تقسیم ارث میان وراث طبقه سوم

تقسیم ارث میان وراث طبقه سوم

در این مقاله آشنا میشوید با: تقسیم ارث میان وراث طبقه سوم، وراث طبقه سوم شامل چه کسانی هستند، منظور از اعمام و عمات و اخوال و خالات ابوینی، ابی و امی چیست و ارث بری خنثی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاور حقوقی ارث، می توانید با وکیل ارث در ارتباط باشید.

وراث طبقه سوم شامل چه کسانی هستند؟

اگر برای متوفی از طبقه اول و طبقه دوم هیچ وارثی نباشد، نوبت به ارث بری طبقه سوم می رسد. طبقه سوم شامل عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آن هست.

به صراحت ماده 862 قانون مدنی وراث طبقه سوم عبارتند از: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها. هر چند این عبارت در نگاه اول کمی سخت به نظر می رسد. اما منظور قانون گذار عموها، عمه ها و دایی ها و خاله ها و فرزندان آن است. این افراد در دسته وراث طبقه سوم قرار دارند.

برای مشاوره حقوقی، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

منظور از اعمام و عمات و اخوال و خالات ابوینی، ابی و امی چیست؟

 1. اعمام و عمات و… ابوینی: یعنی عموها و عمه ها و خاله ها و دایی هایی که از پدر و مادر یکی هستند.
 2. اعمام و عمات و… ابی: یعنی عموها و عمه ها و خاله و دایی هایی که از پدر یکی هستند.
 3. اعمام و عمات و… امی: یعنی عموها و عمه ها و خاله و دایی هایی که از مادر یکی هستند.

تقسیم ارث میان وراث طبقه سوم

اعمام و عمات امی متوفی

در صورتی که عمو یا عمه‌ امی متوفی، یک نفر باشد، یک‌ ششم از حصه‌ متعلق به تیره‌ پدری را به ارث می‌ برد و در صورتی که متعدد باشند، یک‌ سوم از حصه‌ متعلق به تیره‌ پدری را به ارث خواهند برد. این مقدار بین ایشان به قاعده‌ ذکور برابر اناث تقسیم می‌شود.

اعمام و عمات ابوینی متوفی

پس از خارج کردن سهم وارثانی که سهم آنان از ترکه معین است (صاحبان فرض)، ما بقی حصه‌ متعلق به تیره‌ پدری، به قاعده‌ ذکور دو برابر اناث، بین عمو‌ ها و عمه‌ ها ابوینی متوفی تقسیم می‌شود.

اعمام و عمات ابی متوفی

در صورتی که میت اعمام و عمات ابوینی نداشته باشد، سهم ایشان به اعمام و عمات ابی خواهد رسید. این مقدار به قاعده‌ ذکور دو برابر اناث، بین ایشان تقسیم می‌شود.

چند نکته بسیار مهم و دقیق برای تشخیص نحوه تقسیم ارث مابین عمو و عمه و دایی و خاله وجود دارد.

 • اول- این که این وراث خود به ابوینی و ابی و امی تقسیم می شوند.
 • دوم -میزان ارث بری عمو و عمه با دایی و خاله متفاوت است.
 • سوم -این که میزان ارث بری همان عمو و عمه ابوینی و ابی و امی و دایی و خاله ابوینی و ابی و امی نیز با هم متفاوت است.
 • چهارم – اعمام و عمات قرابت ارث می برند.
 • پنجم- اخوال و خالات فرض بر هستند که فرض آنان یک سوم است.
 • ششم – اعمام و عمات الباقی سهم را به قرابت ارث می برند یعنی دو سوم اعمام عمات چه ابوینی چه ابی چه امی ارث می برند که بین آنان بشرح ذیل تقسیم می شود البته ابوینی و ابی ها در اختلاف جنسیت نسبت دو به یک می شود ولی اعمام و عمات امی بالسویه ارث می برند.
 • هفتم- عمو یا عمه های ابوینی ها یا ابی ها دو صورت ارث می برند.
 • اگر عمو یا عمه امی واحد باشد پنج ششم از دو سوم را ارث می برد و عمو یا عمه واحد امی یک ششم از دو سوم ارث دسته خود را ارث می برد.
 • هشتم – اگر عمو و عمه ابوینی یا ابی و چند عمو عمه امی باشد ابوینی یا ابی ها دو سوم از دو سوم را ارث می برند و چند عمو یا عمه امی یک سوم از دو سوم را ارث می برند و بین عمو و عمه های امی بالسویه ارث تقسیم می شود یعنی دختر و پسر یکسان ارث می برند.

اخوال و خالات

اخوال و خالات نیز به ابوینی و ابی و امی تقسیم می شود.

که اخوال و خالات امی که منحصر به یک نفر باشد یک ششم از یک سوم ارث می برد و اگر اخوال و خالات امی متعدد باشد یک سوم از یک سوم ارث می برند و در تقسیم داخلی بین آنها همیشه در صورت اختلاف جنسیت نیز مساوی و بالسویه است

مثلا متوفی اعمام و عمات دارد و اخوال و خالات دارد

در یک فرض اعمام و عمات ابوینی و یک عمه یا عموی امی است واخوال و خالات

متوفی 90 سهم به ارث گذاشته اول یک سوم که سی 30 سهم میشود برای اخوال و خالات برداشته می شود و ذو سوم یعنی شصت 60 باقی می ماند یک ششم از آن برای عمه یا عمو امی واحد می شود که 10 سهم می شود و باقیمانده 50 سهم می شود که بین عمو و عمه ابوینی تقسیم می شود و این 50 سهم در صورت اختلاف جنسیت دو2 به یک 1 ما بین ابوینی ها تقسیم می شود.

تقسیم ارث میان وراث طبقه سوم

در یک فرض دیگر

عمو یا عمه ابوینی یا ابی و چند عمه یا عمویی امی وجود دارد البته اخوال و خالات هم هست متوفی 90 سهم به ارث گذاشته اول یک سوم که سی 30 سهم می شود برای اخوال و خالات برداشته می شود و دو سوم یعنی شصت 60 باقی می ماند عمو و عمه امی متعدد یک سوم از شصت60 سهم می برند که می شود 20 سهم برای عمو و عمه امی که بین آنها (عمو و عمه امی) به مساوی تقسیم می شود و عمو و عمه ابوینی یا (ابی) 40 سهم ارث می برند که بین آنها دو به یک تقسیم می شود.

فرض دیگر اعمام و عمات هستند و اخوال و خالات هم هستند

دایی ها و خاله های ابوینی و خاله یا دایی امی واحد وجود دارد و 90 سهم وجود دارد.

اینجا یک سوم یعنی 30 سهم به اخوال و خالات می رسد واخوال و خالات ابوینی یا ابی متعدد و خاله یا دایی واحد امی است که یک ششم که 5 سهم می شود به خاله یا دایی امی واحد می رسد پس می ماندپنج ششم 25 سهم که بین اخوال و خالات ابوینی به مساوی تقسیم می شود حال اگر اخوال و خالات امی متعدد باشد یک سوم که می شود 10 سهم به مساوی بین آنها تقسیم می شود و 20 سهم بین اخوال یا خالات ابوینی یا ابی به مساوی تقسیم می شود. البته همیشه ابوینی، ابی را محروم می کند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *