نحوه گرفتن انحصار وراثت

گرفتن گواهی انحصار وراثت

در این مقاله آشنا میشوید با: گرفتن گواهی انحصار وراثت، گواهی انحصار وراثت چیست؟ گواهی انحصار وراثت المثنی، زمان و مدارک لازم برای انحصار وراثت. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی ارث، می توانید با وکیل ارث در ارتباط باشید.

نمایش ویدیو درباره گرفتن گواهی انحصار وراثت

طنز حقوقی دادپویان گرفتن گواهی انحصار وراثت

سلام به طنز حقوقی دادپویان خوش آمدید.

طنز حقوقی دادپویان قصد دارد در هر قسمت یه موضوع یا داستان یا پرونده های جذاب حقوقی، خانوادگی، کیفری و جنایی رو برای شما روایت کند. (طنز)

با مراجعه به سایت حقوقی دادپویان یا دادپویان دات کام می تونید قسمت های مختلف طنز حقوقی دادپویان رو دنبال کنید و چنانچه نیاز به مشاوره با وکیل دارید، با وکیل آنلاین دادپویان تماس بگیرید.

گواهی انحصار وراثت چیست؟

گواهی انحصار وراثت گواهی ای می باشد که به درخواست وراث از مراجع قضایی صادر می شود که شامل مشخصات، تعداد وراث، نسبت آن ها با متوفی و سهم آن ها از ماترک می باشد. در واقع اولین قدم وراث برای تعیین و تکلیف اموال متوفی، انحصار وراثت است. مقررات مربوط به گواهی انحصار وراثت در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و قانون امور حسبی بیان شده است.

برای مشاور حقوقی، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

گواهی انحصار وراثت المثنی

برای دریافت گواهی انحصار وراثت المثنی ورثه باید به شورای حل اختلاف صادر کننده گواهی اولیه مراجعه نمایند. پس از مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی، هر یک از ورثه یا ذینفعان می‌توانند درخواست صدور کپی برابر اصل انحصار وراثت نمایند.
با بررسی و تطابق مدارک شناسایی ورثه، گواهی فوت و شناسنامه متوفی، شورای حل اختلاف نسبت به صدور رونوشت گواهی حصر وراثت اقدام می‌نماید.

گواهی انحصار وراثت

چنان چه گواهی فوت مفقود شده باشد، امکان اخذ مجدد آن از سامانه اینترنتی ثبت احوال وجود دارد. هم چنین در صورت گم شدن شناسنامه متوفی، امکان صدور مجدد آن از طریق رای دادگاه در صورت لزوم وجود دارد. در این گونه موارد، ثبت احوال به موجب رای دادگاه برای متوفی شناسنامه المثنی صادر می‌کند. شناسنامه با ذکر فوت متوفی صادر می‌شود.

گرفتن گواهی انحصار وراثت توسط ذینفع

انحصار وراثت ذی نفع در مواردی مطرح می‌شود که شخصی غیر از وراث از ماترک متوفی ادعای سهم خواهی کند. پس از فوت متوفی ماترک وی مطابق قانون بین ورثه تقسیم می‌گردد. اما به جز ورثه، اشخاص ذی نفع نظیر طلبکار و وصی نیز می‌توانند درخواست حصر وراثت کنند. شخص طلبکار برای وصول طلب خود از ماترک متوفی سهم خواهی می‌کند.

وصی نیز شخصی است که به موجب وصیت‌ نامه متوفی مامور به انجام وصیت است و احتمالا لازم است به ماترک دسترسی داشته باشد. ذینفعان با ارائه مدارک می‌توانند دادخواست خود را به شورای حل اختلاف ارائه کنند.

به عنوان مثال: طلبکار باید اسناد طلب، و وصی باید وصیت‌ نامه متوفی را ارائه کند.

مدارک لازم برای انحصار وراثت

مدارک لازم برای اخذ گواهی انحصار وراثت که باید به شورای حل اختلاف ارائه شود:

  • گواهی فوت.
  • شناسنامه متوفی.
  • کارت ملی متوفی.
  • شناسنامه وراث.
  • کارت ملی وراث.
  • استشهادیه (تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی به اضافه گواهی امضا توسط سردفتر).
  • وصیت نامه (در صورت وجود).

زمان گرفتن گواهی انحصار وراثت

با توجه به اهمیت موضوع زمان در انجام هر کاری مهم ترین سوالی که اشخاص ذی نفع در صدور گواهی انحصار وراثت به دنبال پاسخ آن می گردند این است که صدور گواهی انحصار وراثت چقدر طول می کشد؟
در این خصوص در فروض مختلف مدت زمان صدور گواهی متفاوت خواهد بود.

  1. در صورتی که ارزش ماترک متوفی کمتر از 500 میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف بدون انتشار آگهی و دعوت از ورثه، در جلسه فوق العاده با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده، گواهی انحصار وراثت را صادر می کند، بنابراین در این فرض کمتر از یک هفته زمان برای صدور گواهی انحصار وراثت سپری خواهد شد.
  2. و اما در صورتی که ماترک، بر اساس گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث، بیش از پانصد میلیون ریال ارزش داشته باشد، در فرضی که آخرین سکونت گاه متوفی در شهر بوده باشد به هزینه متقاضی، درخواست وی یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار آگهی می شود و در فرضی که آخرین اقامتگاه متوفی در روستا بوده باشد درخواست متقاضی در روستا اعلام عمومی می شود. پس از گذشت یک ماه از آگهی یا اعلام عمومی در صورت عدم وصول اعتراض، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده گواهی انحصار وراثت صادر می شود، در نتیجه در این حالت صدور گواهی انحصار وراثت حدود 45 روز طول می کشد.
  3. در صورتی که در مهلت یک ماهه از زمان نشر آگهی هر شخص ذی نفعی به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اعتراض کند، به عنوان مثال: شخصی ادعا کند که ورثه منحصر به اشخاص ذکر شده در درخواست نبوده و نام یک یا چند تن از ورثه عمدا یا سهوا اعلام نشده است یا شخصی مدعی شود که وصیت نامه ای از متوفی موجود است، شورای حل اختلاف در مواردی که صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارد با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کند. و در مواردی که خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است با وصول اعتراض، رسیدگی به موضوع را در شورا تا تعیین تکلیف در دادگاه صالح متوقف می کند. لذا در این حالت مدت زمان مشخصی قابل تعیین نمی باشد.

مرجع صدور گواهی حصر وراثت

طبق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده و در صورت معلوم نبودن آخرین اقامتگاه متوفی، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران می باشد.

گواهی انحصار وراثت

لازم به ذکر است که در صورتی که اقامتگاه دائمی متوفی در خارج از کشور بوده است، هر یک از دادگاه های عمومی تهران صالح به رسیدگی است. در حال حاضر عملا رسیدگی به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی صورت می گیرد. و در سایر دعاوی مربوط به تقسیم ترکه و غیره مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی حقوقی آخرین اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی می باشد.

وکیل انحصار وراثت در تهران (وکیل حصر وراثت)

وکیل انحصار وراثت در تهران یکی از کلیدی ترین نیازهای حقوقی ورثه از ابتدای اخذ گواهی انحصار وراثت تا تقسیم ترکه می باشد.

به طور معمول استفاده از تجربه وکیل ارث و انحصار وراثت زمانی انجام می‌گیرد که شخص فوت شده باشد و فرزندان یا ذی نفع ها بخواهند به حقوق خود از اموال باقی مانده از شخص متوفی دست پیدا کنند.

اهمیت انحصار وراثت و اخذ گواهی آن زمانی مشخص می‌شود که وراث به هر اداره‌ای بخواهند مراجعه کنند، اولین چیزی که از آنان خواسته می‌شود، گواهی انحصار وراثت است.

اگر فرآیند و مراحل حقوقی اخذ تصدیق انحصار وراثت توسط وکیل متخصص این امور انجام شود، می تواند اموال متوفی را شناسایی و معرفی کرده و میزان سهم الارث هر شخص از ماترک متوفی تعیین نماید. نکته مهم بعدی زمان گرفتن گواهی برای انحصار وراثت است که به شکل قابل توجهی کمتر شده و دیگر نیاز به مراجعه حضوری هیچ یک از وراث در مراجع قضایی و پیگیری های بعدی پرونده نخواهد بود. حتی در صورت توافق، وکیل می تواند سهم هر یک از وراث را به دیگری فروخته و مبلغ ریالی معادل آن را به موکل خود پرداخت کند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *