جاسازی مواد مخدر در ماشین (چه مجازاتی برای مالک و راننده دارد)

جاسازی مواد مخدر در ماشین (چه مجازاتی برای مالک و راننده دارد)

در این مقاله آشنا میشوید با: جاسازی مواد مخدر در ماشین (چه مجازاتی برای مالک و راننده دارد)، جرائم مربوط به مواد مخدر، مجازات حمل مواد مخدر سنتی، مجازات حمل مواد مخدر صنعتی، توقیف وسایل ارتکاب جرم، دادگاه رسیدگی کننده به مواد مخدر، مجازات جاسازی مواد مخدر، جاساز مواد مخدر در ماشین و مصادره ماشین حمل مواد مخدر. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره وکیل مواد مخدر، می توانید با بهترین وکیل مواد مخدر تهران در ارتباط باشید.

جرائم مربوط به مواد مخدر

موقعیت جغرافیایی کشور ما و نزدیکی به همسایگان ای چون افغانستان و پاکستان و هم چنین قرار گرفتن در مسیر بین شرق آسیا و کشورهای اروپایی کشور ما را به مسیر ترانزیت مواد مخدر تبدیل کرده قرار گرفتن در این موقعیت آسیب های فردی و اجتماعی بسیاری به دنبال داشته و بسیاری از خانواده ها را به ورطه نابودی کشانده است.

جاسازی مواد مخدر در ماشین (چه مجازاتی برای مالک و راننده دارد)

جرائم مربوط به مواد مخدر بسیار متنوع و پیچیده هستند به همین علت قانون گذار جمهوری اسلامی ایران حمل و نگهداری مواد مخدر و سایر جرائم مرتبط با آن ها را از یک دیگر تفکیک نموده و مجازات خاصی را برای هر کدام از آن ها تعیین نموده است.

مجازات حمل مواد مخدر از حمل این مواد به صورت قاچاقی و بسیار گسترده تا حمل مقدار اندکی از آن با اهداف پایین تر از جمله استعمال یا فروش ماده مخدر را در بر می گیرد. مجازات حمل مواد مخدر و نگهداری از آن در ماده 5 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن در سال ۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده است.

برای مشاوره حقوقی کیفری، می توانید با وکیل کیفری در تماس باشید.

مجازات حمل مواد مخدر سنتی

مواد مخدر سنتی به مواد مخدری گفته می شود که اصولا به صورت کاملا دستی و بدون آزمایشگاه های پیشرفته تولید می شوند. در این خصوص می توان به موادی همانند: تریاک، چرس، بنگ، شیره، سوخته و تفاله تریاک اشاره کرد که به صورت کاملا مشخص و دقیق در قانون فوق الذکر معرفی شده اند. مجازات حمل مواد مخدر سنتی به شرح ذیل است:

 • مجـازات حمل مـواد مخدر سنتی از کمترین میزان ممکن تا ۵۰ گرم مشمول ۳ میلیون ریال جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق است.
 • مجـازات حمل و نگهداری مواد مخدر سنتی بیش از ۵۰ تا ۵۰۰ گرم مشمول ۵ تا ۱۵ میلیون جزای نقدی و ده تا ۷۴ ضربه شلاق است.
 • مجازات حمل و نگهداری از موارد مخدر غیر صنعتی به میزان بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو گرم مشمول ۱۵ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق به همراه ۲ تا ۵ سال حبس است.
 • مجازات حمل و نگهداری کردن از مواد سنتی به میزان بیش از ۵ کیلوگرم تا ۲۰ کیلوگرم مشمول ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق به همراه پنج تا ده سال حبس و مصادره اموال در صورت تکرار جرم و اعدام در صورت ارتکاب جرم برای بار سوم است.
 • مجـازات حمل مـواد مخدر سنتی به میزان بیش از ۲۰ کیلوگرم تا ۱۰۰ کیلوگرم مشمول مجازات مقرر در بند ۴ به همراه دو میلیون ریال جزای نقدی برای هر کیلو گرم و اعدام و مصادره اموال در صورت تکرار جرم است.
 • مجـازات حمل مـواد مخدر غیر صنعتی بیش از ۱۰۰ کیلوگرم علاوه بر مجازات شلاق، جریمه نقدی و مجازات های تعیین شده در بند ۴ و ۵ مشمول حبس ابد برای اولین بار ارتکاب نیز می گردد.

مجازات حمل مواد مخدر صنعتی

تولید مواد مخدر صنعتی به دقت و هوش بسیار زیادی نیاز دارد. اصولا این مواد را در آزمایشگاه های حرفه ای تولید می کنند و میزان اندکی از آن ها نیز با قیمت بسیار بالایی به فروش می رسد. در این خصوص می توان به موادی همانند هروئین، مورفین، کوکائین و… اشاره نمود. در قانون فوق الذکر مجازات حمل و نگهداری از مواد مخدر صنعتی به شرح ذیل بیان شده است:

جاسازی مواد مخدر در ماشین (چه مجازاتی برای مالک و راننده دارد)

 • مجـازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی از کمترین میزان ممکن تا ۵ گرم مشمول پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است.
 • مجازات حمل مواد مخدر صنعتی به میزان بیش از ۵ گرم تا ۱ گرم مشمول ۲ میلیون تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق است.
 • مجـازات حمل نمودن و نگهداری کردن از مواد مخدر غیر سنتی به میزان بیش از یک گرم تا ۴ گرم مشمول ۸ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و دو تا پنج سال حبس به همراه سی تا هفتاد ضربه شلاق است.
 • مجازات حمل مواد مخدر صنعتی به میزان بیش از ۴ گرم تا پانزده گرم مشمول ۲۰ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و پنج تا هشت سال حبس به همراه ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق است.
 • مجـازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی به میزان بیش از ۱۵ گرم تا سی گرم از مشمول ۴۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و سی تا ۷۴ ضربه شلاق است.
 • مجـازات حمل و نگهداری از مواد مخدر صنعتی و غیر سنتی به میزان بیش از ۳۰ گرم مشمول اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه‌ های تامین زندگی متعارف برای خانواده است.

توقیف وسایل ارتکاب جرم (حمل مواد مخدر با ماشین)

عموما برای حمل مخدر از وسایل نقلیه استفاده می شود و گاهی با رضایت و اطلاع مالک انجام می شود و در اکثر موارد بدون اطلاع مالک صورت می گیرد. مطابق ۱۹ قانون مجازات اسلامی تبصره ۵ ،اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن در به کار گیری از جرم بوده باشد مصادره خواهد شد. (جاسازی مواد مخدر در ماشین (چه مجازاتی برای مالک و راننده دارد))

مطابق با ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر اذعان می دارد: «وسایط نقلیه‌ی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ ۳۳ و تایید رئیس جمهور مورد استفاده قرار می‌گیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازه‌ مالک انجام یافته است.

در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه‌ مالک اجازه‌ جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم می‌شود و علاوه بر آن گواهینامه‌ رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط می‌شود و در صورتی که راننده‌ مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد، علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد.

جاسازی مواد مخدر در ماشین (چه مجازاتی برای مالک و راننده دارد)

رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم می‌شوند. وسایل نقلیه ای که در اجرای ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر به نفع دولت (ستاد مبارزه با مواد مخدر) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می شود. چنان چه خودرو با اطلاع مالک جهت حمل مخدر در اختیار اشخاص قرار گرفته باشد این خودرو مطابق با مقررات موجود به نفع دولت مصادره خواهد شد. خودرو های حامل مواد مخدر در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است و برای مزایده روند خاص خود را طی می‌کنند.

به جرایم مواد مخدر در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟

طبق بند (پ) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع ‌شده باشد. و هم چنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر «دادگاه محل وقوع جرم» می‌باشد.

برای جرایم مواد مخدر چه اسناد و مدارکی لازم است؟

شاکی باید تعقیب، رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی‌ عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضائی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند.

اهم اسناد و مدارک عبارت‌اند از:

 • دلایل و مدارک دال بر وقوع فعل مجرمانه.
 • اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آن‌ ها و…

فرصت رسیدگی به جرایم مواد مخدر در دادگاه تجدید نظر

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم مربوط به حمل، قاچاق، خرید، فروش و اخفاء مواد مخدر، دادگاه انقلاب است. در صورت اعتراض به آرای مواد مخدر، پرونده به دادگاه تجدید نظر فرستاده می‌شود. و مهلت تجدید نظر خواهی برای افراد داخل ایران ۲۰ روز و افراد مقیم خارج از ایران ۲ ماه است. دادگاه باید در اولین فرصت نسبت به صدور حکم مناسب اقدام کند. بر طبق ماده ۳۷ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر: «طول مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از ۴ ماه باشد.»

اگر در این زمان، حکم صادر نشود، مرجع صادر کننده رای مکلف است فرد را آزاد کند، مگر این که به دلایل قانونی نیاز به بازداشت مجدد باشد که در این صورت با بیان دلیل، قرار بازداشت باقی می‌ماند.

مجازات جاسازی مواد مخدر

اگر شخصی برای اینکه فردی دیگر را متهم کند و در محل زندگی یا خودروی او موادمخدر جاسازی کند، به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع یک جرم به‌عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم‌ می‌شوند.

جاساز مواد مخدر در ماشین

گاهی اوقات پیش می‌آید که افراد برای ضربه زدن به دیگری اقدام به جاسازی موادمخدر در خودرو وی می‌کنند تا از این طریق بتوانند انتقام بگیرند و یا او را اذیت کنند.

اما ضربه زدن به دیگری و جاسازی موادمخدر برای ضربه به راننده مجازات دارد و از نظر قانونی جرم به حساب می‌آید.

در چه صورت خودرو حامل مواد مخدر مصادره میشود

طبق ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر ‌ماده: وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار‌می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.

بر اساس این ماده قانونی اگر فردی وارد خانه و خودروی دیگری شود و موادمخدر جاسازی کنند، مجازات قانونی سنگینی را باید تحمل کند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *