وطی به شبهه

وطی به شبهه

در این مقاله آشنا میشوید با: وطی به شبهه، تعریف وطی به شبهه، نسب ناشی از وطی به شبهه، اقسام شبهه در وطی به شبهه و عده وطی به شبهه. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

وطی به شبهه یا نکاح به شبهه

گاهی تصور اشتباه زن یا مرد سبب می شود که رابطه جنسی میان آنها واقع شده در حالی که به لحاظ شرعی یا قانونی رابطه جنسی میان آنها ممنوع یا باطل است.

مثلا مرد بدون اطلاع از عده زن با وی ازدواج کند که در حکم ازدواج با زن شوهردار است، یا به این تصور که عقد نکاح میان آنها صحیح بوده است رابطه زناشویی رخ دهد در حالیکه عقد باطل بوده است.

چنین امری در اصطلاح تحت عنوان وطی به شبهه یا نکاح به شبهه شناخته شده است و در قانون و فقه احکام مهمی در خصوص آن مترتب است.

تعریف وطی به شبهه

منظور از وطی به شبهه این است که مرد با زنی که به او حرام است با جهل به این حرمت نزدیکی کند که در این صورت، مشهور فقها این مساله را از موارد فراش دانسته و به نکاح صحیح ملحق کرده اند، بنابراین اگر ولدی به دنیا آید، به واطی به شبهه ملحق می شود و نفی ولد، بر او جایز نیست.

برای مشاوره حقوقی رابطه نامشروع، می توانید با وکیل رابطه نامشروع در تماس باشید.

نسب ناشی از وطی به شبهه

البته شبهه در وطی به شبهه ممکن است از طرف زن باشد و یا اینکه از سوی مرد بوده باشد. به هر حال، بر اساس ماده 1166 قانون مدنی، هرگاه به واسطه وجود مانعی، نکاح ابوین طفل باطل باشد، نسبت طفل به هر یک ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در این صورت جهل هر دو، نسب طفل به هر دو مشروع است.

اقسام شبهه در وطی به شبهه

به طور کلی، در وطی به شبهه ممکن است دو نوع شبهه یا اشتباه به وجود آمده باشد.

نخست، شبهه حکمی است که عبارت است از اشتباه در قانون. هرگاه کسی بر اثر جهل به قانون با شخصی که همسر قانونی او نیست نزدیکی کند به این تصور که رابطه زوجیت میان آنها وجود دارد، این اشتباه شبهه حکمی نامیده می شود.

مثلا مردی با زنی که در عده طلاق یا عده وفات است ازدواج کند، با این تصور که چنین ازدواجی قانونا بلامانع است.

وطی به شبهه

دوم، شبهه موضوعی است که عبارت است از اشتباه در موضوع حکم و نه خود حکم. مثلا: مرد می داند که ازدواج با زنی که در عده دیگری است ممنوع و باطل است. لکن با زنی که در ایام عده است ازدواج می کند به این تصور که عده او سپری شده است، یا فرضا مردی به جای اینکه با زوجه خود نزدیکی کند اشتباها با زن دیگری رابطه جنسی برقرار نماید.

عده وطی به شبهه

مساله 1ـ ‏‏زنی که با او نزدیکی شده است به شبهه، باید عده نگهدارد، چه‏‎ ‎‏شوهردار باشد یا نباشد و چه زن و مرد هر دو در اشتباه باشند و چه مرد فقط، و‏‎ ‎‏احتیاط واجب عده نگاه داشتن است در صورتی که زن فقط در اشتباه بوده.‏

‏‏مساله 2ـ ‏‏عده از برای کسی که با او زنا شده است نیست، چه از زنا آبستن‏‎ ‎‏شده باشد یا نه.‏

‏‏مساله 3ـ ‏‏عدۀ نزدیکی به شبهه مثل عدۀ طلاق است به تفصیلی که گفته‏‎ ‎‏شد.‏

‏‏مساله 4ـ ‏‏زنانی که عده ندارند در طلاق مثل یائسه و غیر آن، در اینجا نیز‏‎ ‎‏عده ندارند.‏

مساله 5ـ ‏‏مرد در مدت عده زن خودش که با او به طور اشتباه نزدیکی شده‏‎ ‎‏نمی تواند با او نزدیکی کند، و اما دیگر از بهره های زن و شوهری را می تواند‏‎ ‎‏بردارد مثل بوسه و غیر آن.‏

‏‏مساله 6ـ ‏‏نفقه این زن در حال عده با شوهرش هست چه استمتاعات بر او‏‎ ‎‏جائز باشد و چه نباشد.‏

‏‏مساله 7ـ ‏‏مردی که با زنی به اشتباه نزدیکی کرده است می تواند او را در‏‎ ‎‏این عده به زنی بگیرد، اگر مانع دیگری نداشته باشد، لکن مردان دیگر‏‎ ‎‏نمی توانند او را بگیرند.‏

‏‏مساله 8ـ ‏‏زنی را که طلاق دادند به طلاق رجعی، و آن طلاقی است که‏‎ ‎‏شوهر می تواند در عده زن را به نکاح اول خود برگرداند، در حکم زن است، ‎‏مادامی که در عده است باید مرد نفقه او را بدهد و مرد و زن از هم ارث‏‎ ‎‏می برند و خواهر این زن بر مرد حرام است و کفن زن بر مرد است و زکات‏‎ ‎‏فطره اش با مرد است.‏

‏‏مساله 9ـ ‏‏زنی که به طلاق بائن از مرد جدا شد هیچ یک از احکام زوجیت‏‎ ‎‏را ندارد، چه در عده و چه در غیر عده.‏

‏‏مساله 10ـ ‏‏در طلاق بائن که گفته شد حکم زوجیت را ندارد، اگر زن از مرد‏‎ ‎‏آبستن باشد تا نزائیده از مرد حق نفقه و کسوه و محل سکونت دارد.‏

‏‏مساله 11ـ ‏‏در طلاق بائن و رجعی اگر مرد در حال مرض طلاق بدهد زن‏‎ ‎‏خود را و از وقت طلاق تا یک سال به همان مرض بمیرد زن از او ارث می برد، و‏‎ ‎‏اما اگر بعد از سال بمیرد اگرچه به نصف روز یا کمتر، ارث از او نمی برد.‏

وطی به شبهه

‏‏مساله 12ـ ‏‏ارث بردن زن در مساله یازدهم سه شرط دارد:

‏‏اول: ‏‏آن که بعد از‏‎ ‎‏گذشتن عده شوهر نکند. ‏‏

دوم: ‏‏آنکه مرد از این مرض که در آن طلاق داده خوب‏‎ ‎‏نشود، پس اگر خوب شد و باز مریض شد و مرد زن از او ارث نمی برد، بلی در‏‎ ‏طلاق رجعی اگر در زمان عده بمیرد ارث می برد. ‏‏

سوم: ‏‏آن که طلاق به خواهش‏‎ ‎‏زن واقع نشود، پس در طلاق خلع که به خواهش زن است و در طلاق مبارات که‏‎ ‎‏با التماس هر دوی آن ها است ارث نمی برد.‏

در احکام رجوع

‏‏آن عبارت است ازبرگرداندن زن در زمان عده به زوجیت پیش، پس در‏‎ ‎‏طلاق بائن رجوع نمی تواند بکند و بعد از عده نیز رجوع نمی تواند بکند.‏

‏‏مساله 1ـ ‏‏رجوع واقع می شود به هر لفظی که دلالت کند بر واقع کردن آن،‏‎ ‎‏چه عربی و چه غیر عربی، مثل اینکه بگوید رجوع کردم یا برگرداندم تو را به‏‎ ‎‏زنی خودم، و هر چه مفید آن باشد.‏

برای مشاوره حقوقی روابط نامشروع، می توانید با وکیل رابطه نامشروع در تماس باشید.

‏‏مساله 2ـ ‏‏با هر عملی که مرد با زن انجام دهد که آن عمل به غیر شوهر‏‎ ‎‏جائز نیست مثل نزدیکی کردن و بوسه نمودن و دست مالی نمودن به شهوت،‏‎ ‎‏رجوع واقع می شود.‏

‏‏مساله 3ـ ‏‏لازم نیست اول رجوع کند بعد این اعمال را انجام دهد، بلکه این‏‎ ‎‏اعمال جائز است بی قصد رجوع و به هر یک از آنها رجوع واقع می شود، گرچه‏‎ ‎‏قصد رجوع نکند، بلکه بعید نیست که در خصوص نزدیکی حتی با قصد رجوع‏‎ ‎‏نکردن نیز رجوع واقع شود، ولی در غیر نزدیکی محل تامل است.‏

‏‏مساله 4ـ ‏‏اگر این اعمال از آدم خواب یا غافل و یا کسانی که قصد رجوع‏‎ ‎‏ندارند واقع شود، رجوع حساب نمی شود.‏

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *