آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

در صورت هرگونه سوال راجع به آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

ماده ۱

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ قانون: قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور ـ مصوب ۱۳۹۳

۲ـ دستگاه­: دستگاه های اجرایی موضوع بند (۶) ماده (۱) قانون.

۳ـ املاک دارای رده­ حفاظتی: اماکن، اراضی و تاسیسات دارای رده ­های حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت دستگاه ‏ها که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و آیین نامه اجرایی آن، حسب مورد توسط ستاد کل نیروهای مسلح یا شورای امنیت کشور تعیین می­ شود.

۴ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

۵ ـ جنبه ­های امنیتی: محدودیت‏ های ناشی از رده ‏های حفاظتی تعیین شده مندرج در بند (۳) این ماده.

۶ ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۱۰) این آیین نامه.

ماده ۲

جنبه­ های امنیتی به شرح زیر است:

۱ـ محدودیت ‏های مربوط به نحوه ارسال و ارایه اطلاعات و مستندات املاک دارای رده حفاظتی به سازمان.

۲ـ محدودیت ‏های مربوط به نحوه نگهداری اطلاعات و مستندات املاک دارای رده حفاظتی در سازمان.

۳ـ محدودیت ‏های مربوط به نحوه دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی به اطلاعات و مستندات املاک دارای رده حفاظتی.

۴ـ محدودیت‏ های مربوط به نحوه انتشار اطلاعات و مستندات و نقشه ­های املاک دارای رده حفاظتی.

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

ماده ۳

ارسال و ارایه اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی به سازمان به ترتیب زیر صورت می گیرد:

۱ـ اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی از نوع قابل حفاظت به صورت کامل متضمن اطلاعات مورد نظر سازمان، در قالب برگه (فرم­) های ابلاغی کارگروه مستقیما در اختیار سازمان قرار می گیرد و فاقد جنبه امنیتی است.

۲ـ اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی از نوع حیاتی، حساس و مهم با تاکید بر اعلام مشخصات ثبتی، نوع مالکیت، نام دستگاه بهره برداربا ذکر عناوین کلی (مانند وزارتخانه و سازمان) و درج نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری، باغی و زراعی و آموزشی)، به کارگروه تحویل و پس از بررسی، توسط دبیرخانه کارگروه جهت انجام فرایند شناسه گذاری (کدگذاری) به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) ارسال و ظرف (۴۵) روز بدون ذکر سایر مشخصات و بهره بردار اختصاصی به سازمان ارسال می‏ شود.

ماده ۴ 

سازمان با هماهنگی کارگروه ترتیبات خاصی را برای دریافت اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی، ذخیره سازی و نحوه نگهداری آن ها اعمال می‏ کند.

ماده ۵ 

در انتشار اطلاعات، مستندات و نقشه‏ های عمومی مربوط به املاک دارای رده حیاتی، حساس و مهم، رعایت موارد زیر الزامی است:

۱ـ عدم ذکر کامل عنوان ملک، کاربری و بهره بردارآن جز در موارد استفاده عمومی از قبیل مجتمع قضایی، بیمارستان، کلانتری و اماکنی که به جهت مراجعات عمومی لازم است با مشخصات مکانی ذکر شوند.

۲ـ استفاده از عناوینی که کارگروه برای املاک خاص اعلام می کند.

تبصره ـ تمامی دستگاه‏ ها و موسساتی که متصدی تولید اطلاعات و نقشه‏ های عمومی هستند مانند شهرداری‏ ها و سازمان‏ های فرهنگی و گردشگری ملزم به رعایت محدودیت‏ های مذکور هستند.

ماده ۶ 

سازمان موظف است در مواردی که مجاز به ارایه اطلاعات، مستندات و نقشه‏ های حدنگار (کاداستر) به اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی است، موارد زیر را رعایت کند:

۱ـ در ارتباط با اشخاص خصوصی، راجع به املاک مندرج در بند (۲) ماده (۳) در جهات اربعه ملک مورد استعلام صرفا به پلاک ثبتی و کاربری اعلامی بدون ذکر بهره برداراز قبیل مجتمع اداری، مجتمع مسکونی بسنده نماید.

۲ـ در ارتباط با اشخاص عمومی (دولتی و حاکمیتی) جهت تبادل امن اطلاعات و داده ‏ها، کلیه اطلاعات مکانی و توصیفی موضوع قانون در مورد املاک موضوع این آیین نامه از جمله استعلامات ثبتی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با رعایت مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام خواهد شد.

ماده ۷

در صورتی که دبیرخانه شورای امنیت کشور یا ستاد کل نیروهای مسلح، تغییری در رده حفاظتی املاک ایجاد کند، موظف است مراتب را به سازمان اعلام کند تا در اجرای مواد (۴)، (۵) و (۶) این آیین نامه، حسب رده حفاظتی جدید اقدام شود.

ماده ۸ 

در مورد املاک کلیه دستگاه‏ ها که فاقد رده حفاظتی هستند و دستگاه مدعی دارا بودن جنبه‏ های امنیتی است، بدوا برای تعیین رده، موضوع به دبیرخانه شورای امنیت کشور و در مورد اماکن و املاک نیروهای مسلح، به ستاد کل نیروهای مسلح اعلام می ‏شود. دبیرخانه شورای امنیت کشور یا ستاد کل نیروهای مسلح حسب مورد موظفند ظرف (۴۵) روز وضعیت را مشخص و به دستگاه و کارگروه اعلام کنند. چنان چه ملک مورد نظر واجد رده حفاظتی نباشد، دستگاه موظف است سریعا اطلاعات و مستندات توصیفی مذکور در ماده (۹) قانون را در اختیار سازمان قرار دهد و در صورت اخذ رده حفاظتی، مطابق با مفاد این آیین نامه اقدام کند.

ماده ۹

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است از طریق سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و با مجوز شورای امنیت کشور، نقشه ‏های املاک دارای رده حیاتی، حساس و مهم مورد نیاز دستگاه ­ها را در اختیار آن ها قرار دهد.

ماده ۱۰

به منظور نظارت بر اجرای این آیین نامه، کارگروهی با مسئولیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) و عضویت نمایندگان تام‏ الاختیار وزارتخانه‏ های اطلاعات، کشور و دادگستری، سازمان برنامه و بودجه کشور (سازمان نقشه­ برداری کشور)، سازمان و حسب مورد دستگاه ذی‏ربط تشکیل می ‏شود.

ماده ۱۱

دبیرخانه کارگروه (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) مکلف است با همکاری سازمان نسبت به ارزیابی سالانه نحوه همکاری و اجرای مفاد این آیین نامه و ماده (۹) قانون توسط دستگاه‏ ها اقدام و گزارش لازم را از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به هیات وزیران ارایه کند.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *