دادخواست اعسار چیست؟

دادخواست اعسار چیست

در این مقاله آشنا میشوید با: دادخواست اعسار چیست؟ موارد اعسار، مزایای اثبات اعسار، تکلیف ورثه معسر، انواع دعوای اعسار، اعتراض به حکم اعسار. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

معنی اعسار چیست؟

در ابتدا باید ببینیم معنی اعسار چیست و باید گفت، اعسار برگرفته از عسر و به معنای سختی و نداشتن مال و اموالی است. در واقع به عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی به اموال و به نوعی در مضیقه قرار داشتن اعسار گفته می شود.

این کلمه در مسائل حقوقی به کار گرفته می شود و به افرادی (افراد حقیقی) که به علت نداشتن دارایی کافی و یا در دسترسی نداشتن به اموال خویش (برای مثال در رهن بانک بودن اموال) قادر به پرداخت دیون و بدهی های خود نباشند، معسر گفته می شود. برای مشاوره حقوقی اوراق قضایی، می توانید با وکیل اوراق قضایی در تماس باشید.

گاهی افرادی در جریان رسیدگی به پرونده های قضائی، توانایی گرفتن وکیل و پرداخت حق الوکاله وی را نداشته و حتی ممکن است قادر به پرداخت هزینه های مرتبط (از جمله هزینه دادرسی) نباشند. چنین اشخاصی می توانند تقاضای اعسار نموده و در صورت اثبات ادعا از مزایای اعسار بهره مند شوند.

موارد اعسار

به طور کلی ما دو مورد اعسار داریم اعسار مطلق که شخص به طور کلی از پرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی عاجز و ناتوان است و از عهده پرداخت آن بر نمی آید و هیچ دسترسی به اموال خودش را ندارد که چه به صورت یک جا و یا اقساطی بتواند مبلغ را پرداخت کند که عاجز مطلق می باشد.

دادخواست اعسار چیست؟

حال اعسار نسبی در این مورد اگر شخص به صورت یک جا هزینه پرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی را نداشته باشد ولیکن می تواند به صورت اقساط پرداخت نماید را به آن اعسار نسبی می گویند.

پس با این تعاریف شخص معسر می تواند هم در زمانی که از پرداخت هزینه دادرسی عاجز می باشد و هم در زمانی که از پرداخت محکوم به که طبق قانون برعهده اش می باشد از اعسار استفاده کند.

رسیدگی به دعوای اعسار

اعسار به دو روش رسیدگی می شود روش اول به طور جداگانه دادخواست ثبت و به دادگاه ارسال می شود روش دوم همزمان با دادخواست اصلی تقاضای رسیدگی به آن می شود.

برای دادخواست اعسار باید برگه شهادت شهود را ضمیمه دادخواست کرد و شاهدین باید به طور کلی از وضعیت امرار معاش و زندگی مدعی اعسار باخبر باشند. و اما برای اعسار از هزینه دادرسی حداقل دو شاهد و برای اعسار از پرداخت محکوم به حداقل چهار شاهد بایستی استشهادیه را امضا نمایند.

مزایای اثبات اعسار

چنان چه اگر اعسار شخص پذیرفته شد می تواند از مزایای ان استفاده کند که عبارتند از معافیت از قسمتی یا تمام هزینه دادرسی استفاده و درخواست وکیل از کانون وکلا ولیکن چنان چه بعدا عدم معسر بودن شخص به واسطه حیله یا تقلب اثبات شد یا بعدا توانایی پرداخت هزینه را پیدا کرد باید هزینه های جاری و گذشته را پرداخت نماید.

دادخواست اعسار چیست؟

اما اگر اعسار شخص بدون مشکلی ثابت شود می تواند در تمام مراحل دادرسی در مورد همان پرونده در هر مرحله ای که باشد از آن حکم استفاده و از هزینه های دادرسی معاف گردد.

تکلیف ورثه معسر

وقتی حکم اعسار شخصی به دلیل معسر بودنش صادر می شود فقط قائم به آن شخص می باشد و اشخاص دیگری اعم از ورثه نمی توانند از آن حکم به نفع خودشان استفاده کنند و اگر ورثه هم نسبت به پرداخت هزینه ها معسر می باشند باید به طور جداگانه دادخواست اعسار خود را ثبت و ارسال کنند وهمان مراحل را طی کنند و پس از اثبات اعسار می توانند به دادخواهی که محق آن می باشند ادامه دهند.

انواع دعوای اعسار

اعسار از هزینه دادرسی پس از طرح دعوا، با توجه به نوع و ارزش خواسته دعوا هزینه هایی که تحت عنوان هزینه دادرسی باید پرداخت شود. چنان چه شخص از تمکن مالی به منظور پرداخت هزینه دادرسی برخوردار نباشد و عاجز باشد قانون برای این اشخاص که خود را محق می دانند ولی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیستند راهکاری را در نظر گرفته است. بنابراین این افراد می توانند با اثبات اعسار نسبت به پرداخت هزینه دادرسی، از پرداخت آن معاف شوند.

اعسار از پرداخت محکوم به به این معنا می باشد که شخصی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مقداری از اموال یا وجه نقد به شخص دیگری طبق حکم و مستندات قانونی می باشد، در صورت ادعا و اثبات عدم توانایی از پرداخت دیون خود، می تواند از دادگاه مربوطه درخواست اعسار از پرداخت محکوم به نماید. برای عریضه نویسی آنلاین یا تنظیم دادخواست کلیک کنید.


دادخواست اعسار چیست؟

اعسار از پرداخت مهریه که خود نیز زیر مجموعه اعسار از پرداخت محکوم به می باشد ولیکن چون دادخواستی مجزا و رایج می باشد ما به طور جداگانه توضیح می دهیم.پس از محکومیت مرد به پرداخت مهریه، در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی، دادخواست اعسار خود را مطرح نماید. ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه موجب می شود که مدعی اعسار جلب و یا توقیف نشود.

چنانچه مرد دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه نکند، زن می تواند اقدام به جلب یا توقیف اموال وی نماید. بنابراین اگر زن نتواند تمکن مالی مرد را در یک سال قبل از طرح دعوای اعسار، برای قاضی اثبات کند، اعسار زوج با سوگندی که در محضر دادگاه ادا می‌کند، اثبات می‌شود.

اعتراض به حکم اعسار

نتیجه اعسار از دو حالت خارج نیست یا دادگاه دلایل اعسار را کافی دانسته و حکم بر قبول اعسار می‌دهد و یا اینکه دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می‌دهد.در هر دو صورت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی که اخیرا تصویب شده است، حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

رای وحدت رویه در مورد اعسار

به موجب رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور که اخیرا صادر شده است و در حکم قانون می باشد ادعای اعسار از محکوم علیه قبل از شروع به اجرای حکم و توقیف شدن محکوم علیه قابل استماع بوده و برای پذیرش و قابل رسیدگی بودن آن لازم نیست که محکوم علیه با شروع به اجرای حکم از قبل توقیف شده باشد.

مرجع صالح در رسیدگی به اعسار

دعوای اعسار به طور کلی باید در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد و یا اینکه ابتدا به دعوای اصلی رسیدگی نموده است.قانون گذار در ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی نیز این موضوع را بیان داشته است.

رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار در زمینه دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *