اسید پاشی در حقوق ایران

اسید پاشی در حقوق ایران

در این مقاله آشنا میشوید با: اسید پاشی در حقوق ایران، تاریخچه اسید پاشی، جرم اسید پاشی، مجازات مربوط به اسید پاشی، متن قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان آن، اسید پاشی یک قتل عمدی است و قصاص عضو در اسید پاشی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره اسیدپاشی، می توانید با وکیل کیفری در ارتباط باشید.

تاریخچه اسید پاشی

اسید پاشی در ایران قدمتی 60 ساله دارد اما تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از نقاط جهان یافت می شود. بنگلادش از جمله کشورهایی است که بالاترین امار را در اسید پاشی در سال های اخیر داشته است.

در انگلستان نیز بین سال های 2010 تا 2012 تعداد 105 مورد اسید پاشی گزارش شده است. از بین این موارد هشتاد درصد ان را زنان تشکیل داده اند.از سال 2012 تا 2013 هم تعداد اسید پاشی ها به 130 نفر رسید که بیشتر از نیمی از آنان را مردان تشکیل داده اند. انگیزه های اسید پاشی متفاوت است ممکن است به صورت تصادفی، انگیزه های شخصی و… صورت بگیرد.

اسید پاشی در حقوق ایران

اولین اسید پاشی در ایران مربوط به آمنه بهرامی است. اما تا قبل از آن اولین اسید پاشی در ایران در سال 1334 صورت گرفته است که جوانی که محکوم شده در دادگاه خواسته از قاضی دادگاه به وسیله اسید پاشی انتقام بگیرد و بدین ترتیب دست به این عمل زده است. اولین قوانین مربوط به آن هم در همان سال به تصویب رسیده است زیرا قبل از آن قوانینی در این زمینه در فرهنگ ایران وجود نداشت و وضع قوانین در این باره 3 سال به طول انجامید.

در اسید پاشی اعضای مورد حمله بیش تر صورت بوده است و معمولا مجرم از نزدیکان اند و اکثر قربانیان یعنی حدود 71 درصد آن ها متاهل بوده اند. از این 71 درصد نیمی از آن ها توسط شوهر و بقیه درصدد حمله افراد غریبه قرار گرفتند.

برای مشاور حقوقی، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

جرم اسید پاشی

اسید پاشی از آن دسته جرم های خشونت آمیز است که بیش تر در مورد زنان صورت می گیرد و در مواردی نیز ممکن است باعث مرگ فرد نیز بشود. اسید پاشی حمله‌ ای است که نه به قصد قتل، بلکه معمولا برای انتقام و نابودی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام می‌شود.

خود ماده اسید در جوامع از قرن های گذشته شناخته شده است اما پدیده اسید پاشی قدمتی بیش تر از 150 سال ندارد. اسید هایی که در اسید پاشی استفاده می شود، سولفوریک اسید، کلریدریک اسید، نیتریک اسید و سود سوزاور اند. فرد آسیب دیده برای این که محل اسید پاشی شده زودتر ترمیم شود باید از مواد پروتئینی زیاد استفاده کند.

مجازات مربوط به اسید پاشی

تنها یک قانون برای مجازات اسید پاشی در سال 1337 وجو داردکه عبارت است از: هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هرنوع ترکیب شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب بیماری دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌ علیه شود، به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود، به دو تا چهار سال حبس و اگر موجب صدمه دیگر بشود به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود. مجازات شروع به اسید پاشی به اشخاص حبس مجرد از دو تا پنج سال دارد. در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده۴۴ قانون کیفر عمومی، بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.

اسید پاشی می تواند به صورت عمدی و یا غیر عمدی باشد. اگر پاشیدن اسید به شکل غیر عمدی باشد، تنها فرد به پرداخت دیه محکوم خواهد بود. اگر این جرم با بی احتیاطی و یا تقصیر جزایی صورت گیرد علاوه بر دیه شمال مجازات تعزیری نیز خواهد شد.

متن قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان آن

ماده ۱

هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی‌ دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.

تبصره۱ـ ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسید پاشی است.

تبصره۲ـ در مواردی که اسید پاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ باشد. اقدام مرتکب، افساد فی‌ الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.

اسید پاشی در حقوق ایران

ماده ۲

هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌ المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌ دیده به حبس تعزیری درجه یک.

ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو.

پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌ سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه.

ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌ سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار.

ماده ۳

در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آن که بزه‌ دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با‌شند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

ماده ۴

مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو.

ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه.

پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، به یک درجه پایین‌ تر از مجازات تعزیری مرتکب.

ماده ۵

در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌ های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، ملزم به پرداخت هزینه‌ های درمان بزه‌ دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌ کننده متمکن از پرداخت هزینه‌ های درمان نباشد، هزینه‌ های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت‌ های بدنی پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، به بزه‌ دیده‌گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

تبصره۲ـ در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تامین خسارت‌ های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌ های پرداخت‌ شده به مرتکب رجوع کنند.

ماده ۶

به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۷

از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات اسید پاشی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید.

اسید پاشی یک قتل عمدی است

  • اسید پاشی به قصد قتل اگر صورت گیرد، جرم است و یا اگر به هر صورتی باشد که باعث مرگ شود و در عمل هم مرگ فرد را به همراه داشته باشد قتل عمودی محسوب می شود.
  • اسید پاشی به قصد قتل صورت نگرفته است و نوعا هم باعث قتل نمی شده اما در این جرم باعث مرگ و قتل فرد شده است.
  • پاشیدن اسید به قصد قتل نبوده و در عمل نیز منتهی به قتل نشده است.

درخصوص عمدی بودن جرم اسید پاشی، که در ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 تصویب شده است این قانون بیان می دارد: هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود، پس این جرم از قتل های عمد محسوب می شود.

اگر اسید پاشی از موارد قتل عمد باشد و طبق مقررات شخص به قصاص نفس محکوم خواهد شد. در ماده 291 قانون مجازات اسلامی قتل عمد در صورتی خواهد بود که که فرد به قصد کشتن شخص مقابل مرتکب این جرم شده است و یا پاشیدن اسید به گونه ای خواهد بود که با توجه به نوع اسید، وضعیت جسمی فرد مقابل و مکان و زمان جنایت، در نوع خود موجب مرگ می‌شود. در چنین مواردی اگر شرایط عمومی قصاص نفس وجود داشته باشد، در این صورت اولیای دم می توانند شخص را قصاص کنند.

در صورتی که عامل مجرم اسید پاشی تنها قصد صدمه جسمی را به فرد داشته باشد و هدف او قتل فرد نباشد و اهدافی مانند نابینا کردن فرد مقابل و قصد صدمه زدن به صورت فرد مقابل را داشته باشد و عمل را نیز به گونه ای انجام داده اند که منتهی به قتل شود، در مورد مجازات مجرم اختلاف نظر وجود دارد. در هرحال قانون مجازات اسلامی با تبعیت از نظر غیر مشهور، در مواد۲۹۳ و ۵۴۰ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که مجرم نیت جنایت کم تری را مانند قطع انگشت را داشته باشد اما نیت جنایت بزرگی مانند: از بین بردن کف دست فرد مقابل را نداشته باشد، جرم مرتکب شده که نسبت به صدمه بیش تر صورت گرفته را، غیر عمدی در نظر گرفته و نسبت به صدمه کم تر را، عمدی در نظر می گیرند.

قصاص عضو در اسید پاشی

براساس قواعد کلی در مورد قصاص در صورت وجود داشتن شرایط، با تقاضای فرد قربانی یا سرپرست او اسید پاش حسب مورد قصاص خواهد شد. شرایطی برای ایجاد قصاص عضو وجود دارد که عبارتند از:

  • عضوی که قصاص می شود با عضوی که در قربانی آسیب دیده یکی باشد.
  • قصاص با مقار جنایت یکی باشد.
  • خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
  • قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم صورت نگیرد.
  • قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی صورت نگیرد.
  • قصاص عضو کامل در مقابل عضوی که نقصی داشته است صورت نپذیرد.

در این ماده از قانون هم مانند ماده 276 قانون در مورد مساوی بودن عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص از لحاظ طول و عرض صحبت شده است. منظور از مساوی بودن در این قانون این است که عضوی که قصاص می شود نباید از عضوی که در جنایت آسیب دیده است بیش تر باشد. در ماده ۴۰۰ همین قانون است که قصاص به مقدار کمتر از جنایت بیان شده است:
اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد، فرد آسیب دیده می تواند به قصاص کمتر، رضایت دهد و بقیه آن را درخواست نماید و یا با رضایت مجرم، دیه آسیب وارد شده را بگیرد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *