تقسیم ارث میان وراث طبقه سوم

تقسیم ارث میان وراث طبقه سوم

در این مقاله با تقسیم ارث میان وراث طبقه سوم، وراث طبقه سوم شامل چه کسانی هستند، منظور از اعمام و عمات و اخوال و خالات ابوینی، ابی و امی چیست و ارث بری خنثی آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به تقسیم ارث میان وراث طبقه سوم می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

اگر برای متوفی از طبقه اول و طبقه دوم هیچ وارثی نباشد، نوبت به ارث بری طبقه سوم می رسد. طبقه سوم شامل عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آن هست.

وراث طبقه سوم شامل چه کسانی هستند؟

به صراحت ماده 862 قانون مدنی وراث طبقه سوم عبارتند از: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها. هر چند این عبارت در نگاه اول کمی سخت به نظر می رسد. اما منظور قانون گذار عموها، عمه ها و دایی ها و خاله ها و فرزندان آن است. این افراد در دسته وراث طبقه سوم قرار دارند.

منظور از اعمام و عمات و اخوال و خالات ابوینی، ابی و امی چیست؟

 1. اعمام و عمات و… ابوینی: یعنی عموها و عمه ها و خاله ها و دایی هایی که از پدر و مادر یکی هستند.
 2. اعمام و عمات و… ابی: یعنی عموها و عمه ها و خاله و دایی هایی که از پدر یکی هستند.
 3. اعمام و عمات و… امی: یعنی عموها و عمه ها و خاله و دایی هایی که از مادر یکی هستند.

تقسیم ارث میان وراث طبقه سوم

اعمام و عمات امی متوفی

در صورتی که عمو یا عمه‌ امی متوفی، یک نفر باشد، یک‌ ششم از حصه‌ متعلق به تیره‌ پدری را به ارث می‌ برد و در صورتی که متعدد باشند، یک‌ سوم از حصه‌ متعلق به تیره‌ پدری را به ارث خواهند برد. این مقدار بین ایشان به قاعده‌ ذکور برابر اناث تقسیم می‌شود.

اعمام و عمات ابوینی متوفی

پس از خارج کردن سهم وارثانی که سهم آنان از ترکه معین است (صاحبان فرض)، ما بقی حصه‌ متعلق به تیره‌ پدری، به قاعده‌ ذکور دو برابر اناث، بین عمو‌ ها و عمه‌ ها ابوینی متوفی تقسیم می‌شود.

اعمام و عمات ابی متوفی

در صورتی که میت اعمام و عمات ابوینی نداشته باشد، سهم ایشان به اعمام و عمات ابی خواهد رسید. این مقدار به قاعده‌ ذکور دو برابر اناث، بین ایشان تقسیم می‌شود.

چند نکته بسیار مهم و دقیق برای تشخیص نحوه تقسیم ارث مابین عمو و عمه و دایی و خاله وجود دارد.

 • اول- این که این وراث خود به ابوینی و ابی و امی تقسیم می شوند.
 • دوم -میزان ارث بری عمو و عمه با دایی و خاله متفاوت است.
 • سوم -این که میزان ارث بری همان عمو و عمه ابوینی و ابی و امی و دایی و خاله ابوینی و ابی و امی نیز با هم متفاوت است.
 • چهارم – اعمام و عمات قرابت ارث می برند.
 • پنجم- اخوال و خالات فرض بر هستند که فرض آنان یک سوم است.
 • ششم – اعمام و عمات الباقی سهم را به قرابت ارث می برند یعنی دو سوم اعمام عمات چه ابوینی چه ابی چه امی ارث می برند که بین آنان بشرح ذیل تقسیم می شود البته ابوینی و ابی ها در اختلاف جنسیت نسبت دو به یک می شود ولی اعمام و عمات امی بالسویه ارث می برند.
 • هفتم- عمو یا عمه های ابوینی ها یا ابی ها دو صورت ارث می برند.
 • اگر عمو یا عمه امی واحد باشد پنج ششم از دو سوم را ارث می برد و عمو یا عمه واحد امی یک ششم از دو سوم ارث دسته خود را ارث می برد.
 • هشتم – اگر عمو و عمه ابوینی یا ابی و چند عمو عمه امی باشد ابوینی یا ابی ها دو سوم از دو سوم را ارث می برند و چند عمو یا عمه امی یک سوم از دو سوم را ارث می برند و بین عمو و عمه های امی بالسویه ارث تقسیم می شود یعنی دختر و پسر یکسان ارث می برند.

اخوال و خالات

اخوال و خالات نیز به ابوینی و ابی و امی تقسیم می شود.

که اخوال و خالات امی که منحصر به یک نفر باشد یک ششم از یک سوم ارث می برد و اگر اخوال و خالات امی متعدد باشد یک سوم از یک سوم ارث می برند و در تقسیم داخلی بین آنها همیشه در صورت اختلاف جنسیت نیز مساوی و بالسویه است

مثلا متوفی اعمام و عمات دارد و اخوال و خالات دارد

در یک فرض اعمام و عمات ابوینی و یک عمه یا عموی امی است واخوال و خالات

متوفی 90 سهم به ارث گذاشته اول یک سوم که سی 30 سهم میشود برای اخوال و خالات برداشته می شود و ذو سوم یعنی شصت 60 باقی می ماند یک ششم از آن برای عمه یا عمو امی واحد می شود که 10 سهم می شود و باقیمانده 50 سهم می شود که بین عمو و عمه ابوینی تقسیم می شود و این 50 سهم در صورت اختلاف جنسیت دو2 به یک 1 ما بین ابوینی ها تقسیم می شود.

تقسیم ارث میان وراث طبقه سوم

در یک فرض دیگر

عمو یا عمه ابوینی یا ابی و چند عمه یا عمویی امی وجود دارد البته اخوال و خالات هم هست متوفی 90 سهم به ارث گذاشته اول یک سوم که سی 30 سهم می شود برای اخوال و خالات برداشته می شود و دو سوم یعنی شصت 60 باقی می ماند عمو و عمه امی متعدد یک سوم از شصت60 سهم می برند که می شود 20 سهم برای عمو و عمه امی که بین آنها (عمو و عمه امی) به مساوی تقسیم می شود و عمو و عمه ابوینی یا ( ابی ) 40 سهم ارث می برند که بین آنها دو به یک تقسیم می شود.

فرض دیگر اعمام و عمات هستند و اخوال و خالات هم هستند

دایی ها و خاله های ابوینی و خاله یا دایی امی واحد وجود دارد و 90 سهم وجود دارد.

اینجا یک سوم یعنی 30 سهم به اخوال و خالات می رسد واخوال و خالات ابوینی یا ابی متعدد و خاله یا دایی واحد امی است که یک ششم که 5 سهم می شود به خاله یا دایی امی واحد می رسد پس می ماندپنج ششم 25 سهم که بین اخوال و خالات ابوینی به مساوی تقسیم می شود حال اگر اخوال و خالات امی متعدد باشد یک سوم که می شود 10 سهم به مساوی بین آنها تقسیم می شود و 20 سهم بین اخوال یا خالات ابوینی یا ابی به مساوی تقسیم می شود. البته همیشه ابوینی، ابی را محروم می کند.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *