داوری

 • قرارداد داوری مشروط.
 • لزوم انعقاد قرارداد داوری.
 • آثار قرارداد داوری نسبت به داور.
 • آثار قرارداد داوری نسبت به ثالث.
 • آثار قرارداد داوری نسبت به دادگاه.
 • لزوم تنظیم قرارداد داوری به صورت کتبی.
 • آثار قرارداد داوری نسبت به طرفین اختلاف.

لزوم انعقاد قرارداد داوری

با توجه به استثنائی بودن صلاحیت داور در رسیدگی به اختلافات، انعقاد قرارداد داوری الزامی است. حدود صلاحیت داور در امر رسیدگی، اختیار صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت، نحوه تعیین داور و … به موجب قرارداد داوری معین خواهد شد.

شروط قرارداد داوری

البته در موارد داوری اجباری که رجوع به داوری به موجب قانون الزامی می باشد، انعقاد قرارداد داوری منتفی است. همچنین وجود قرارداد داوری برای تفسیر و تبیین قصد مشترک ضروری است. باتوجه به این که قرارداد داوری موجد صلاحیت رسیدگی توسط داور و مبین سایر جزئیات مربوطه می باشد در صورت وجود هرگونه ابهام، باید به اراده مشترک طرفین که در قرارداد داوری بیان شده است، رجوع نماییم.

به عنوان مثال: می توان به امکان تمدید مدت داوری اشاره نمود. چنانچه طرفین در قرارداد داوری، مدت محدودی جهت رسیدگی داور تعیین کرده باشند، مدت داوری قابل تمدید نمی باشد، زیرا اراده مشترک طرفین بر محدودیت مدت داوری بوده که با قید مدت در قرارداد بیان شده است.

انواع قرارداد داوری

قرارداد داوری اصولا در سه قالب کلی منعقد می شود، قرارداد داوری مستقل، شرط داوری، قرارداد داوری عملی.

قرارداد داوری مستقل

اشخاص می توانند با انعقاد یک قرارداد تابع ماده 10 قانون مدنی در مورد ارجاع اختلافات خود به داوری تصمیم گیری نمایند. این قرارداد ممکن است راجع به اختلافی باشد که در زمان انعقاد قرارداد داوری رخ داده است و یا ممکن است پیش از بروز اختلاف و در مورد دعاوی احتمالی آینده باشد.

قرارداد داوری یک عقد لازم می باشد و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون مستند قانونی آن را فسخ نمایند. البته بر خلاف سایر قراردادهای لازم، قرارداد داوری با فوت و جنون و سفه طرفین یا یکی از آن ها منحل می شود.

شرط داوری

این شرط معمولا یکی از شروط مندرج در قرارداد می باشد که به موجب آن، طرفین رسیدگی به اختلافات ناشی از آن قرارداد را در صلاحیت داور یا هیات داوری قرار می دهند.

نکته قابل توجه در مورد شرط داوری، بحث مستقل بودن آن از عقد اصلی می باشد. اصولا شروط ضمن عقد فرع بر اصل عقد می باشند و در مواردی از جمله صحت و بطلان از عقد اصلی تبعیت می نمایند. بنابراین در صورتی که شرط داوری را یک شرط ضمن عقد بدانیم، در صورت انحلال عقد اصلی به هر نحو، شرط داوری نیز از درجه اعتبار ساقط شده و امکان رجوع به داوری وجود نخواهد داشت.

برای مشاور حقوقی، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

در مقابل گروهی از حقوقدانان معتقدند شرط داوری یک قرارداد مستقل است که با قرارداد اصلی در یک سند نوشته شده و شرط ضمن عقد محسوب نمی شود. بنابراین در صورت انحلال عقد اصلی، بند مربوط به داوری پا برجا می ماند. گروه اخیر بر این نظرند که طرفین عقد با درج شرط داوری اراده کردند تا هرگونه اختلاف ناشی از آن قرارداد با شیوه داوری حل و فصل شود، از جمله بحث انحلال قرارداد. فلذا شرط داوری در عرض قرارداد اصلی می باشد، نه تابع آن.

به عبارت دیگر از نظر این گروه حتی اگر رجوع به داوری به عنوان یک بند در ذیل قرارداد اصلی آمده باشد تفاوتی با قرارداد داوری مستقل ندارد. البته نظر این گروه در رویه مورد قبول نمی باشد. طرفین قرارداد نیز می توانند در ادامه شرط داوری، تصریح نمایند این بند در بقا و زوال از عقد اصلی تبعیت نمی کند و به منزله یک قرارداد مستقل است.

قرارداد داوری عملی

عموما طرفین اختلاف پیش از رجوع به داوری در این مورد توافق می نمایند، اما اگر بعد از وقوع یک اختلاف، یکی از طرفین بدون توافق طرف دیگر برای داوری نزد شخص ثالثی برود و از وی بخواهد تا در موضوع اختلاف، اظهار نظر نماید و طرف دیگر نیز بدون اعتراض نزد داور حاضر شود، مدارکی ارائه دهد، دفاعیاتی ارائه نماید و به طور کلی هر عملی که نشان از پذیرش داوری داشته باشد انجام دهد، قرارداد عملی داوری محقق شده است و چنین داوری صلاحیت رسیدگی به اختلاف را خواهد داشت.

آثار قرارداد داوری نسبت به دادگاه

در صورت وجود قرارداد داوری، دادگاه صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوا را از دست می دهد. در صورتی که با وجود قرارداد داوری، یکی از طرفین برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه نماید و طرف مقابل به این امر معترض نشود دادگاه موظف به رسیدگی می باشد. اگر طرف مقابل اعتراضی به این امر نکرده باشد، دادگاه نمی تواند راسا دعوا را رد کند.

شروط قرارداد داوری

البته بعضی ها معتقدند به استناد ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمانی که طرفین به صورت کتبی از رجوع به داوری عدول نکرده باشند، دادگاه نباید به دعوا رسیدگی نماید. به نظر می رسد نظر گروه اول با روح قانون سازگارتر می باشد.

استقلال شرط داوری

امروزه، در اکثر دعاوی بازرگانی طرفین قرارداد شرط ارجاع اختلافات به داوری را به عنوان بندی از بندهای قرارداد در آن ذکر می­ کنند. آن ها، با این عمل دعوای احتمالی خود را از صلاحیت مراجع قضایی خارج می­ نمایند و آن را به داوری که منتخب خودشان می ­باشد، می ­سپارند.

شرط داوری مبنای اعطای صلاحیت به دیوان داوری است و به اختلافاتی مربوط می­ شود که در ارتباط با تفسیر‌‌ یا اجرای قرارداد اصلی در آینده، پیش خواهد آمد. طرفینی که این شرط را می­ گذارند باید اهلیت انعقاد آن را داشته باشند، زیرا با درج این شرط تعهد به آن جام قضاوت را به عهده شخص ثالثی به عنوان داور قرار می­ دهند.

بحث استقلال شرط داوری، در قراردادهای ارجاع اختلاف احتمالی به داوری مطرح می­ شود و به این معنی است که فسخ‌ یا بطلان تراضی اصلی که شرط داوری در ضمن آن مقرر شده به شرط سرایت نمی­ کند و شرط از این جهت مستقل است. استقلال شرط داوری محصول اراده ضمنی طرفین است، زیرا،‌‌ یکی از اختلافات طرفین ممکن است همین باشد که‌ یکی از طرفین مدعی اعتبار قرارداد و دیگری منکر آن شود و از قضا برای حل و فصل این اختلافات بوده که طرفین داوری را برگزیده ­اند.

مساله استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، از جمله اصول مهم داوری است که موثر و مفید بودن و اعتبار شرط داوری را تضمین می­ کند. طبق‌ یک نظر، طرفین قرارداد با گنجاندن شرط داوری در واقع دو قرارداد منعقد می کنند. یکی قرارداد اصلی که تعهدات اساسی طرفین را بیان می ­کند و به موازات آن قراردادی که شرط داوری در آن گنجانده شده است. اصل استقلال شرط داوری، به شرط داوری نظام اثر بخش خاص و مستقلی نسبت به قرارداد اصلی اعطا می ­کند.

مزایای داوری

 • اکرام اطراف دعوی.
 • افزایش احساس بی طرفی.
 • کاهش هزینه ها در داوری.
 • رفع موانع قضایی در داوری.
 • دقت و تخصص در آرا داوران.
 • محرمانه بودن رسیدگی در داوری.
 • آرا داوران قطعی و لازم الاجرا می ­باشد.
 • رسیدگی در داوری از سرعت بالایی برخوردار است.
خطر داوری

علیرغم مزایایی که بیان شد، در صورت عدم رعایت برخی نکات، داوری می تواند خطرناک نیز باشد. تحقق مزایای داوری منوط به حقوق دان بودن داور یا داوران است. متاسفانه د ر قانون آیین دادرسی مدنی که داوری را معرفی و ضوابط آن را بیان کرده است، هیچ شرطی در زمینه ضرورت تخصص حقوقی داور بیان نشده است.

در نتیجه، چنان چه افراد، اقدام به تعیین شخصی با اطلاعات حقوقی ناکافی یا غیرحقوق دان به عنوان داور نمایند، باز هم شرط داوری جایگزین قضاوت دادگاه شده و طرفین اختلاف، مجبور خواهند بود برای رفع اختلاف به داور مراجعه نمایند.

برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با وکیل آنلاین در تماس باشید.

امری که نه تنها مفید نیست، بلکه به شدت خطرناک است. بسیار مشاهده شده است که عده ای با ترجیح رفع اختلاف از طریق داوری، صرفا به دلیل اعتماد به صداقت و امانتداری شخصی، رفع اختلاف خود را به او سپرده و سپس با صرف وقت و هزینه های اضافه، مجددا مجبور شده اند، اختلاف خود را به رسیدگی دادگاه بسپارند.

اصول داوری

بر اساس قانون، رای داور، در صورتی که مخالف اصول حقوقی و قوانین موجد حق باشد از اعتبار برخوردار نیست. در نتیجه چنان چه رای صادره، مخالف اصول، قواعد حقوقی و قوانین مرتبط با دعوا باشد اعتبار ندارد و نهایتا دادگاه باید به اختلاف رسیدگی نماید.

و در صورت حقوق دان نبودن داور یا اطلاعات حقوقی ناکافی داور، نه تنها داوری به صرفه و صلاح نیست، بلکه درست برعکس، همه دردسرها و هزینه های حل اختلاف را دو چندان می کند چرا که در صورت صحیح نبودن رای داوری، شخص علاوه بر هزینه برای داوری و صرف وقت برای صدور رای آن، مجددا باید هزینه دیگری به دادگستری پرداخته و زمان طولانی دیگری را صرف اثبات غلط بودن رای و صدور حکم بر بطلان رای داوری کرده و سپس مجددا از دادگاه بخواهد، خود به موضوع اختلاف رسیدگی و نسبت به صدور رای صحیح اقدام کند.

به این ترتیب، فرد مجبور است دوبار هزینه بپردازد، دوبار برای حل اختلاف زمان صرف کند، افراد بیشتری در جریان اختلاف حاصله قرار گیرند، هزینه روانی بیشتری تحمل کند و…. به همین جهت است که داوری، شمشیری دولبه است که در صورت استفاده صحیح، دارای آثار مثبت بی نظیر و در صورت بی توجهی به جوانب مختلف آن، آثار مخرب در پی دارد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *