مجازات قسم و شهادت دروغ

مجازات قسم و شهادت دروغ

در این مقاله با مجازات قسم و شهادت دروغ، استفاده از قسم و شهادت، سوگند دروغ در قرآن، سوگند در مراجع قانونی، مجازات قسم دروغ در دادگاه، جرم بودن سوگند یا قسم دروغ، نحوه اثبات سوگند دروغ، شرایط تحقق جرم شهادت دروغ و آثار شهادت کذب آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به مجازات قسم و شهادت دروغ می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

استفاده از قسم و شهادت

هر گاه شخصی از فرد دیگری شکایت داشته باشد باید نزد مراجع قضایی رفته و شکایت خود را مطرح کند اما اگر فردی قصد داشته باشد از دیگری شکایت کند باید مدارک و دلایلی برای اثبات ادعای خود داشته باشد.

فرد اگر بخواهد دعوای کیفری را مطرح کند یا دعوای حقوقی به این صورت که برای اثبات دعوی در دعوای حقوقی از اقرار، سند، شهادت و تحقیقات محلی باید از شهادت و قسم استفاده کند. قسم یا شهادت در دعاوی کیفری و حقوقی از جمله دلایل اثبات دعوا می باشد. هر فردی که برای اثبات هر ادعایی که دارد سوگند یا قسم بخورد مسئول می باشد.

بر طبق قانون مجازات اسلامی اگر فردی به دروغ شهادت بدهد یا قسم دروغ بخورد مرتکب جرم قسم و شهادت دروغ شده است و دارای مجازات می باشد. شهادت یا همان قسم در دادگاه برای اثبات دعوی استفاده می شود و قوانین خاصی دارد . قسم دروغ (سوگند دروغ) یا شهادت دروغی در دادگاه قابل اثبات است.

دعاوی در دادگاه به روش های مختلفی اثبات می شوند. یکی از این روش ها و دلایل برای اثبات دعوا شهادت است. شهادت همچنین یک بینه شرعی به حساب می آید که در قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده است از دلایل اثبات برای یک جرم است و به علاوه ممکن است باعث مجازات حد و قصاص نیز بشود.

سوگند دروغ در قرآن

قسم دروغ خوردن دو نوع است:

  • نوع اول قسمی است که برای انجام یا ترک کاری در آینده ادا می شود.
  • نوع دوم آن برای اثبات یا نفی چیزی.

خداوند متعال در حدیث شریف قدسی نقل نموده: (کسی که مرا در معرض سوگندهای دروغ قرار می دهد به رحمت من نمی رسد.)

قسم نوع دوم در نزد دادگاه و حاکم ادا می شود و گاهی در خارج از محاکم رسیدگی و در تعاملات روزانه بین افراد. اگر کسی در روابط شخصی خود با دیگران قسم دروغ بخورد مرتکب گناه و عمل حرام شده است، اما اگر این فرد نزد محاکم دادگستری و حاکم قسم بخورد علاوه بر حرمت و عذاب اخروی، عمل وی دارای تبعات و آثار حقوقی است.

مجازات قسم و شهادت دروغ

سوگند در مراجع قانونی

زمانی که فردی از شخص دیگری شکایت دارد باید نزد مراجع قضایی رفته و شکایت خود را مطرح نماید اما با توجه به این که در قانون و جامعه اصل بر صحت و درستی است و اگر فردی قصد داشته باشد از دیگری شکایت کند باید مدارک و دلایلی را برای ثابت کردن ادعای خود داشته باشد. با توجه به این که فرد بخواهد دعوای کیفری مطرح کند یا دعوای حقوقی این دلایل ممکن است تفاوت اندکی با یک دیگر داشته باشند به این صورت که برای اثبات دعوی در دعوای حقوقی اقرار، سند، شهادت و بازدید محل و تحقیقات محلی و دیگر رجوع به کارشناس و قسم می باشد ولی دعوای کیفری با اقرار، شهادت و قسم و همچنین علم قاضی ثابت می گردد.

با توجه به ادله فوق مشخص است که قسم یا سوگند هم در دعاوی کیفری و هم حقوقی از جمله دلایل اثبات دعوا است و هر فردی که برای اثبات هر ادعایی سوگند یا قسم بخورد مسئول است و بر طبق قانون مجازات اسلامی در صورتی که فردی به دروغ قسم بخورد یا سوگند ادا کند مرتکب جرم شده است و دارای مجازات است .

مجازات قسم دروغ در دادگاه

افرادی که در دادگاه و در حضور مراجع رسمی اقدام به شهادت دروغ و غیر واقع می کنند، در صورت دروغ بودن شهادتشان، بنا به اهمیت و شدت مسئله بنا بر تشخیص قاضی، می توانند از سه ماه و یک روز تا دو سال به حبس محکوم شده و همچنین از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا دوازده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شوند.

نکته قابل ذکر دیگر این است که گواهان در صورت احراز و اثبات شهادت دروغ، مسئولیت مدنی بابت، خسارات وارده به متضرر را، دارند. و چنان چه بین شهادت دروغ و ورود ضرر رابطه سببیت وجود داشته باشد، متضرر می تواند از گواه خسارات ناشی از گواهی دروغ را دریافت نماید و دادگاه ها علی القاعده حکم به پرداخت خسارت صادر می نمایند.

جرم بودن سوگند یا قسم دروغ

بر طبق قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل (عمل) یا ترک فعل (انجام ندادن عمل) که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود و مستوجب مجازات است و شاکی برای شکایت از جرم یا متهم برای دفاع از خود نیاز به ارائه مدارک و شواهدی دارند و در غیر این صورت می توانند با ادا سوگند یا قسم ادا یا صحبت های خود را اثبات نمایند ولی اگر به دروغ قسم بخورند و امر حق به صورت ناحق جلوه کند و اثبات شود در صورتی که بعد از مدتی مشخص شود قسم وی درست و راست نبوده است ادا کننده سوگند دروغ یا فردی که به دروغ قسم خورده است مجرم می باشد و مجازات می گردد.

بر همین اساس قانون گذار در ماده 649 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که: هر کس در دعوای حقوقی و جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند محکوم به مجازات است و همچنین هر کسی که در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به مجازات تعیین شده در قانون محکوم می گردد. به عنوان مثال: اگر فردی علیه دیگری دعوای خیانت در امانت در دادگاه مطرح کند و خوانده دعوا با ادا سوگند دروغ خود را تبرئه کند و بعد سند یا مدرکی که بیان کننده امانی بودن مال است پیدا شود خوانده به مرتکب جرم سوگند یا قسم دروغ شده است بر طبق قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد و خواهان می تواند به عنوان شاکی از جرم قسم دروغ در مراجع کیفری نیز شکایت نماید.

نحوه اثبات سوگند دروغ

از طرق متعددی می توان سوگند دروغ به اثبات رساند.

نزدیک ترین راه جهت اثبات سوگند دروغ بدین نحو است: که شخص زیان دیده از سوگند کذب از طریق طرح شکایت کیفری و تقدیم شکوائیه در دادگاه، درخواست تعقیب شخصی که به دروغ سوگند یاد نموده را می نماید و چنانچه مرجع کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم مستند به ماده ۶۴٩ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٧۵ مبادرت نمود، شخص زیان دیده از طریق اعاده حیثیت خویش و یا تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، جبران ضرر و زیان ناشی از صدور حکم مبتنی بر سوگند دروغ را تقاضا نماید.

از دیگر طرق اثبات کذب بودن اظهارات شخص مدعی سوگند کذب، علم قاضی هست که اغلب در پرونده های کیفری منشا آثار می باشد که بر مبنای آن دادگاه اثری را متوجه سوگند مذکور نمی نماید.

مجازات قسم و شهادت دروغ

شرایط تحقق جرم شهادت دروغ

  • ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید. لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی‌شود، مشمول حکم این ماده نیست.
  • ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد. از این رو چنان چه فردی که استماع شهادت می‌کند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی‌توان ادای شهادت را مشمول ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی دانست.

آثار شهادت کذب

  • مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال جزای نقدی (ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی).
  • شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.
  • هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند. در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌ دیده را جبران کنند.
  • در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.
  • چنان چه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *