دادگاه ۹۹ متهم پرونده ثبت سفارش خودرو

دادگاه ۹۹ متهم پرونده ثبت سفارش خودرو

در این خبر آشنا میشوید با: دادگاه ۹۹ متهم پرونده ثبت سفارش خودرو، تصریح نماینده دادستان، مشارکت در اخلال گسترده، قاچاق سازمان یافته. تا پایان خبر با ما همراه باشید.

جلسه رسیدگی ثبت سفارش خودرو

جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو، امروز (شنبه) به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و در این پرونده ۶۸۱۶ دستگاه خودرو از سوی متهمان قاچاق سازمان یافته شده است.

موضوع اتهامی این پرونده که دارای ۹۹ متهم است، قاچاق سازمان یافته ۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه خودرو است که ۱۲ متهم این پرونده شرکت‌های ثبت سفارش خودرو هستند که در زمره متهمان حقوقی قرار دارند.

در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام قاضی صلواتی، یزدانی فر نماینده دادستان برای قرائت کیفر خواست ۲۵۰ صفحه‌ای پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: ابوالفضل صیادی مدیر اجرایی وقت شرکت فناوران اعتماد راهبر متهم ردیف اول این پرونده است و متهم به مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته خودرو خارجی به تعداد ۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در جعل رایانه‌ای در جریان ثبت سفارش خودرو و مشارکت در نقض قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی است.

تصریح نماینده دادستان

نماینده دادستان تصریح کرد: متهم ردیف دوم پرونده مجتبی خسرو تاج معاون سابق وزیر صمت و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت متهم است. به معاونت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران در جریان جلوگیری از اجرای مقررات منتهی به وقوع بزه قاچاق سازمان یافته خودرو خارجی به تعداد ۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه است.

یزدانی فر گفت: متهم ردیف سوم علی علی آبادی فرهانی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت متهم است. به معاونت دراخلال در نظام اقتصادی کشور در جریان جلوگیری از اجرای مقررات. برای مشاوره دعاوی کیفری، می توانید با وکیل کیفری در تماس باشید.

متهم ردیف چهارم

وی ادامه داد: متهم ردیف چهارم فرزاد محمدی معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت متهم است. به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور، همچنین متهم ردیف پنجم شیده مسافت رئیس گروه ثبت سفارش سازمان توسعه و تجارت متهم است. به معاونت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور.

نماینده دادستان بیان داشت: متهم ردیف ششم. ولی الله افخمی معاون وقت وزیر صمت و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت متهم است به مباشرت در تصرف غیرمجاز وجوه دولتی. به مبلغ دو میلیارد و ۹۲۵ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۱۷۴ ریال و مشارکت در نقض قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی.

همسر متهم ردیف اول

یزدانی فر ادامه داد: متهم ردیف هفتم مریم رحیمی مدیرعامل شرکت تجارت فراداده کوشا همسر متهم ردیف اول پرونده متهم است. به نقض مقررات منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی، هم چنین متهم ردیف هشتم محمد آذرمهر متهم است. به مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته کالای ممنوعه.

نماینده دادستان اظهار داشت: متهم ردیف نهم پرونده محمد حسین ممتحن متهم است. به مشارکت در قاچاق سازمان یافته کالای ممنوعه، متهم ردیف دهم هاشم روایی نیز متهم است. به مشارکت در قاچاق سازمان یافته کالای ممنوعه. هم چنین شرکت پندار خودرو رایکا به عنوان شخصیت حقوقی متهم یازدهم پرونده است. که اتهام آن ناظر بر مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق کالای ممنوعه می‌باشد.

مشارکت در اخلال گسترده

متهمان ردیف دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مصطفی‌نمینی شاد مدیرعامل شرکت «پندار خودرو رایکا»، سعید نوروزی ترخیص‌کار و فرشته تنگستانی هر سه متهم به مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته از حیث کالای قاچاق به تعداد هزار و ۸۳ دستگاه انواع خودروی خارجی جمعا به ارزش سه هزار و ۶۷ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال و ۳۵ فقره جعل رایانه‌ای ثبت سفارش هستند.

متهمان ردیف پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و هجدهم وحید عمران زاده، حسین سلیمان زاده ترخیص کار، مهدی معینی و رضا رادمهر همگی متهم به معاونت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل و فراهم آوردن قاچاق سازمان‌ یافته کالای ممنوع به تعداد هزار و ۸۳ دستگاه انواع خودروی خارجی به ارزش سه هزار و ۶۷ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال هستند.

دادگاه ۹۹ متهم پرونده ثبت سفارش خودرو

متهم ردیف نوزدهم، شرکت «پیشرو تجارت» از حیث حقوقی و متهم ردیف بیستم، رسول سیروانی ترخیص کار هر دو متهم به مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته کالای ممنوع هزار و ۸۳ دستگاه انواع خودروی خارجی به ارزش ۳ هزار و ۶۷ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال هستند.

متهم ردیف بیست و یکم شرکت «ساینا آرشام اروند» و متهم ردیف بیست و دوم شهرام بحرینی مدیرعامل شرکت ساینا آرشام هر دو متهم به مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته از حیث کالای قاچاق ۵۱۲ دستگاه انواع خودروی خارجی جمعا به ارزش یک هزار و ۱۷۶ میلیارد و ۲۴۶ میلیون ریال و هم چنین ۲۹ فقره جعل رایانه‌ای ثبت و سفارش هستند.

متهمان ردیف بیست و سه

متهمان ردیف بیست و سوم، بیست و چهارم و بیست و پنجم احمد گلابیان‌فر، داود امینی و سیامک حسین نژاد معاون امور بین الملل بندر لنگه متهم به مشارکت در کالای قاچاق ۲۲ دستگاه قاچاق خودرو لکسوس به ارزش ۴۰ میلیارد و ۸۶ میلیون ریال هستند.

متهم ردیف بیست و ششم، فریبرز خسروی مسئول سرویس ارزیابی بندر لنگه متهم به معاونت در کالای قاچاق ۲۲ دستگاه قاچاق خودرو لکسوس به ارزش ۴۰ میلیارد و ۸۶ میلیون ریال است.

متهم ردیف بیست و هفتم شرکت «یاران خودرو الوند» متهم به قاچاق سازمان یافته ۴۳۱ دستگاه خودرو خارجی به ارزش گمرکی ۹۶۷ میلیارد و ۶۶۲ میلیون و ۵۵۱ هزار ریال و هم چنین مشارکت در جعل رایانه‌ای ۱۳ فقره ثبت سفارش است. برای مشاوره دعاوی کیفری، می توانید با وکیل کیفری در تماس باشید.

متهمان ردیف بیست و هشتم، بیست و نهم، سی‌ ام و سی و یکم ایمان کوشستانی. مریم بختیاری، محمدرضا بقایی و حسین محمدخان همگی متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته. ۴۳۱ دستگاه خودرو خارجی به ارزش گمرکی ۹۶۷ میلیارد و ۶۶۲ میلیون و ۵۵۱ هزار ریال و هم چنین مشارکت در جعل رایانه‌ای ۱۳ فقره ثبت سفارش هستند.

متهم ردیف سی و دوم شرکت بازرگانی «گسترلیان» و متهم ردیف سی و سوم مهدیه بحرانی یعقوبیان هر دو متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۲۶۹ دستگاه خودرو خارجی به ارزش گمرکی ۵۳۴ میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۲۵ هزار و ۳۱۷ ریال و مشارکت در جعل رایانه‌ای ۹ فقره ثبت سفارش هستند.

قاچاق سازمان یافته

متهمان ردیف سی و چهارم و سی و پنجم شرکت خدماتی «مرزبان بندر» و ایمان بیگی مدیرعامل شرکت خدمات مرزبان هر دو متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۱۵۱ دستگاه خودرو خارجی به ارزش گمرکی ۳۶۳ میلیارد و ۴۳۴ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۸۷۳ ریال و مشارکت در جعل رایانه‌ای ۱۴ فقره ثبت سفارش هستند.

متهم ردیف سی و ششم و سی و هفتم شرکت «دنیز گستر پارسیان» و علیرضا خدری مدیرعامل شرکت دنیز گستر پارسیان هر دو متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۱۳۱ دستگاه خودرو خارجی به ارزش گمرکی ۳۳۴ میلیارد و ۳۸۴ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۳۷۹ ریال همچنین مشارکت در جعل رایانه‌ای ۱۲ فقره ثبت سفارش هستند.

متهمان ردیف سی و هشتم و سی و نهم محمدرضا منصورپور و مرجان سادات باقری هر دو متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۱۳۱ دستگاه خودروی خارجی به ارزش گمرکی ۳۳۴ میلیارد و ۳۸۴ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۳۷۹ ریال هم چنین مشارکت در جعل رایانه‌ ای ۱۲ فقره ثبت سفارش است.

متهمان مشارکت در قاچاق سازمان یافته کالای ممنوعه

در ادامه جلسه دادگاه، یزدانی‌فر نماینده دادستان ضمن قرائت مشخصات متهمان ردیف‌های ۴۰ تا ۶۶ پرونده حاضر. گفت: حمید صفایی فرد، اسماعیل مجاهد مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی «پرواز موتور شیراز». یوسف گلزار مدیر شرکت بازرگانی «کار گلزار ایرانیان». قاسم ملازاده، مریم اسداللهی، مسعود منصوری مدیرعامل شرکت «آسان‌کار پادرا». سید حسن بارانی بهبهانی مدیر شرکت بازرگانی «معین موتور». پیمان غلامرضا بیگی مدیر شرکت «دریاتجارت هم‌یاران خلیج فارس». حیدر محبی مدیر شرکت «معتمد تجارت سهیل گناوه». فرزانه یادگاری مدیر شرکت «نگین تندیس الماس» همگی متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته. کالای ممنوعه مشخصا خودروهای خارجی هستند.

اظهارات نماینده دادستان

نماینده دادستان ادامه داد: مهدی منصوری، آرش پرتابی ترخیص کار گمرک، یوسف شاهین پیرعلیلو. رضا نمدیان مدیرعامل شرکت «نیمانگین پاسارگاد»، علیرضا باتمانقلیچی‌فرد، پیام رستمی مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی «حامی تجارت جام‌جم». روح‌ الله شفیعی مدیرعامل شرکت «امین جاوید بوشهر» نیز همگی متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته کالای ممنوعه مشخصا خودروهای خارج هستند.

دادگاه ۹۹ متهم پرونده ثبت سفارش خودرو

وی اسامی و عناوین متهمان ردیف‌های ۶۷ تا ۸۰ این پرونده را قرائت کرد. و گفت: متهمان علی شجاعی، مجید نوروزی. شرکت «تجارت آرکا»، محمد مهدی ترک آبادی، شرکت «اطلس خودرو آرشین». محمدرضا اعتکایی، شرکت بین‌المللی «توسعه تجارت آرشار». حمیدرضا حقانی آذر، شرکت «آرکا تجارت کوشا»، پدرام قاسمی پور، محمدرضا میرزاخانی. بهزاد بنک‌دار، شرکت «دشتی خودرو جنوب» و حمدالله دشتی‌ زاده متهم به مشارکت. و قاچاق سازمان یافته کالا ممنوعه مشخصا خودروهای خارجی هستند.

قرائت عناوین اتهامی متهمان

یزدانی فر در ادامه اسامی و عناوین اتهامی متهمان ردیف‌های ۸۰ تا ۹۸ این پرونده را قرائت کرد. و افزود: شرکت «رادکار موتور»، محمدرضا ابرطلب. شرکت تجاری «ستاد ایرانیان»، شاهرخ یزدانی، مرتضی زعفران، «الماس تجارت طبرستان». امیرمسعود شاه حسینی، سعید عینی، شرکت بازرگانی «نوید زردپوشان»، محمد عشایری، شرکت خدمات بازرگانی «مهرفروزان ادیب»، علیرضا مرزبان، شرکت «بهین پیام گستران»، محمدرضا نوآور. شرکت «تلاش نوین گنجینه پارس»، امید مختومی، شرکت «توسعه تجارت نیاوران» و عباس مداح همگی متهم به مشارکت قاچاق کالای سازمان یافته ممنوعه. مشخصا کالاهای خارجی هستند.

وی اتهام متهم ردیف ۹۹ این پرونده را اخذ رشوه و ادعای نفوذ عنوان کرد و افزود. محمدرضا نجفی خواه آخرین متهم این پرونده به اتهام اخذ رشوه و ادعای نفوذ متهم است.

در پایان این جلسه دادگاه، قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه. زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه را فردا شانزدهم آبان ساعت ۹ صبح اعلام کرد.

در صورت تمایل به مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه بدوی و تجدیدنظر تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از خدمات حقوقی استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *