اقرار به نسب

اقرار به نسب

در این مقاله آشنا میشوید با: شرایط اقرار به نسب، اثبات و انکار اقرار به نسب، تصدیق نسب توسط خود شخص، آثار اقرار کردن به نسب، امکان پذیر بودن تحقق نسب، احکام نسب مشروع یا قانونی، احکام نسب ناشی از شبهه، احکام نسب ناشی از زنا و احکام نسب ناشی از تلقیح مصنوعی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

اقرار به نسب چیست؟

اقرار که عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود، با توجه به آن که در آن، شخص اقرار به ضرر خود می کند، در بین دلایل اثبات دعوی، قوی ترین آنها دانسته شده است.

با توجه به تشابه اسمی اقرار به نسب با اقرار، در نگاه اول، اقرار به نسب ممکن است از جمله اقرار دانسته شود، حال آن که اقرار به نسب با اقرار در مفهوم خاص آن دارای تفاوت های اساسی بوده تا آنجا که به نظر می آید نام گذاری آن به عنوان اقرار، در اقرار به نسب فرزندی، میت و مجنون بیشتر از روی تسامح باشد.

اقرار به نسب از سوی فقها و به تبع آن ها از سوی قانون مدنی یکی از دلایل اثبات نسب دانسته شده است. با توجه به آثار مهم نسب که عبارتند از: حرمت نکاح، توارث، نفقه، حضانت و ولایت و نیز ظهور دلایل جدید اثبات نسب همچنون آزمایش دی ان ای، بررسی جایگاه و ارزش اثباتی اقرار به نسب، نسبت به سایر دلایل اثبات نسب از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.

شرایط اقرار به نسب

اگر فردی به نسب فرزندی ادعا کند و دارای شرایط زیر باشد، دیگر به مدرک دیگری برای اثبات نسب نیاز نخواهد بود و همین اقرار حجت خواهد بود.

شرایط صحیح آن، باید شامل موارد زیر باشد تا بتوان به آن اعتنا کرد:

  • اقرار در حالت عادی ممکن باشد.
  • با شرع مخالفتی نداشته باشد.
  • در اقرار تعارضی نباشد.
  • بتوان درستی اقرار را تایید کرد.

اقرار به نسب

اقرار در حالت عادی ممکن باشد: در اقرار باید طبق عادت امکان آن وجود داشته باشد مثلا: فرزندی که به نسب او اقرار می شود، همسن یا بزرگتر از خود فرد نباشد و مردم او را به عنوان فرزند فرد دیگری نشناسند و باید آن فرزند نسب او ناشناخته و مجهول باشد.

عدم مخالفت با شرع: اقرار در موردی که فرزند از راه شرعی متولد نشده باشد، قابل قبول نیست و باید رابطه والدین قانونی و شرعی از راه نکاح بوده باشد.

برای مشاوره وکیل خانواده، می توانید با بهترین وکیل خانواده در تماس باشید.

در اقرار تعارض نباشد: در اقرار فردی که می خواهد نسب خود را اثبات کند نباید شخص دیگری مدعی باشد در این صورت دیگر اقرار سندیت ندارد و باید راه دیگری برای اثبات نسب پیدا گردد.

بتوان درستی آن را تایید کرد: اگر اثبات نسب برای صغیر باشد، سه شرط بالا کفایت می کند اما اگر فرزند عاقل و بزرگ باشد، جدا از سه شرط گفته شده، خود فرزند نیز باید اقرار را تایید کند.

اثبات و انکار اقرار به نسب

در اقرار به نسب داشتن، آثاری به وجود می آید که نمی شود آنها را انکار کرد، مثل ارث بردن فرزند از پدری که به نسب او اقرار کرده است و این به طبقات بعدی فرزند یعنی نوه و نتیجه او نیز سرایت خواهد کرد.

در قانون اعلام شده است که با اقرار، نسب ثابت می شود و این تنها موردی است که قانون مدنی در مورد آن حکم خاصی داده است، طبق ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی، اقرار زمانی صحیح است که شروطی که گفته شد در آن رعایت شده باشد.

در مواردی که اقرار کننده به نسب بخواهد نسب خود را به طفلی که دارای ارث است، ثابت کند، این مورد چون قصد طمع و تملک مال طفل است، باید اثبات نسب به جز اقرار با مدارک بیشتری اثبات گردد، در واقع به علت حجر (عدم توانایی اداره اموال خود) طفل نباید کسی از وضعیت او به نفع خودش استفاده کند، قانون در این مورد طفل را مورد حمایت قرار می دهد و آن را شرط لازم می داند اما شرط کافی نیست و در کنار دیگر مستندات به آن توجه می شود.

در این گونه اگر اقرار کننده بعد از بلوغ فرزند نسبت او را تکذیب کند، همان اثبات شده به جای خود باقی می ماند.

تصدیق نسب توسط خود شخص

بر اساس ادامه ماده 1273 قانون مدنی، شرط دوم آن است که، کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده. به شرط آن که منازعی در بین نباشد.

بنابراین، هرگاه به نسب کسی اقرار شده باشد، این اقرار در صورتی معتبر است که مقرله یعنی کسی که به نسب او اقرار شده است، آن را تصدیق کند و آن را پذیرفته باشد. در صورت عدم تصدیق مقرله حکم به وجود رابطه نسب نخواهد شد. البته تصدیق مقرله در صورتی معتبر است که او کبیر و عاقل باشد.

آثار اقرار کردن به نسب

نسب عرفا رابطه ای است اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر انتزاع می شود. از نظر فقهی نسب، یک امر طبیعی است و اساس تحقق نسب و منشا اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث، همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است، همان چیزی که در عرف عام اجتماعات قبل و بعد ظهور اسلام به عنوان منشا نسب مطرح بوده و است.

آن چه مسلم است این است که پس از ظهور اسلام، این مبنای طبیعی مورد انکار شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی، در مورد عنوان نسب، حقیقت شرعیه ای وجود ندارد، بلکه در فقه نیز نسب به همین معنی عرفی اطلاق می گردد. منتها در یک مورد، نسب طبیعی مورد شناسایی حقوق اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است.

اقرار به نسب

از نظر حقوق، قانون مدنی ایران نیز در این مورد، از اسلام متابعت کرده و بر مقررات آن، چیزی نفیا یا اثباتا نیفزوده است. لذا به موجب ماده 1167 قانون مدنی، قانون گذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است. بنابراین در هر مورد که زنا صادق نباشد مانعی در انتساب طفل به شخصی که از نطفه او پیدا کرده است وجود نخواهد داشت.

مواردی که در اقرار به نسب باید در نظر گرفته شود

  • اقرار عقلا علیه خودشان روا و جایز است.
  • اقرار عقلا به نفع خودشان پذیرفته نیست.
  • چه بسا اقرار عقلا به ضرر خودشان باشد ولی آن اقرار اگر در کل پذیرفته شده باشد به ضرر دیگران (ثالث) خواهد بود.

در حالت آخر اقرار شخص پذیرفته نخواهد شد.

برای مشاوره با وکیل خانواده تهران، می توانید با موسسه حقوقی دادپویان در تماس باشید.

امکان پذیر بودن تحقق نسب

بر اساس قسمت اول ماده 1273 قانون مدنی، این در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد. بنابراین، اگر تحقق نسب بر حسب عادت ممکن نباشد، چنانچه جوان 18 ساله ای اقرار به پدری طفل 8 ساله کند، یا تحقق نسب قانونا غیر ممکن باشد، این  صحیح نیست و اثر قانونی ایجاد نمی کند. ممکن است تحقق نسب عقلا محال باشد، مانند این که جوانی 25 ساله اقرار به فرزندی فردی 20 ساله نماید. از همین رو این غیر صحیح و باطل است.

احکام نسب مشروع یا قانونی

نسب وقتی قانونی و مشروع است که در زمان انعقاد نطفه طفل، پدر و مادر طفل دارای رابطه نکاح و زوجیت صحیح اعم از نکاح دائمی یا منقطع باشد.
هر گاه نطفه شوهر با وسیله ای جز نزدیکی وارد رحم زن شود، این فرزند ملحق به صاحب نطفه و مادر طفل است.

در صورتی که نطفه طفل قبل از ازدواج منعقد گردد، و سپس آن پدر و مادر طبیعی با یکدیگر ازدواج نمایند، طفل واقعا متولد از رابطه قانونی و شرعی نیست، هر چند که در زمان زوجیت متولد شده، و او را طفل خود بدانند.

احکام نسب ناشی از شبهه

هر گاه مردی با زنی نزدیکی کند، به تصور این که بین آن ها رابطه زوجیت وجود دارد و در واقع چنین رابطه ای وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه می گویند. در صورتی که فرزندی از نزدیکی به شبهه به دنیا آید، او را ولد شبهه و نسب او را نسب ناشی از شبهه می نامند.

احکام نسب ناشی از زنا

نسب ناشی از زنا زمانی است که پدر و مادر طبیعی طفل هنگام انعقاد نطفه در حال ارتکاب زنا بوده اند، و رابطه زوجیت بین آنها وجود نداشته و نسبت به هم اجنبی بوده اند.

در چنین شکلی از رابطه نامشروع طفل متولد از زنا یا به اصطلاح ولد الزنا است. در حقوق ایران نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از رابطه آزاد زن و مرد، به زنا کار ملحق نمی شود.

احکام نسب ناشی از تلقیح مصنوعی

نسب وقتی ناشی از تلقیح مصنوعی است که به لحاظ ناباروری زوج یا زوجه یا هر دو و از تماس غیر جنسی و از راه دخالت متخصصین پزشکی و با به کار گیری صور مختلف تلقیح مصنوعی، طفل ایجاد شده باشد. هرگاه نطفه شوهر با وسیله ای جز نزدیکی وارد رحم زن شود و از ترکیب اسپرم شوهر با تخمک زن فرزندی پدید آید، این فرزند ملحق به صاحب نطفه و مادر طفل می باشد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *