اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت

در این مقاله آشنا میشوید با: اجرت المثل ایام زوجیت، شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت، نپرداختن اجرت المثل، اعسار و تقسیط اجرت المثل، اجرت المثل بعد فوت شوهر، نحله و چگونگی تعیین نحله، جمع بین نحله و اجرت المثل و اجرت المثل در ازدواج موقت. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

اجرت المثل ایام زناشویی

طبق تبصره ماده 336 از قانون مدنی اجرت المثل ایام زناشویی مقرر می دارد: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل تعلق می گیرد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

اجرت المثل ایام زوجیت

اما مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی با تقدیم دادخواست از جانب زوجه به دادگاه خانواده بعمل می آید. هم چنین زمانی که پرونده به خواسته طلاق در دادگاه مطرح باشد، دادگاه ضمن رای خود باید تکلیف اجرت المثل ایام زوجیت را در حکم و دادنامه تعیین نماید.

شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت

برای دریافت اجرت المثل باید شرایطی وجود داشته باشد که بیان می کنیم.

  • زوجه اموری را که انجام می دهد به دستور زوج باید باشد.
  • وجه با قصد رایگان و مجانی آن امور را انجام نداده باشد.
  • اموری که زوجه انجام می دهد شرعا به عهده او نباشد یعنی مشمول، موارد تمکین عام و خاص نباشد.
  • تمامی این موارد باید برای دادگاه اثبات شود.

یکسان نبودن اجرت المثل زنان

تحصیلات زوجه، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان، محل زندگی، امکانات زندگی مشترک، داشتن خادم، نقل مکان کردن های متعدد و حتی وضع های زوج و زوجه، و شان خانوادگی زن که در چه خانواده ای رشد کرده و بزرگ شده است، از جمله فاکتور هایی است که کارشناس مد نظر قرار می دهد.

اجرت المثل ایام زوجیت

دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین در صورت تشخیص استحقاق زوجه، قرار ارجاع به کارشناسی صادر می کند. کارشناس با توجه به فاکتور های متعدد که در بالا ذکر گردید، اجرت المثل زن را تعیین می کند که البته هر کدام از زوجین می توانند نسبت به مبلغ آن اعتراض کند.

نپرداختن اجرت المثل

اگر رای قطعی محکومیت به پرداخت اجرت المثل توسط دادگاه صادر شده باشد و پس  از آن اجراییه صادر شده باشد و ظرف مدت یک ماه از آن تاریخ، زوج اقدام به پرداخت نکرده باشد، یا اینکه دادخواست اعسار از پرداخت اجرت المثل را هم نداده باشد، به تقاضای زوجه، دادگاه حکم جلب شوهر (زوج) را صادر می کند.

اعسار و تقسیط اجرت المثل

اگر شوهر مالی نداشته باشد می تواند با ارائه دادخواست تقسیط اجرت المثل از دادگاه تقاضای قسط بندی مبلغ محکومیت اجرت المثل را کند و در صورت بودن شرایط اعسار، دادگاه حکم بر تقسیط اجرت المثل را صادر می کند. البته به شرطی که زوج مالی برای توقیف و پرداخت نداشته باشد. برای مشاوره حقوقی اجرت المثل ایام زوجیت، می توانید با وکیل خانواده در تماس باشید.

اجرت المثل بعد فوت شوهر

طبق مواد 336 و 337 قانون مدنی اجرت المثل تعریف و قابلیت وصول دارد و صراحت ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی میگوید. هرگاه دین یا حقی به عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است.

لذا منوط به ماترک و تعداد ورثه دارد که فرضا اگر مهریه و اجرت المثل یکجا مطالبه شود و از ماترک حتی برای افراد صغیر چیزی باقی نماند قانونگذار اختیارات لازم را برای اتخاذ تصمیم در اینگونه موارد به قاضی تفویض نموده است.

پس در هر صورت حتی بعد از فوت شوهر، زن می تواند درخواست اجرت المثل ایام زوجیت را به دادگاه تقدیم نماید.

نحله و چگونگی تعیین نحله

نحله عبارتست از مهریه، صداق، فریضیه و اجراء که در کلمات مزبور مهریه مشخص است و صداق اگرچه میزان مهریه را تعیین می کند لکن ممکن است مثلا زیارت ها، هدایا و موارد دیگر را شامل شود که بخش آخر راجع به ایفای تعهدات و اجرای مواردی است که در هنگام ازدواج مورد توافق واقع شده است.

اما چگونگی تعیین نحله مقدمتا در هنگام وقوع عقد و ازدواج و یا بر حسب شرایط خاص می تواند متعاقبا جزو تعهدات زوج در مقابل زوجه باشد که مشمول صداق و مهریه و فریضه و اجراء هم خواهد شد.

جمع بین نحله و اجرت المثل

نحله همان به اعتقاد برخی از فقها همان مهریه است که بر ضمه مرد می باشد اما در واقع نحله در صورتی قابل مطالبه است که نتوان اجرت المثل را مطالبه کرد زیرا جمع بین این دو خواسته ممکن نیست.

اجرت المثل همان اجرت و دستمزد زوجه در مورد کارهایی است که در ایام زناشویی انجام شده و نحله مربوط به یک نوع بخشش اجباری از زندگی مشترک از طرف مرد می باشد.

اجرت المثل ایام زوجیت

در مورد مستند قانونی نحله طبق ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده و بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به سنوات زندگی مشترک و انواع کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده و همین طور میزان توانایی مالی همسر دادگاه مبلغی را از باب نحله (بخشش) برای زوجه تعیین می‌نماید.

یکی از نکاتی که در این مبحث باید مورد توجه قرار داد اینکه در تعیین نحله بر خلاف اجرت المثل به کارشناسی نیاز نیست چون مبلغ را قاضی دادگاه تعیین می کند.

تصويب قانون حمايت خانواده در مورد نحله

تصويب قانون حمايت خانواده 1391 و نسخ صريح بند الف تبصره فوق الذکر، تغييراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ايجاد نموده است که بر اين اساس، شرايطی از قبيل عدم درخواست طلاق از ناحيه زوجه، عدم تخلف زن از وظايف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. برای مشاوره حقوقی اجرت المثل ایام زوجیت، می توانید با وکیل خانواده در تماس باشید.

اجرت المثل در ازدواج موقت

قانونگذار در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت در ازدواج موقت سکوت کرده است. البته شاید به این خاطر بوده که فلسفه ازدواج موقت بر پایه لذت جنسی مشروع است و عموما در ازدواج موقت افراد به دنبال تشکیل خانواده و انجام وظایفی که منتهی به استحکام خانواده می شود، نیستند.

اجرت المثل ایام زوجیت

اما در هر حال به نظر می رسد که اگر شرایط در ازدواج موقت نیز مانند ازدواج دائم باشد و زن در منزل همسرش زندگی کند و اموری مانند کار در منزل، آشپزی، رسیدگی به فرزندان را انجام می دهد و شرایط دریافت اجرت المثل نیز وجود داشته باشد زن بتواند تقاضای اجرت المثل کند.

و اما در کل اجرت المثل در ازدواج موقت موضوعیت ندارد و معمولا در دادگاه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. و موردی دیگر چنانچه بین زوجین توافقی برای اجرت المثل باشد قابل درخواست می باشد.

رای وحدت رویه اجرت المثل ایام زوجیت

به شماره ۷/۴۱۱۶ مورخ ۲۰/ ۶ / ۱۳۷۶ پرداخت اجرت المثل با توجه به اجرای کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه است اما آنچه که معمول است چون زندگی زناشویی اغلب با حسن نیت بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت المثل و با اختیار خود و با قصد مجانی بودن انجام می دهد اجرت المثل به آن تعلق نمی گیرد.

به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود و طرفین شهادت و یا دلایل دیگر داشته باشند در این صورت زوجه مستحق اجرت المثل بوده و دادگاه راسا با ارجاع امر به کارشناسی با توجه به طول مدت زناشویی و نوع کارهایی که زوجه خارج از تکلیف شرعی و قانونی خود انجام داده نسبت به تعیین اجرت المثل و پرداخت آن اقدام خواهد کرد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار در زمینه دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *