قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

امروز با یکی دیگر از قانون های حقوقی با عنوان قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت آشنا شوید.

در صورت سوال راجع به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

  مشاوره حقوقی فوری  

متن قانون

ماده 1ـ وزارت نفت به منظور تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامه ریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می نماید.

ماده 2ـ اصطلاحات و تعاریف مندرج در ماده (1) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 23/3/1390 در این قانون معتبر است.

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

ماده 3ـ وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح زیر است:

الف ـ امور حاکمیتی و سیاستگذاری

1ـ تعیین خط مشی ها و سیاست های راهبردی عملیات بالادستی و پایین دستی نفت.
2ـ تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی مطابق خط مشی ها و سیاست های ابلاغی و نظارت بر حسن اجرای آن ها.
3ـ تعیین و بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط و صدور گواهینامه های لازم.
4ـ تدوین رویه ها و دستورالعمل های اجرائی جهت حفاظت، نگهداری و ارتقای سطح سلامت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل در صنعت نفت، با هماهنگی دستگاه های اجرائی و نهادهای ذی ربط و نظارت بر اجرای آن ها.
5 ـ وضع مقررات و صدور دستورالعمل های لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تاسیسات، ذخیره سازی، توزیع و مصرف فرآورده های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی.
6 ـ تامین حفاظت و حراست از منابع، تاسیسات، شبکه های خطوط لوله ، برق و مخابرات، ابنیه، اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت و شرکت های تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همکاری نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی و پدافندی.
7ـ تعیین خط مشی موثر به منظور جایگزینی صادرات فرآورده های نفتی و گاز و محصولات نهائی پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی مبتنی بر شاخص های اقتصادی، مزیت های رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش.
8 ـ تایید و اعلام رسمی آمار و اطلاعات میادین و ذخایر نفت و گاز کشور.
9ـ تعیین و ابلاغ معیارها، مقررات و دستورالعمل های بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سامانه (سیستم)های مصرف کننده انرژی و نظارت بر حسن اجرای آن ها با هماهنگی دستگاه های مربوطه.
10ـ سیاستگذاری و مدیریت تقاضای سوخت به منظور بهینه سازی مصرف سوخت در چهارچوب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4/12/1389.

ب ـ امور نظارتی

1ـ نظارت بر بهره برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور.
2ـ نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تاسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی.
3ـ نظارت بر فرآیند تجارت نفت، گاز، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی.
4ـ نظارت بر فرآیند تامین، توزیع و تنظیم بازار نفت و فرآورده های نفتی و گاز در داخل کشور.
5 ـ نظارت بر فرآیند سرمایه گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل کشور به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمایه کذاری هایاین صنایع در خارج از کشور براساس مقررات مربوط.
6 ـ اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت های تابعه در زمینه های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور.
7ـ نظارت و پایش مجوزها و پروانه های صادره در عملیات بالادستی و پایین دستی نفت.
8 ـ نظارت بر فرآیند تهیه و تامین تجهیزات موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی.

  مشاوره با وکیل پایه یک  

پ ـ امور اجرائی

1ـ تلفیق برنامه های عملیاتی، مالی و بازرگانی شرکت های اصلی تابعه و تطبیق آن با خط مشی ها و سیاست های ابلاغی جهت تنظیم برنامه جامع صنعت نفت.
2ـ تهیه، تنظیم و انتشار ترازنامه سالانه حامل های انرژی.
3ـ تدوین نظام جامع بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت منابع مالی.
4ـ صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص واجد شرایط بخش های غیردولتی در عملیات پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت قوانین و مقررات.
5 ـ صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور.
6 ـ شناسایی، آمایش و پیشنهاد مکان های مناسب برای ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در چهارچوب برنامه های آمایش سرزمین و اعمال سیاست های حمایتی و نظارتی بر فرآیند توسعه و اداره هر یک از این مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز.
7ـ تایید صلاحیت تشکیل انجمن ها، تشکل های تولیدی، تجاری و خدمات مهندسی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور صدور مجوز تشکیل و نظارت بر آن ها با رعایت قوانین و مقررات.
8 ـ تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست بهای تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی کشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهای عمومی منتشره از سوی مراجع رسمی ذی ربط.
9ـ تهیه و تدوین فهرست و ارزیابی صلاحیت سازندگان، پیمانکاران و مشاوران در رشته های تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی برابر قوانین و مقررات.
10ـ تدوین و ابلاغ نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات منابع سازمانی و نظارت بر طراحی و استقرار زیرساخت ها و سامانه های ذی ربط در کلیه سطوح فعالیت صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی.
11ـ ایجاد ساز و کارهای لازم برای گسترش عرضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی اعم از مصرف داخلی و صادراتی از طریق بورس با رعایت الزامات قانونی و با مشارکت دستگاه ها و نهادهای ذی ربط.

ت ـ امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی.

1ـ تایید طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر.
2ـ ایجاد ساز و کار موثر برای جذب منابع مالی موردنیاز داخلی و خارجی به منظور اجرای طرح های توسعه ای و حفظ و نگهداشت توان تولید با رعایت قوانین و مقررات.
3ـ جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده.
ث ـ امور منابع انسانی، علمی و فناوری.
1ـ حفظ و تقویت مراکز و موسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارت های فنی و کاربردی موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور.
2ـ تهیه و انتشار نشریه های علمی، فنی و تخصصی داخلی و بین المللی به منظور ارتقای سطح دانش در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی برابر قوانین و مقررات.
3ـ تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی و نظارت بر حسن اجرای آن.
4ـ تدوین نظام جامع کیفیت کالا و خدمات به منظور ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات داخلی و اعمال سیاست های حمایتی از بومی سازی و طراحی و ساخت تجهیزات و تاسیسات موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با هماهنگی دستگاه های اجرائی ذی ربط در داخل کشور.
5 ـ اتخاذ سیاست های حمایتی درمورد شرکت ها و موسسات داخلی حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور توانمندسازی و افزایش توان رقابتی آن ها جهت ساخت تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصه های بین المللی و در راستای ارتقای شاخصهای بهره وری در اقتصاد ملی.
6 ـ تدوین نظام جامع پژوهشی و برنامه ریزی و حمایت از فناوری ها وفعالیت هایدانش بنیان برای استفاده از فناوریهای پیشرفته و انتقال دانش فنی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط.
7ـ یکپارچه سازی و همسو نمودن اولویتهای پژوهشی و فناوری صنعت نفت با سیاست ها و برنامه های ملی در حوزه علم و فناوری.
8 ـ فراهم کردن زیرساخت های نظام پژوهشی و فناوری با تقویت منابع انسانی ماهر و متخصص موردنیاز صنعت نفت با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
9ـ حمایت از توسعه کاربرد فناوری های نوین تبدیل انرژی دربخش های مختلف مصرف و جایگزینی اقتصادی حامل های انرژی با استفاده از توسعه ظرفیت های محلی انرژی.
ج ـ امور بین الملل.
1ـ تعیین و تدوین دیپلماسی انرژی کشور و مشارکت در فرآیند توسعه امنیت ملی با استفاده از منابع انرژی با همکاری دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در چهارچوب سند ملی راهبرد انرژی کشور و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
2ـ برقراری روابط بین المللی، مذاکره و انعقاد تفاهمنامه ها، موافقتنامه ها و مقاوله نامه های دو یا چند جانبه با دولت ها و موسسات بین المللی در زمینه های علمی، فنی، صنعتی، تجاری و سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به نمایندگی از طرف دولت با رعایت قوانین.
3ـ عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کلیه سازمان ها، مجامع و کنفرانسهای بین المللی ذی ربط با رعایت قوانین.

  رزرو وقت آنلاین مشاوره حقوقی  

ماده 4ـ وزیر نفت رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت است.

ماده 5 ـ اعضای هیات مدیره شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت های مذکور با حکم وزیر منصوب می شوند.
اعضای هیات مدیره شرکت های اصلی تابعه از بین خود یک نفر را جهت احراز سمت مدیرعامل شرکت پیشنهاد می نمایند که با موافقت و حکم وزیر به این سمت منصوب می گردد.

ماده 6 ـ اساسنامه شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

ماده 7ـ شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 8 ـ بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشکیلاتی، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون به عنوان دستگاه اجرائی در قانون بودجه سنواتی کل کشور درج می شود.

ماده 9ـ وزارت نفت موظف است برای دستیابی به اهداف موضوع این قانون نمودار کلان تشکیلاتی خود را تدوین کند و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برساند.

ماده 10ـ نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.

ماده 11ـ واگذاری و اجرای طرح های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تایید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.

تبصره1ـ در اجرای این ماده، تعیین حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی موضوع ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 بر عهده وزیر نفت است.
تبصره2ـ ترخیص کالاها و ماشین آلات مربوط به طرح های موضوع این ماده از مبادی گمرکی کشور، قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی و هزینه های گمرکی، بلافاصله پس از ثبت در مبادی فوق با تعهد ذی حسابی و تایید وزیر نفت مجاز است و حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعلام به شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت پرداخت می شود. تمدید موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است.

ماده 12ـ وزیر نفت عضو شورای اقتصاد است.

ماده 13ـ وزارت نفت مکلف است به منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه های بعدی آن به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 14ـ کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشند که اساسنامه آن ها برابر مقررات به تصویب مراجع ذی صلاح می رسد.
تبصره1ـ وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق های مذکور جزء دارایی های وزارت نفت و شرکت های تابعه نمی باشد.
تبصره2ـ کلیه درآمدهای صندوق های مذکور از محل به کارگیری منابع آن ها به استثنای کسور بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما، سود سپرده نزد بانک ها و وام کارکنان عضو مشمول مالیات قانونی می باشد.

ماده 15ـ از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت، مصوب 8/7/1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت، مصوب 29/3/1359 لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/2/1391 به تایید شورای نگهبان رسید.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی رایگان، وکیل آنلاین است.

  رزرو وقت آنلاین مشاوره حقوقی  

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *