ازدواج موقت و شرایط آن

ازدواج موقت و شرایط آن

در این مقاله آشنا میشوید با: ازدواج موقت و شرایط آن، شرایط صحت عقد موقت، متن خواندن صیغه و روش های خواندن آن، تعیین مدت، مهر، نفقه در ازدواج موقت، عده در ازدواج موقت، فرزندان در ازدواج موقت و مجازات عدم ثبت ازدواج موقت. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی خانواده، می توانید با وکیل خانواده در ارتباط باشید.

ازدواج موقت چیست؟

در قانون، ازدواج در دو قالب کلی قرار می گیرد: ازدواج دائم و ازدواج موقت که نام دیگر آن صیغه، متعه، نکاح منقطع می باشد، تفاوت اصلی نکاح دائم با نکاح موقت در مدت آن است، در ازدواج موقت از همان ابتدا باید مدت نکاح مشخص شود ولی در ازدواج دائم این گونه نیست و جز شرایط کلی آن می باشد، و بنابر توافقی که میان زوجین است مدت این نوع ازدواج متغیر می باشد، شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) همان شرایط اساسی صحت ازدواج دائم است.

مثل: قصد و رضای طرفین، تعیین مهر، صیغه عقد، و… ولی در ازدواج موقت باید مدت آن به دقت مشخص شود.

برای مشاوره حقوقی و یا حضوری با وکیل خانواده می توانید با وکیل خانواده تهران در ارتباط باشید.

شرایط صحت عقد موقت

برای این که آثار حقوقی و شرعی عقد موقت جاری شود، باید شرایطی را داشته باشد. این شرایط شامل شرایط صحت عقد نکاح به صورت کلی، که باید هم در صیغه هم در نکاح دائم وجود داشته باشد، و شرایط اختصاصی صحیح بودن عقد، که فقط مختص به ازدواج موقت بوده، می باشد و در صورت نبود هر کدام از این شرایط عمومی و اختصاصی، عقد موقت صحیح نخواهد بود.

ازدواج موقت و شرایط آن

شرایط صحت صیغه:

 • شرایط عمومی صحت ازدواج موقت: داشتن قصد برای ایجاد عقد، رضایت داشتن برای انعقاد عقد، نبودن مانع برای ازدواج، به طور مثال: زن شوهر نداشته باشد، و در آخر هم رعایت شرایط ازدواج موقت دختر باکره، یعنی اذن پدر یا جد پدری آنها.
 • شرایط اختصاصی صحت ازدواج موقت: تعیین مدت برای ازدواج موقت و تعیین مهریه عقد موقت.

متن خواندن صیغه و روش های خواندن آن

چهار روش برای خواندن صیغه وجود دارد.

 • روش اول شخص ثالثی به نام عاقد وجود دارد که از دو طرف یعنی زوج و زوجه وکالت می گیرد و پس از آن ابتدا به وکالت از خانم می گوید:

«زَوَّجتُ مُوکِّلَتی (نام خانم) مُوَکَّلی (نام آقا) فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس به وکالت از آقا می گوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ لِمُوَکِّلی (نام آقا)»

 • روش دوم خانم و آقا صیغه مربوط به خود را می خوانند: در این صورت خانم می گوید:

«زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم » و آقا بلافاصله می گوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ»

 • روش سوم عاقد از عروس وکالت می گیرد که خود صیغه عقد را بخواند. در این صورت در واقع عاقد داماد است. در این صوت صیغه عقد این گونه جاری می شود:

داماد ابتدا به وکالت از عروس می گوید: «زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی (نام خانم) نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس بلافاصله از طرف خودش می گوید: «قَبِلتُ التَّزویج»

 • روش چهارم خانم از آقا وکالت می گیرد و عاقد می شود. در این صورت صیغه عقد به این صورت جاری می شود:

عروس ابتدا می گوید: «زَوَّجتُک نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس بلافاصله از طرف آقا می گوید: «قَبِلتُ التزویج لموکِّلی (علی)»

تعیین مدت در ازدواج موقت

مهم‌ترین ویژگی در ازدواج موقت تعیین مدت آن می باشد، که با اتمام آن ازدواج بدون نیاز به طلاق به پایان می‌رسد. این مدت حداقل و حداکثری ندارد عقد موقت بدون ذکر مدت باطل است، اما برخی معتقدند در صورتی که مدت ازدواج موقت از طول عمر معمول انسان فراتر باشد ازدواج به دائم اگر مدت در زمان عقد تعیین نشود قرارداد خود به خود به ازدواج دائم تبدیل شده‌ است.

لازم به ذکر در ازدواج موقت مدت عقد را می توان تمدید کرد به گونه ای که مدت باقی مانده را بذل کند و زوجیت را به پایان برساند و همچنین نیز عکس این مورد را می توان انجام داد، پس از پایان مدت زمان عقد موقت آن را به ازدواج دائم تبدیل نمود.

تعیین مهر در ازدواج موقت

از شرایط اساسی ازدواج موقت بعد از تعیین مدت مشخص نمودن مهریه می باشد، اگر مهریه در ازدواج موقت قید نشود باعث ابطال عقد می باشد و به طوری که از ابتدا عقدی واقع نگردیده است در مقابل اگر در ازدواج دائم مهر قید نگردد باعث ابطال عقد نمی شود زیرا در نکاح دائم چون مهریه از شرایط صحت عقد نیست و چنان چه مهریه در عقد مشخص نشود باید به سراغ مهر المثل برویم.

ازدواج موقت و شرایط آن

در ازدواج موقت زوج در مدت مشخص شده فوت کند نیز مستحق دریافت مهریه می شود.

در نکاح منقطع عدم مهر موجب بطلان است. مدت زمانی که در عقد موقت در بین زوج و زوجه بصورت توافقی مشخص شده است اگرچه زوج هیچ گونه نزدیکی با زوجه نداشته باشد زوجه همچنان مستحق دریافت مهریه می شود. در عقد موقت اگر زوج قبل از این که نزدیکی واقع شود تمام مدت عقد نکاح را به زوجه ببخشد زوج باید نصف مهریه را پرداخت نماید.

تعیین نفقه در ازدواج موقت

نفقه یکی از موضوعات مهم در روابط میان زوجین می باشد نفقه در عقد دائم با عقد موقت متفاوت می باشد. براساس ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی در عقد موقت زن حق نفقه ندارد، مگر این که شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن جاری شده باشد.

به موجب قانون مرد الزامی به پرداخت کردن نفقه ندارد و در صورت پرداخت نکردن نفقه زن نمی تواند در دادگاه اقامه دعوای مطالبه نفقه کند مگر این که ضمن عقد موقت شرط شده باشد، به عبارت دیگر باید بین زوجین توافقی بر مبنای پرداخت نفقه انجام شده باشد بنابراین اگر زوجین در پرداخت نفقه به توافق برسند پرداخت نفقه جنبه اجباری می گیرد.

شرایط ازدواج موقت چیست؟

 • برای ازدواج موقت احتیاجی به نوشتن و گرفتن شاهد نیست. همین که صیغه خوانده شود کافی می باشد.
 • اگر صیغه ازدواج موقت توسط زن و مرد جاری نشود و عاقد داشته باشد، عاقد باید بالغ باشد.
 • اگر زن شوهردار با مردی که قرار است در آینده با او ازدواج کند، زنا کند، آن زن برای همیشه بر او حرام می شود.
 • در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد. بلکه با پایان مدت زمان تمام می شود. یا این که مرد می گوید بقیه زمان را به همسرم بخشیدم.
 • صیغه تنها با زنانی امکان پذیر است که بکارت آن ها با شوهر کردن از بین رفته باشد. (ازدواج با زنانی که بکارت آن ها به واسطه زنا از بین رفته است مانند ازدواج با زنان باکره با اجازه پدر صورت می پذیرد).

ازدواج موقت و شرایط آن

 • مرد می تواند زنی که هنوز در عقد موقت او قرار دارد و مدت عده او تمام نشده به عقد دائم خود در بیاورد.
 • زن نباید هنگام جاری شدن صیغه موقت در نکاح مرد دیگری باشد.
 • رضایت طرفین باید وجود داشته باشد.
 • در مورد این که آیا مرد می تواند با همسر موقت خود بیشتر از ۴ ماه نزدیکی نکند بین علما اختلاف است.
 • همان طور که خواستگاری از زنی که ازدواج دائم کرده حرام است، خواستگاری از زنی که به صیغه فرد دیگر در آمده نیز حرام است.

عده در ازدواج موقت

در صورت اتمام مدت عقد: زن غير باردار دو طهر (2 عادت ماهانه) باید عده نگه دارد. و زن یائسه 45 روز و زن باردار تا زمان وضع حمل باید عده را نگاه دارد.

در صورت وفات زوج: زن غیر باردار: 4 ماه و 10 روز و زن باردار تا زمان وضع حمل باید عده را نگاه دارد.

فرزندان در ازدواج موقت

احکام فرزندان در ازدواج موقت درخصوص نفقه و ارث و حضانت مانند ازدواج دائم است و در این خصوص تفاوتی بین آنها وجود ندارد. نفقه فرزندان برعهده پدر آنهاست. حضانت او تا هفت سال برای مادر و بعد از آن برای پدر است. و در صورت فوت پدر و مادر به میزان سهمی که به موجب قانون دارد از آنها ارث خواهد برد.

مجازات عدم ثبت ازدواج موقت

در برخی موارد مانند: باردار شدن زن و نیاز به تعیین هویت فرزند متولد شده، توافق طرفین در ابتدای ازدواج جهت ثبت ازدواج و شرط ضمن عقد جهت ثبت ازدواج، قانون حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت را اجباری کرده است.

اگر چه در خصوص ثبت اجباری ازدواج موقت، قانون گذار مجازات کیفری و حقوقی را عنوان نموده است اما در عمل هیچ گونه مجازاتی برای چنین ازدواجی اعمال نمی شود.

در رابطه با ثبت ازدواج، بر اساس قوانین اسلامی تنها زمانی عدم ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج مجازات کیفری دارد که نوع ازدواج دائمی باشد.

هم چنین با توجه به نظریه شورای نگهبان و تصریح قانون مجازات اسلامی، اگر ازدواج موقت به لحاظ شرعی صحیح انجام شده باشد، ثبت نکردن آن در دفاتر قانونی ثبت ازدواج، هیچ گونه مجازات کیفری نخواهد داشت.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *